KoesterChallenge 2015

Koesterchallenge is een grensverleggend bewegingsinitiatief van Koesterpas (ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen) en Healthcenter Bodyline i.s.m. regionale sportaanbieders, dat bestaat uit verschillende bewegingsprogramma’s. Met dit initiatief willen de initiatiefnemers Zeeland graag tot een fitte en vitale regio ontwikkelen en bewegen voor alle Zeeuwen vanaf 14 jaar toegankelijk maken.

Deelnemers kiezen samen met hun coach een programma dat het beste bij hen en hun levensstijl past. Zo wordt en blijft bewegen zo leuk en uitdagend mogelijk. Deelnemers volgen een jaar lang gevarieerde trainingen in groepsverband onder begeleiding van hun eigen coach. Daarnaast adviseert de coach de deelnemer over het nemen van gezonde voeding en het creëren van een vitale levensstijl. Met name de combinatie van beweging en de juiste voeding zal een positief effect hebben op de gezondheid van de deelnemer. Als sportieve afronding van een jaar intensief trainen, ga je met je groepsgenoten van Start, Enjoy & Finish vijf dagen naar Alpe d’Huez in Frankrijk. Hier beoefen je allerlei sporten en zal je het resultaat van de trainingen echt gaan merken. Deelnemers van de programma’s Fit, Fun & Surprise, X-Treme en Burn Kcal ronden hun trainingsarbeid af in de omgeving van Winterberg.

Deelnemers aan het programma Top Bikers ronden af tijden een 4 daagse Fietstocht van Frankrijk naar Terneuzen.

Bij voldoende deelname kan je het door jou gekozen programma trainen in Breskens, Goes, Vlissingen, Serooskerke op Walcheren, Terneuzen, Hulst en Oostburg.

Inschrijven en meer info kijk op http://www.koesterchallenge.nl/, hier alles over deelname en ook het laatste nieuws over de KoesterChallenge 2015.

koesterposter

De Gedoornde zeespin: een nieuwe autochtone Nederlandse soort

Bericht uitgegeven door Stichting ANEMOON op zondag 31 augustus 2014

De Nederlandse faunalijst is weer een zeediertje rijker: een zeespin met de wetenschappelijke naam Endeis spinosa. Het is een soort die op veel plaatsen algemeen op de Noordwest-Europese kust voorkomt en in het verleden ook al een aantal keren aangespoeld op de Nederlandse stranden is aangetroffen. In augustus 2014 is deze zeespin voor het eerst door sportduikers levend op de bodem van de Oosterschelde aangetroffen. Daarmee is eindelijk aangetoond dat de soort hier autochtoon aanwezig is en dus een plaats heeft verdiend op onze mariene fauna lijst.

Van wieren en dieren waarvan uitsluitend waarnemingen bekend zijn van op onze stranden aangespoelde exemplaren kunnen we niet zonder meer aannemen dat ze ook als gevestigde populaties in ons kustgebied voorkomen. Mogelijk zijn die organismen over grote afstand en van buiten ons kustgebied aangevoerd op drijvende voorwerpen. Pas als in bijvoorbeeld bodemmonsters of door visuele observaties door onderzoekers of sportduikers levende dieren op de zeebodem of in het getijdengebied worden waargenomen wordt het hier voorkomen van zo’n soort bevestigd. We zeggen dan dat aangetoond is dat de soort autochtoon in ons kustgebied aanwezig is.

Eerste autochtone waarneming van de Gedoornde zeespin op de Nederlandse kust (foto: Peter H van Bragt)
Eerste autochtone waarneming van de Gedoornde zeespin op de Nederlandse kust
(foto: Peter H van Bragt)

Wilhelmina de Kunder exposeert in Sfeeeer Goes

In de winkel van Sfeeeer plantaardig atelier in Goes worden in de maanden september en oktober werken van Wilhelmina de Kunder getoond.

Veel Zeeuwen herinneren zich Wilhelmina nog als de topkapster Willy van der Flier. Na 30 jaar kapsalon Willy in ’s-Heer Hendrikskinderen en Goes te hebben gehad is Willy verhuist naar België en zich gaan toeleggen op het maken van kunst en het geven van workshops.

