mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!


Een reactie plaatsen

Start campagne ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’ #Zeeland

Harry van der Maas gaf op vrijdag 6 oktober 2017 de aftrap van de Zeeuwse campagne ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’. Dat gebeurde op het Scheldemond College in Vlissingen. Harry van der Maas reikte daar de ROVZ-pluim uit aan Finn (14 jaar) uit Vlissingen. Finn is één van de gezichten van de nieuwe campagne, die zich inzet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Zeeland. In een filmpje vertelt Finn wat er gebeurde toen ze haar mobiel gebruikte op de fiets: “Er kan zoveel misgaan, alleen omdat je even je liedje wil veranderen. M’n fiets was kapot en m’n hand lag helemaal open.”

er gaat meer kapot start

Speerpunt aandacht

Aandacht voor verkeer is een speerpunt van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVZ), omdat smartphonegebruik een belangrijke oorzaak is van ongelukken. Als je je telefoon gebruikt terwijl je op de fiets zit, verdubbelt dit de kans op een ongeluk. Fietsers worden afgeleid en moeten hun aandacht verdelen. En dat heeft weer invloed op het reactievermogen, de controle over je fiets en de aandacht voor andere weggebruikers. Zo kun je verkeerssituaties minder goed inschatten en mis je soms  verkeersborden of aanwijzingen. “Ik keek even op mijn telefoon, drie seconden later lag ik op de grond”, aldus Wessel (18 jaar) uit Middelburg.

Harry van der Maas: “Samen kunnen we het een stuk veiliger maken op de Zeeuwse wegen. Vind jij het ook normaal om je aandacht bij het verkeer te houden? Ik kies voor veilig smartphonegebruik en lever hiermee een bijdrage aan de missie: Op weg naar nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers.”

er gaat meer kapot 1.jpg

Foto: Wessel

Echte verhalen

De campagne ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’ richt zich niet alleen op jongeren, maar is bedacht en gemaakt met Zeeuwse scholieren. Na een brainstormavond en creatieve sessie met de jongeren van JouwZeeland is bureau Square Fruit aan de slag gegaan met de input van de jongeren rondom het onderwerp aandacht voor verkeer. Jouw Zeeland is een netwerk van ongeveer 300 jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat de Provincie Zeeland adviseert over allerlei onderwerpen. Zo ook over verkeersveiligheid. De jongeren gaven aan dat de campagne over aandacht voor verkeer moet aanzetten tot nadenken. Jongeren moeten bewust worden van de risico’s van telefoongebruik in het verkeer. De campagne moet daarbij lokaal herkenbaar zijn en het belangrijkste onderdeel: het moeten persoonlijke échte verhalen zijn.

 

Er gaat meer kapot 2

Foto: Finn

In de eerste filmpjes kun je het verhaal horen en zien van Wessel (18 jaar) uit Middelburg en Finn (14 jaar) uit Vlissingen. Zij vertellen wat hen is overkomen toen ze even waren afgeleid door hun mobiel. De filmpjes zijn vanaf vandaag te zien op YouTube, Instagram en Snapchat. Daarnaast bestaat de campagne uit bioscoopreclame en posters. Er volgen nog meer verhalen, dus hou de site in de gaten.

Advertenties


Een reactie plaatsen

ADRZ bouwt aan de toekomst Parkeerplaats Goes wordt vernieuwd

Vanaf maandag 9 oktober 2017 vindt er een aantal ingrijpende werkzaamheden plaats aan het voorterrein in Goes. Het ADRZ bouwt aan de toekomst door het pand in Goes beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de patiënten en bezoekers.

Tijdelijke ‘kiss & ride’ zone

Gedurende een week vinden er buiten bij de hoofdingang werkzaamheden. Dit betekent dat patiënten en bezoekers niet voor de deur af kunnen worden gezet. Voor de grascirkel wordt een tijdelijke ‘kiss & ride’ zone ingericht. Hier zijn rolstoelen beschikbaar en worden extra medewerkers ingezet om toezicht te houden en bezoekers te helpen. Taxi’s en ander patiëntenvervoer kunnen niet op deze plaats worden geparkeerd. Zij kunnen terecht op de parkeerplaats voor bezoekers.

