Zeeuwse Vacaturebank bestaat 2 jaar!

ZeeuwseVacaturebank.nl, de website met Zeeuwse vacatures, opdrachten en stageplaatsen van De Zeeuwse Connectie is jarig. De site is nu twee jaar actief met het beter vindbaar maken van de beschikbare banen in Zeeland. Vooral ook richting mensen buiten Zeeland, want daar is in onze provincie nog steeds veel behoefte aan, ook in de huidige corona-situatie. Met alleen de mensen die in Zeeland zelf beschikbaar zijn kunnen niet alle Zeeuwse vacatures ingevuld worden.

Luister naar Jim Goedhart, voorzitter van de De Zeeuwse Connectie via:

 

Of lees verder:

De vindbaarheid van Zeeuwse vacatures is afgelopen twee jaar sterk verbeterd

De vacaturebank is in korte tijd uitgegroeid tot een begrip in Zeeland én ver erbuiten. “We hadden van te voren nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. Bijna 1.300 Zeeuwse werkgevers plaatsen hun vacatures en per dag bezoeken 800 a 1.600 werkzoekenden de site. Dat zijn natuurlijke bezoekers, dus nog zonder de mensen die de site dankzij betaalde campagnes weten te vinden! We slagen er echt in om mensen van buiten Zeeland te helpen bij het vinden van een baan in Zeeland, naast natuurlijk de werkzoekenden in Zeeland zelf. Ook de helpdesk-functie die we vervullen voor mensen van buiten Zeeland die vragen hebben over wonen en werken in Zeeland werkt goed.”

Men heeft afgelopen tijd niet stilgezeten; achter de schermen zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo kunnen werkzoekenden tegenwoordig nog sneller en makkelijker reageren, is de online vindbaarheid verder verbeterd en kan een kandidaat binnenkort ook zijn of haar CV toevoegen aan het eigen profiel.

Al die Zeeuwse vacatures en stages centraal en goed selecteerbaar verzamelen op één plek, dat is het doel. Daarom is plaatsen voor Zeeuwse werkgevers gratis. Er is geen winstoogmerk, maar om de kosten te kunnen dragen is men afhankelijk van Zeeuwse werkgevers die als Partner financiële ondersteuning bieden. Zij krijgen daar extra voordelen en diensten voor terug.

“Het is mooi om te zien hoeveel partijen enthousiast participeren en het initiatief actief ondersteunen als Partner. Dit toont hoe groot het draagvlak is en hoe het steeds beter lukt om Zeeuwse HR-betrokkenen te verbinden en nog meer te laten samenwerken.”

Taart Zeeuwse Vacaturebank

“Wie jarig is trakteert en ontvangt vaak cadeaus. Een mooi cadeau voor ons zou zijn wanneer Zeeuwse werkgevers die nog geen gebruik maken van ons platform dat nu wel gaan doen. Dan trakteren wij hen ook gelijk: mail na het plaatsen even naar: contact@zeeuwsevacaturebank.nl en wij geven aan de eerste 50 reacties gratis extra opvallende Premium-plaatsingen cadeau. Alle Zeeuwse vacatures, opdrachten en stages op http://www.ZeeuwseVacaturebank.nl. Het is gratis en het werkt!”

 

De Zeeuwse Connectie

 

 

 

 

Mede-oprichter Van Dixhoornbrigade overleden #Middelburg

Eén van de ereleden van de Middelburgse reddingsbrigade, de Van Dixhoornbrigade, is deze week overleden. Kees Schoof stond aan de wieg van de vereniging. Hij is 92 jaar geworden.

Schoof was erbij toen op 4 maart 1972 de eerste lessen werden gegeven bij de Van Dixhoornbrigade. Samen met nog vier anderen was hij lid van de Vlissingse Dr. A. Stavermanbrigade. De vijf (allen Middelburgers) vonden echter dat het tijd werd dat de provinciale hoofdstad een eigen reddingsbrigade kreeg. Ze namen daarom het initiatief tot een nieuwe vereniging en dat initiatief werd breed omarmd: tijdens de eerste les stonden maar liefst 46 kinderen te wachten die dolgraag het zwemmend redden wilden leren. Schoof, toen 44 jaar oud, begon direct met lesgeven.

