Controles op ATB in Zeeuwse natuurgebieden

In heel Zeeland wordt door overheden, terrein beherende organisaties en belangenorganisaties hard gewerkt aan de totstandkoming van voorzieningen voor ATB-ers. ATB-fietsen is immers een steeds meer geliefde vrijetijdsbesteding en voorzieningen waren tot voor kort schaars. Zowel op Noord-Beveland als op Walcheren is echter een netwerk van routes gerealiseerd; een gedeelte staat nog op stapel. Op Schouwen bestaat al sinds jaar en dag een speciale route in de Boswachterij Westerschouwen.

Jammer genoeg wordt geconstateerd, dat heel wat ATB-ers vooruitlopende op de verdere realisatie van genoemde routes of uit andere overwegingen ongeoorloofd gebruik maken van voet- en ruiterpaden, duinen en duinovergangen. Dit veroorzaakt schade aan de paden en geeft aanleiding tot conflicten met de andere gebruikers van die voorzieningen.

Staatsbos deelnemers actie feb 2019

Processen verbaal

Om dit te voorkomen en hieraan nog eens een keer extra aandacht te schenken, is het afgelopen weekend, (23 en 24 februari 2019) in een groot aantal  natuurterreinen in Zeeland gecontroleerd op het gebruik van deze voorzieningen. BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren) van gemeente Noord-Beveland, Staatsbosbeheer, opleidingsinstituut Scalda, de RUD Zeeland en de Politie Terneuzen schreven heel wat processen verbaal uit; daarnaast werd er veelvuldig gewaarschuwd. Voorts werd ook gecontroleerd op loslopende en struinende honden en andere zaken, die in de terreinen ongewenst zijn. Uit reacties van andere recreanten in het veld kon worden opgemaakt dat een dergelijk optreden zeer gewaardeerd wordt.

Ook in de komende maanden zal extra op genoemde zaken gecontroleerd worden.

staatsbosbeheer logo