Parkeren

Omdat het ADRZ verbeteringen doorvoert aan het (vanaf de weg gezien) linker parkeerterrein, is het niet mogelijk voor bezoekers om daar te parkeren. Bezoekers en patiënten kunnen wel parkeren op het rechter voorterrein. Daar zijn ook tijdelijke invalide parkeerplaatsen gemaakt. Gedurende de werkzaamheden aan het linker parkeerterrein, naar verwachting ongeveer 5 weken, kunnen elektrische auto’s niet worden opgeladen. Om bezoekers zo veel mogelijk de gelegenheid te geven op het voorterrein te parkeren, zijn voor medewerkers een aantal tijdelijke oplossingen getroffen.

ADRZ kees 2


Een reactie plaatsen

Eerbetoon Zeeuws beeldend kunstenaar Antoine Mes in Museum Veere

Van 7 oktober 2017 tot en met 11 maart 2018

Overzichtstentoonstelling ‘Antoine Mes 90’ in Museum Veere

In september werd de Zeeuwse kunstenaar Antoine Mes 90 jaar. Museum Veere viert deze mijlpaal met een overzichtstentoonstelling van zijn werk: ‘Antoine Mes 90’. Vanaf 7 oktober zijn zijn bekende Zeeuwse landschappen in de lichte expositiezalen te zien. De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan zijn monumentale werk zoals glas-in-loodramen, reliëfs en muurschilderingen. Een korte film geeft bezoekers een niet alledaags kijkje in het leven en werk van Antoine Mes.

Antoine Mes

Antoine Mes

Antoine Mes is door en door Zeeuw. Hij werd geboren in Middelburg, waar hij nog steeds woont. Zijn werk is doortrokken van Zeeland en Zeeland is doortrokken van zijn werk. Tal van scholen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen zijn door hem voorzien van reliëfs, wandschilderingen, glas-in-loodramen en andere vormen van monumentale kunst.

Vanaf het midden van de jaren ‘80 concentreert Antoine Mes zich volledig op zijn schilderwerk. Hij werd vooral bekend door zijn abstracte Zeeuwse landschappen. Wie die landschapsschilderijen heeft gezien, kan de ruime polders van Zeeland niet meer ervaren zonder te denken aan zijn composities. Met zijn werk geeft Mes ons een glimp van de best denkbare wereld met de wereld die we kennen als basis. Het zoeken naar schoonheid in zijn kunst kan inspireren om die lijn door te trekken naar de schoonheid in het leven zelf.

Openingstijden

De tentoonstelling ‘Antoine Mes 90’ is van zaterdag 7 oktober 2017 tot en met zondag 11 maart 2018 in Museum Veere te zien. Tot en met zondag 5 november is het museum dagelijks geopend van 10:00 tot 17:00 uur. Van 6 november tot 1 april is het museum op zaterdag en zondag en tijdens vakanties in Nederland, België en Duitsland geopend van 13:00 tot 17:00 uur. Op aanvraag is het museum open voor groepen en scholen.

Veere museum logo


Een reactie plaatsen

Koegorspolder wordt aantrekkelijker voor mens en dier #Terneuzen

Wethouder Frank van Hulle van de gemeente Terneuzen onthulde op vrijdag 29 september het informatiebord ‘de Groene Koegors’ en presenteerde daarmee de plannen voor een groene en duurzame Koegorspolder. Dit feestelijke moment werd onderstreept en gevierd met het uitbrengen van een gezamenlijke toast door alle deelnemende partijen: de gemeente Terneuzen, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Zeeuwse Milieufederatie, Zeeland Seaports, Yara, Heros, Sagro, Zeeuwind, Eneco en Hof de Eendragt.

Koegorspolder bord

Een greep uit de plannen

  • Het is de wens van Zeeuwind en Eneco om op de zuidhelling en bovenop de provinciale vuilstortplaats een zonnepark aan te leggen. De combinatie met een bloemrijk grasland zorgt ervoor dat vogels en bijen er hun voedsel kunnen vinden. Schapen doen dienst als ’natuurlijke grasmaaier’.
  • Op gemeentegrond zijn de plannen om aan de west- en noordkant van de Koegorspolder (van de Sluiskiltunnel tot het verkeersplein Koeischorre) een groen lint van (plasdras) weilanden, poelen en laanbomen aan te leggen. De gemeente Terneuzen wil hiermee de kans benutten om natuur en waterberging te combineren. Ook het wandelnetwerk Zeeuws-Vlaanderen wordt hier met een wandelpad doorgetrokken.
  • Op grond van de deelnemende bedrijven zullen diverse soorten nestkasten worden opgehangen en wordt er een aangenaam leefgebied gecreëerd voor akkervogels zoals de patrijs en de leeuwerik.
  • Op de braakliggende grond van Yara Sluiskil, langs de watergang en de spoorlijn, gaan varkens lekker wroeten, scharrelen en grazen. Als het even kan krijgen ze stro en voer uit de polder.

