mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!


Een reactie plaatsen

Straatnamen op facebook pagina ‘Rondje #Goes’

 

Ruim vijf jaar geleden is op facebook de pagina Rondje Goes van start gegaan. Dagelijks worden hier door meerdere mensen foto’s geplaatst uit het verleden van Goes.

Deze foto’s worden door enkele duizenden mensen bekeken van over de gehele wereld. De vele reacties geven een beeld van wat of mensen zich nog herinneren van het verleden van Goes. Nu staat er een foto van het straatnaambord van de Willem Barentszstraat te Goes met daaronder de toevoeging “zeevaarder 1550-1597”

straatnaaambord Goes

“Een straatnaambord op een woning in Goes die binnenkort gaat verdwijnen. Het bijzondere aan het bord is dat er een vermelding staat wie of de persoon was naar wie de straat is genoemd. Zou het een idee zijn om zo’n toevoeging op alle straatnaamborden te zetten? Gaat hiermee de historie wat meer leven?”

Uit de reacties op ‘Rondje Goes” valt op te maken dat veel mensen het zouden toejuichen indien dergelijke toevoegingen bij meer straatnaamborden zouden staan.   Zie ook https://www.facebook.com/RondjeGoes/

Advertenties


Een reactie plaatsen

Activiteiten #Staatsbosbeheer Zeeland-Zuid in de voorjaarsvakantie

Op donderdag 22 februari neemt één van de vrijwilligers van Staatsbosbeheer je mee naar “zijn” eendenkooi Slikkebosch bij Oostkapelle. In dit normaalgesproken afgesloten stukje Zeeuwse natuur werden vroeger eenden gevangen “voor de pot”. Over dit kooikersbedrijf weet de gids van alles te vertellen.

eendekooi001

Daarnaast is rond de kooiplas een grote aalscholverkolonie; hoewel het nog wat vroeg is, zijn de eerste vogels wellicht al gearriveerd. Ook is er kans op reeën en damherten. De krakkemikkige berkjes en de verstilde kanaaltjes zorgen voor schier buitenlandse sferen. De wandeling begint op 14:00 uur aan het hek van Slikkebosch aan de Vroonweg te Oostkapelle en duurt ca anderhalf uur. Kosten 5 euro p.p.; kinderen betalen de helft. Wel even van te voren aanmelden op  https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/walcheren/ontdek-eendenkooi-slikkebosch

Bezoek ook fort Rammekens

Op zondag 25 februari kun je om 14:00 uur met een gids van Staatsbosbeheer het eeuwenoude fort Rammekens bezoeken. Dit oudste zeefort van Europa dateert uit 1547 en beschermde ooit de scheepvaartverbinding naar de VOC-haven van Middelburg. Ook de troepen van Napoleon en de Duitse bunkerbouwers hebben er nadrukkelijk hun sporen nagelaten.

De gids weet er alles van en neemt je mee op een tocht door vijf eeuwen Zeeuwse geschiedenis. Daarnaast gaat de gids ook door het door oorlogshandelingen van 1944 ontstane bos- en krekengebied van Rammekenshoek. De wandeling begint aan de poort van het fort aan het einde van de Schorerpolderweg bij Ritthem (Westerschelde). Kosten 5 euro p.p.; kinderen betalen de helft. Ook nu even van te voren aanmelden bij: www.staatsbosbeheer.nl/actviteiten

staatsbosbeheer logo


Een reactie plaatsen

#ADRZ neemt aanvullende maatregelen griepepidemie #Goes

De drukte in het ziekenhuis in Goes blijft onverminderd hoog. Na een relatief rustig weekend, bieden zich in het begin van deze week veel patiënten aan in Goes. De kliniek, de Spoed Eisende Hulp en de Acute Opname Afdeling hebben allemaal te maken met een krapte aan bedden. Bovendien ligt een record aantal patiënten in isolatiekamers, wat een hoge werkdruk geeft. Oorzaken hiervan zijn niet alleen Influenza B, maar ook bijvoorbeeld Influenza A, Noro en RS. Daarnaast loopt ook het ziekteverzuim van medewerkers in het ziekenhuis op.

Bij het ADRZ is al geruime tijd een crisismanagementteam (CMT) geformeerd die de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt. Het ziekenhuis kijkt naar de flexibele inzet van personeel en medisch geschoolde stagiaires. Daarnaast is de hulp van het Nederlandse Rode Kruis in geroepen. Een aantal vrijwilligers komt helpen met allerlei, niet medische, hand en spandiensten. Ook wordt personeel via uitzendbureaus ingezet extra ondersteuning te bieden aan de hoge zorgvraag van dit moment. Daarnaast kan, door de krapte aan aantal bedden, besloten worden om patiënten over te plaatsen naar andere locaties van het ADRZ of andere ziekenhuizen. Het CMT blijft de situatie nauwkeurig monitoren en genomen beslissingen evalueren.

