Zeeuwse Forensen Enquête toont aan: ruim 82% staat open voor werken in Zeeland!

Dagelijks reizen tienduizenden Zeeuwen de provincie uit om buiten Zeeland te gaan werken, terwijl er een enorme behoefte is aan werknemers voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Om te achterhalen wat de overwegingen zijn van deze forensen en hoe ze kunnen worden verleid om toch te gaan werken in Zeeland heeft ZeeuwseVacaturebank.nl in samenwerking met de provincie Zeeland in de maanden mei en juni een onderzoek gehouden.

Versie 2

Promotieteam

Zeeuwse forensen konden online een korte enquête invullen en op de ochtend van de aftrap ging zelfs een heus promotieteam op pad om forensen bij Zeeuwse NS-stations en tankstations langs de A58 te vragen om mee te doen. Maar liefst 376 mensen hebben de enquête ingevuld. Ruim 82% van de respondenten geeft aan open te staan voor werken in Zeeland. Slechts 25% geeft aan dat een soortgelijke baan niet in Zeeland te vinden zal zijn.

1-op-1 te helpen

“De uitslag is goed nieuws!“; aldus initiatiefnemer Jim Goedhart. “Het geeft aan dat deze forensen in veruit de meeste gevallen liever in Zeeland zouden willen werken. De aandacht rondom de enquête heeft sowieso mensen aan het denken gezet om toch maar weer eens te gaan kijken naar de mogelijkheden op de Zeeuwse arbeidsmarkt, waar veel behoefte is. In tegenstelling tot een aantal jaar geleden. Het beeld dat er in Zeeland voor deze mensen geen werk is, is gelukkig aan het veranderen. Maar op dat gebied is er nog wel verbetering te realiseren en daar werken wij graag aan mee. De personen die hebben aangegeven hiervoor open te staan zullen nu gericht worden benaderd om ze daar waar mogelijk 1-op-1 te helpen bij het vinden van hun volgende baan in Zeeland. Iedereen die openstaat voor werken in Zeeland moet zoveel mogelijk worden gefaciliteerd, heel breed vanuit de vraag: Wat is er nodig om jou wèl in Zeeland te laten werken? Anders hebben veel Zeeuwse werkgevers over een tijdje echt te weinig mensen om hun business te kunnen runnen.”

 

 

 

Advertenties

De Werf in Veere wint de Terras Top 100 2019

De Werf in Veere is maandag 8 juli 2019 uitgeroepen tot winnaar van de Misset Horeca Terras Top 100 2019. De lijst werd voor de 12e keer op rij gepresenteerd. Het Zeeuwse terras wist zowel de mystery guest, de vakjury als de hoofdjury ervan te overtuigen dat zij het beste terras van Nederland 2019 zijn. De Werf laat daarmee Brasa in Purmerend (de nummer 2) en Pelle’s in Deurningen (de nummer 3) achter zich.

de werf

Foto via http://www.facebook.com/restaurantdewerf/

De Werf in Veere eindigde al twee keer eerder op de tweede plaats, maar nu is er dus eindelijk goud voor de broers Bart en Paul Melis en hun team. Zowel mystery visitors, vakjury als hoofdjury waren in twee rondes overtuigd van de kwaliteit die De Veere levert. ‘Gastvrij, vakkundig, ondernemend, culinair hoogstaand, servicegerecht; De Werf heeft zonder meer het perfecte terras.’

De Ranglijst
De Misset Horeca Terras Top 100 kent een open inschrijving. Terrassen mogen meedoen mits ze aan vier voorwaarden voldoen: het terras moet minimaal 40 stoelen hebben, vrij toegankelijk zijn (geen entree bv op een pretpark), er moet bediening aan tafel zijn en het terras moet in het terrasseizoen minimaal vijf dagen per week geopend zijn. Alle ingeschreven bedrijven zijn vervolgens bezocht door een mystery guest én een vakjurylid. Beide bezoeken waren onaangekondigd. Tijdens deze bezoeken letten juryleden op tientallen aspecten van het terras. De uiteindelijke top-7 kreeg tot slot een bezoek van ruim een uur van de hoofdjury. Zij hebben onder andere gesproken over het terras en bedrijf, de bedrijfsvoering, personeel en productkeuze. Ook is er een kijkje voor- en achter de schermen genomen.