 

Voorgeschiedenis

In 2012 zijn al een paar bedrijfspercelen van Yara Sluiskil in de Koegorspolder ingericht met verschillende kleine landschap- en natuurelementen. De investeringen die Yara toen deed om de biodiversiteit op en rondom de fabriek te stimuleren, werden enthousiast ontvangen door de werknemers maar ook door de omwonenden en omliggende bedrijven. Zo ontstond het idee om de hele Koegorspolder groener en duurzamer in te gaan richten. De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) namen in kader van het biodiversiteitsproject 2B Connect het initiatief om met de grondeigenaren om tafel te gaan zitten en plannen te maken.

Interreg project 2B Connect

De plannen voor de Groene Koegors vallen binnen het Interregproject 2B Connect en daarvoor ontvangen we steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Drie jaar lang, tot december 2018, zetten 26 partners in de grensstreek België-Nederland zich binnen het Interregproject ‘2B Connect’ in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio zullen hun terreinen groener inrichten zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. Daarnaast reikt het project verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit. Groeninrichting van bedrijventerreinen biedt niet alleen kansen voor lokale dieren en planten, maar draagt ook bij aan de (grensoverschrijdende) verbinding van natuurgebieden en zorgt voor een aangename omgeving om te werken of te fietsen.

 

 

 


Een reactie plaatsen

Cultuurwerf zet samen met Vlissingse ondernemers winterprogramma op: Vlissingen Wonderstad

December wordt een ongekend feestelijke maand in Vlissingen! Cultuurwerf en de ondernemers van Vlissingen hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een groot winterevenement neer te zetten: Vlissingen Wonderstad. Van 8 t/m 24 december vinden er diverse activiteiten plaats op het Bellamypark en in de winkelstraten van Vlissingen. Ook Wonderstroom hoort bij die activiteiten.

Wonderstroom 2016 (foto Lex de Meester) (54)

Wonderstroom 2016 (foto Lex de Meester)

Activiteiten
Naast Wonderstroom zijn er nog allerlei zeer uiteenlopende (winterse) activiteiten waarmee Vlissingen zich deze winter stevig op de kaart zet. Het programma is op dit moment nog niet compleet. Een tipje van de sluier: X-mas City Trail, Foodtruckfestival Winterkost, The Big Blues Brothers Party Night en Kerstmarkt op de Oude Markt. Maar er worden nog veel meer evenementen aan het programma toegevoegd. Houd wonderstroom.nl/wonderstad in de gaten voor meer info.

Wonderstroom
Wonderstroom vindt van 15 t/m 17 december plaats in en rond een imposante, feestelijke tent op het Bellamypark. In en rond de tent wordt je vermaakt met kleine theater- en muziekvoorstellingen, vuurshows, lichtshows en winterse straattheateracts met een warm gevoel. De eerste acts van Wonderstroom 2017 staan nu op wonderstroom.nl.  Verder staan er foodtrucks met zalige winterse specialiteiten en terrasjes met vuurkorven waar je van een drankje of hapje kunt genieten.

Bellamypark in winterse sferen
Tijdens Vlissingen Wonderstad krijgt het hele Bellamypark een winterse uitstraling. Veel horecazaken bouwen skihutten op voor een extra warm winters gevoel. Kortom: heel Vlissingen zet er de schouders onder om te zorgen voor een onvergetelijke decembermaand!

cultuurwerf Vlissingen


Een reactie plaatsen

Netwerkdag markeert start onafhankelijke toezichthouder nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is sinds 1 augustus 2017 een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Om dit moment te markeren organiseerde de ANVS op 28 september de netwerkdag ‘Kennismaken, kennis delen’. Tijdens deze dag besteedde de ANVS aandacht aan het belang van een onafhankelijke autoriteit voor de nucleaire veiligheid en het belang van het samenbrengen van Safety, Security en Safeguards. De ANVS en tien overheidspartners tekenden een samenwerkingsovereenkomst met als doel het gezamenlijk bevorderen van de veiligheid bij gebruik van radioactiviteit en ioniserende straling. Kinderen en professionals uit de nucleaire en stralingswereld gingen met elkaar in gesprek, als symbool voor de toekomst en het belang van nucleaire veiligheid en een goede bescherming tegen radioactieve straling.