ADRZ kees 2


Een reactie plaatsen

Verboden te vliegen met #drones boven de flamingo’s in de #Grevelingen

De laatste week verschijnen er steeds meer particuliere filmpjes van flamingo’s boven de Grevelingen. Dit is niet toegestaan. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) houdt in de gehele provincie Zuid-Holland toezicht op Natura 2000 gebieden en controleert op de naleving van de Wet natuurbescherming (Wnb).

 drone-verboden

Het spotten van flamingo’s in het wild is toegestaan als bezoekers achter de hekken blijven. Het betreden en het vliegen met een modelvliegtuig of een drone boven de Slikken van Battenoord-west met aangrenzende ondiepwaterzone en ondiepwaterzone Battenoord-oost is verboden op grond van het Toegangsbeperkingsbesluit Grevelingen, kenmerk 17121851. Dit alles is om de rust voor de (foeragerende)  vogels, waaronder flamingo’s te behouden. Vanaf nu wordt door OZHZ, Staatsbosbeheer en de politie extra toezicht gehouden in Battenoord. Tegen overtreders in dit gebied of degenen die vliegen met een modelvliegtuig of drone boven het gebied, wordt direct verbaliserend opgetreden.

 

OZHZ draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare, vitale regio Zuid-Holland Zuid door vergunningen te verlenen, toezicht en handhaving uit te voeren en gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland  te ondersteunen bij de ontwikkeling en het beheer van ruimte. Hierbinnen het evenwicht vinden met oog voor verschillende belangen: dat is de uitdagende taak van de omgevingsdienst.


Een reactie plaatsen

Recordaantal bezoekers in 2017: Zeeuwse musea in trek

2017 was een topjaar voor de musea in Zeeland. Meer dan 550.000 mensen brachten een bezoek aan een van de 48 Zeeuwse musea. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van 2016.  Uit een recente inventarisatie van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) in Middelburg blijkt dat de bezoekcijfers het afgelopen jaar gestegen zijn met 35.000, waarmee het recordaantal nu op 552.276 mensen zit. Al drie jaar op rij ligt het aantal museumbezoeken in Zeeland ruim boven de half miljoen. De musea doen het dus goed.

 

Stijgende lijn

Het best bezochte museum was het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Bijna alle Zeeuwse musea konden een bezoekerstoename noteren. Publieksevenementen zoals de Museumweek, de Open Monumentendag en de Nacht van de Nacht zorgden voor piekdagen en ook werden er veel bezoeken geregistreerd met kortingskaarten als de Museumkaart, de Bankgiroloterijkaart en de Zeelandpas.

zeelandpas

De grootste stijging was te zien voor de Zeeuwse musea die enkele jaren geleden heropenden of hun presentatie vernieuwden. Daarnaast hebben de musea meer ingezet op evenementen en activiteiten op lokale scholen, culturele markten en verzorgingshuizen.

Stoomtrein MNM

Top 5 bezoekcijfers

1. Watersnoodmuseum (84.008)
2. Het Polderhuis, musea & meer (58.923)
3. Zeeuws Museum (56.102)
4. Stoomtrein Goes-Borsele (38.194)
5. Terra Maris – museum voor natuur en landschap (37.110)

De nummers 2 en 3 zijn van plaats gewisseld ten opzichte van 2016.


Publiekstrekkers
Het Polderhuis, musea & meer in Westkapelle (58.923 bezoekers) kon eind 2017 een stijging noteren van 26% ten opzichte van 2016. Behalve het museum exploiteert Het Polderhuis sinds voorjaar 2015 ook de vuurtoren (Het Hoge Licht) en het IJzeren Torentje in Westkapelle. Met deze uitbreiding naar drie locaties zijn de bezoekcijfers in twee jaar tijd verdubbeld. Het museum trok 12.307 bezoekers, de vuurtoren 13.689 en de IJzeren Toren 4.789. Dit betrof 28.522 betalende bezoekers en 30.401 onbetaalde bezoeken, vooral tijdens evenementen. Zo waren er 16.200 bezoekers voor het meerdaagse evenement Woensdag Westkapelle en 8.810 bezoekers bij exposities in het museumcafé.

 

Het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen viel met 35.338 bezoekers net buiten de Top 5. Dit wel met een stijging van 29% ten opzichte van 2016. Het muZEEum werd door de ANWB verkozen tot ‘het leukste uitje van Zeeland in 2017’ (en recent ook weer voor 2018), het heeft twee succesvolle tentoonstellingen gehad en ook de Kazematten in het historische bolwerk trekken steeds meer publiek.

Zeeuws-Vlaanderen

Het museumbezoek in Zeeuws-Vlaanderen heeft een enorme opleving gekregen door de heropening van Het Warenhuis in Axel en het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent in 2015. Trok het Industrieel Museum Zeeland in 2016 nog 8.786 bezoekers, in 2017 waren dit er 12.611 (een stijging van 44%).

