Veel belangstelling voor crowdfunding ADRZ Vlissingen

De belangstelling voor deelname aan de crowdfunding voor de renovatie van het ziekenhuis in Vlissingen is bijzonder groot. Henk van Koeveringe van Zeeland Investments Beheer (ZIB) heeft dat gezegd tijdens een informatieavond voor de Vlissingse gemeenteraad.

Inmiddels hebben zich al bijna 700 serieuze belangstellenden gemeld voor een financiële bijdrage. Dat is heel veel, vindt Van Koeveringe, omdat er sinds de bekendmaking van de crowdfunding in mei, nog geen reclame voor de geldinzameling is gemaakt. ZIB Crowdfunding kan pas vanaf augustus voluit campagne voeren, als de renovatieplannen en de investering verder uitgewerkt zijn.

Het ziekenhuisgebouw wordt aangekocht door een vastgoed BV die vervolgens de renovatie zal laten uitvoeren. De totale investering bedraagt 20 miljoen euro. Daarin is opgenomen een bedrag van 5 miljoen euro voor aankoop van het pand en de grond van het ADRZ en 15 miljoen euro voor vernieuwbouw. Het ADRZ huurt vervolgens het gerenoveerde gebouw van de vastgoed BV; een werkwijze die een aanzienlijke besparing op de jaarlijkse exploitatielasten voor het ziekenhuis realiseert. Om de renovatie uit te voeren, verstrekt ZIB Crowdfunding een financiering aan de vastgoed BV.

Van Koeveringe ziet het liefst dat zoveel mogelijk Zeeuwen in het ziekenhuis investeren. ,,Het is immers óns ziekenhuis dat we daar samen neerzetten’’, zei hij. Deelnemers aan de crowdfunding kunnen inleggen vanaf 2.500 euro. Zij verstrekken de lening voor een periode van circa zeventien jaar en ontvangen jaarlijks terugbetaling. Op hun investering ontvangen ze een rente van vijf procent per jaar.

ADRZ-bestuurder Claudia Brandenburg lichtte tijdens de raadsbijeenkomst toe dat in het gerenoveerde ziekenhuis plaats is voor diagnostiek, twee operatiekamers, beeldvormende technieken, poliklinieken en dagbehandeling. De renovatie kan in januari 2016 beginnen.

Tijdens de werkzaamheden blijft het ziekenhuis zoveel mogelijk gewoon in bedrijf. Het huidige ziekenhuis is opgebouwd uit onderdelen die in verschillende tijdperken zijn aangebouwd. Het alleroudste deel, dat dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw, wordt gesloopt. Al met al is veel minder ruimte nodig dan vroeger. Technieken en inzichten zijn veranderd, waardoor patiënten steeds korter in het ziekenhuis liggen en er ook steeds meer dagbehandelingen plaatsvinden. Straks beslaat het ziekenhuis ongeveer 11.000 vierkante meter. Dat is bijna een derde van het huidige oppervlak. In de nieuwe locatie draait het om de planbare zorg. De acute en complexe zorg van het ADRZ is al enige jaren gevestigd in Goes.

admiraalDeRuyterLogo

Drinkwater en schaduwplekken prioriteit bij inspecties dierenwelzijn tijdens hittegolf

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 30 juni 2015

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besteden in de zomermaanden extra aandacht aan de aanwezigheid van drinkwater en voldoende schaduwplekken voor dieren. In het Besluit Houders van Dieren is geregeld dat dieren in de ruimte waar zij gehouden worden te allen tijde de beschikking moeten hebben over voldoende vers drinkwater en dat zij beschermd moeten worden tegen slechte weersomstandigheden (warmte én kou).

Hittestress en dorst

Als een dier niet voldoende verkoeling kan vinden, kan het verschijnselen van hittestress gaan vertonen. Het dier kan zijn eigen lichaamstemperatuur niet meer regelen en krijgt onder andere last van verhoogde ademhaling, dorst, een te hoge lichaamstemperatuur en verminderde eetlust. Om hittestress te voorkomen moet een dier voldoende kunnen drinken en verkoeling kunnen opzoeken op schaduwplekken of in een goed geventileerde stal.