Ter ere van het 40-jarige jubileum maakte de Van Dixhoornbrigade een speciaal boekje. Ook Schoof kwam daarin aan het woord. Hij vertelde onder meer hoe dat hijzelf pas op 15-jarige leeftijd leerde zwemmen. Het fenomeen schoolzwemmen bestond in zijn jeugd namelijk nog niet. Schoof kwam voor het eerst met het zwemmend redden in aanraking van de Rotterdamse reddingsbrigade. Hij werd echter pas later daadwerkelijk lid van een brigade: die van Terneuzen.

In 1971 verhuisde hij naar Oost-Souburg. Schoof werd lid van zwemvereniging Luctor et Emergo, maar deze club deed niet aan zwemmend redden. Zodoende stapte hij over naar de Vlissingse Dr. A. Stavermanbrigade. Toen er een initiatief kwam voor het opstarten van een Middelburgse reddingsbrigade, sloot Schoof zich hierbij aan. Hij was destijds werkzaam bij een vakbond en had zodoende veel juridische kennis. In het jubileumboekje beschrijft Schoof dat dat best handig was toen er statuten en andere zaken opgesteld moesten worden.

Tot op het laatste moment is Schoof lid gebleven van de Van Dixhoornbrigade. Bij het 40-jarig jubileum zei hij daar dit over: “Uit solidariteit, maar ook omdat ik sinds 1992 erelid ben. Echt actief ben ik zelf niet meer. Tot in mijn zeventiger jaren ben ik actief geweest op het strand. Na een tijdje ben ik zelf niet meer vaak het water opgegaan. Dat liet ik over aan de jongere generatie. Ik ben uiteindelijk gestopt op het strand. Tot drie jaar terug (2009, red.) heb ik nog strandwachtexamens afgenomen, maar ook daar is een einde aan gekomen. Ik heb veel instructeurs opgeleid en omdat er van hen voldoende examinator wilden worden ben ik zelf gestopt met het afnemen van binnenwaterexamens.”

In het jubileumboek haalde Schoof ook herinneringen op aan zijn tijd als strandwacht. Schoof: “Als je aankomt op het strand en het is mooi weer en er staat een oostenwind, dan weet je dat je veel te doen krijgt. Ik zelf heb veel mooie herinneringen aan het strandwerk”. Twee grote reddingsdemonstraties in 1987 en 1992 werden voor Schoof blijvende herinneringen. “De Boulevard in Zoutelande was en is een prachtige natuurlijke tribune.” Emotionele herinneringen aan zijn strandwachttijd had Schoof ook. Zo kon hij zich nog goed voor de geest halen dat hij eens een 17-jarige Duitse surfster uit zee redde. “Zij had het zeker niet gehaald als wij niet hadden ingegrepen. Ze kon namelijk helemaal niet surfen”, zo vertelde Schoof destijds.

Het bestuur van Van Dixhoornbrigade is Schoof erg dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de reddingsbrigade. “Hij heeft in een belangrijke periode richting gegeven aan de brigade zoals wij hem nu kennen”, zo concludeert voorzitter Leo Wolterman.

keesschoof

Kees Schoof  (foto Van Dixhoornbrigade)

Kerkenvisies in Zeeland van start

10 van 13 Zeeuwse gemeenten rijksuitkering al aangevraagd

De Minister van OCW stelt sinds 1 januari 2019 jaarlijks middelen beschikbaar aan gemeenten voor het opstellen van kerkenvisies. Aanleiding hiervoor is de trend van afnemend kerkelijk gebruik en de daarmee samenhangende leegstand van kerkgebouwen. Voorspeld wordt dat de komende jaren 30 tot 80% van de kerken haar oorspronkelijke functie verliest en ook in Zeeland is het proces van ontkerkelijking in de meeste gemeenten zichtbaar. Begin juni zijn de eerste Zeeuwse gemeenten gestart met het opstellen van een kerkenvisie. Erfgoed Zeeland en COUP Urban Producers ondersteunen dit proces, waarbij de kerkbesturen nadrukkelijk worden betrokken. Erfgoed Zeeland is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in Zeeland.