Het Warenhuis heeft drie publieke locaties: het museum (9.230 bezoekers), de Stadsmolen (4.941 bezoekers) en de watertoren (2.125 bezoekers). Deze locaties worden allemaal onder de vlag van Het Warenhuis en met één grote groep vrijwilligers bemenst. Museum Het Warenhuis ontving in 2017 22% meer bezoekers dan het jaar ervoor.

 

Overzicht bezoekcijfers

In de regio Walcheren zijn de bezoekersaantallen in 2017 het meest gestegen (een stijging van 13%). Ook de regio Zeeuws-Vlaanderen doet het met een stijging van 10% goed. In de andere regio’s van Zeeland zijn de verschillen met het jaar daarvoor kleiner.

Voor de bezoekcijfers van de 48 musea, zie het overzicht op de website van de SCEZ: www.scez.nl.

SCEZ logo


Een reactie plaatsen

Familie Kluivert in actie als ambassadeurs Bont voor Dieren

De familie Kluivert gaat samenwerken met Bont voor Dieren in de strijd tegen de bontkragen. Patrick, Rossana, Nino en Shane zetten zich belangeloos in tegen bont en steunen de campagnes van de dierenbeschermingsorganisatie. Als ambassadeurs van Bont voor Dieren verloten zij door hen gesigneerde items.

Kluivert tegen bontkragen

Het populaire gezin staat erom bekend een groot hart voor dieren te hebben. Ze twijfelden geen moment om verschillende items te signeren. Via de Instagram- en Facebookpagina van Bont voor Dieren zijn binnenkort een tas, t-shirt en zelfs een slabbetje voor de kleinste voetbalfans of dierenvrienden te winnen. Rossana Kluivert: “Miljoenen dieren worden jaarlijks gedood om te eindigen als bontkraag. Veel mensen weten niet dat deze dieren een verschrikkelijk leven hebben geleid en enkel voor hun vacht worden gedood. Deze verloting is een sympathieke manier om mensen bewust te maken van dit nutteloze dierenleed.”

Bont voor Dieren is erg blij met de hulp van het bekende gezin. Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren: “Ik heb de familie Kluivert leren kennen als zeer betrokken mensen met een grote liefde voor dieren. Ik vind het geweldig dat zij kosten noch moeite sparen om dierenleed onder de aandacht te brengen van het grote publiek.“

Het is niet de eerste keer dat de familie Kluivert zich inzet voor Bont voor Dieren. Een paar jaar geleden hebben Patrick en Rossana Kluivert radiospotjes ingesproken waarin ze luisteraars opriepen geen bont te dragen. Ook Nino Wilkes werkte geheel belangeloos mee aan een online serie van Bont voor Dieren.


Een reactie plaatsen

Update: Europees Parlement verbiedt pulsvisserij

Het Europees Parlement heeft dinsdag 16 januari 2018 een voorstel tot de toelating van de in Nederland toegepaste pulsvisserij afgewezen. Het Parlement stemde over gemeenschappelijke EU-regels over de instandhouding van visbestanden en maritieme ecosystemen, met inbegrip van verbodsbepalingen voor bepaalde vismethoden.

Nederlandse Parlementsleden, waaronder schaduwrapporteur Peter van Dalen (ChristenUnie) belegden een persconferentie na afloop van de stemming. Van Dalen noemde de uitslag “een diep zwarte dag voor visserij, milieu en innovatie”. Hij sprak zijn hoop uit op tot het in zijn geheel terugtrekken van het voorstel door Eurocommissaris Vella (Milieu, Maritieme Zaken en VisserijGroen).

Eind november verwierp de Commissie Visserij van het Europees Parlement nog een voorstel om pulsvisserij te verbieden. De leden van de commissie stelden voor deze innovatieve vismethode toe te staan onder zeer strikte voorwaarden.

De nieuwe wet – het bijwerken en combineren van meer dan 30 verordeningen – voorziet in gemeenschappelijke maatregelen inzake vistuig en methoden, de minimumafmetingen van vis die mag worden gevangen en het stopzetten of beperken van de visserij in bepaalde gebieden of gedurende bepaalde perioden.

Het amendement waarin werd gepleit voor een algeheel verbod op het gebruik van pulsvisserij werd aangenomen met 402 stemmen voor en 232 stemmen tegen, met 40 onthoudingen.

Frankrijk fel tegen

Waar Nederland een groot voorstander is voor pulsvisserij, met name door een verminderd brandstofverbruik en minder bijvangsten, is vooral Frankrijk fel tegen. De Fransen zijn erin geslaagd een meerderheid van de Parlementsleden achter zich te krijgen, ook doordat vrijwel in Nederland op grote schaal aan pulsvisserij gedaan wordt.
De Visserijcommissie van het Parlement heeft door de stemming een mandaat verkregen om de onderhandelingen met de Raad te kunnen aanvangen.

Europees parlement vlaggen