De ANVS is per 1 augustus als zbo eindverantwoordelijk geworden voor de uitvoeringsbevoegdheden op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In januari 2014 besloot de ministerraad om twee redenen tot de vorming van de ANVS: bundeling van kennis en onafhankelijkheid. Tot 2015 waren de diverse overheidstaken en de kennis van de nucleaire sector en de toepassing van straling verspreid over verschillende instanties. Met de oprichting van de ANVS op 1 januari 2015 werden de betrokken medewerkers ondergebracht in één deskundige organisatie. Nu de ANVS per 1 augustus 2017 onafhankelijk is geworden, wordt ook voldaan aan de internationale vereisten die hiervoor gelden.

Missie

Een zbo voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder het gezag van een minister. In deze rechtsvorm wordt de onafhankelijkheid van de ANVS geborgd. ‘De basisgedachte van dit besluit was om goed onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid voor alles op het gebied van energiepolitiek aan de ene kant en veiligheid aan de andere kant’, aldus bestuursvoorzitter Jan van den Heuvel (foto). De secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Lidewijde Ongering gaf in haar speech aan ‘het volste vertrouwen te hebben dat de ANVS volledig toegerust is om deze missie te volbrengen’.

Jan van den Heuvel in gesprek met kinderen en Kindercorrespondent

Samenwerkingsovereenkomst met tien partners

Tijdens de netwerkdag tekenden de ANVS en tien overheidspartners, waaronder het ministerie van Defensie en de Inspectie Leefomgeving en Transport een samenwerkingsovereenkomst. De directe aanleiding hiervoor is de instelling van de ANVS als zelfstandig bestuursorgaan. Hierdoor is de kennis over en een aantal taken en bevoegdheden op het terrein van de stralingsbescherming gebundeld, maar zijn er ook taken en bevoegdheden bij andere partijen binnen de rijksoverheid gebleven. De samenwerkingsovereenkomst heeft als doel het gezamenlijk bevorderen van de veiligheid bij gebruik van radioactiviteit en ioniserende straling. Gericht op een adequate stralingsbescherming van patiënten, milieu, bevolking en werknemers in Nederland. Concreet wordt samengewerkt op het terrein van beleidsontwikkeling, regelgeving, vergunningverlening en toezicht en handhaving. Iedere partij vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst zullen tussen twee of meer partijen werkafspraken worden gemaakt. De samenwerkingsovereenkomst biedt daarvoor het noodzakelijke kader.

Stralingsbescherming overeenkomst

Foto: Afgevaardigden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie SZW, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Inspectie Gezondheidszorg, Ministerie van Defensie, Inspectie Militaire Gezondheidszorg, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Staatstoezicht op de Mijnen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Generatie van de toekomst

Met hulp van de Kindercorrespondent stelden een aantal kinderen kritische vragen aan een aantal personen uit de nucleaire of stralingssector: Carlo Wolters, directeur van de kerncentrale in de gemeente Borsele, Linda Janssen-Pinkse, algemeen coördinerend deskundige bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en Eric van Leeuwen, stralingscontroleur bij de COVRA. Uit de gesprekken bleek dat alle partijen aan tafel graag meedenken over de vraagstukken voor de toekomst met de generatie van de toekomst.

Over de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

De ANVS bewaakt en bevordert continu voor deze en volgende generaties de nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging. Dit doet zij om bij nucleaire installaties incidenten en ongelukken te voorkomen, om mens en milieu zo goed mogelijk tegen mogelijk schadelijke effecten van blootstelling aan ioniserende straling te beschermen, zowel tijdens normale omstandigheden als in ongevalsituaties, om te zorgen dat nucleaire materialen en radiologische bronnen niet in verkeerde handen vallen en zodat nucleaire materialen en kennis niet ongewenst worden verspreid. Daar vallen in Zeeland de kerncentrale in Borssele en de COVRA, een opslagfaciliteit voor radioactief afval onder.

 


Een reactie plaatsen

Bijzondere activiteiten in Zeeland op 10-10: Dag van de Duurzaamheid

Tijdens de landelijke Dag van de Duurzaamheid, op dinsdag 10 oktober, vinden door heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats. Op initiatief van duurzaamheidsorganisatie Urgenda laten bedrijven, burgers, overheden, scholen en maatschappelijke organisaties samen zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook inspirerend, innovatief en winstgevend. Ook Zeeland staat bol van de leuke initiatieven.