kerk erfgoed zeeland

In de dorpskerk van Colijnsplaat worden regelmatig activiteiten georganiseerd | bron: Erfgoed Zeeland

Gemeenten bepalen zelf of zij een kerkenvisie willen opstellen en kunnen daarvoor een uitkering bij het Rijk aanvragen. In Zeeland hebben inmiddels 10 van de 13 gemeenten deze uitkering aangevraagd. Het belangrijkste doel van de Minister van OCW is het behoud van (monumentale) kerkgebouwen. Met behulp van een kerkenvisie wordt, in goed overleg met de kerkeigenaren, een duurzame strategie ontwikkeld voor waardevolle kerkgebouwen die vaak zeer bepalend zijn in hun omgeving.

Projectteam Zeeland

In Zeeland heeft Erfgoed Zeeland een partner gezocht met ervaring en kennis op het gebied van onderzoek naar het behoud en zo nodig de herbestemming van kerkgebouwen. Bureau COUP in Delft levert Erfgoed Zeeland de extra deskundigheden om van de op te stellen kerkenvisies in Zeeland een succes te maken. Erfgoed Zeeland levert met Jan van de Voorde als projectleider Kerkenvisies en met David Koren als projectcoördinator een grote bijdrage aan het projectteam. Vanuit COUP is Heleen Agterhuis de aangewezen projectleider. In Zeeland staan volgens een recente inventarisatie van Erfgoed Zeeland circa 400 gebouwen die oorspronkelijk als kerk gebouwd zijn.

Kerkenvisies opstellen

Erfgoed Zeeland gaat, in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke wethouders en ambtelijke projectleiders, starten met het opstellen van kerkenvisies voor de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen. Daarna wordt gestart in de gemeenten Goes, Sluis en Veere. Aanvankelijk zou in iedere gemeente begonnen worden met een startbijeenkomst voor alle kerkeigenaren, maar door de coronamaatregelen is in de eerste drie gemeenten voor een alternatieve opzet gekozen, waarbij in samenspraak met de gemeenten een begin is gemaakt met het vullen van een Zeeuwse database met kerkgebouwen. De komende weken worden met alle kerkeigenaren afspraken gemaakt voor gesprekken per kerkgebouw. Daarna komen er bijeenkomsten met erfgoedorganisaties, burgervertegenwoordigers, ondernemers en mogelijk ook met initiatiefnemers die plannen voor kerkgebouwen hebben.

Krachten bundelen

Gemeentebesturen zijn de opdrachtgevers voor het opstellen van kerkenvisies. Echter, alleen door de krachten te bundelen van kerkeigenaren, gemeentelijke beleidsmakers, lokale initiatiefnemers, historische verenigingen en andere stakeholders komt een goede kerkenvisie tot stand. En, nog belangrijker, leidt de kerkenvisie tot gezamenlijke actie om het waardevolle religieuze erfgoed een duurzaam toekomstperspectief te geven. Dit kan vorm krijgen door het vinden van nevenfuncties in een kerkgebouw dat de religieuze functie behoudt, maar waar huuropbrengsten een welkome financiële aanvulling bieden, tot een volledige herbestemming van een kerk die leeg staat of op termijn leeg komt. Ook kan het slim samen optrekken om bijvoorbeeld kennis te delen over duurzaamheid, subsidies of onderhoudsopgaven een uitkomst zijn.