Kijk voor een compleet overzicht, alle rapportages en het nieuws omtrent de Misset Horeca Terras Top 100 2019 op missethoreca.nl/terrastop100.

Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober

Rijkswaterstaat en Boskalis ondertekenden woensdag 3 juli het contract  voor het uitvoeren van de zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde. De zandsuppletie start op 1 oktober 2019. Er wordt 1,3 miljoen kuub zand teruggebracht, opgespoten in zeven deelsegmenten. Eén van de deelsegmenten wordt opgespoten in het kader van de natuurcompensatie voor de vooroeververdediging. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind december 2019 afgerond.

Edwin Paree - Roggenplaat-4040

Foto: Edwin Paree 

De voedselrijke zandplaat in de Oosterschelde is belangrijk voor trekvogels en rustende zeehonden. Door de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten, de zogenoemde zandhonger. Met name tijdens stormen verdwijnt er zand in de naastgelegen geulen. Daardoor wordt de voor natuur zo belangrijke Roggenplaat steeds lager en kleiner. Door de ophoging blijft de Roggenplaat ook de komende 25 jaar in stand en kunnen vogels er terecht om voedsel te vinden en zeehonden om er te rusten.

 

Zorgvuldige uitvoering staat voorop

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich al langere tijd in voor de suppletie van de zandplaten die cruciaal zijn voor de natuur. Maar ook de veiligheid wordt gediend: de dijken aan de zuidkant van Schouwen krijgen te maken met verminderde golfaanval. Naast natuur en veiligheid spelen er ook andere belangen rond de Roggenplaat, zoals mosselkweek. Zorgvuldig omgaan met de omgeving was daarom een belangrijk aandachtspunt in de aanbesteding van de suppletie.

 

De suppletie is onderdeel van het project Smartsediment in het kader van het Europese subsidieprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland.

Plannen Joint Research Center Zeeland krijgen vorm

De afgelopen jaren is er vanuit Campus Zeeland hard gewerkt om een Joint Research Center te realiseren. In dit centrum doen studenten, onderzoekers, bedrijven en overheid vanaf 2021 gezamenlijk onderzoek. Een belangrijke mijlpaal is inmiddels bereikt. Op dinsdag 2 juli 2019 werden tijdens een feestelijk moment de eerste contouren van het gebouw gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het Joint Research Center (JRC) in het studiejaar 2021/2022 in gebruik wordt genomen.

Joint Research Center Zeeland (o.v.v. Claudia de Wit) -mailformaat

Foto: Claudia de Wit

Het Joint Research Center bestaat na de bouw uit vier laboratoriumclusters: Ecologie, Chemie, Engineering en Data Science. De faciliteiten die het JRC biedt, worden in eerste instantie gebruikt door UCR, HZ, Scalda, NIOZ en WMR. Maar ook onderzoekers van andere kennisinstellingen en bedrijven kunnen er terecht. Op deze manier stimuleren we innovatieve en economische ontwikkelingen in Zeeland. Het gaat dus niet sec om een instituut, maar om een duurzame samenwerking met veel partners in Zeeland en daarbuiten.

Samenwerken

Het Joint Research Center Zeeland (JRC) is het centrum waar onder meer University College Roosevelt, de HZ University of Applied Sciences en Scalda samenwerken en onderzoek doen binnen de thema’s Water, Energie en Biobased/Food. In het JRC delen de instellingen faciliteiten en wisselen ze kennis uit. Een bijzondere en innovatieve ontmoetingsplaats, waar studenten van MBO, HBO en WO gezamenlijk aan onderzoeksprojecten gaan werken. Dat doen ze elk vanuit hun eigen rol; in nauwe samenwerking met overheden en het bedrijfsleven.