De opening is op woensdagavond 10 september voor genodigden en is dan aansluitend tot en met oktober van dit jaar te bewonderen.

Willy Kunst

 

Sfeeeer plantaardig atelier Korte Kerkstraat 4 – 4461 JE Goes

E-mail: info@sfeeeer.nl

www.sfeeeer.nl

 

Overmaken inhoud Donatieboxen Ride for the Roses

Op diverse locaties in heel Zeeland staan donatieboxen van de Ride for the Roses. Sportverenigingen, winkels, bedrijven, zorgverleners …….

De organisatie verzoekt diegene bij wie de donatiebox nog niet is opgehaald, het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL24 RABO 0143 7037 65 t.n.v. Ride for the Roses met als omschrijving ‘donatiebox + uw organisatie’. Het bedrag kan dan worden opgeteld bij de opbrengst a.s. zondag!

dnatiebox ride for the roses

Vergeet niet: Vele kleintjes maken één grote. Dus hoe groot of klein het bedrag ook is. We zien het graag deze week tegemoet.

Ride 2014 start in GOES Zeeland

Op 7 september 2014 is de 17e editie van de Ride for the Roses in Nederland. Dit bijzondere wielerevenement vindt plaats in de provincie Zeeland met een cycletour van 100 kilometer en twee toertochten van 25 en 50 kilometer. De start is bij de Zeelandhallen in gastgemeente Goes. Het evenement is inmiddels een begrip in de Nederlandse wielerwereld. De Ride for the Roses is een fietstocht in de strijd tegen kanker, met voor iedere deelnemer aan de finish een roos. Deze roos staat symbool voor een morgen voor iedereen.
Fiets samen met ruim 14.000 fietsliefhebbers en maak een vuist tegen kanker door geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.

Ride for versie 2014

 

 

Fietshelm voor Zeeuwse scholen met verkeersveiligheidslabel

Leerlingen van de Zeeuwse basisscholen met het Zeeuws verkeersveiligheidslabel trainen hun fietsvaardigheden voortaan met fietshelm op. Scholen die voldoende aandacht geven aan verkeersveiligheid tijdens hun lessen krijgen het verkeersveiligheidslabel. Bij het behalen van dit label krijgen zij een fietskar met materialen om hun leerlingen extra fietsvaardigheden aan te leren. Deze fietskarren worden door de Provincie Zeeland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) aangevuld met een set fietshelmen.

Fietshelm voor kinderen is noodzaak

Verschillende trauma-artsen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc) vinden een fietshelm voor kinderen noodzakelijk. Dit blijkt uit de publicatie ‘Fietshelm voor kinderen is noodzaak!’ uit 2010. De afdelingen Spoedeisende Hulp behandelen per jaar 67.000 patiënten na fietsongevallen. Hiervan zijn 26.000 kinderen van 0 tot 18 jaar. Jaarlijks moeten 2.000 kinderen worden opgenomen in het ziekenhuis door een fietsongeval. Dit komt vooral voor in de leeftijdscategorie 4 tot en met 5 jaar, 7 jaar en 12 tot en met 14 jaar. Ook blijkt uit de publicatie dat een fietsend kind dat bij een ongeluk geschept wordt of ergens tegenaan rijdt, vaak op het hoofd belandt. Bij bijna de helft van de opgenomen kinderen (860) is de diagnose dan ook hoofdof hersenletsel. Van de fietsende schoolkinderen in Nederland overlijden er jaarlijks 31. Bron: UMCU, AMC, UvA, VUmc.

kinderen met helm op fiets

Drie varianten

De meeste kinderen vinden het belangrijk hoe zij eruit zien. Daarom worden er drie verschillende fietshelmen aangeboden. De opdruk op de helmen is ontworpen na input van kinderen uit groep 6 tot en met 8 van de Zeeuwse basisscholen.

Provincie Zeeland logo

De bommenlegger van Ritthem, documentaire tijdens Film by the Sea

Vlissingen – De bommenlegger van Ritthem is  een film van Patrick Bisschops en beschrijft het persoonlijke drama van de familie den Heijer die onterecht werden beschuldigd van een bomexplosie op het strand van Ritthem.

