E-BIKE VAL PREVENTIE CURSUS #KOUDEKERKE

Een valpreventie cursus voor het terugdringen van het aantal ongevallen en/of verminderen van de verwondingen ten gevolge van het vallen met een elektrische fiets.

Uit door Veilig Verkeer Nederland uitgevoerd onderzoek is gebleken dat 86 % van de verplaatsingsongevallen bij ouderen ontstaat door activiteiten als lopen en fietsen. Om het aantal fietsongevallen van senioren in de toekomst proberen terug te dringen hebben Stichting Welzijn Veere en Paramedisch Centrum In Balans te Koudekerke de handen ineengeslagen en bieden zij gezamenlijk een Fiets Valpreventie Cursus aan.

Oorzaak toenemend aantal fietsongevallen

Mensen worden steeds ouder, blijven langer fit en mobiel en leggen steeds meer fietskilometers af. Dit is uiteraard een prachtige ontwikkeling, maar deze ontwikkeling heeft ook een keerzijde. We zien dat het aantal fietsongevallen de laatste jaren is toegenomen en dat het percentage oudere fietsgewonden op de Eerste Hulp het hardst gestegen is. De ongevallen worden onder andere veroorzaakt door omgevingsfactoren, maar ze zijn in veel gevallen ook toe te schrijven aan het gedrag en de vaardigheden van de fietser zelf. Omdat gedrag beïnvloedbaar is en vaardigheden trainbaar zijn, hebben de geriatrie fysiotherapeuten van PMC in Balans besloten een Fiets Valpreventie Cursus te ontwikkelen.

 

Doel van de cursus

Het primaire doel van de cursus is het aantal fietsongevallen terug te dringen. Uiteraard kunnen niet alle ongevallen voorkomen worden, daarom is de cursus er ook op gericht om in het geval van een eventuele val de ernst van de verwondingen te verminderen. Veel senioren hebben onvoldoende inzicht in het aanbod van fietsproducten dat hen kan helpen het fietsen gemakkelijker en aangenamer te laten verlopen. Te denken valt in dit verband aan het aanschaffen van een elektrische fiets, een fiets met een lage instap of bijvoorbeeld fietsaccessoires als spiegels en fietstassen. Al deze zaken en nog vele andere onderwerpen komen aan bod tijdens deze cursus.

 

Opzet van de cursus

De cursus beslaat twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel wordt uiteengezet welke veranderingen er optreden in het ouder wordende lichaam en op welke manier deze veranderingen bijdragen aan het valrisico. Ook zal er gekeken worden op welke wijze men zelf een positieve invloed kan uitoefenen op deze verandering, waardoor het risico op fietsongevallen verkleind kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het trainen van het evenwicht, van de spierkracht en van het uithoudingsvermogen. Evelijn Lissenberg, geriatrie fysiotherapeut PMC In Balans zegt hierover: “Door in groepsverband te oefenen zien de cursisten hoe anderen met de veranderingen van het ouder worden omgaan. Dit geeft meer inzicht in eigen functioneren en leidt tot het actiever omgaan met eventuele beperkingen”. Een aantal testen vervolgens zal inzicht geven in de lichamelijke conditie van de cursist. Het tweede dagdeel is gericht op de praktijk en zal gevuld worden met onderdelen als: het fietsen van een parcours, het leren veilig op en af te stappen en het informeren over en het laten kennis maken met verschillende soorten fietsen en e-bikes.

Niet in het bezit van een elektrische fiets?