Om deze samenwerking mogelijk te maken, bundelen HZ, UCR en Scalda hun krachten in Stichting Innovatiecluster Campus Zeeland.

campus impressie JRC

4.300 m2 laboratoria

De centrale onderzoeksfaciliteiten van het JRC komen in Middelburg, naast het gebouw van de HZ. Ben Westenburger van Rothuizen Architecten gaf een toelichting op het ontwerp. Het pand wordt vier verdiepingen hoog en heeft een oppervlakte van 4.300 m2. Het huidige HZ-pand wordt op drie verdiepingen gekoppeld aan het JRC. De zijbeuk van het Groene Woud en garageboxen op het terrein worden gesloopt om ruimte te creëren.

Bij de realisatie van het nieuwe gebouw staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Denk bijvoorbeeld aan LED-verlichting en koude-warmteopslag. Het voorterrein van het gebouw aan het Groene Woud krijgt ook een facelift: het wordt opnieuw ingericht met meer groen. Op deze manier ontstaat een natuurlijke verbinding tussen het Bolwerk en de omliggende ruimte.

In 2019 vinden de eerste sloopactiviteiten plaats. Start van de bouw staat gepland in 2020. Het is de bedoeling dat het Joint Research Center in het studiejaar 2021/2022 in gebruik wordt genomen.

Mijlpaal voor Campus Zeeland

De bouw van het JRC is een eerste stap in de ontwikkeling van een Bèta Campus Zeeland. Studeren kan overal. Daarom neemt het belang toe van onderscheidend én excellent onderwijs. Zeeland investeert daarin. Kennis is immers een belangrijke motor voor de verdere ontwikkeling van een krachtige regio. Door de koppeling van bedrijven, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen ontstaan innovaties en verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners.

Voor gedeputeerde Harry van der Maas is de presentatie van de bouwplannen een heuglijke mijlpaal: “We werken al jaren toe naar het daadwerkelijk realiseren van het Joint Research Centrum Zeeland. Diverse partijen die betrokken zijn bij Campus Zeeland hebben hier de afgelopen jaren veel energie én financiële middelen in geïnvesteerd. Het is heel mooi om te zien dat de plannen nu daadwerkelijk gestalte krijgen.”

campus zeeland

 

 

 

 

Vlissingse Haringparty doneert flink aan goede doelen

Tijdens de Vlissingse Haringparty in de Lasloods op donderdag 20 juni is een flink bedrag ingezameld voor verschillende goede doelen. Museum Scheldewerf, Museumschip Mercuur, de Voedselbank en KNRM Reddingstation Westkapelle. In totaal is er € 8.000,- uitgereikt aan deze lokale goede doelen.

De veiling van het eerste Vlissingse vaatje haring leverde het prachtige bedrag op van € 2.500,-

Culinaire netwerkgelegenheid

De Haringparty Vlissingen is zowel een culinaire netwerkgelegenheid als een goede-doelen-evenement. Het evenement werd dit jaar voor de éénentwintigste keer georganiseerd door Lions Club Vlissingen in samenwerking met twintig sponsoren.

Meewerkende kunstenaars

Maar liefst negen kunstenaars stelden hun werken ter beschikking aan de veiling en verloting. Deelnemende kunstenaars waren: Lex de Meester, Hein Naerebout, Jos Pielage, Jan de Quelery, Leon Riekwell, Nathalie van Terheijden, Tim van Eenennaam, Gianni Tahitu en Ludo van Well.

Vlis haringparty 2019 2 credits Angela Verdam Scherp! Fotografie

Foto: Angela Verdam – Scherp! Fotografie

Organisatie en sponsoren

De Haringparty wordt mede mogelijk gemaakt door een enthousiaste groep van sponsoren. Bij deze editie bestond deze uit:

Access World
Amels/ DAMEN
Auto Poppe
C-Port

Delmeco

Feyter Forklift Services
Golden Tulip Strandhotel Westduin
Havenwerk B.V.

Nelis B.V. & Try-act

North Sea Port

Oceanwide

OOS International

PZEM
Scheepswerf Reimerswaal
Schipper Groep
Stoffels Bleijenberg
STT B.V. / ZMC B.V.
Supermaritime Nederland

Veldsink/ Driekleur
Vesta Terminal Flushing B.V.

ZeeuwseVacaturebank.nl bestaat 1 jaar!

Succesvol Zeeuws vacature- en stageplatform is nu al niet meer weg te denken. Al die mooie banen en stageplaatsen in Zeeland, ook voor hoger opgeleiden, zijn eindelijk goed te vinden.

