Man aangehouden op gestolen fiets, eigenaar gezocht #Terneuzen

Op het Theaterplein in Terneuzen is een 58-jarige man aangehouden. De Terneuzenaar reed op een gestolen fiets.

De verdachte reed op 25 april rond middernacht op de blauwe damesfiets toen hij twee surveillerende agenten tegen kwam. Hij werd staande gehouden en na controle bleek dat hij op een gestolen fiets reed. De man is aangehouden en de fiets in beslag genomen. De politie is op zoek naar de eigenaar. Deze kan zich melden via 0900-8844.

Politie.NL

Onderzoek naar autokrasser stilgelegd #Zierikzee

De recherche stopt het onderzoek naar de autokrasser in Zierikzee. Op dit moment zijn er onvoldoende aanknopingspunten om de zaak op te lossen.

In totaal deed de politie onderzoek naar 152 aangiften van vernielingen aan auto’s. Daar maakte een reeks van vernielingen in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 maart deel van uit. Na een oproep kwamen er diverse reacties van het publiek. Helaas heeft uitgebreide onderzoek niets opgeleverd. Mocht jij nog tips hebben dan kan je bellen naar 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Ook kan je ook via de website http://www.politie.nl je tip doorgeven.

Politie.NL

Automobilist rijdt in op meisje, getuigen gezocht #Terneuzen

De politie is op zoek naar getuigen die op zondag 26 april gezien hebben dat een automobilist in is gereden op een 15-jarig meisje uit Terneuzen.

Het slachtoffer stond tussen 23.30 en 24.00 uur op het Stadhuisplein, vlakbij de bushalte. Op dat moment waren er al mensen bezig hun kraam op te zetten voor Koningsdag. Plots kwam er een grijze auto op haar afrijden. De bestuurder probeerde haar waarschijnlijk opzettelijk aan te rijden. Het meisje kon echter opzij stappen. Ze zag dat er op de bijrijderstoel vermoedelijk een man zat. De bestuurder heeft ze niet gezien.

Onderzoek

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Mocht je op eerder genoemd tijdstip iets gezien hebben dan neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

Politie.NL

Positief saldo jaarrekening Scheldestromen

De jaarverslaggeving over het jaar 2014 laat een positief slotsaldo van 1,6 miljoen euro zien. Dit resultaat is voornamelijk behaald door de verkoop van een steunpunt in Grijpskerke aan de gemeente Veere en fors lagere personeelslasten. Daarnaast heeft het waterschap een afkoopsom van Rijkswaterstaat ontvangen voor overgedragen dijkvakken bij Terneuzen, Perkpolder en Breskens.

Euro's

Financieel portefeuillehouder Denis Steijaert is tevreden. “De meevallers zijn weliswaar niet allemaal structureel, maar we hebben ook in 2014 scherp aan de wind gevaren. Er is kritisch gekeken naar de benodigde personeelsformatie. Deze is in 2014 met 20 fte verminderd tot 440 fte. Daarnaast vond er minder inhuur van personeel plaats. De personeelslasten zijn bijna 0,6 miljoen euro lager uitgevallen. Het positieve slotsaldo is het resultaat van de interne efficiencyslag van de afgelopen jaren, waarmee eerdere tegenvallers die te wijten waren aan externe factoren konden worden opgevangen, zonder de rekening bij de Zeeuwse burger neer
te leggen.”

“Het waterschap onderzoekt ook hoe gebouwen en materieel efficiënter ingezet kunnen wor-den. Dit resulteerde in de verkoop van een steunpunt, waardoor we een incidentele meevaller van 1 miljoen euro konden bijschrijven. Dit draagt eraan bij dat we ook de komende jaren de stijging van de waterschapslasten voor de Zeeuwse burger beperkt kunnen houden.”

Reserves
Het batig saldo over 2014 wordt voor een deel aangewend voor het uitvoeren van in 2014 uitgestelde werkzaamheden, zoals oeverbescherming van waterlopen en ict-voorzieningen. Daarnaast wordt een reserve gevormd om het onderhoud van de overgenomen dijkvakken te bekostigen. Het overige deel van het batig saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve van het waterschap.