Dag van de Duurzaamheid.png

Tijdens het jaarlijkse Wereld Water College leren we over de geschiedenis, het heden en toekomst van water, Zeeland besteedt met verschillende activiteiten aandacht aan anders eten en je krijgt de kans om échte donkerte te ervaren tijdens de nacht van de nacht.

“De Dag van de Duurzaamheid is hèt moment van het jaar om de duurzaamheidsbeweging in Nederland nog zichtbaarder, groter en manifester te maken. We willen een circulaire economie die draait op duurzame energie en groene grondstoffen waarmee we werken aan een volhoudbare economie. De inzet van bedrijven, organisaties en burgers op de Dag van de Duurzaamheid stemt hoopvol, laten we ook hopen op ambitieuze maatregelen en een stevige inzet tegen klimaatverandering van het nieuwe kabinet”, aldus Urgenda directeur Marjan Minnesma.

In Zeeland vinden onder meer de volgende activiteiten plaats:

  •  Puur Ooskappel is een duurzaam dagje uit voor iedereen op zaterdag 30 september: rondleiding door het Voedselbos Oostkapelle, een inspiratiemarkt en volop andere activiteiten! Kom kijken op verschillende locaties in Oostkapelle en doe concrete duurzame ideeën op voor thuis.
  • Donkerste is schaars, zeker in Nederland. In Oostkapelle ligt de donkerste plek van Zeeland. Zet alle zintuigen op scherp en kom op zaterdag 28 oktober zelf de schoonheid van het donker ervaren op de buitenplaatsen! Meer info
  • De Werkgroep Duurzaam Oostkapelle organiseert een enthousiasmerende lezing en proeverij door Hans Everse, eigenaar van Zilt-E Ziltzaam Lekker. Verwacht gerechten boordevol seizoensgroenten die bereid worden met gezuiverd Oosterschelde water.
  • De Zeeuwse makelaars van het landelijke programma Jong Leren Eten grijpen de dag aan om stil te staan bij het belang van gezonde, duurzame voeding voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zo’n vijftig derdejaars Pabo-studenten krijgen via Food Delta Zeeland een proefpakket zeewier die ze kunnen gebruiken in hun les over voeding.
  • Klik voor de volledige lijst met Activiteiten in Zeeland op http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/activiteiten/index.php?p=1&s=&f=&pro=3&cat=&q=

Landelijke acties met deelnemers uit Zeeland:

Voorleesactie: op honderden basisscholen en kinderboerderijen wordt voorgelezen uit het boek De wereld van voedsel, dat speciaal voor deze gelegenheid samengesteld is met verhalen van pabo studenten, en tekeningen van basisschoolleerlingen.

Urgenda fietst door Friesland langs allerlei duurzame bedrijven en initiatieven. Daarbij veel aandacht voor de Elfwegentocht: van 1 tm 14 juli 2018 reist Friesland fossielvrij!

Low Car Diet: tussen 2 oktober en 3 november maken deelnemers met de mobiliteitskaart 30 dagen lang gebruik van de (deel-) fietsen, high speed e-bikes, werk- en vergaderlocaties, openbaar vervoer en elektrische-/deel-auto’s. Bedrijven gaan met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk duurzame kilometers te maken en ontdekken dat de dagelijkse reis goedkoper, schoner en gezonder kan.
Dutch Sustainable Fashion Week: van 6 t/m 15 oktober wordt in meer dan 400 winkels duurzame mode zichtbaar gemaakt en worden vele fashion events georganiseerd als shows en lezingen. En er zijn duurzame shoppingroutes in verschillende steden. Meer info op http://www.dsfw.nl.

Dag van de Duurzaamheid

Volg de Dag via Twitter #dvdd17 en Facebook
Natuurlijk spelen Facebook, Instagram en Twitter #dvdd17 een grote rol op de dag zelf en in de aanloop naar 10-10. Deelnemers laten zien dat ze meedoen en posten updates, foto’s en filmpjes van (de voorbereidingen van) de activiteiten. Hier zijn het logo, de poster en de flyer te downloaden. Alle informatie over de Dag van de Duurzaamheid staat op http://www.dagvandeduurzaamheid.nl.