Ideeën verzamelen

Kerkeigenaren ontvangen na de start een uitnodiging om aan dit proces deel te nemen. Verder kan iedereen die een initiatief of idee heeft contact opnemen met Jan van de Voorde, projectleider Kerkenvisies bij Erfgoed Zeeland, waar ideeën over het behouden, benutten en beleven van kerkgebouwen worden verzameld en zo mogelijk worden benut. In het najaar zullen bijeenkomsten worden gehouden om de onderzoeksresultaten van de eerste gemeenten bekend te maken en gezamenlijk na te denken over het vervolg op deze resultaten.

erfgoed zeeland logo

Kids College door LEGO Masters winnares Lola

De winnares van het populaire RTL-programma LEGO Masters ‘Lola Nouwens’, van het team ‘Lola en Jan’, geeft op 17 juni om 15:00 uur een online Kids College namens ZB en University College Roosevelt (UCR). Wie 17 juni mee wil doen, kan zich tot 15 juni inschrijven door een mailtje te sturen naar junior@ucr.nl. Je ontvangt dan de Zoom-link en alle praktische informatie. Kinderen vanaf 7 tot 12 jaar kunnen onder begeleiding van ouders/verzorgers het Kids College volgen.

Lola Nouwens LEGO Masters

Beeldmateriaal RTL/LEGO Masters

Lola is een opvallende verschijning tussen de verder allemaal mannelijke kandidaten in het populaire tv-programma. Ze is bijna altijd vrolijk en enthousiast én natuurlijk ook een enorm goede LEGO-bouwer. Daarom hebben ZB en UCR haar gevraagd of zij het volgende online Kids College wil geven. Lola vertelt o.a. over haar ervaringen bij het programma, ze geeft natuurlijk allerlei bouwtips en er is voldoende gelegenheid om haar de hemd van het lijf te vragen!

LEGO

LEGO is ontzettend populair. Sinds de komst het RTL-programma LEGO Masters is die populariteit alleen maar toegenomen. Kinderen én volwassenen zijn massaal met de thuisopdrachten uit het programma aan de slag gegaan. Afgelopen zaterdag vond de grote finale van het programma plaats, waarbij Lola en Jan tot dé winnaars van België en Nederland bekroond werden. LEGO is in eerste instantie speelgoed, maar heeft ook veel raakvlakken met informatica, wetenschap, techniek en wiskunde.

Online Kids Colleges

ZB en UCR organiseren al jaren samen Kids Colleges. Meestal worden deze gegeven door wetenschappers en professoren van UCR, maar soms worden er ook gastsprekers uitgenodigd. Sinds de coronacrisis zijn de colleges verplaatst van de zaal in de ZB naar het online platform Zoom. Het is de tweede keer dat het Kids College online wordt gegeven. In april gaf UCR-professor en viroloog Ger Rijkers het eerste online Kids College over corona.

Expositie ‘Vikingen op Walcheren?’ in Terra Maris met een klein jaar verlengd

Net als alle andere musea in Nederland is ook het museum voor natuur en landschap van Zeeland, Terra Maris in Oostkapelle, sinds maart gesloten voor publiek. Op 1 juni gaat het gelukkig weer open en kan het publiek ook de genootschapsexpositie ‘Vikingen op Walcheren?, vondsten, verhalen, feiten, fictie’ bezoeken. Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is zeer verheugd dat het museum bereid is om deze tentoonstelling te verlengen t/m 18 april 2021.

Twee objecten die werden geleend van het Rijksmuseum voor Oudheden moesten terug naar Leiden: het houten speelplankje en de vrouwenketting. Die plaats wordt nu ingenomen door een aantal, tot voor kort onbekende vondsten van het strand van Domburg -Oostkapelle, waaronder twee kleine Torhamertjes in de vorm van hangertjes. Deze hamertjes van de Scandinavische god Tor getuigen van de wisselende godsdienstbeleving op Walcheren.

De nieuwe artefacten zijn niet in het bezit van het Zeeuws Genootschap, maar zijn eind 19e eeuw door de Friese familie Van Sminia op het strand gevonden, meegenomen naar Friesland en daar aan het Fries Genootschap geschonken. Ze worden tegenwoordig bewaard in de Noordelijke Archeologische Depot van Nuis, dat ze nu met veel plezier aan het uitleent voor deze expo in Terra Maris.