De jaarverslaggeving van het afgelopen jaar kreeg op het gebied van rechtmatigheid een afkeurende verklaring van de accountant. Dit jaar krijgt het waterschap een verklaring met beperking. Dit komt door professionalisering van de inkoopfunctie, waardoor met name aanbestedingen beter volgens de Europese regels verlopen.

waterschap

Installatie nieuwe leden buurtpreventieteam Goese Polder

Na de succesvolle start in januari heeft buurtpreventieteam Goese Polder er 12 nieuwe leden bij. Zij hebben de training succesvol doorlopen en versterken vanaf dinsdag 28 april het team.

buurtpreventie Goes team 2015

Op 28 april hebben ze uit handen van burgemeester Rene Verhulst hun certificaat, jas, hesje en pas ontvangen.

buurtpreventie Goes

Voor meer informatie neem je contact op met Matijs Gerrits, Opbouwwerker SMWO-Welzijn Goes, 0113-277 111.

View original post

Aanstelling reumatologen eerste stap in samenwerking ADRZ en Erasmus MC

Per 1 mei 2015 starten in het ADRZ drie ervaren reumatologen vanuit de afdeling Reumatologie van het Erasmus MC voor in totaal vijf dagen per week. In september 2015 wordt de reumatologische zorg verder aangevuld met een vierde reumatoloog. Voor alle consulten kunnen vanaf nu afspraken worden gemaakt.

Over de details zijn de betrokken patiënten deze week per brief persoonlijk geïnformeerd. In de beginperiode werken alle reumatologen nog vanuit de ADRZ-locatie Goes, op termijn ook vanuit de ADRZ-locatie Vlissingen. Met de verzekeraars is overeengekomen dat de reumatologische zorg op de gebruikelijke wijze wordt vergoed.

Met de hervatting van de spreekuren zijn het ADRZ en het Erasmus MC er samen in geslaagd om de reumatologische zorg in het ADRZ te continueren. Het is bovendien de eerste stap van beide ziekenhuizen naar een nauwe samenwerking op medisch-inhoudelijk, organisatorisch en financieel terrein.

Voor de patiënt betekent de nauwere samenwerking het behoud van zorgfuncties in Zuidwest-Nederland en soepele doorverwijzing. De samenwerking tussen artsen leidt tot een hogere kwaliteit van zorg en doelmatigheid. Patiëntenzorg in een perifere regio is gebaat bij een sterke relatie met een academisch ziekenhuis, waarbij onderling goed en snel (terug)verwezen wordt bij noodzakelijke tertiaire zorg. Erasmus MC is daarbij voor het ADRZ en Zeeland een logische optie.

Zeeland is voor Erasmus MC een interessante regio omdat topfuncties in een academisch ziekenhuis zeker in de toekomst een groter achterland vereisen dan voorheen, om de zogenoemde academische functie kwalitatief en bedrijfsmatig goed te borgen op basis van voldoende volume. Nauwe samenwerking tussen ADRZ en Erasmus MC kan daarnaast voordelen opleveren op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie. De verwachting is dat schaalgrootte, voortvloeiend uit deze samenwerking, financiële voordelen heeft bij inkoop van materialen en middelen en de inzet van specifieke functies, zodat er minder risico gelopen wordt en de kwetsbaarheid wordt verlaagd.

admiraalDeRuyterLogo

Nieuwe stationsklok: Zwitserse precisie in Hollands ontwerp

Er is een einde gekomen aan het tijdperk van de stationsklokken met hun kenmerkende vierkante behuizing. Daarvoor in de plaats is er een nieuwe stationsklok met een Zwitsers uurwerk en naar Hollands ontwerp. Helmond is het eerste station in Nederland waar de nieuwe stationsklokken hangen. Voortaan gaat de aansturing via glasvezel. De nieuwe klok is ontworpen door ProRail samen met bureau spoorbouwmeester en zal de komende 10 jaar op alle stations in Nederland komen te hangen.

stationsklok

Wethouder Damen ruilt eerste afvalcontainer om bij burgemeester Stapelkamp #Kapelle

In het kader van het project ‘Afval scheiden loont’ wisselt wethouder Damen van de gemeente Kapelle op woensdag 6 mei 2015 de eerste afvalcontainer om bij burgemeester Stapelkamp. Alle huishoudens in de gemeente Kapelle krijgen een nieuwe afvalcontainer van 240 liter.

