Tholen krijgt geen KidsRide

Het is niet gelukt om op Tholen een KidsRide op te zetten. De organisatie van de Stichting DELTA Ride for the Roses had samen met de Gemeente Tholen grootse plannen om ‘iets’ op het eiland te doen. Op deze manier kon ook Tholen nog meer betrokken worden bij dit grootste Zeeuwse fietsevenement ten bate van KWF Kankerbestrijding.

‘Misschien volgend jaar. Initiatieven zijn welkom’ aldus Frank Hommel van de Gemeente Tholen.  Inmiddels is er een DELTA Ride in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland op 9 en 10 juni, een LadiesNightRide in Goes op vrijdag 8 juni en een StrandRide op Schouwen-Duiveland op zaterdag 29 december van dit jaar.  Tholen wil graag fietsgemeente van Nederland worden dus alle fietsevenementen zijn welkom. ‘Hoe meer hoe liever’ aldus Frank Hommel. De 120 km route van de editie Midden-Zeeland loopt dit jaar over Tholen zodat dit jaar ook Tholen bij het evenement betrokken wordt.

Inschrijven voor 10 mei

De organisatie wil graag fietsers nog even attenderen op het volgende: Voor iedereen die wil inschrijven voor de DELTA Ride Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen is het raadzaam om dit voor 10 mei te doen. De deelnemers ontvangen dan een week voor het evenement een gepersonaliseerd rugnummer thuis gestuurd. Dat voorkomt lange wachtrijen tijdens het evenement. De start is al eens om deze reden uitgesteld moeten worden.  Zo’n gepersonaliseerd rugnummer is tevens een mooie herinnering. Voor inschrijven en informatie: www.deltaridefortheroses.nl 

ride met delta logo

 

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR HERINNERINGS-ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN MET DEMENTIE

Hoe ouder we worden, hoe meer herinneringen we hebben. Dit kunnen mooie, grappige of ontroerende anekdotes zijn, soms ver weggestopt of juist nog helder voor de geest. Het samen delen van verhalen over vroeger en het uitwisselen van dierbare ‘souvenirs’ met leeftijdgenoten geeft positieve energie. Stichting Feest van Herkenning zoekt vrijwilligers in Zeeland, met name in de regio Walcheren, voor een activiteit waarbij het gezamenlijk ophalen van herinneringen centraal staat. Dit gebeurt aan de hand van themakoffers: verzamelingen van attributen, veelal afkomstig uit musea, die verwijzen naar een bepaald onderwerp of tijdsperiode. Vrijwilligers presenteren de voorwerpen aan ouderen met dementie en gaan met hen hierover in gesprek.

feest van herkenning

Het ophalen van positieve herinneringen aan vroegere jaren geeft hen plezier en voldoening en stimuleert interactie. Velen ervaren dit als ‘een feest van herkenning’, wat bijdraagt aan prettige leefomstandigheden. Onder de naam Feest van Muziek organiseert de stichting ook muziek- en zangbijeenkomsten. Voor beide activiteiten is veel belangstelling. Om te kunnen voldoen aan alle aanvragen door zorg- en welzijnsorganisaties, zijn op korte termijn extra vrijwilligers nodig.

‘Feest van Herkenning’

De voorwerpen in de diverse themakoffers hebben betrekking op herkenbare onderwerpen zoals het leven op een boerderij, school, huiselijk leven, schoonmaak en meer. Een vrijwilliger presenteert de voorwerpen aan de deelnemers bij een gezellig kopje koffie of thee en nodigt hen uit om erover te praten. Vrijwilliger-van-het-eerste-uur Jan Louwerse: “Het is geweldig om mee te maken hoe in eerste instantie in zichzelf gekeerde mensen kunnen gaan stralen bij het zien van een voorwerp dat hen herinnert aan vroeger. Hun interesse wordt gewekt en verhalen komen los.”