Geheel vanuit het perspectief van de familie reconstrueert de documentaire de Kafkaëske nachtmerrie waarin ze zijn terechtgekomen. De film laat zien hoe makkelijk je in dit tijdsgewricht onterecht verdacht kunt worden, hoe moeilijk je dat imago van je af kunt schudden en hoe groot de gevolgen zijn van zo’n pijnlijke vergissing. Een verhaal dat de kijker meesleept in de surrealistische wereld van een justitiële dwaling; een wereld waar iedereen in terecht kan komen.

bommenlegger

De bommenlegger van Ritthem een film van Patrick Bisschops
zaterdag 13 september om 14.00 uur in Zaal 2 , extra voorstelling za. 20 sept om 09.30 uur zaal 3 i.h.k.v. PZC dag van de Zeeuwse Film
CineCity Vlissingen, Spuikomweg 14381 LZ Vlissingen

Zakkenrollers actief in centrum Middelburg

De laatste weken merkt de politie in Middelburg dat zakkenrollers zeer actief zijn in het winkelgebied van het centrum. De dieven hebben het vooral gemunt op senioren die met een rollator lopen. In totaal kwamen tussen 7 en 28 augustus zes aangiften binnen.

In een aantal gevallen blijkt dat de zakkenrollers het hebben voorzien op de bankpasjes van hun slachtoffers. In een winkel of bij een pinautomaat wordt de pincode afgekeken. Vervolgens slaan ze in een onbewaakt ogenblik toe en beroven hun slachtoffer. Kort daarna wordt er geld van de rekening afgehaald.

Politie.NL

Staatsbosbeheer: Dunning in het westelijke deel van het bos op De Schotsman

Kamperland – Vanaf 1 september wordt in opdracht van Staatsbosbeheer een zgn. dunning uitgevoerd in het westelijke deel van het bos op De Schotsman (40 ha). Bij een dunning wordt een groot aantal bomen verwijderd om ruimte te maken voor de groei van “buurbomen”, die blijven staan en ouder kunnen worden.

Bovendien zullen door de ontstane ruimte nieuwe, jonge bomen opschieten, waardoor er meer variatie in leeftijd komt. Ook andere organismen (planten) zullen zich bij meer licht en ruimte kunnen ontwikkelen; door het scheppen van open plekken wordt het bos ook aantrekkelijker voor bepaalde diersoorten. Het bos krijgt zo de kans zich te verjongen, zodat het ook op termijn sterk en gezond blijft. De gerooide bomen zullen grotendeels uit het bos verwijderd worden. Niettemin zullen toch hier en daar takken, twijgen en kronen blijven liggen, waardoor het er in het begin wat rommelig uitziet. Dood hout heeft een functie als voedingsbron voor allerhande organismen, zoals paddenstoelen, en zorgt voor onderdak. Bovendien wordt het al heel snel weer overwoekerd en in de natuurlijke kringloop opgenomen.

Bos Schotsman (1)

Voorafgaande aan de dunning is een toets uitgevoerd om te kijken waar bijzondere dieren en planten voorkomen. Uiteraard zullen die plekken zoveel mogelijk worden ontzien. De werkzaamheden in het in de jaren zestig aangelegde bos zijn gezien de omvang van het bos grootschalig. Een zgn. harvester – een velmachine – velt de bomen, ontdoet ze van de kronen, verwijdert schors en zijtakken en zaagt een en ander op maat. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal er naar verwachting ca vier weken gewerkt worden.  Door de werkzaamheden zullen delen van het bos zo nu en dan niet toegankelijk zijn.

Bos Schotsman (9)

Zeeuwse patiënten geven toestemming voor uitwisseling gegevens

Al honderden Zeeuwse patiënten hebben sinds vorige week toestemming gegeven aan hun medisch specialist, huisarts en apotheker om ook na 1 januari 2015 hun medische gegevens uit te wisselen. Speciaal daarvoor is de website http://www.zorgplazazeeland.nl ingericht. Deze website is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen het ADRZ en huisartsen en apothekers in Noord- en Midden-Zeeland.

In de centrale hal van de ADRZ-locaties Goes en Vlissingen kan een medewerker desgevraagd helpen met het inloggen op de computer.