Deelnemen aan de cursus geschiet bij voorkeur op de eigen elektrische fiets. Ben je niet in het bezit van een elektrische fiets? Rijwielhandel Kluijfhout in Dishoek stelt voor deze cursus 3 á 4 fietsen gratis beschikbaar voor deelnemers aan de E-bike valpreventie cursus. Reserveren van een fiets kan via telefoonnummer 0118-552653, graag erbij vermelden dat u deelneemt aan de E-Bike valpreventie van PMC In Balans.

 e bike cursus

Cursusdata

De eerste cursussen vinden plaats (bij voldoende belangstelling) op dinsdag 9 mei en dinsdag 16 mei 2017 of op donderdag 11 mei en donderdag 18 mei 2017. Voor alle cursusdagen geldt dat ze van 14.00 uur tot 16.00 uur duren. De cursuslocatie is PMC In Balans, Duinstraat 16D, 4371 AZ te Koudekerke. Kosten voor de gehele cursus bedragen €45,00 p.p. Inschrijven kan vanaf vrijdag 31 maart via www.pmcinbalans.nl of via 0118-461897. Allen van harte welkom!

 

NVWA: Op Koningsdag 2017 vooral particuliere voedselverkopers in de fout

50 inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waren gisteren op Koningsdag op pad om te controleren op voedselveiligheid op vrijmarkten en bij andere Koningsdagfestiviteiten. Zij voerden in totaal 411 inspecties uit, zowel bij professionele als bij particuliere standhouders. Opvallend was dat er vooral bij het voedsel van particuliere verkopers (9% van de inspecties) iets mis was. Meestal ging het daarbij om het onvoldoende verhitten van voedsel. In totaal is 9 keer een boeterapport opgemaakt en zijn 89 schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld.

NVWA inspecties-koningsdag-2017

Warm

Verreweg de meeste overtredingen hadden te maken met het goed op temperatuur brengen of houden van het aangeboden voedsel. Door de koude weersomstandigheden kon van tevoren bereid voedsel soms onvoldoende worden verhit of koelde bereid voedsel te snel af. Voedsel dat niet meer geschikt was voor consumptie moesten standhouders weggooien. Dat gebeurde in 15 gevallen.

De inspecteurs troffen soms vuile verkoopwagens aan; ook ontbrak vaak gelegenheid om de handen te wassen. Vaak was ook geen thermometer aanwezig om de temperatuur van het voedsel te kunnen meten of ontbrak een koelvoorziening. Ook werd kruisbesmetting van rauwe en bereide producten geconstateerd.

De controlerende inspecteurs werkten herkenbaar voor het publiek door hun NVWA-kleding. De inspecties werden over het algemeen positief gewaardeerd.

Waar let de NVWA op?

De inspecteurs letten op de algemene hygiëne bij het bereiden van voedsel en kijken of er geen verontreiniging of besmetting kan ontstaan op de plek waar het voedsel wordt bereid. Ook kijken ze of salades, rauw vlees en andere bederfelijke levensmiddelen koud genoeg worden bewaard. Eenmaal bereid voedsel moet juist voldoende warm worden bewaard. De boete voor het verkopen van onveilige levensmiddelen ligt tussen de € 525 en € 1.050. Inspecteurs van de NVWA zien erop toe dat onveilig voedsel niet alsnog wordt verkocht.

Hoe krijg je natuur en structuur in je eigen kleine bosje? #Zeeland

Toekomstbomen, vlinderbosranden en selectief dunnen

Door eenvoudige en kleinschalige ingrepen kan ook een klein bosje weer interessant worden voor plant, dier én mens. Zoals door meerdere jaren ‘toekomstbomen’ vrij te zetten, vlinderbosranden te maken en selectief te dunnen ontstaat een variatie in het bomenbestand (dun/dik, verschillende soorten) en een vergroting van de biodiversiteit. Ook struiken, overige vegetatie, mossen en dieren spelen een belangrijke rol om te komen tot een aantrekkelijk en ecologisch bosje. Door de spreiding in het beheer over de jaren ontstaat er nooit een kaalslag.

bosje

Hoe is het zo gekomen

In Zeeland zijn redelijk wat kleinere bossen van 0,5 hectare (5.000 m2) tot 5 hectare.

