mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!


Een reactie plaatsen

Tweede grensparkchallenge geslaagd: ‘Streekholders’ tonen hart voor Grenspark Groot-Saeftinghe!

Een grenspark in het fraaie grensgebied van Linieland Waas en Hulst, tussen België en Nederland, water en land.

Vorig jaar keurde Europa het Interreg project Grenspark Groot-Saeftinghe goed: een ambitieus grensoverschrijdend initiatief waarin 8 Vlaamse en Nederlandse partners zich verenigden in de ambitie om te bouwen aan een positief Grensparkverhaal, met kansen voor de streek op vele fronten. Tegen 2019 moet het park klaar zijn. “Onze doelstellingen zijn ambitieus, maar zijn enkel haalbaar als de streek ook gelooft in ons verhaal”, zegt projectleider Richard Meerschaert (EGTS).

En dat geloof is er! In plaats van de beoogde 50, engageerden zich al 58 ‘streekholders’ om het Grensparkconcept mee vorm te geven. En daarmee is de tweede Grensparkchallenge geslaagd!

“Ondernemers die kansen zien, bewoners die durven meedromen over hun toekomstige achtertuin, boeren die meedenken over win-win voor landbouw en natuur, bedrijven als gastheer voor een groeiend aantal bezoekers, … Kortom: believers die écht willen meezoeken, denken en doen! Om van het groeiende Grenspark een meerwaarde te maken voor alle betrokkenen. Dat noemen wij streekholders.” Verklaart Richard Rozemeijer (Provincie Zeeland). “Al 58 streekholders engageerden zich de afgelopen tijd om mee na te denken over het DNA en de toekomst van hun streek. Vandaag (22 juni) houden we een streekholdersviering waarop het onderszoeksbureau in een identity board en marketing landscape aftoetst bij de streekholders of ze de startpunten voor de verdere vermarkting goed hebben begrepen. Zo komen we tot steeds fijnere krijtlijnen die uiteindelijk het grensparkplaatje schetsen.”

Op de streekholdersviering op donderdag 22 juni toonden de sympathisanten duidelijk hun hart voor de streek. Maar ook buiten het fotomoment droop het enthousiasme ervan af. “Tijdens het DNA jutten, bleven de streekholders tot na middernacht dromen over het grenspark van morgen. Zo ontstonden al interessante kruisbestuivingen tussen toekomstige grensparkgidsen, landbouwers, uitbaters van leuke belevenissen als bijvoorbeeld de zonnetrein en nog veel meer veelbelovende initatieven. De watertaxi die straks vanuit Antwerpen vertrekt geeft de toeristisch-recreatieve mogelijkheden vanzelfsprekend eveneens een stevige boost. En we staan nog maar aan het begin!”, vult Richard Rozemeijer aan. “Nu de streek de krijtlijnen bepaalde, gaan we steeds verder de diepte in. We zijn enorm blij dat juist de moeilijkste challenges, het eerste slagen. In de eerste challenge hielp de landbouwgemeenschap de bruine kiekendief al aan 150 000m² nieuw leefgebied. Een aantal dat intussen trouwens gestaag blijft groeien! En nu bewijst de geslaagde streekholderschallenge ook het engagement van de leefomgeving. Dit geeft alle betrokkenen de nodige energie om alles uit de kan te halen en een steengoed Grensparkconcept uit de grond te stampen. Er zijn nog 8 challenges te gaan dus alle hulp is welkom!”

streekholders

Zin om ook je steentje bij te dragen? Op http://www.grensparkchallenge.eu, via de nieuwsbrief en de social mediakanalen, vind je alle challenges op een rijtje en blijf je op de hoogte van de vorderingen.

 


Een reactie plaatsen

NVWA controleert op aangescherpte regels e-sigaret

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) starten vanaf 1 juli 2017 met inspecties om te controleren of kermisexploitanten en andere ondernemers zich houden aan de leeftijdsgrens en het reclame- en sponsoringsverbod voor elektronische sigaretten en navulverpakkingen zonder nicotine.

Kermis Maastricht

Sinds 20 mei 2016 mogen de elektronische sigaretten en navulverpakkingen met nicotine alleen nog verkocht worden aan personen boven de 18 jaar en geldt er voor deze producten een reclameverbod. Vanaf 1 juli 2017 gelden deze regels ook voor elektronische sigaretten en navulverpakkingen zonder nicotine. Dit betekent dat deze producten niet meer verkocht mogen worden aan personen onder de 18 jaar. Ook mag er voor deze producten op geen enkele wijze reclame worden gemaakt. Het winnen van een shishapen of elektronische sigaret op de kermis mag dus niet meer.

