Zeeuwse Forensen Enquête toont aan: ruim 82% staat open voor werken in Zeeland!

Dagelijks reizen tienduizenden Zeeuwen de provincie uit om buiten Zeeland te gaan werken, terwijl er een enorme behoefte is aan werknemers voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Om te achterhalen wat de overwegingen zijn van deze forensen en hoe ze kunnen worden verleid om toch te gaan werken in Zeeland heeft ZeeuwseVacaturebank.nl in samenwerking met de provincie Zeeland in de maanden mei en juni een onderzoek gehouden.

Versie 2

Promotieteam

Zeeuwse forensen konden online een korte enquête invullen en op de ochtend van de aftrap ging zelfs een heus promotieteam op pad om forensen bij Zeeuwse NS-stations en tankstations langs de A58 te vragen om mee te doen. Maar liefst 376 mensen hebben de enquête ingevuld. Ruim 82% van de respondenten geeft aan open te staan voor werken in Zeeland. Slechts 25% geeft aan dat een soortgelijke baan niet in Zeeland te vinden zal zijn.

1-op-1 te helpen

“De uitslag is goed nieuws!“; aldus initiatiefnemer Jim Goedhart. “Het geeft aan dat deze forensen in veruit de meeste gevallen liever in Zeeland zouden willen werken. De aandacht rondom de enquête heeft sowieso mensen aan het denken gezet om toch maar weer eens te gaan kijken naar de mogelijkheden op de Zeeuwse arbeidsmarkt, waar veel behoefte is. In tegenstelling tot een aantal jaar geleden. Het beeld dat er in Zeeland voor deze mensen geen werk is, is gelukkig aan het veranderen. Maar op dat gebied is er nog wel verbetering te realiseren en daar werken wij graag aan mee. De personen die hebben aangegeven hiervoor open te staan zullen nu gericht worden benaderd om ze daar waar mogelijk 1-op-1 te helpen bij het vinden van hun volgende baan in Zeeland. Iedereen die openstaat voor werken in Zeeland moet zoveel mogelijk worden gefaciliteerd, heel breed vanuit de vraag: Wat is er nodig om jou wèl in Zeeland te laten werken? Anders hebben veel Zeeuwse werkgevers over een tijdje echt te weinig mensen om hun business te kunnen runnen.”

 

 

 

De Werf in Veere wint de Terras Top 100 2019

De Werf in Veere is maandag 8 juli 2019 uitgeroepen tot winnaar van de Misset Horeca Terras Top 100 2019. De lijst werd voor de 12e keer op rij gepresenteerd. Het Zeeuwse terras wist zowel de mystery guest, de vakjury als de hoofdjury ervan te overtuigen dat zij het beste terras van Nederland 2019 zijn. De Werf laat daarmee Brasa in Purmerend (de nummer 2) en Pelle’s in Deurningen (de nummer 3) achter zich.

de werf

Foto via http://www.facebook.com/restaurantdewerf/

De Werf in Veere eindigde al twee keer eerder op de tweede plaats, maar nu is er dus eindelijk goud voor de broers Bart en Paul Melis en hun team. Zowel mystery visitors, vakjury als hoofdjury waren in twee rondes overtuigd van de kwaliteit die De Veere levert. ‘Gastvrij, vakkundig, ondernemend, culinair hoogstaand, servicegerecht; De Werf heeft zonder meer het perfecte terras.’

De Ranglijst
De Misset Horeca Terras Top 100 kent een open inschrijving. Terrassen mogen meedoen mits ze aan vier voorwaarden voldoen: het terras moet minimaal 40 stoelen hebben, vrij toegankelijk zijn (geen entree bv op een pretpark), er moet bediening aan tafel zijn en het terras moet in het terrasseizoen minimaal vijf dagen per week geopend zijn. Alle ingeschreven bedrijven zijn vervolgens bezocht door een mystery guest én een vakjurylid. Beide bezoeken waren onaangekondigd. Tijdens deze bezoeken letten juryleden op tientallen aspecten van het terras. De uiteindelijke top-7 kreeg tot slot een bezoek van ruim een uur van de hoofdjury. Zij hebben onder andere gesproken over het terras en bedrijf, de bedrijfsvoering, personeel en productkeuze. Ook is er een kijkje voor- en achter de schermen genomen.

Kijk voor een compleet overzicht, alle rapportages en het nieuws omtrent de Misset Horeca Terras Top 100 2019 op missethoreca.nl/terrastop100.

Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober

Rijkswaterstaat en Boskalis ondertekenden woensdag 3 juli het contract  voor het uitvoeren van de zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde. De zandsuppletie start op 1 oktober 2019. Er wordt 1,3 miljoen kuub zand teruggebracht, opgespoten in zeven deelsegmenten. Eén van de deelsegmenten wordt opgespoten in het kader van de natuurcompensatie voor de vooroeververdediging. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind december 2019 afgerond.