Dikwijls weten eigenaren niet direct hoe ze het moeten onderhouden of is er niet genoeg tijd voor. Hierdoor kan het gebeuren dat bomen en struiken te dicht op elkaar blijven staan waardoor er een monotoon bos ontstaat met voornamelijk lange dunne bomen zonder zijtakken en onderbegroeiing.

 

Inventarisatie en uitvoering

Al meer dan 25 jaar geeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) advies over onderhoud en uitvoering van inmiddels meer dan 130 bosjes. SLZ maakt een meerjarenplan aan de hand van de Potentiële Natuurlijke Vegetatie (PNV) en de inventarisatie van het bosje zelf. Het uitgangspunt is hierbij de aanwezige beplanting, want een bosje is meer dan alleen bomen.

Het uitvoerende werk kan door de SLZ-vrijwilligersploeg worden gedaan. Uiteraard alles in overleg met de eigenaar.

 

Vrijblijvend advies

Een medewerker van Stichting Landschapsbeheer Zeeland komt gratis langs om advies te geven aan eigenaren of beheerders van kleine bosjes over het onderhoud en de uitvoering daarvan. Zij worden hierin gesteund door de provincie Zeeland en de Nationale Postcode Loterij. Er wordt enkel een bijdrage gevraagd in de kosten indien de eigenaar een adviesplan wenst of de daadwerkelijke uitvoering van het werk door SLZ wil laten doen. Voor meer informatie zie: www.landschapsbeheerzeeland.nl of bel met 0113-230936.

landschapsbeheer zeeland logo

Automobilist niet schuldig aan dodelijk ongeval wielrenner #Wilhelminadorp

De politie heeft het onderzoek naar de oorzaak van het noodlottig ongeval zondagmiddag (23 april) op de parallelweg van de Deltaweg (N256) tussen een automobilist en een wielrenner afgerond.

Uit de verklaringen van de betrokkenen en het forensisch sporenonderzoek is gebleken dat het slachtoffer op de grond viel tijdens een uitwijkmanoeuvre in de fietsgroep. Toen de man op de grond lag, kwam vanuit de tegenovergestelde richting juist een personenauto. Gebleken is dat deze niet te snel en uiterst rechts reed. Hij kon een botsing met de wielrenner niet meer voorkomen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Volgens de politie is de bestuurder van de personenauto op geen enkele wijze schuldig aan het ernstige ongeval.

Bijeenkomst

De omgekomen 78-jarige man uit de gemeente Roosendaal maakte onderdeel uit van een groep van ongeveer twintig wielrenners. Het ernstige incident had voor de leden van deze fietsgroep een grote impact. Zij komen binnenkort bijeen om deze traumatische gebeurtenis te herdenken en te bespreken. Agenten, die bij de hulpverlening en het politieonderzoek betrokken waren, zijn hierbij aanwezig. Ook is er een medewerker van Slachtofferhulp Nederland aanwezig.

politie-vlam

Politie.NL

Beelden zakkenrollers in Opsporing Verzocht #Middelburg

Op deze dinsdagavond (25 april) worden in het programma Opsporing Verzocht bewakingsbeelden getoond van een duo, die een vrouw voor duizenden euro’s dupeert.

Op donderdagmiddag 29 december jl. slaan twee zakkenrollers hun slag in de winkel van Rituals aan de Langeviele in Middelburg. Een vrouw en een man kijken de pincode af, stelen de bijbehorende bankpas en nemen een flinke bedrag op. Van die middag in het Rituals-filiaal zijn er bewakingsbeelden. Doordat hij de pincode had afgekeken, is het voor de man geen enkel probleem om de pas te gebruiken. Bij de dichtstbijzijnde Rabobank haalt hij in totaal een paar duizend euro uit verschillende geldautomaten. Hiervan zijn ook bewakingsbeelden.