Het principe ‘Afval scheiden loont’ wordt per 1 januari 2016 ingevoerd. Inwoners gaan dan betalen voor het aantal malen dat de grijze container aan de weg wordt gezet. Wie zijn afval goed gaat scheiden zal merken dat de grijze container minder snel vol is en dus minder vaak kan worden aangeboden. Dat bespaart dan al snel een interessant bedrag per jaar op de afvalstoffenheffing. Het principe is dus niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee.

Kapelle is de eerste Zeeuwse  gemeente die het systeem met een tariefstelling op basis van aanbod van restafval gaat invoeren. Zij volgt hiermee echter vele voorbeeldgemeenten in Nederland die het reeds met succes hebben ingevoerd. Ook de rijksoverheid vindt een verdergaande afvalscheiding een speerpunt van haar milieubeleid, en stimuleert het principe ‘Afval scheiden loont’ als een belangrijke eerste stap op de goede weg.

afval scheiden is goud

Kikkers in de klas

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op woensdag 29 april 2015

Veel amfibieën hebben hun voortplantingswateren bereikt en in de meeste sloten, vijvers en poelen zijn de eitjes nu te vinden. In schoolklassen verschijnen aquaria met kikkerdril of paddensnoeren zodat kinderen van heel dichtbij kunnen volgen hoe uit de eitjes padden- of kikkervisjes groeien en hoe deze veranderen in kleine padden en kikkers. De volgroeide dieren worden daarna weer vrijgelaten op de plaats van herkomst. Maar gaat dit wel altijd goed?

kikkers_in_de_klas_bengeutskens

Het opkweken van kikkers & padden en de wet
Alle Nederlandse amfibieën zijn volgens de Flora- en faunawet beschermd en mogen niet gevangen of verplaatst worden. Het is echter wel toegestaan om eitjes van de gewone pad (Bufo bufo), groene kikker (Rana esculenta) en bruine kikker (Rana temporaria) voor educatieve doeleinden op te kweken tot padden- en kikkervisjes (artikel 13 en 16 Flora- en faunawet). Na voltooiing van de metamorfose moeten de jonge padden en kikkers direct worden vrijgelaten op de plek waar de eitjes vandaan komen, want het houden van volgroeide padden en kikkers is verboden.

Lees verder op http://www.natuurbericht.nl/?id=13729&Eid=11052

Dronken bestuurder na ongeval op heterdaad aangehouden #Middelburg

In Middelburg is maandagavond is in een woning aan de Fazantenhof een dronken man aangehouden, die op de Havenpoortweg een ongeval had veroorzaakt.

Het ongeval vond rond kwart over zeven die avond  plaats tussen de afrit Arnestein en het aquaduct. Een 30-jarige man uit Middelburg reed vanaf de A58 over de Havenpoortweg. Hij raakte met zijn personenauto de vangrail in de middenberm en reed daarna tegen een andere personenauto aan. De veroorzaker reed onverstoord door en parkeerde zijn auto in een garage aan de Fazantenhof. De auto, die werd aangereden, werd bestuurd door een 31-jarige man uit Westkapelle. Het voertuig liep enkele deuken en lakschade op.

Aanhouding

Agenten ging naar de woning, waar de man vermoedelijk zou verblijven. Daar werd hij aangehouden en voor verder onderzoek naar het politiebureau in Middelburg gebracht. Uit de ademanalyse bleek dat de man flink wat alcohol had gedronken. Het eindresultaat was 655 ug/l. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

Politie.NL