Een jaar geleden ging ZeeuwseVacaturebank.nl van start om het grote aanbod aan Zeeuwse vacatures en stageplaatsen beter vindbaar te maken. En dat is gelukt. De vacaturebank is in korte tijd uitgegroeid tot een begrip in Zeeland én ver erbuiten. Inmiddels doen maar liefst bijna 900 Zeeuwse werkgevers mee. En belangrijker; het aantal werkzoekenden dat de site bezoekt én hierdoor een nieuwe baan heeft gevonden is boven alle verwachting. Zeker ook buiten Zeeland is het bereik erg groot.

Zeeuwse vaccaturebank

Partners

“Het is mooi om te zien dat ZeeuwseVacaturebank.nl in recordtijd een vaste plek heeft verworven, alsof het er altijd al is geweest. Maar het is vooral mooi om te zien hoeveel partijen enthousiast participeren en het initiatief actief ondersteunen. Partners zoals VNO-NCW, Impuls, Zeeuwse gemeenten, samenwerkende zorg-werkgevers en veel Zeeuwse werkgevers zoals Schipper Accountants, Roompot Vakanties, Syntess, maar ook de HZ ondersteunen de vacaturebank. Dit toont hoe groot het draagvlak is. Dat er al bijna 900 werkgevers hun vacatures en stages plaatsen is natuurlijk fantastisch, maar dat komt uiteraard voor een deel ook doordat Zeeuwse werkgevers dit geheel gratis kunnen doen en omdat het gewoon goede sollicitanten oplevert. De stichting achter de vacaturebank hoeft geen winst te maken, enkel de kosten te dragen; we doen dit voor Zeeland. Daarom zijn we ook zo blij dat het veel meer is dan een vacaturebank, maar ook echt al een middel is om HR-professionals in Zeeland te verbinden en meer te laten
samenwerken.”

Het is gratis en het werkt!

De komende tijd volgen er nieuwe functionaliteiten die de toegevoegde waarde voor werkzoekenden en Zeeuwse werkgevers nog verder zullen vergroten. Daarmee is er nog meer kracht om te helpen bij het vinden van die broodnodige werknemers voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. “Het kan altijd beter. Dus we blijven alle Zeeuwse werkgevers oproepen om mee te doen: plaats alle Zeeuwse vacatures, opdrachten en stages op ZeeuwseVacaturebank.nl. Het is gratis en het werkt!’

http://www.zeeuwsevacaturebank.nl
http://www.zeeuwsevacaturebank.nl/forens

En luister ook naar https://soundcloud.com/wfm96/zeeuwse-vacaturebank-18-juni

vaccaturebank zeeland

Open dag ondernemersvereniging WelkomWolphaartsdijk

Zaterdag 15 juni is er vanaf 12 uur open dag bij verschillende bedrijven in Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge.

Mensen die het leuk vinden kunnen een fiets huren bij Rijwielshop Cor den Haan. Daar krijg je ook een routekaart waar de deelnemende ondernemers op staan. Als je alle deelnemende ondernemers een bezoek brengt en daar een stempel ontvangt is deze fietshuur zelfs gratis.

welkom wolphaartsdijk foto

Opening van Camperpark ’t Veerse Meer

Eerder deze dag, om 10:30 uur, is de officiële opening van Camperpark ’t Veerse Meer. Alle plekken hebben hun eigen voorzieningen en je kunt met een camper 24/7 aankomen. Daarnaast is er op Camping ’t Veerse Meer een braderie waar onder andere ondernemers uit ons dorp zich presenteren.

De deelnemende bedrijven zijn:

  • Eigen Richting
  • Brew- en Brasserie den Baas en zijn Madam
  • Camping de Haas
  • Camping ’t Veerse Meer
  • Camperpark ’t Veerse Meer

welkom wolphaartsdijk logo
Zie ook http://welkomwolphaartsdijk.nl/

 

 

Zeeuwse start-up KlusmetPlus behoort tot de 5 beste ondernemersinitiatieven van Europa!