Opsporing-Verzocht

Uitzendingen

De politie is op zoek naar de man en de vrouw die getoond worden op de camerabeelden. In de uitzending van Opsporing Verzocht worden deze getoond. De live uitzending is deze dinsdagavond tussen 20:30 uur en 21:15 uur op NPO1. Op woensdag 26 april kan je nog een herhaling van de uitzending bekijken op NPO2 rond 12:10 uur.

Politie.NL

ADRZ maakt ruim 8 miljoen winst

Financiële positie van Zeeuws ziekenhuis sterk verbeterd

De financiële positie van het ADRZ is in 2016 sterk verbeterd, mede door betere overeenkomst met de zorgverzekeraars en een daling in personele lasten.
Het resultaat 2016 bedraagt € 8,2 miljoen positief, waardoor de solvabiliteit eind 2016 is toegenomen tot 14,6%. Eind 2015 bedroeg de solvabiliteit nog 9%. Als gevolg van de verbetering van de financiële positie heeft het ADRZ – na acht jaar – het bijzonder beheer van huisbank ING mogen verlaten. Dit heeft ertoe geleid dat de bank weer bereid is om een financiering te verstrekken voor noodzakelijke investeringen.

Het bedrag van € 10 miljoen dat met de overname door het Erasmus MC is gemoeid, is niet in de jaarresultaten van 2016 verwerkt. Afgelopen vrijdag gaf de ACM toestemming voor deze overname.

Voor de jaren 2016-2018 is het ADRZ een aanneemsom met de zorgverzekeraars overeengekomen. Dit biedt de garantie van een stabiel inkomstenpatroon. Voorzitter van de Raad van Bestuur Claudia Brandenburg: ,,De zorgverzekeraars hebben duidelijk vertrouwen in het ADRZ. Met de aanneemsom kunnen we goed werken en onze positie verbeteren. Sowieso heeft iedereen zijn uiterste best gedaan om dit ziekenhuis weer in de zwarte cijfers te krijgen. Wij zijn daar als RvB gelukkig mee’’.

Na een positief exploitatieresultaat in 2016 is de resultaatverwachting voor de komende jaren eveneens positief. De komende jaren worden de noodzakelijke investeringen gedaan.

De in 2015 ingezette besparingsmaatregelen zijn ook in 2016 voortgezet. Zo is het aantal externe inhuur krachten fors terug gebracht, zijn de poliklinieken gereorganiseerd en is de hand fors op de knip gegaan. Overigens is er niet gekort op de handen aan het bed en zijn investeringen mogelijk gebleven. Om te kunnen blijven investeren, blijft de noodzaak bestaan om, naast de afgesloten meerjarencontracten, de eigen bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te laten zijn.

Het ADRZ voorziet in de periode tot 2020 een aantal investeringen in onder andere huisvesting voor de hoofdlocatie Goes, medische apparatuur en een nieuw ziekenhuis informatiesysteem. Deze investeringen kunnen niet uit eigen middelen gefinancierd worden. Samen met externe partners zijn voor een aantal investeringen (nucleair centrum en locatie Vlissingen) oplossingen gezocht waardoor deze projecten gerealiseerd konden worden. De geëffectueerde besparingsmaatregelen, de meerjarencontracten met zorgverzekeraars 2016-2018 met betere afspraken over tarieven, de samenwerking met Erasmus MC en de mede hierop gebaseerde gunstige meerjaren vooruitzichten, zijn noodzakelijk om de financiële positie van het ADRZ robuust te maken. Dit is een randvoorwaarde om de zorg voor de komende jaren op een kwalitatief goed niveau te krijgen en te houden.

Investeringen
– Samen met Zeeland Investments Beheer (ZIB) is een plan opgesteld om de gehele locatie te Vlissingen te revitaliseren. Begin 2016 is de verbouwing daadwerkelijk ter hand genomen.
– Siemens participeert in de nieuwbouw van een nucleair centrum te Goes ter vervanging van het bestaande centrum in Vlissingen. De bouw is in juli 2016 opgeleverd. Gelijktijdig is een intentieverklaring getekend voor de nieuwbouw van een OK-complex in Goes. Begin 2017 is het complex geopend. In beide gevallen is sprake van tijdelijke huisvesting voor minimaal 10 jaar die door het ADRZ wordt gehuurd.

