Basisschool Theo Thijsen en VSO Klimop winnaars #DELTA vlog-actie

Ruim 900 scholieren swingen tijdens Concert at Sea 4 Kids

In 29 vlogs hebben de Zeeuwse groep 8 leerlingen de afgelopen maanden hun ideeën gepresenteerd over het duurzamer maken van hun omgeving. DELTA beloonde alle deelnemende klassen met een ochtendje ‘swingen’ tijdens CAS4kids. Twee scholen hebben een meet & greet gewonnen met Isabel Provoost en Ali-B. De basisschool Theo Thijsen uit Zierikzee (juryprijs) en VSO Klimop uit Middelburg (publieksprijs) maakten de leukste vlogs.

CAS kids 2017

In creatieve vlogs vertellen de leerlingen wat zij zelf kunnen doen aan een duurzamere omgeving; afval scheiden, het digibord niet op stand-by maar uitzetten, korter douchen, na gebruik opladers uit het stopcontact en niet onnodig lichten laten branden. De inzet van alle deelnemers is deze ochtend beloond met spetterende optredens van Isabel Provoost en Ali-B aan de Brouwersdam.

DELTA is al jaren als partner betrokken bij de organisatie van Concert at SEA. Door te investeren in dit prachtige evenement van formaat doet DELTA wat extra’s voor de Zeeuwse samenleving. Naast de aanwezigheid op het festivalterrein organiseert DELTA voor het derde jaar CAS4Kids. Bekijk alle vlogs: http://www.DELTA.nl/CAS4kids.

cas 4 kids

 

Dag der Vrijheden (Keti Koti) en een gedicht van de stadsdichter Middelburg

Keti Koti is het jaarlijkse feest t.g.v. de afschaffing van de slavernij in Nederland en ook in Middelburg vinden activiteiten plaats om een en ander te herdenken en te vieren. Karel Leeftink, de stadsdichter, schreef het gedicht dat donderdagavond 29 juni tijdens de wake gelezen werd.

Gorée

Gorée is een eiland voor de kust van Sénégal, eeuwenlang centrum van de trans-Atlantische slavenhandel, waar met name “onze” West-Indische Compagnie “zaken” deed

 

de brubru bisschop grote stern
de rietzanger en quela
de bosruiter en maraboe
de ralreiger en wida
duiken op uit de ochtendzon
die de aarde rood verkleurt
nieuw elke dag dat eeuwen lang
alsof nooit wat gebeurt

 
maar ergens ver in dit toneel
vanachter de coulissen
klinken geschreeuw gekerm gebrul
hoor ik vaag mensenstemmen
door tijd gedempt klappen van zweep
gesleep ratelen van ketens
zie ik in jongensboek zwart-wit
de mij zo vertrouwde beelden

die dan weer in een stoffig spoor
door kraakwielen getrokken
van jongens op een ezelkar
zich in dit uur oplossen
alsof vroeger niets dan vroeger is
geen schijn naar hiertoe leidt
de doden doder zijn dan ooit
begraven in de tijd

toch wie het zijn ik weet het niet
die in mijn hoofd ronddolen
hun namen zijn mij onbekend
hun vaders moeders zonen
hun dochters aan de man gebracht
als koopwaar aangeprezen
zijn ze de schaduwen in mij
die altijd zullen leven

zij zijn de schuld en boete toch
het ongemak in mij
het sorry op mijn lippen
om er vanaf te zijn misschien
om alle gruwel leed en kwaad
maar vlug-vlug te vergeten
of alle spijt en schaamte dan
wat woord te kunnen geven

ik was er niet ik ben er wel
en weet niet wat te zeggen
want elk woord is één te veel
of is er twee te weinig
schiet tekort of klinkt gezocht
verzacht verdraait en wringt
is welgemeend maar niet genoeg
ijdel futiel gering

de ketenen zijn gebroken
weliswaar maar niet gesleten
verbinden ons in bitterheid
pijn wroeging en verdriet
in onbegrip soms ergernis
in daad blijk en gebaar
in handreiking rouw smart en last
in zoeken naar elkaar

de fisman en de ijsvogel
de merel en de koko
de tjonton goudvink en pikan
sabuku en pipiyo
zij vliegen vleugels vogellicht
naar einders en verschieten
waar toekomst lonkt en inzicht woont:
zullen we samen leren vliegen?