Bron: Nieuwsbrief – 20 mei 2020

Bibliotheken in Zeeland weer ‘open’

Vanaf 18 mei gaan de Bibliotheken in Zeeland weer open voor publiek voor alleen het lenen en inleveren van boeken en andere materialen. De service van de afhaalbibliotheek (reserveren via formulieren op de website en afhalen bij een vestiging) blijft bestaan tot en met 15 mei. Er wordt gewerkt met afspraken per locatie. Ook worden andere openingstijden gehanteerd dan de gebruikelijke. Op de website van de eigen bibliotheek staan de openingstijden en de voorzorgsmaatregelen. 

boeken retour

Op de foto de boeken die in de eerste twee dagen zijn ingeleverd en dus 3 dagen quarantaine gaan voor ze weer worden uitgeleend.

Van de ontmoetings- en verblijfsfunctie zoals het lezen van kranten en tijdschriften, kopiëren en printen, studeren, een kopje koffie drinken of naar het toilet gaan, is nog geen sprake. Ook de internetpc’s zijn nog niet beschikbaar. Wel wordt vanaf 19 mei ook weer de reserveringsmodule beschikbaar gesteld zodat het weer mogelijk is…

View original post 127 woorden meer

Bibliotheken in Zeeland weer ‘open’

Vanaf 18 mei gaan de Bibliotheken in Zeeland weer open voor publiek voor alleen het lenen en inleveren van boeken en andere materialen. De service van de afhaalbibliotheek (reserveren via formulieren op de website en afhalen bij een vestiging) blijft bestaan tot en met 15 mei. Er wordt gewerkt met afspraken per locatie. Ook worden andere openingstijden gehanteerd dan de gebruikelijke. Op de website van de eigen bibliotheek staan de openingstijden en de voorzorgsmaatregelen. 

boeken retour

Op de foto de boeken die in de eerste twee dagen zijn ingeleverd en dus 3 dagen quarantaine gaan voor ze weer worden uitgeleend.

Van de ontmoetings- en verblijfsfunctie zoals het lezen van kranten en tijdschriften, kopiëren en printen, studeren, een kopje koffie drinken of naar het toilet gaan, is nog geen sprake. Ook de internetpc’s zijn nog niet beschikbaar. Wel wordt vanaf 19 mei ook weer de reserveringsmodule beschikbaar gesteld zodat het weer mogelijk is materialen uit alle vestigingen van de Zeeuwse bibliotheken te lenen.

Veiligheidsmaatregelen

De RIVM-maatregelen worden strikt gevolgd. Per 10 vierkante meter mag er één bezoeker naar binnen. Per vestiging zal dat dus verschillend zijn. Ook kinderen zijn welkom en tellen voor één persoon. Er is dus steeds maar een beperkt aantal bezoekers in het gebouw. In elke vestiging zijn looproutes, bij binnenkomst staat desinfecteermiddel. Verzocht wordt alleen dat boek te pakken dat meegenomen wordt naar huis.

Activiteiten zoals cursussen, bijeenkomsten, evenementen en tentoonstellingen worden vooralsnog uitgesteld tot 1 september 2020.

Bibliobussen

De afhaalbiebservice door de bibliobus blijft ook na 18 mei gehandhaafd in de gemeenten Veere en Noord-Beveland. Op korte termijn wordt bekend gemaakt wanneer de bibliobus de reguliere dienst weer oppakt.

Luister ook naar https://soundcloud.com/wfm96/zb-weer-open-20-5-2020

 zeeuwse biblotheken

Werkzaamheden Postbrug: hinder N670 15-27 mei

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de Postbrug (N670).  De brug is volledig afgesloten voor autoverkeer van vrijdag 15 mei 18:00 uur tot woensdag 27 mei 06:00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Vlakebrug (N289). Voor (brom)fietsers is de brug gesloten van vrijdag 15 mei 18.00 uur tot maandag 18 mei 6:00 uur. Omleidingen staan aangegeven met gele borden. Houd rekening met langere reistijd.

Rijkswaterstaat vervangt de slijtlaag op het stalen gedeelte van de Postbrug, inclusief het beweegbare gedeelte. Ook herstellen we de geleiderails. Over het wegdek van de brug wordt een tent geplaatst. De werkzaamheden kunnen daardoor ongeacht de weersomstandigheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden maken deel uit van de grote onderhoudsgave waar Rijkswaterstaat mee bezig is.