Voornaamste risico’s en onzekerheden
De belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee het ADRZ in 2016 geconfronteerd is, hebben te maken met de financiële positie, de huisvesting en de continuïteit van de zorg.
De maatregelen die getroffen zijn, hebben vooral te maken met de continuïteit van zorg. Zo is geïnvesteerd in benodigde apparatuur en opleiding van personeel. En door de samenwerking met het Erasmus MC in specialistische medische kennis en capaciteit.

Financiële positie
Het intrekken van de kredietfaciliteit door de huisbankier en de problemen om aanvullende financiering te krijgen, vormden in combinatie met de slechte financiële resultaten in de voorafgaande jaren een grote bedreiging voor de continuïteit van het ziekenhuis. Om deze reden was het weer financieel gezond maken van het ADRZ één van de hoofdpunten van het (strategisch) beleid geworden. Het bijzonder beheer is in 2016 door de huisbankier opgeheven. Het verbeteren van de vermogenspositie van ADRZ zal de komende jaren nog steeds noodzakelijk blijven. Elementen blijven: het verbeteren van het operationeel resultaat, een strak investeringsbeleid en herstel van vertrouwen bij stakeholders. De betere meerjarenafspraken met de zorgverzekeraars dragen samen met de financiële besparingen bij aan een beter financieel resultaat en daarmee de waarborg van de continuïteit van het ADRZ en de zorg voor de Zeeuwse patiënt.

Huisvesting
In de afgelopen jaren heeft het ADRZ pogingen ondernomen om voor de huisvesting op de lange termijn een oplossing te vinden. Hierbij locatiekeuze en het moeilijk kunnen inschatten van de toekomstige capaciteitsbehoefte een grote rol gespeeld. Uiteindelijk was de financiële positie en het vinden van een financier van doorslaggevend belang bij de gekozen oplossing tot renovatie van de locatie Vlissingen en de toepassing van een sale & leaseback constructie. Deze constructie zal tevens leiden tot lagere operationele kosten.

admiraalDeRuyterLogo

 

Zeeuwse jongeren organiseren twee congressen over klimaatverandering en duurzaamheid in Zeeland

Op zaterdag 22 april organiseerde de ODE Taskforce Middelburg al een eerste regionaal congres over klimaatverandering van 9:30 tot 14:30 uur in ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

De jongeren, leerlingen van Nehalennia, Scheldemond en CSW hebben met leeftijdsgenoten gepraat over:

1) Energy, exit fossil fuels: let the sun shine

2) Mobility, change the way we move: cleaner and smarter

3) Food, change the way we produce and consume: plantpower

4) DIY: Go Green

Dit congres is de opmaat voor het internationaal congres op 19 en 20 mei in Middelburg waaraan jongeren uit Denemarken, Polen, België en Nederland meedoen.

ODE Middelburg profiel

 

Our Democratic Europe (ODE)

Het project Our Democratic Europe heeft als doel dialoog en ontmoetingen te creëren tussen jongeren, specialisten en beleidsmakers van verschillende niveaus. Zij denken samen na over Europa en de toekomst en willen beleidsmakers overtuigen van het belang van hun visie op de thema’s. Er zijn vier Taskforces actief: Denemarken (Herning), België (Roeselaere), Polen (Gdansk) en Nederland (Middelburg).

De Taskforces bestaan uit jongeren van 15-17 jaar. Voor Middelburg zijn er jongeren afgevaardigd vanuit Nehalennia, Scheldemond en CSW. Aan het ODE project zijn ook mentoren verbonden: gedeputeerde Ben de Reu, burgemeester van Kapelle, Anton Stapelkamp en wethouder van Vlissingen, Albert Vader.