 

Karel Leeftink
(stadsdichter Middelburg)

Werkzaamheden Absdaalseweg van start #Zeeland

Op maandag 3 juli start H4A Infratechniek B.V., in opdracht van de Provincie Zeeland, met de reconstructie van de Absdaalseweg (N258). Deze reconstructie bestaat uit het vervangen van een duiker, de aanleg van de nieuwe rotonde ten oosten van Absdale, de renovatie van de bestaande hoofdrijbaan en de aanleg van een deel van de parallelle landbouwweg.

absdaalseweg

Betere verkeersveiligheid en doorstroming

De N258 van Westdorpe naar Hulst loopt vlak langs Absdale. Ter hoogte van het buurtschap wordt de provinciale weg doorkruist door een aantal straten. Dat is onveilig. Daarom wordt de weg anders ingericht. De Provincie  Zeeland is al jaren bezig om de wegen in de ruit van Axel veiliger te maken. De noodzaak blijkt uit de cijfers. Op dit wegvak zijn tussen 2007 en 2015 zeker 18 letselongevallen geregistreerd met zeven ernstig gewonden en twee doden als gevolg. Ook is er veel sluipverkeer tussen Sint Jansteen en Absdale.

Aanleg parallelle landbouwweg en vrijliggend fietspad

Tussen de nieuwe rotonde en de bestaande rotonde Australiëweg komt aan de noordzijde van de hoofdrijbaan een landbouwweg en een vrijliggend fietspad te liggen. Na deze aanpassingen verdwijnen drie onveilige voorrangskruispunten. Dat maakt het een stuk veiliger ter plaatse. Wanneer de aanleg van de parallelweg voor landbouwverkeer en het fietspad start, is op dit moment nog niet bekend. De Provincie Zeeland is voor dit deel nog bezig met de grondverwerving.

Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden

Op 3 juli wordt gestart met de eerste fase van het project. Tijdens deze fase wordt een nieuwe persleiding  aangelegd. Hierbij wordt een gemaal aan de zuidzijde van de aan te leggen rotonde vervangen. Ook wordt er een tijdelijke rijbaan gerealiseerd om het verkeer gedurende het project om de werkzaamheden heen te leiden zodat het verkeer op de hoofdrijbaan van de Absdaalseweg (N258) door kan blijven stromen.

De werkzaamheden van de eerste fase duren ongeveer 4 weken zodat maandag 21 augustus, direct na de bouwvakantie, gestart kan worden met de volgende fase. Tijdens de bouwvakantie, van 31 juli tot en met 18 augustus, vinden er geen werkzaamheden plaats en zijn alle wegen gewoon bereikbaar.

Omleidingsroutes

We doen ons best om overlast voor omwonenden en bedrijven tot een minimum te beperken. Enige overlast is echter niet te voorkomen. Vanwege de aanleg van de tijdelijke rijbaan en het tijdelijke fietspad is de aansluiting van de Absdaalseweg met de Riet- en Wulfsdijkweg/ Plattendijk afgesloten. Fietsers en doorgaand verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Doorgaand verkeer over de hoofdrijbaan van de Absdaalseweg (N258) ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Meer informatie

Actuele projectinformatie is terug te vinden via de BouwApp. Deze app is te downloaden via de App-store (voor iPhone) of via Google Play (voor Android toestellen).

provincie zeeland logo

Raad van State overzichtsuitspraak ladder voor duurzame verstedelijking

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op woensdag 28 juni 2017 een overzichtsuitspraak gedaan over de zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking. De uitspraak bevat de hoofdlijnen van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over de eisen waaraan een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen.

Achtergrond

De ladder voor duurzame verstedelijking is neergelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. In artikel 3.1.6., tweede lid, van dit besluit zijn eisen opgenomen waaraan een bestemmingsplan moet voldoen als dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, woonwijken, maar ook hotels, ziekenhuizen en recreatieparken kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom is het noodzakelijk dat in een bestemmingsplan, maar ook in een inpassingsplan van rijk of provincie of bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan, nadrukkelijk wordt stilgestaan bij de vraag of er behoefte is aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Houvast

Over de toepassing van de ‘ladder’ heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in de afgelopen jaren veel uitspraken gedaan. Per 1 juli 2017 wordt het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd met als doel om de ladder te vereenvoudigen en de onderzoekslasten te verminderen.
Een deel van de omvangrijke rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak blijft ook na 1 juli 2017 van belang. De hoofdlijnen van die rechtspraak zijn in deze overzichtsuitspraak opgenomen en zijn bedoeld om de rechtspraktijk houvast te bieden bij de toepassing van de ladder.