Dorst is een alarmsignaal wat het lichaam afgeeft vóórdat fysieke verschijnselen van uitdroging zichtbaar zijn. Een verzorger kan dus niet vaststellen wanneer een dier dorst krijgt. Daarom is het belangrijk dat er altijd voldoende drinkwater beschikbaar is. Een paar keer per dag drinkwater aanbieden aan een dier is niet voldoende.

paarden drinken

Toezicht NVWA

Houders van dieren die zich niet houden aan deze regels in het Besluit Houders van Dieren kunnen een bestuurlijke boete van 1.500 euro krijgen. Bij herhaling wordt het boetebedrag verhoogd. Daarnaast kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een dwangsom opleggen en bestuursdwang opleggen. Bij bestuursdwang kan de Agrarische Bedrijfsverzorging ingeschakeld worden op kosten van de betrokkene/overtreder om de dorstige dieren van water te voorzien. De dwangsom wordt iedere keer dat dieren zonder water aangetroffen worden geïnd.

Dierverwaarlozing melden

De NVWA heeft onverminderd aandacht voor het welzijn van dieren op bedrijven. Bij vermoedens van dierverwaarlozing kunnen mensen dat melden via het landelijke meldnummer 144 of via het Klantcontactcentrum van de NVWA via 0900-03 88.

NVWA

WLB ’t Hof van Thee & Leut ontvangt drie sterren voor gastvrijheid #Vlissingen

WLB ’t Hof van Thee & Leut in Vlissingen heeft dit jaar drie sterren ontvangen voor gastvrijheid. Ruim 170 deelnemende zorgaanbieders in Nederland zijn getoetst op diverse aspecten van gastvrijheid waaronder prettige sfeer, bejegening en dienstverlening aan cliënten, goede maaltijden en regie over eigen leven. In elke organisatie zijn zowel medewerkers als cliënten geïnterviewd. De totale mate van gastvrijheid wordt uitgedrukt in sterren, met een maximum van vijf. Deze beoordelingen zijn vervolgens opgenomen in de Sterrengids Gastvrijheidszorg, een soort Michelingids voor gastvrije zorg. Zie ook www.zorgmetsterren.nl.

De jury over ’t Hof van Thee & Leut: Een gezellig klein centrum in een ruim opgezette buurt. Huiselijk, praktisch ingericht met veel zelfgemaakte meubelen. De buurt maakt graag gebruik van de beschutte tuin. In de zomer is die ingericht met gezellige zitjes. Het totaal ziet er verzorgd en uitnodigend uit. Bij binnenkomst wacht een warm welkom. Cliënten worden in hun waarde gelaten, kunnen zijn zoals ze zijn en zijn vrij om te komen en te gaan. Er kan gewerkt worden in de timmerwerkplaats of bij de fietsreparatieafdeling. Cliënten kiezen hun eigen tempo. Er is geen drang of dwang. Daarnaast wordt er genaaid en geknutseld. Het is een huiselijke, veilige omgeving.

Donderdag 9 juli wordt om 12.00 uur de award uitgereikt. Adres: Minister Lelystraat 4 in Vlissingen.

emergis logo

Opening DELTA Klimaatpark in natuurgebied Duinzoom én opening Zeeuwse modderdag

De officiële opening van het DELTA Klimaatpark is op woensdag 1 juli 2015 om 13.30 uur aan de Lagezoom in Renesse in natuurgebied Duinzoom. Carla Schönknecht (gedeputeerde Provincie Zeeland), Ad Verseput (wethouder gemeente Schouwen-Duiveland), Ad van Hees (hoofd Staatsbosbeheer Zeeland) en Mirjam van Zuilen (directeur Communicatie & Public Affairs DELTA) openen samen met kinderen uit de omgeving het DELTA Klimaatpark. Daarna wordt het startsein gegeven voor de Zeeuwse modderdag.

klimaatpark

Natuurgebied Duinzoom

Het nieuwe natuurgebied Duinzoom is gelegen tussen Burgh-Haamstede en Renesse tussen de Hogezoom en de Recreatieverdeelweg. Dit ca. 130 hectare grote natuurgebied is van grote waarde voor het gebied Schouwen-West en onderdeel van het Natuurnetwerk Zeeland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur Zeeland). In dit natuurgebied is de oude overgang van duin naar polder weer zichtbaar gemaakt. Zoet water vanuit de duinen wordt aan de noordzijde van de Hogezoom opgevangen en loopt via een duinbeken richting de Recreatieverdeelweg.