De projectleiding is in handen van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Het project wordt gedragen door de bibliotheken in de diverse landen en plaatsen. Bibliotheken als voedingsbodem voor ontmoeting en gedachtevorming over o.a. maatschappelijke vraagstukken, gedragen door jongeren die nadenken over onze toekomstige wereld en onze democratische waarden.

De Taskforce van ieder land organiseert een regionaal congres en een internationaal congres. Het thema voor het internationale congres in Polen (februari 2017) was educatie en werkgelegenheid, het thema voor Nederland (mei 2017) is klimaatverandering en duurzaamheid, het thema voor Denemarken (november 2017) is innovatie, research & development en het thema voor België (januari 2018) is sociale uitsluiting, armoedebestrijding. Het eindresultaat van de congressen en bijeenkomsten zal bestaan uit belangrijke voorstellen, ideeën en suggesties van de jongeren op alle aandachtsgebieden. De jongeren zullen dit ‘red book’ in januari 2018 officieel overhandigen aan de Europese Commissie, tijdens het internationale congres dat dan in Roeselaere en Brussel plaatsvindt.

Internationaal congres in mei

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei vindt het internationale congres plaats en ontvangt de Taskforce Middelburg, de Taskforces uit België, Denemarken en Polen. Iedere Taskforce neemt een eigen politicus/beslissingsmaker mee. Aan het internationale congres zullen ongeveer 50 jongeren deelnemen.

Op vrijdag 19 mei begint het congres in de Aula van ZB in Middelburg. Iedere Taskforce presenteert voor zijn of haar land hoe er met de deelonderwerpen 1) Energy, exit fossil fuels: let the sun shine, 2) Mobility, change the way we move: cleaner and smarter, 3) Food, change the way we produce and consume: plantpower en 4) DIY: Go Green wordt omgegaan. Ter voorbereiding hiervan hebben alle aanwezigen de film Before the Flood van Leonardo di Caprio gezien en een eigen ‘footprint’ gemaakt. Met deze input en de kennis die is opgedaan tijdens het regionale congres gaan de jongeren ’s middags volgens de ‘World Café- methode’ met elkaar in gesprek over de thema’s om op die manier tot aanbevelingen voor de politici in Brussel te komen. Aan het eind van de middag gaat het hele gezelschap met het zonnetreintje naar Vrouwenpolder voor een kennismaking met onze stranden en watersportactiviteiten.

Zaterdag 20 mei gaan de jongeren ‘prototypen’. Ze gaan acties verzinnen waarmee ze iets goeds doen voor het klimaat en de mensen om hen heen bewustmaken van de voetafdruk die zij op de wereld achterlaten en wat eraan gedaan kan worden. Deze acties gaan ze ’s middags uitvoeren in de binnenstad van Middelburg, waarbij ze in contact komen met de inwoners. Deze tweede congresdag wordt afgesloten met een fietstocht op ons meest duurzame vervoersmiddel, de fiets. Elektrische fietsen, tandems en mountainbikes, het zal een bont gezelschap zijn.

Zondag 21 mei zwaaien we onze Europese gasten weer uit en vertrekken ze per bus naar vliegveld en trein. De opbrengst van deze dagen, in het bijzonder de aanbevelingen voor in Brussel, zullen na afloop op de wand onderaan de trap in de Foyer te zien zijn, voor ze in de ‘red case’ gaan. Op  http://www.facebook.com/ODEmiddelburg zal een beeldverslag staan van zowel het regionale congres in april als het internationale congres in mei.

ZB planbureau

Drietal betrapt met ondermaatse zeebaars #Borssele

Aan de Westerschelde zijn zaterdagmiddag 22 april bij de kerncentrale drie vissers betrapt op het vangen van ondermaatse vis.

ondermaatse vis

De drie mannen hadden de zeebaars na het vangen niet direct terug in het water gezet. Ze hadden 3,5 kilogram zeebaars, namelijk 26 vissen, gevangen en voor de agenten verborgen.