Edwin Paree - Roggenplaat-4040

Foto: Edwin Paree 

De voedselrijke zandplaat in de Oosterschelde is belangrijk voor trekvogels en rustende zeehonden. Door de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten, de zogenoemde zandhonger. Met name tijdens stormen verdwijnt er zand in de naastgelegen geulen. Daardoor wordt de voor natuur zo belangrijke Roggenplaat steeds lager en kleiner. Door de ophoging blijft de Roggenplaat ook de komende 25 jaar in stand en kunnen vogels er terecht om voedsel te vinden en zeehonden om er te rusten.

 

Zorgvuldige uitvoering staat voorop

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich al langere tijd in voor de suppletie van de zandplaten die cruciaal zijn voor de natuur. Maar ook de veiligheid wordt gediend: de dijken aan de zuidkant van Schouwen krijgen te maken met verminderde golfaanval. Naast natuur en veiligheid spelen er ook andere belangen rond de Roggenplaat, zoals mosselkweek. Zorgvuldig omgaan met de omgeving was daarom een belangrijk aandachtspunt in de aanbesteding van de suppletie.

 

De suppletie is onderdeel van het project Smartsediment in het kader van het Europese subsidieprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland.

Plannen Joint Research Center Zeeland krijgen vorm

De afgelopen jaren is er vanuit Campus Zeeland hard gewerkt om een Joint Research Center te realiseren. In dit centrum doen studenten, onderzoekers, bedrijven en overheid vanaf 2021 gezamenlijk onderzoek. Een belangrijke mijlpaal is inmiddels bereikt. Op dinsdag 2 juli 2019 werden tijdens een feestelijk moment de eerste contouren van het gebouw gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het Joint Research Center (JRC) in het studiejaar 2021/2022 in gebruik wordt genomen.

Joint Research Center Zeeland (o.v.v. Claudia de Wit) -mailformaat

Foto: Claudia de Wit

Het Joint Research Center bestaat na de bouw uit vier laboratoriumclusters: Ecologie, Chemie, Engineering en Data Science. De faciliteiten die het JRC biedt, worden in eerste instantie gebruikt door UCR, HZ, Scalda, NIOZ en WMR. Maar ook onderzoekers van andere kennisinstellingen en bedrijven kunnen er terecht. Op deze manier stimuleren we innovatieve en economische ontwikkelingen in Zeeland. Het gaat dus niet sec om een instituut, maar om een duurzame samenwerking met veel partners in Zeeland en daarbuiten.

Samenwerken

Het Joint Research Center Zeeland (JRC) is het centrum waar onder meer University College Roosevelt, de HZ University of Applied Sciences en Scalda samenwerken en onderzoek doen binnen de thema’s Water, Energie en Biobased/Food. In het JRC delen de instellingen faciliteiten en wisselen ze kennis uit. Een bijzondere en innovatieve ontmoetingsplaats, waar studenten van MBO, HBO en WO gezamenlijk aan onderzoeksprojecten gaan werken. Dat doen ze elk vanuit hun eigen rol; in nauwe samenwerking met overheden en het bedrijfsleven.

Om deze samenwerking mogelijk te maken, bundelen HZ, UCR en Scalda hun krachten in Stichting Innovatiecluster Campus Zeeland.

campus impressie JRC

4.300 m2 laboratoria

De centrale onderzoeksfaciliteiten van het JRC komen in Middelburg, naast het gebouw van de HZ. Ben Westenburger van Rothuizen Architecten gaf een toelichting op het ontwerp. Het pand wordt vier verdiepingen hoog en heeft een oppervlakte van 4.300 m2. Het huidige HZ-pand wordt op drie verdiepingen gekoppeld aan het JRC. De zijbeuk van het Groene Woud en garageboxen op het terrein worden gesloopt om ruimte te creëren.

Bij de realisatie van het nieuwe gebouw staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Denk bijvoorbeeld aan LED-verlichting en koude-warmteopslag. Het voorterrein van het gebouw aan het Groene Woud krijgt ook een facelift: het wordt opnieuw ingericht met meer groen. Op deze manier ontstaat een natuurlijke verbinding tussen het Bolwerk en de omliggende ruimte.

In 2019 vinden de eerste sloopactiviteiten plaats. Start van de bouw staat gepland in 2020. Het is de bedoeling dat het Joint Research Center in het studiejaar 2021/2022 in gebruik wordt genomen.

Mijlpaal voor Campus Zeeland

De bouw van het JRC is een eerste stap in de ontwikkeling van een Bèta Campus Zeeland. Studeren kan overal. Daarom neemt het belang toe van onderscheidend én excellent onderwijs. Zeeland investeert daarin. Kennis is immers een belangrijke motor voor de verdere ontwikkeling van een krachtige regio. Door de koppeling van bedrijven, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen ontstaan innovaties en verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners.

Voor gedeputeerde Harry van der Maas is de presentatie van de bouwplannen een heuglijke mijlpaal: “We werken al jaren toe naar het daadwerkelijk realiseren van het Joint Research Centrum Zeeland. Diverse partijen die betrokken zijn bij Campus Zeeland hebben hier de afgelopen jaren veel energie én financiële middelen in geïnvesteerd. Het is heel mooi om te zien dat de plannen nu daadwerkelijk gestalte krijgen.”

campus zeeland