‘Feest van Muziek’

Veel herinneringen zijn gekoppeld aan muziek, zoals verliefd zijn, gebeurtenissen uit de jeugd en andere levenservaringen die indruk hebben gemaakt. Zingen kan ook verbroederend werken. Vroeger werd er vaak gezongen: thuis, op feesten, bij zangverenigingen en in de kerk. Samen muziek maken of van muziek genieten heeft dan ook een positieve uitwerking op mensen met dementie.

feest van hekenning 2

Profiel vrijwilliger

Voor beide activiteiten is de stichting dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Je hoeft niet opgeleid te zijn in de zorgsector: een medewerker van de zorg- of welzijnsorganisatie begeleidt de bijeenkomsten. Affiniteit met de doelgroep en Zeeuws cultureel erfgoed is wel belangrijk. Er is een uitgebreid introductie- en trainingsprogramma. Je werkt altijd in een team van twee vrijwilligers en legt zich in principe vast voor minimaal één bijeenkomst per maand in uw eigen regio. Er is een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding. Om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van de deelnemers, moeten vrijwilligers van ‘Feest van Herkenning’ bij voorkeur 55+ zijn en begrip hebben van het lokale dialect. Vrijwilligers van ‘Feest van Muziek’ moeten vooral met enthousiasme een lied durven inzetten. Het bespelen van een begeleidingsinstrument is handig maar niet noodzakelijk.

Iedere dinsdagmiddag is één van de vrijwilligers tussen 13:30 en 16:00 uur aanwezig in Museum Veere: loop gerust even binnen voor meer informatie. Je kunt ook contact opnemen met Sylvia van Dam Merrett via 0118-502151 / 06-27385314 of feestvanherkenning@gmail.com. Kijk ook op http://www.feestvanherkenning.info en http://www.feestvanmuziek.nl .

#Zeeland doet mee aan 1e Nationale Bijentelling!

In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen. Dit onderzoek is nodig omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Ruim de helft van de bijna 360 bijensoorten is bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Om de bij beter te kunnen helpen, is meer informatie nodig over waar bijen voorkomen en met hoeveel ze zijn.

bijen

Meedoen aan de Bijentelling is eenvoudig

Eind april kunnen er zo’n twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen in de tuin vliegen. Voor degenen die weinig of geen kennis van bijen hebben zijn er verschillende hulpmiddelen, zoals een telformulier met zoekkaart, instructievideo en een uitgebreid bijengidsje ontwikkeld. Al deze materialen zijn te vinden op www.nederlandzoemt.nl/bijentelling. Op deze website kunnen deelnemers in het weekend van 21 en 22 april ook direct de resultaten van hun telling invoeren en kan iedereen live de resultaten volgen.

Jaarlijks terugkerend onderzoek

Met de Nationale Bijentelling start Nederland Zoemt een jaarlijks terugkerend onderzoek uitgevoerd door burgers, zodat wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in tuinen op verschillende plekken in Nederland. Behalve in kaart brengen hoe het gesteld is met bijen, wil Nederland Zoemt er met de Nationale Bijentelling voor zorgen dat meer Nederlanders in actie komen voor de wilde bij. Dit kan al door een bijenhotel te plaatsen, bijvriendelijk beheer te doen of meer inheemse bijvriendelijke struiken of bloemen te planten in de tuin of op het balkon.

Wat is Nederland Zoemt?

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

bijen op raad

Bijenlinies in Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland doet in Zeeland mee aan dit project voor de wilde bijen. Ze werken daarbij samen met diverse samenwerkingspartners waaronder Het Zeeuwse Landschap en het IVN. Hierbij worden op diverse plekken in Zeeland bijenlinies aangelegd. De wilde bij heeft het moeilijk en heeft meer plekken nodig waar ze voedsel en nestelgelegenheid kunnen vinden. Wie belangstelling heeft om bijenplekken mogelijk te maken, kan contact opnemen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Sylvia Tuinder: 0113-23 09 36.

Lezing over solitaire bijen

Op donderdag19 april is er een lezing in Oostkapelle speciaal over solitaire bijen, georganiseerd door het IVN. Wie meer wil weten over wilde bijen, kan zich voor deze lezing aanmelden bij het IVN, ga naar https://www.ivn.nl/provincie/zeeland/activiteiten/lezing-solitaire-bijen-en-insectenbiodiversiteit

landschapsbeheer zeeland logo

Stichting Landschapsbeheer Zeeland is een professionele organisatie die zich sinds 1982 richt op het beheer en ontwikkeling van het Zeeuwse cultuurlandschap op terreinen van derden. Hiervoor werkt SLZ met veel vrijwilligers en bewonersparticipanten. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft een CBF Keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). www.landschapsbeheerzeeland.nl