Het watersysteem is zodanig ingericht dat dit natuurgebied ook een belangrijke bijdrage levert aan het opvangen van water. Hierdoor ondervindt aangrenzende woonbebouwing minder hinder van hoge waterstanden dan voorheen. Voor flora en fauna biedt het zoete water kansen om zich te ontwikkelen. Inmiddels zijn de grutto en de lepelaar al waargenomen in het gebied. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. In het voorjaar 2014 zijn runderen in het gebied uitgezet. Delen van het natuurgebied zijn toegankelijk voor wandelaars en er is een ruiter- en menroute aangelegd.

 

DELTA Klimaatpark

Het DELTA Klimaatpark maakt deel uit van het natuurgebied Duinzoom. Het biedt kinderen en bezoekers op een actieve manier informatie over de verschillende aspecten van klimaatverandering en energieverbruik. Er is een wandeling uitgezet waarbij de bezoeker aan de hand van een variatie aan opdrachten meer informatie krijgt over klimaatverandering en de verschillende vormen van energie zoals waterkracht of zonnekracht. De wandelroute van het DELTA klimaatpark is opgenomen in het wandelpadennetwerk. DELTA heeft financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van een bosperceel van zo’n 23 hectare. Als energieproducent en leverancier draagt DELTA actief bij aan het terugdringen van de CO2-emmissie. Het doel van DELTA is om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

 

Modderdag

Kinderen kunnen op 1 juli tijdens de modderdag een moddercircuit afleggen in natuurgebied Duinzoom. Het circuit bestaat uit veertien opdrachten. Van simpele opdrachten zoals ‘neem een modderbadje’ tot verfijndere opdrachten als ‘maak een modderschilderij’. Of een meer hilarische missie zoals het kwallenballenspel. Alle kinderen mogen gratis samen met ouders en of opa’s en oma’s meedoen. Het modderfestijn wordt gehouden in het kader van het Jaar van de Bodem en de Nationale Modderdag. Het modderfestijn duurt tot 16.00 uur.

modderkids

 

Eikenprocessierupsen lager in bomen door hittegolf

Bericht uitgegeven door Kenniscentrum Eikenprocessierups op dinsdag 30 juni 2015

De afgelopen twee weken zijn op veel plaatsen de eikenprocessierupsen nesten gaan vormen en ze hebben brandharen ontwikkeld. Veel rupsen moeten echter nog nestelen, vooral in het noorden van het land.  Door de verwachte tropische omstandigheden later deze week zullen eikenprocessierupsen lager in de boom gaan zitten. Hierdoor neemt de kans op contact met brandharen toe. Mogelijk dat de processierupsen zelfs de grond in kruipen. Het wordt dan ook nog eens lastiger om ze te ontdekken en te bestrijden.

rups lager

Eikenprocessierupsen aan de voet van de boomstam (foto: Silvia Hellingman)

Hoewel de eikenprocessierups een warmteminnend beest is kan het ook te warm worden. De processierupsen kunnen maximaal 30 graden verdragen in hun nesten. Volgens de huidige verwachtingen gaan we daar de komende dagen ruimschoots boven komen. De rupsen zullen dan hun nesten naar lagere delen van de boom verhuizen. Op diverse plaatsen zien we al dat rupsen zich aan het verplaatsen zijn. De kans is dan beduidend groter dat mensen en (huis)dieren met de brandharen van de rupsen in contact komen. In 2010 ontdekten we dat eikenprocessierupsen zich bij hete omstandigheden terugtrekken op of zelfs in de bodem onder de eik. Zodra het nest in de bodem zit neemt de kans op blootstelling aan de brandharen af. Het probleem is dan echter wel dat de nesten niet meer opgemerkt worden en dat ze niet verwijderd kunnen worden. Ze krijgen dan de mogelijkheid om de populatie lokaal uit te breiden.