De NVWA controleert bij alle verkooppunten van tabaksproducten en elektronische sigaretten of ondernemers de leeftijdsgrens en het reclameverbod naleven. Inspecteurs richten zich binnenkort onder andere op kermissen, omdat op kermissen vaak shishapennen en elektronische sigaretten als prijs worden aangeboden. Bijvoorbeeld tegen het inwisselen van gewonnen punten of in een grijpautomaat. Ook hangen er op kramen soms borden of posters met afbeeldingen van shishapennen. Deze manieren van aanbieden en aanprijzen van elektronische sigaretten en shishapennen vallen onder het reclameverbod en zijn niet toegestaan.

Een overtreding van het reclameverbod levert een boete van minimaal € 450 op. Voor het verstrekken van deze producten aan jongeren die nog geen 18 jaar zijn is de hoogte van de boete minimaal € 1.360.

Nieuw interventiebeleid

Per 1 juli 2017 geldt er ook een nieuw interventiebeleid voor tabak en rookwaren. Dit nieuwe interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het Algemeen interventiebeleid. Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt en op grond daarvan intervenieert.

NVWA


Een reactie plaatsen

Ga op orchideeën-expeditie met Staatsbosbeheer #Kamperland

mnmzeeland

Het prachtige weer brengt kleur en geur in de natuur en waar is dat duidelijker te zien dan op de Schotsman, het grootste natuurgebied aan het Veerse Meer. De combinatie van bos, duin en open grasland zorgt voor een bonte verscheidenheid aan bloemen en planten.

orchis  Canisvliet

In deze periode van het jaar is het weer genieten van de orchissen, de Europese orchideeën, die hun pracht ontvouwen. De gids van Staatsbosbeheer neemt je woensdag 28 juni mee naar de verscholen hoekjes waar zij groeien en bloeien. Hij weet er alles van en trouwens ook van de overige natuur op deze voormalige zandplaat.

rietorchis  de braakman  juni 2004

Aanmelden

De wandeling, die ca anderhalf duurt, begint om 14:00 uur op de ‘P’ aan de parallelweg van de N-57 tegenover de windsurfschool. Wil je mee op deze excursie, aanmelden kan via  https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/walcheren/ontdek-de-bloemenpracht-aan-het-veerse-meer . Dezelfde excursie vindt ook plaats op 5 juli 2017.

staatsbosbeheer logo

View original post


Een reactie plaatsen

Bewoner gewond bij gewapende overval #Terneuzen

In de nacht van woensdag op donderdag (21 op 22 juni) werden bewoners in een woning aan de Kerkhoflaan in Terneuzen door twee gewapende mannen overvallen.

Het incident gebeurde rond middernacht. Twee mannen, gewapend met handvuurwapens, drongen de woning binnen. Een van de bewoners werd geslagen. Hij liep een flinke hoofdwond op. Vermoedelijk door het verzet van het slachtoffer, sloegen daarna de daders op de vlucht via de Van Cantfortstraat.

Ziekenhuis

Het slachtoffer werd vanwege de verwondingen door een ambulance naar de eerste hulp van het ziekenhuis in Terneuzen gebracht.

Politieonderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de overval. Met een politiehond is de omgeving afgezocht, maar van de daders ontbreekt nog ieder spoor. De omgeving van de woning werd met linten afgezet. Medewerkers van de afdeling forensische opsporing hebben een sporenonderzoek bij en in de woning verricht.

Tips of informatie?

Weet jij meer over dit incident? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of liever anoniem: 0800-7000.

politie afzetting

Politie.NL


Een reactie plaatsen

Uitreiking ROVZ-pluim #Zeeland

Gedeputeerde Harry van der Maas reikte vandaag (woensdag 21 juni 2017), als voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland, een ROVZ-pluim ​uit aan Ton van Nunen en Ron Veen. Deze verkeersbrigadiers in Oost-Souburg zetten zich dagelijks op vrijwillige basis in voor een veilige school- thuisroute voor kinderen van basisschool Burcht Rietheim. Ton doet het werk al zes jaar; Ron is twee jaar actief als brigadier. ‘Deze inzet waarderen we enorm en verdient een ROVZ-pluim’, aldus Van der Maas. ‘Daarom hebben we de heren met een smoesje naar school gelokt.’ Daar werden zij feestelijk onthaald door de kinderen en de directrice, met taart en een certificaat.

uitreiking_rovz-pluim

Zeeuws Verkeersveiligheids Label

Burcht Rietheim in Oost-Souburg heeft het Zeeuws Verkeersveiligheids Label. Dit betekent dat de kinderen niet alleen verkeersles krijgen, maar dat er ook aandacht is voor een veilige schoolomgeving en school-thuisroute voor de leerlingen. De brigadiers zorgen ervoor dat de kinderen in Oost-Souburg op twee plaatsen veilig kunnen oversteken. Om te laten zien dat dit gewaardeerd wordt worden de heren in het zonnetje gezet en krijgen ze de ROVZ-pluim uitgereikt.