Zeeuwse social start-up KlusmetPlus is uitgeroepen tot één van de vijf beste ideeën van ondernemers onder de 20 jaar van heel Europa. Elk jaar roept ’20 Under 20’ jonge Europese ondernemers op om hun business-pitch in te sturen om kans te maken op 10.000 pond. De beste 20 worden door een jury uitgeselecteerd om naar Londen te komen voor het finale-event, waarbij zij mentor sessies krijgen van de beste Europese ondernemers & zakelijke experts en waar ook de uiteindelijke winnaar bekend wordt gemaakt.

Bedrijfsfoto 1.jpg

Jordi van der Meijden

KlusmetPlus is opgericht door Zeeuwen Jordi van der Meijden (uit Oostdijk) en Bas van de Kruisweg (uit Kruiningen, beiden 19 jaar). Het ondersteunt ouderen op het gebied van klussen die ze zelf niet meer kunnen doen. Denk hierbij aan de dagelijkse klussen zoals, ramen lappen, koken, tuinieren, bezoek aan de supermarkt en meer. De klussen worden verricht door enthousiaste jongeren. “Op dit moment hebben wij meer dan 180 jongeren die in staat zijn gemiddeld 3 uur per week te kunnen klussen.” Vorig jaar bereikte KlusmetPlus ook al de landelijke finale van het event ‘Studenten bedrijf van het jaar 2018’ en waren zij finalist voor de Zeeuwse PioniersPrijs.

Foto van alle 20

Foto: Alle 20 deelnemers

De vijf finalisten mochten pitchen voor Taavet Hinrikus (CEO van TransferWise) en andere grote namen zoals de founder van Innocent Drinks, Adam Balon & de founder van Skype, Niklas Zennström. Degene met de beste pitch wint 10.000 pond te besteden aan zijn of haar startup. Ieder van de 20 genomineerden krijgt sowieso een account op Transferwise met hierin kosteloos internationale transacties tot een maximum van 1 miljoen pond.

’20 Under 20’ is een initiatief van Estlandse multimiljonair Taavet Hinrikus, ooit de eerste medewerker van Skype en nu CEO van Tranferwise, wereldwijd één van de grootste op het gebied van internationale transacties. Het doel is om Europese ondernemers te inspireren en te helpen en daarmee het belang van ondernemerschap uit te dragen.

Foto van de finalisten

Foto: De Finalisten

“Het was een fanatische ervaring die alleen nog maar meer energie geeft om het succes van KlusmetPlus verder uit te bouwen!” aldus Jordi van der Meijden.

De uiteindelijke winnaar van de 10.000 pond werd Aimee Clint uit Ierland met haar startup genaamd ‘Stellas’ waar ze boekjes maakt voor kinderen met autisme.

www.klusmetplus.nl

Adrz maakt ruim 5 miljoen winst in 2018

Stabiele basis zorgt voor positieve blik op de toekomst

De financiële positie van Adrz is in 2018 wederom verbeterd. Mede door een gunstig bedrijfsresultaat van € 5,3 miljoen is de solvabiliteit in 2018 toegenomen tot 25,7% (2017: 23,0%). Met de aanhoudende positieve ontwikkelingen is Adrz financieel goed op orde, klaar voor de toekomst en de komende investeringen.

Zorgverzekeraars

De afgelopen drie jaar heeft Adrz de Zeeuwse ziekenhuiszorg én de Spoedeisende Hulp voor de regio kunnen behouden door de steun van zorgverzekeraars en CZ Groep in het bijzonder. Medio 2018 is de voorbereiding gestart met de zorgverzekeraars met de contracteren 2019. De contractafspraken voor 2019 zijn onlangs afgerond.

Voorzitter raad van bestuur Claudia Brandenburg: ‘Adrz is bezig met het opstellen van een nieuwe strategie voor de komende 5-15 jaar. Daarbij willen we onze directe omgeving zowel geografisch, inhoudelijk als financieel graag betrekken. CZ is daarin een belangrijke partner. CZ denkt mee, net als 4 jaar geleden toen we nog in financiële problemen zaten. Nu we er goed voorstaan, denken ze mee met de toekomst en het toegankelijk houden van zorg in Zeeland. Dat is een goede invulling van het begrip “Zorg voor elkaar”’.