Lees verder op http://www.natuurbericht.nl/?id=14120&Eid=11052

Positieve resultaten na één jaar RUD Zeeland

Jaarrekening 2014 RUD Zeeland vastgesteld

De RUD Zeeland heeft in het eerste jaar waarin de organisatie actief is, positieve resultaten geboekt. Dat blijkt uit de jaarstukken over 2014 die vandaag door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. De jaarrekening van de omgevingdienst komt uit op een positief saldo van 642.000 euro op een begroting van 9,2 miljoen euro.

Organisatie opstarten en taken uitvoeren

De medewerkers van de RUD Zeeland hadden begin 2014 veel werk aan het opbouwen van de organisatie en het ‘eigen’ maken van nieuwe werkmethoden. Het lukte de RUD Zeeland desondanks om in 2014 75 procent van het geplande aantal controles uit te voeren (1.335 controles). De RUD behandelde in 2014 verder onder meer 172 omgevingsvergunningen, 450 meldingen en 556 vragen.

Het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland gaat het positieve saldo onder meer inzetten om in 2015 de resterende taken van 2014 uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt een bedrag toegevoegd aan de algemene reserve als ‘weerstandsvermogen’ voor het opvangen van mogelijke risico’s in de toekomst.

Anton van Leeuwen, directeur RUD Zeeland: “Ik ben blij dat het Algemeen Bestuur de jaarrekening unaniem en ongewijzigd heeft vastgesteld. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland

Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. RUD Zeeland heeft ongeveer 90 medewerkers en zij zorgen voor bundeling van kennis en ervaring op het gebied van (milieu-)omgevingsvergunningen,  -toezicht en -handhaving. Dit geldt ook voor toezicht op groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en toezicht op zwembaden. RUD Zeeland is een van de 28 RUD’s in Nederland. Het kantoor is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Terneuzen.

RUD Zeeland

 

Man heeft hennep en cocaïne op zak #Terneuzen

Een 18-jarige man uit Terneuzen is aan de Westkolkstraat in zijn woonplaats opgepakt. Hij had 21 gram hennep, een joint en een kleine hoeveel cocaïne op zak.

De man werd zondagavond 28 juni rond zes uur door agenten gecontroleerd nadat ze een sterke wietgeur bij de verdachte en zijn twee companen vandaan roken komen. Daarop vroegen ze of het drietal drugs op zak hadden. Daarop antwoorden de mannen ontkennend. Ze zijn door de dienders gefouilleerd en bij de verdachte kwam drug te voorschijn. Bovendien had de man ook nog een mes bij zich. Hij is direct aangehouden en vastgezet, de drugs en het mes zijn in beslag genomen.

Politie.NL

Man slingert over snelweg met vijf keer teveel op #Kapelle

Op de A58 ter hoogte van Kapelle is een automobilist aan de kant gezet. De 69-jarige man uit Vlissingen had vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op.

Agenten kregen zondagavond, 29 juni, rond tien over zeven de melding dat er een auto over de snelweg zou slingeren. Vervolgens kwamen zij het voertuig tegen en zagen de bestuurder nog een gevaarlijke manoeuvre maken waarbij hij bijna in de middenberm reed. Het voertuig is direct aan de kant gezet en de bestuurder moest een blaastest ondergaan. De verdachte blies 1040 ug/l (vijf maal de toegestane hoeveelheid). Het rijbewijs van de Vlissinger is direct ingenomen en de man kreeg een rijverbod voor dertien uur.

Politie.NL

Drie mannen aangehouden met inbrekerswerktuigen op zak #Kapelle

Aan de Vierwegen in Kapelle zijn maandagmorgen, 29 juni, rond 4.00 uur drie mannen aangehouden. Bij controle van het bestelbusje waar het drietal in rondreed bleken ze inbrekerswerktuigen bij zich te hebben.

Agenten namen onder andere schroevendraaiers en een breekijzer in beslag. De drie mannen (26, 34 en 44 jaar oud), allen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, zijn meegenomen naar het politiebureau en ingesloten.

Politie.NL