Proces-verbaal

Het drietal wordt later uitgenodigd om een verklaring af te leggen, omdat proces-verbaal tegen hen wordt opgemaakt. De vis is in beslag genomen en naar de vogel- en zoogdieropvang De Mikke in Middelburg gebracht.

Politie.NL

Wielrenner bij frontale botsing overleden #Wilhelminadorp

Een wielrenner is deze zondagmiddag (23 april) overleden na een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde op de Katseveerweg bij Wilhelminadorp.

Het ongeluk gebeurde iets voor één uur genoemde middag op de parallelweg van de Deltaweg (N256). De 78-jarige wielrenner uit de gemeente Roosendaal maakte onderdeel uit van een groep wielrenners, welke richting Goes reed. Er ontstond een botsing tussen de fietser en een tegemoetkomende personenauto. De fietser raakte zwaar gewond en overleed ter plaatse.

politie-afzetting-van-een-pd

Politieonderzoek

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk. Hierbij zijn getuigen gehoord en is een sporenonderzoek uitgevoerd. Rond half deze middag werd de weg voor het verkeer weer vrijgegeven.

Politie.NL

Een inbraakvrije meivakantie

De meivakantie is in aantocht. Maar let op, want inbrekers hebben geen vakantie. Als jij lekker weg bent, is het voor hen juist een toptijd. Neem dus je voorzorgsmaatregelen. En natuurlijk vraag ook je buren om een oogje in het zeil te houden tijdens de vakantie.

woninginbraak_1_32

Wat kan jij doen?

De politie probeert zoveel mogelijk woninginbraken op te lossen. Maar voorkomen is beter dan genezen. Gelukkig kan je daar zelf ook veel aan doen. Immers, de gelegenheid maakt de dief! Op de website van het politiekeurmerk Veilig Wonen is een aantal tips te vinden om veilig op vakantie te gaan. Daar vindt je ook informatie over het beter beveiligen van je  woning.

Ook op de politiewebsite is ook meer informatie te vinden over het voorkomen van woninginbraak. Daar staan ook filmpjes over de verschillende methoden van inbraak en wat je daartegen kunt doen. Daarnaast zie je in het menu Misdaad in kaart waar er de afgelopen drie maanden in jouw omgeving is ingebroken.

Licht de buren in

Buren kunnen tijdens jouw vakantie helpen om een oogje in het zeil te houden en ervoor zorgen dat je woning een bewoonde indruk maakt. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven (niet alle plantjes op 1 tafel want dat versterkt de indruk afwezig te zijn), de auto af en toe eens op de oprit te zetten, de gordijnen af en toe dicht en open te doen. Een tijdschakelaar op de lamp en radio zorgt dat ook ’s avond de indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is. Hiermee zet je gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been.

Wat doet de politie?

De politie doet meer dan we hier kunnen opsommen. Maar naast voorlichting geven over preventie zet de politie krachtig in op het arresteren van inbrekers. Liefst op heterdaad. Daarvoor werken we veel samen met burgers en zetten we onder meer Burgernet in.

112 bellen helpt!

112 is niet alleen voor gevallen van leven en dood, maar ook om boeven op heterdaad te arresteren. Zie je iets verdachts in je omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie die je niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details (kentekens en signalementen) en bel direct de politie op 112. Dan komt de politie met grote spoed naar de plek des onheils en is de kans groter dat zij de verdachte direct kunnen aanhouden. Mede dankzij meldingen van burgers daalt het aantal woninginbraken de laatste jaren flink. Steeds meer mensen zijn lid van Burgernet en buurtpreventiegroepen.

burgernet werkt

Burgers, politie en gemeenten werken samen aan veiligheid
www.burgernet.nl – 0900-8844