Belangrijke ontwikkelingen

In 2018 is in Goes fors geïnvesteerd in de Centrale Sterilisatie Afdeling en een nieuw Moeder & Kind centrum, is de vernieuwing van de afdeling Heelkunde van start gegaan en is gestart met de realisatie van een tweede CT-scan in Goes.

adrz-centrum-nucleaire-geneeskunde

Zeeuwse patiënten met een vorm van longkanker waar zij immunotherapie voor krijgen, reizen sinds de zomer 2018 niet meer naar Rotterdam, maar kunnen de behandeling in samenwerking met het Erasmus MC bij Adrz in Goes ondergaan.

Voor medewerkers is 2018 gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de lancering van het Generatiepact per 1 januari 2019. Adrz is één van de ziekenhuizen in Nederland dat personeel dat 60 jaar of ouder is en minimaal vijf jaar in dienst mogelijkheden geeft om vervroegd (gedeeltelijk) te stoppen met werken. Adrz investeert met het Generatiepact in de overdracht van kennis tussen jong en oud(er) en geeft jongeren de mogelijkheid in te stromen.

Voornaamste risico’s en onzekerheden

De belangrijkste risico’s en onzekerheden, waarmee Adrz in 2018 geconfronteerd is, hebben te maken met de huisvesting, arbeidsmarkt en de prijzen voor dure geneesmiddelen.

Sinds 2015 loopt een uitgebreid investeringsprogramma om de huisvesting, de automatisering en de (medische) apparatuur van onze drie locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee, een grote kwaliteitsimpuls te geven. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor het faciliteren van kwalitatief goede zorg aan onze Zeeuwse patiënt.

Het blijkt steeds lastiger om gekwalificeerde medewerkers te vinden en te behouden voor de specifieke zorgfuncties. Zowel demografische ontwikkelingen als het ‘vertrek van jongeren naar buiten de provincie’ spelen hierin een belangrijke rol. In 2018 is door Adrz samen met Emergis het Leerhuis/Skills lab geopend. Daarnaast is uitvoering gegeven aan het strategisch opleidingsplan, is in 2018 de uitvoering van het generatiepact voorbereid en wordt extra ingezet op het terugdringen van ziekteverzuim. De kosten voor dure geneesmiddelen nemen (net als bij andere ziekenhuizen) nog steeds toe. Samen met onze leverancier Scheldezoom Farmacie wordt gezocht naar mogelijkheden om de kosten te beheersen.

Toekomstverwachtingen

Na een positief exploitatieresultaat in 2018 is de resultaatverwachting voor 2019 eveneens positief. Hiervoor is wel strakke sturing nodig. De ontwikkelingen in de zorgsector zoals E-health en het brengen van zorg op de juiste plaats gaan snel en vragen voortdurende alertheid. Dit wordt allemaal meegenomen in het strategietraject.

De balanspositie is met € 5 miljoen toegenomen, voornamelijk als gevolg van investeringen.

admiraalDeRuyterLogo

Beleef #Veere vanaf het water

Zeiltochten deze zomer met authentieke hoogaars

Van 5 juni tot en met 25 september organiseert Museum Veere in samenwerking de Stichting Behoud Hoogaars vaartochten op het Veerse Meer.

hoogaars museum Veere.jpg

Een zeiltocht met een authentieke hoogaars over het Veerse Meer is een unieke ervaring. Tijdens de tocht heb je als passagier prachtig zicht op Veere en de schipper vertelt over de stad en de bijzondere gebouwen en plekken die vanaf het water zijn te zien. De vaartocht duurt anderhalf uur. Na de tocht is er gelegenheid Museum Veere te bezoeken.

Kosten en reserveren

Meevaren kan van 5 juni tot en met 25 september op woensdag en donderdag om 12:00 en om 14:30 uur. Tickets kosten 24,00 euro en zijn verkrijgbaar bij de museumbalie in de Schotse Huizen aan de Kaai. Op 18 juli wordt niet gevaren in verband met de H.W. van Loon Hardzeildag. Er kunnen maximaal twaalf personen mee, reserveren kan aan de balie of via telefoonnummer 0118 501744.

Veere museum logo

 

Meer informatie: www.museumveere.nl/vaartochten