De nieuwe gedragscode Elektronische Gegevens In de Zorg bepaalt dat alle patiënten in Nederland nadrukkelijk toestemming moeten verlenen. Doen zij dat niet, dan zijn de medische gegevens niet meer uitwisselbaar voor de zorgverleners. Het ADRZ raadt patiënten aan om toestemming te geven, omdat dan ook de huisarts en de apotheker beter in staat zijn hen te helpen.

Zorgportaal

Huisartsen, verpleeghuisartsen en verloskundigen hebben via het zorgportaal van het ADRZ toegang tot medische gegevens van hun patiënten, die zijn opgeslagen in het
ziekenhuisinformatiesysteem van het ADRZ. Het is een regionaal portaal; alleen zorgverleners in het verzorgingsgebied van het ADRZ hebben er toegang toe. Medische informatie mag alleen worden uitgewisseld binnen het behandelteam dat zich met de zorg van een patiënt bezighoudt. Dit zijn de huisarts, medische specialist, medisch consulenten, medebehandelaars, verpleegkundigen, fysiotherapeut of apotheker.

Zo’n behandelteam gaat er nu nog vanuit dat de patiënt het goed vindt dat de medische gegevens worden uitgewisseld. Maar volgens de nieuwe gedragscode Elektronische Gegevens In de Zorg is vanaf 1 januari 2015 toestemming van de patiënt vereist. Die kan de patiënt uitsluitend geven op http://www.zorgplazazeeland.nl.

 

Promotiecampagne Zeeuwse mosselen in Duitsland

VVV Zeeland, Het Nederlands Mosselbureau en NBTC starten samenwerking

Duitsers zijn gek op de Nederlandse kust en Zeeland; en mosselen en Zeeland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een samenwerking ligt dus voor de hand. Vanaf 1 september slaan VVV Zeeland, Het Nederlands Mosselbureau en NBTC Holland Marketing de handen ineen om de Duitser kennis te laten maken met Zeeland en de Zeeuwse mosselen. Het doel is om de bekendheid van de Zeeuwse mosselen te vergroten in Duitsland, om zo uiteindelijk meer Duitse gasten naar de Nederlandse en Zeeuwse kust te verleiden.

I like Zeeland MNM zeeland

GROEI CULINAIR IMAGO VAN NEDERLAND

Nederland heeft veel mooie streekproducten, topchefs, dito (sterren)restaurants en gastvrije en gedreven telers. En Zeeland heeft prachtige streekproducten zoals mosselen, kokkels, oesters en zeekraal. Kortom, alle ingrediënten voor een smakelijk verblijf zijn aanwezig. Dit is echter nog onbekend bij veel potentiële, buitenlandse bezoekers. Hoog tijd om foodies uit Duitsland hiervan op de hoogte te brengen en ze te verleiden tot een bezoek aan ons land. Deze campagne richt zich op de Duitse consument en brengt de smaak van Zeeland bij onze oosterburen onder de aandacht. De aftrap van de campagne vindt in oktober plaats, tijdens de eerste Nationale Mosselweek in Keulen.

mossel

GROEI BEKENDHEID ZEELAND EN ZEEUWSE MOSSELEN

De Nederlandse kust is een belangrijk onderdeel van de internationale marketing van Nederland. In 2013 brachten ruim 1,2 miljoen Duitsers een vakantie door aan de Nederlandse kust. In Zeeland verbleven vorig jaar zo’n 550.000 Duitsers die bijna 160 miljoen euro uitgaven. Patrick Polie van VVV Zeeland: “We werken al langer samen met NBTC en met deze bundeling van krachten borduren we voort op het succes om meer Duitsers naar Zeeland te verleiden. Een bezoek aan de Zeeuwse kust kan het hele jaar rond en deze campagne zetten we bewust in om meer Duitsers in het naseizoen naar Zeeland te trekken.” Christine Fijnaut van Het Nederlands Mosselbureau: ”Deze samenwerking is bijna vanzelfsprekend. We richten ons op dezelfde doelgroep en willen gezamenlijk de bekendheid van Zeeuwse mosselen vergroten in Duitsland. Met als doel om Duitsers te stimuleren meer mosselen te eten. Als ze dat vervolgens tijdens een (herhaal)bezoek in Zeeland doen, is dat natuurlijk dubbele winst.”

visserij