Uitspraak

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201608869/1. De overwegingen 1 tot en met 12.8 van deze uitspraak bieden een overzicht op hoofdlijnen van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over de ladder voor duurzame verstedelijking.

raadvanstate

Bedrijfsbusje met vijf inzittenden rijdt in op agenten #Breskens

Omstreeks half vijf in de nacht van dinsdag op woensdag is in de Karel Doormanlaan in Breskens een 19-jarige jongeman uit die plaats aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van poging doodslag, omdat hij tijdens een achtervolging op politiemedewerkers is ingereden. Door de politie is bij dit incident geschoten.

De auto waarin hij reed, een bedrijfsbusje, werd door de Belgische politie al achtervolgd, omdat de bestuurder zich aan een controle had onttrokken in Knokke. De achtervolging liep door tot in Nederland en de Belgische politieagenten kregen assistentie van hun Nederlandse collega’s.

Op aanwijzingen van de Belgische agenten namen de dienstdoende agenten in Zeeuws-Vlaanderen hun post in op de Noordweg in Groede. Zij zetten hun dienstvoertuig (voorzien van zwaailichten en sirenes, dus duidelijk zichtbaar) dwars op de Noordweg, waar het achtervolgde busje op dat moment reed. Het voertuig stopte echter niet en raasde de afzetting voorbij. Door de politie is op de vluchtende auto geschoten.

Vijf aanhoudingen

Toen de bus nog steeds niet stopte zijn de agenten de achtervolging gestart. Steeds was hun auto voorzien van zwaailichten en sirenes. Ook de Belgische agenten reden nog altijd achter de bus aan. In Breskens, in de Karel Doormanlaan, stopte de auto. De bestuurder van het voertuig is meteen uit de auto gehaald en geboeid overgebracht naar een politiecel. Hij wordt verdacht van poging doodslag. Ook hebben de agenten hem nog laten blazen. Uit de test bleek dat hij onder invloed was van alcohol. In de auto bleken nog vier andere personen te zitten. Dit waren twee meisjes van 17 en 18 uit Breskens en Oostburg en twee jongens van 19 uit Breskens en Breda. Ook zij zijn alle vier aangehouden en overgebracht naar een politiecel. De bus waarin zij reden is in beslag genomen.

De politie zal de zaak woensdag (28 juni) verder onderzoeken. Alle inzittenden zullen worden gehoord over het gepleegde feit. Er volgt nog overleg tussen de Procureur des Konings en de Officier van Justitie over wie de zaak verder oppakt.

politie-afzetting-van-een-pd

Politie.NL

Kaartverkoop openluchtspektakel E-njen van start #Goes

Het openluchtspektakel E-njen is het hoogtepunt van het Goese themajaar Azië. De voorstellingen van E-njen zijn van 23 tot en met 27 augustus in de Hollandsche Hoeve. Kaarten voor de voorstelling zijn nu verkrijgbaar via de website van het themajaar.  

 Goes Azië omslag facebook

Een avondvullend programma en een meeslepend verhaal waarbij het publiek op meerdere locaties een Aziatische wereld ontdekt. Dat is E-njen. In het park de Hollandsche Hoeve, vol bijzondere planten, zijn er in augustus zeven voorstellingen. Per voorstelling is er plaats voor 900 bezoekers. De voorbereidingen voor de grootschalige productie zijn al in 2015 begonnen. In totaal doen er zo’n 200 spelers, vrijwilligers, muzikanten en dansers mee uit verschillende verenigingen onder begeleiding van een professioneel creatief team.

 

Kaarten

Kaarten voor E-njen zijn € 6,50 p.p. voor de avondvoorstellingen en € 5,00 p.p. voor matinees. Er zijn van 23 tot en met 27 augustus 5 avondvoorstellingen en 2 matinees.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.goes-azie.nl

Ook is het mogelijk om kaarten aan de kassa van Theater de Mythe te bestellen. Dit kan tot en met 15 juli van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Meer weten?

Alle informatie over de voorstellingen is te vinden op www.goesazie.nl. Nieuws is ook te volgen via GoesAzië op Facebook, Twitter en Instagram @GoesAzie.

Goes Azië 2017

#ADRZ opent locatie Vlissingen officieel op 29 juni 2017

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) Vlissingen gaat na een flinke renovatie officieel open voor diagnostiek, behandeling van planbare zorg met twee operatiekamers, beeldvormende technieken, poliklinieken en een verpleegafdeling Kort Verblijf.