Busvervoer

De afsluiting van de Postbrug heeft gevolgen voor het busvervoer. Busreizigers krijgen het advies de website van Connexxion te raadplegen.

Reactie Veiligheidsregio Zeeland op persconferentie kabinet 6 mei 2020

Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland: “Vandaag presenteerde het kabinet de stappen die zij de komende maanden wil zetten. Het zijn stappen om op beheersbare wijze het dagelijks leven tijdens de coronacrisis op gang te brengen. Dit plan is onder voorbehoud, maar geeft iedereen wel een beeld bij wat mogelijk is. Dat is goed. Het is een stip op de horizon. Stapsgewijs kan er meer ruimte komen. Meer mogelijkheden. En meer vrijheid. Dit ‘stappenplan’ biedt een hoopvol perspectief voor iedereen. Voor ouderen, kinderen, gezinnen, ondernemers en voor werknemers. En we kunnen hierdoor ook samen goed voorbereid zijn. Want ook als er meer kan, is corona niet weg. Ieders eigen gedrag is en blijft de sleutel voor de beheersing van het virus.”

Toename toerisme in Zeeland ook in stappen

“Naast de landelijke maatregelen, zijn er specifieke maatregelen die door de Veiligheidsregio in Zeeland zijn ingesteld. Net als bij het landelijke plan, zetten we daarbij ook onze stappen op beheersbare wijze. Zeeland kent normaal een zeer omvangrijk bezoekersaantal. Dat is voor de zorg tijdens de coronacrisis nu teveel. De vraag is steeds: hoeveel toeristen kan onze zorg nu wel aan? Daarop bepalen wij onze maatregelen. Dat doen we steeds in goed overleg met de toeristische sector. De eerste stap is nu gezet met een systeem voor 15% verhuur van slaapplaatsen (voor voorwaarden kijk op zeelandveilig.nl). Wij hopen zeer dat wij, met hetzelfde tempo als het kabinet nu schetst, tot versoepeling kunnen komen. Zoals onze premier aangeeft, blijft per regio maatwerk mogelijk. Onze wens is wel dat ook wij in Zeeland op 1 juli de beperkingen op het recreatief nachtverblijf op kunnen heffen. Het uitgangspunt blijft daarbij dat maatregelen die wij hanteren in Zeeland nooit langer en zwaarder zullen zijn dan nodig”, aldus Jan Lonink.

ZeelandVeilig

Han Polman ontsteekt Vrijheidsvuur nacht 4 & 5 mei #Zeeland

Op 5 mei 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid in Nederland. Door de corona-crisis vieren wij dit helaas niet met een groots Bevrijdingsfestival Zeeland. Op de plaats waar normaal gesproken het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival zou hebben gestaan ontsteken we dit jaar het Vrijheidsvuur dat door Stef Traas, directeur van het Bevrijdingsmuseum, vanuit Wageningen naar Vlissingen zal worden gebracht. Commissaris der Koning Han Polman zal in de nacht van 4 & 5 mei het Vrijheidsvuur in Zeeland ontsteken.

Bellamypark Vlissingen

Na de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zal Staatssecretaris Paul Blokhuis met het eeuwige Vrijheidsvuur dat in Wageningen voor Hotel de Wereld brandt de fakkels van 12 geselecteerde vuurdragers aansteken om zo het Vrijheidsvuur over het land te verspreiden. Eén van deze vuurdragers is Stef Traas, directeur van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp, hij zal het vuur vanuit Wageningen naar Zeeland brengen en overdragen aan onze Commissaris der Koning. De Commissaris zal het Vrijheidsvuur vervolgens in Zeeland ontsteken. Dit vuur brandt 24 uur op het

provincie zeeland logo

Uiteraard is publiek niet welkom bij deze ceremonie, wel is vanaf 23u40 het ontsteken van de vlam te volgen op NPO1 en en op 5 mei op Omroep Zeeland.

4 en 5 mei 2020