ROVZ-pluim

De ROVZ-pluim is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die op het gebied van de verkeersveiligheid in Zeeland iets extra’s doen. Het ROVZ is een onafhankelijk overlegplatform van overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor verkeersveiligheid in Zeeland. In 2016 waren er 20 verkeersdoden te betreuren en in 2017 tot op heden zes verkeersdoden. Dat moet teruggedrongen worden. Iedereen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer in Zeeland.


Een reactie plaatsen

Mag gezinshereniging worden afgewezen na te late aanvraag? #Nederland

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op deze dinsdag  (21 juni 2017) in twee vreemdelingenzaken zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil onder meer weten of deze richtlijn toestaat dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een aanvraag om gezinshereniging afwijst omdat deze niet binnen de wettelijke termijn van drie maanden is ingediend

Achtergrond

Het gaat in deze zaken om drie vreemdelingen, een uit Afghanistan en twee uit Eritrea. Zij hebben gebruik willen maken van een gunstige regeling voor gezinshereniging die geldt voor gezinsleden van vreemdelingen met een asielvergunning. Op grond van deze regeling hadden zij binnen drie maanden nadat hun gezinslid in Nederland een asielvergunning kreeg, om gezinshereniging moeten vragen. Zij hebben hun aanvragen echter te laat ingediend. De staatssecretaris heeft de aanvragen daarom afgewezen.

De vreemdelingen zijn het daarmee niet eens en vinden dat de staatssecretaris rekening had moeten houden met hun persoonlijke omstandigheden. Zij kunnen nu alleen nog gebruikmaken van de reguliere procedure om herenigd te worden met hun gezinsleden in Nederland, maar die regeling is minder gunstig.

Prejudiciële vragen

De wettelijke termijn van drie maanden is gebaseerd op de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Maar het is de vraag of deze richtlijn toestaat dat de staatssecretaris een aanvraag om gezinshereniging afwijst om de enkele reden dat die aanvraag buiten de termijn van drie maanden is ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak wil daarom van het Hof van Justitie weten of deze Nederlandse regeling in overeenstemming is met de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.
Zij wil daarbij ook van het Hof weten of voor de beantwoording van die vraag van belang is dat voor de vreemdelingen de reguliere procedure voor gezinshereniging openstaat. In die procedure wordt de aanvraag wel altijd inhoudelijk beoordeeld en wordt rekening gehouden met de belangen van de vreemdelingen.

Schorsing behandeling

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de behandeling van de zaken in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie in Luxemburg. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van deze zaken voortzetten en hierin definitieve uitspraken doen.

raadvanstate

Lees de uitspraak met zaaknummers 201505478/1 en 201605532/1.


Een reactie plaatsen

NVWA controleert vanuit de lucht op beregeningsverbod aardappelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert vanaf de weg en vanuit de lucht of aardappeltelers in beregeningsverbodsgebieden zich houden aan het verbod op beregening met oppervlaktewater. Op de website van de NVWA staat sinds kort een digitale kaart waarop telers precies kunnen zien waar het beregeningsverbod geldt.

beregenen aardappels

In de beregeningsverbodsgebieden mogen telers geen oppervlaktewater gebruiken voor het beregenen en bespuiten van consumptie- en zetmeelaardappelen, omdat het oppervlaktewater in die gebieden besmet kan zijn met de bacterie die bruinrot veroorzaakt. Voor pootgoed geldt sinds 2005 een landelijk verbod op het beregenen en bespuiten met oppervlaktewater.

De beregeningsverboden gelden alleen voor gebruik van oppervlaktewater. Bronwater, leidingwater en opgevangen regenwater vallen er buiten. Het beregeningsverbod in verband met bruinrot is een aanvullende regel bovenop de regels voor het gebruik van (oppervlakte)water van onder meer de waterschappen.

Overtredingen

Wanneer de NVWA bij een inspectie vaststelt dat het beregeningsverbod wordt overtreden, dan kan dit voor de teler verstrekkende gevolgen hebben. De NVWA maakt proces-verbaal op en merkt percelen die met oppervlaktewater zijn beregend aan als ‘waarschijnlijk besmet’ met bruinrot. Dit betekent dat het bedrijf onder toezicht van de NVWA komt te staan, en dat er beperkende maatregelen gelden voor de afzet van de beregende aardappelen. De aardappelen worden bemonsterd. Indien bruinrot wordt aangetroffen heeft dit gevolgen voor de hele aardappelteelt van het bedrijf. Dit kan voor telers grote economische gevolgen hebben.