Tijdens deze grondige verbouwing is de locatie Vlissingen steeds in gebruik gebleven. Een bijzondere prestatie, die voor het bouwmanagement, de projectbegeleiders, maar met name ook voor medisch specialisten en medewerkers als zeer bijzonder mag worden aangemerkt. Patiënten en bezoekers van het ADRZ Vlissingen hebben wel hinder ondervonden, maar door de inzet van een groot aantal vrijwilligers (gastendienst) en de Tuc Tuc service van Orionis, is getracht dit tot een minimum te beperken.

ADRZ pendel

Vanaf 20 juni 2017 is het parkeerterrein weer in gebruik. De beplanting volgt na de zomer. Met de ingebruikname van het terrein stopt het contract met de Tuc Tuc service. Patiënten en bezoekers van de locatie Vlissingen kunnen hun auto weer op het voorterrein parkeren.

De officiële opening van Vlissingen start ’s middags met een officieel gedeelte en aansluitend wordt afscheid genomen van de Raad van Toezicht van het ADRZ en het aantreden van de Raad van Commissarissen, die is ingesteld na de overname door het Erasmus MC.

In het begin van de avond op donderdag 29 juni (van 18.30 – 20.00 uur) zijn buurtbewoners en investeerders van ZIB (Zeeuws Investments Beheer) uitgenodigd om een kijkje te nemen in het totaal gerenoveerde gebouw.

Later in de avond is het feest voor medewerkers en medisch specialisten van het ADRZ.

admiraalDeRuyterLogo

 

Asfaltonderhoud op Bernhardweg-West #Borsele

Medio juli 2017 werkt Provincie Zeeland aan de Bernhardweg West (N666). Aannemer H4A gaat aan de slag om ervoor te zorgen dat het asfalt er weer goed bij ligt. Hoewel men overlast zoveel mogelijk zal proberen te beperken, kan dit enige hinder met zich meebrengen.

asvalt onderhoud

Waar wordt gewerkt?

  • Van maandag 10 tot en met woensdag 12 juli 2017 wordt gewerkt tussen de rotonde die naar het Tolplein leidt en de ’s-Heerenhoeksedijk.
  • Van donderdag 13 tot en met dinsdag 18 juli 2017 wordt op werkdagen gewerkt tussen de Borsselsedijk en de rotonde die naar het Tolplein leidt.

Omleidingsroute

Om het werk uit te voeren, wordt de hoofdrijbaan van de Bernhardweg afgesloten op het wegvak waar gewerkt wordt. Voor (vracht)verkeer zijn omleidingsroutes ingesteld; de omleidingen worden met gele borden aangegeven. De parkeerplaats ten oosten van het tolplein Westerscheldetunnel is altijd vanaf één zijde bereikbaar.

provincie zeeland logo

Zeeuws talent naar Finale Kunstbende #Amsterdam

Op zaterdag 1 juli nemen 200 jongeren het tegen elkaar op tijdens de finale van Kunstbende in de Westergasfabriek in Amsterdam. Kunstbende is hét podium voor talent (13-18 jaar). De Zeeuwse winnaars reizen samen met hun fans en de organisatie van Kunstbende Zeeland naar Amsterdam, om daar te laten zien wat Zeeland aan talent in huis heeft.

kunstbende logo

Zeeuwse finalisten

De winnaars werden in april door een professionele jury gekozen tijdens de Zeeuwse voorronde in Terneuzen. In totaal zijn er twaalf jongeren, verdeeld over acht categorieën, die Zeeland vertegenwoordigen.

Muziek: Femke Bun uit Hulst
Theater: Theatergroep Zurøck – Wybe de Haan uit Oost-Souburg, Sylvan Konings uit Koudekerke, Flore van Sparretak uit Middelburg, Anne van Helteren uit Middelburg, Jochem van Rabenswaaij uit Middelburg
Taal: Levy Geernaert uit Vlissingen
Film: Levy Geernaert en Steijn van den Berge uit Vlissingen
Fashion: Ylana Kramer uit Kamperland
Dans: David Janse uit Kloosterzande
DJ: Ticho Roelands uit Hulst
Expo: Nika Scheepers uit Koewacht

De meeste finalisten hebben direct na de voorronde op verschillende festivals in Zeeland aan hun podiumervaring kunnen werken. Daarnaast hebben zij gebruik kunnen maken van het aanbod op maat aan masterclasses en workshops door professionals in hun eigen categorie. Meer informatie over de finalisten is te vinden op: https://www.kunstbende.nl/finale/

Winnen is ontwikkelen

Voor het eerst in de geschiedenis van Kunstbende treden de winnaars op na de finale op de What’s Happening-area op Lowlands, gehost door Kunstbende en ondersteund door de Rabobank. Na Lowlands gaan de winnaars een individueel talentontwikkelingstraject in met een persoonlijke coach en bereiden zich voor op een optreden op een podium (of in een museum) met een landelijk bereik, van Mysteryland tot FashionWeek.

 

kunstbende 2017 Adam

Finale

In totaal staan er 90 acts op de finale van Kunstbende op 1 juli in Amsterdam. Deze acts worden beoordeeld door een 40-koppige jury, bestaande uit BN-ers en andere professionals uit de media, culturele en commerciële wereld, zoals Meester Bart (Taal), Pip Pellens (Theater), de Cinemates (Film), Duncan Stutterheim (DJ) en Wouter Hamel (Muziek). Verder staat de finale bol van de workshops! Check het (rand)programma, prijzen, hosts en jury op kunstbende.nl/finale. Kaarten voor de finale zijn te koop (standaard € 10,- | CJP €8,50) via kunstbende.nl/tickets.

Kunstbende is een stichting met het doel om jongeren te stimuleren tot cultuurparticipatie. Kunstbende wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Fonds voor Cultuurparticipatie, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, CJP, 7Days en Provincie Zeeland. Organisatie en coördinatie in Zeeland is in handen van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

 

kunstbende logo

Thermphos belemmert provinciale investeringen

De provinciale jaarrekening 2016 maakt duidelijk dat de Provincie Zeeland vanwege Thermphos niet de nodige extra investeringen in de Zeeuwse economie kan doen. De Provincie kan dit jaar slechts € 450.000 opzij zetten.

De provinciale financiën staan onder druk. Dat leidt ertoe dat de begroting 2018 vrijwel gelijk aan de begroting 2017 wordt, omdat er geen geld is voor extra ambities. Dat komt door de onzekere situatie bij Thermphos. Dat blijkt uit de Zomernota 2017, waarin Gedeputeerde Staten de hoofdlijnen schetsen voor de begroting 2018 en een doorkijkje geven op het financiële meerjarenperspectief.

Algemene reserve

Op het eerste gezicht laat de jaarrekening van de Provincie een positief resultaat zien van € 8,9 miljoen euro, waarbij al rekening is gehouden met saneringskosten Thermphos van € 4,3 miljoen en aanvulling voorzieningen wachtgelden PSD en NAR van € 3,6 miljoen. Voor toekomstige verplichtingen) is 8,6 miljoen euro nodig. Door het vrijvallen van een ander bedrag kan dit jaar per saldo slechts € 450.000 toegevoegd worden aan de algemene reserve. Dat is een fors verschil ten opzichte van vorig jaar, toen de Provincie nog 4 miljoen euro opzij kon zetten.

Investeringsagenda en Balkenende

De Provincie Zeeland kan de komende jaren geen aanvullende middelen vrijmaken voor de Investeringsagenda na 2021, Zeeland in Stroomversnelling (advies Balkenende) en de maatschappelijke opgaves. Van de al eerder vrijgemaakte middelen voor de Investeringsagenda wordt in de zomernota voorgesteld om € 5,9 miljoen te gebruiken voor noodzakelijke wegeninvesteringen en economische innovatie.

Financieel meerjarenperspectief

Uit de Zomernota blijkt ook dat voor 2017 en 2018 geen financiële ruimte is voor extra ambities. De onzekerheden rondom Thermphos blijven vooralsnog groot. In combinatie met de dynamiek rond dit dossier leidt dat er toe dat het niet verantwoord is verdere financiële keuzes te maken. De Provincie verwacht bij de behandeling van de Najaarsnota hierover een verdere doorkijk te kunnen geven. Inmiddels heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven voor de provinciale jaarrekening.

Zerobased

In de jaarrekening over 2016 wordt voor het laatst verantwoording afgelegd in de oude programmastructuur. Vanaf 2017 werkt de Provincie met een zero-based begroting, waarin middels een nieuwe programma-indeling de investeringsagenda, opgaven en grote projecten inzichtelijker zijn gemaakt.

Provinciale Staten bespreken de Jaarstukken en Zomernota op 7 juli 2017 in de Provinciale Statenvergadering.

provincie zeeland logo