Popaanzee Kickstart nu ook in ’t Beest #Goes

Dé ontmoetingsplek voor jonge muzikanten

Goed nieuws voor jonge muzikanten op de Bevelanden: vanaf 30 oktober kun je in ’t Beest terecht om andere muzikanten te ontmoeten en samen muziek te maken. Popaanzee Kickstart vindt vanaf die datum iedere laatste woensdagavond van de maand tussen 19:00 en 21:00 uur plaats.

beest spectra

Popaanzee Kickstart startte in februari dit jaar als pilotproject in De Spot in Middelburg, met de bedoeling uit te breiden naar andere plaatsen in Zeeland, wanneer het project een succes zou zijn. Al gauw meldde podium ’t Beest zich. Popaanzee is het platform voor talentontwikkeling in popmuziek in Zeeland, de coördinatie is in handen van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Regionale samenwerking

Popaanzee heeft als doel muzikanten verder te helpen in hun ontwikkeling. Popaanzee heeft op ieder niveau wat te bieden en Popaanzee Kickstart vormt de basis. Popaanzee Kickstart is meer dan alleen een kweekvijver voor nieuw muzikaal talent; het is óók een springplank naar al die mooie muzikale initiatieven die Zeeland rijk is. Daarom werkt Popaanzee niet alleen samen met het Goese poppodium. Ook bandcompetitie Spectra en de jongerenwerkers van Stichting Welzijn Oosterschelderegio en Gemeente Borsele zijn bij het project betrokken.

Faciliteiten

Vanaf 30 oktober 2019 staan iedere laatste woensdagavond van de maand tussen 19.00 en 21.00 uur de deuren van ’t Beest open voor jonge muzikanten. Elke maand is er een andere Zeeuwse band te gast. Zij begeleiden de avond, de jamsessie en helpen muzikanten op weg. Ook jongeren die (nog) geen muziekinstrument spelen zijn welkom.

Deze eerste editie in ’t Beest wordt afgetrapt door leden van de band Potential Wonder, winnaar van bandcompetities Spectra en Regioruis 2019. Een eigen instrument meenemen mag, maar hoeft niet. Er staat een complete backline met instrumenten klaar. Leuk detail: ze zijn geschonken door Racoon, Gorefest en Spectra.

Iedereen die meer wil met muziek, andere muzikanten wil ontmoeten, samen muziek wil maken, alvast wil oefenen voor deelname bij Spectra, of gewoon nieuwsgierig is, is welkom. Locatie: Podium ’t Beest, Beestenmarkt 3 in Goes.

pop aan zee

Meer informatie: http://www.popaanzee.nl en http://www.tbeest.nl

 

 

Advertenties

Nieuwe gastdirecteuren voor Museum Veere

Al geruime tijd werd er gezocht naar de invulling van een gastdirecteurschap voor Museum Veere. Inmiddels zijn er twee gepassioneerde kandidaten met vakkennis gevonden: Veronica Frenks en Jacqueline van Paaschen.

Veronica Frenks en Jacqueline van Paaschen nemen ieder een deel van het gastdirecteurschap op zich. In samenwerking met de vrijwilligers, de organisatie en het bestuur van museum Veere en met externe relaties gaan zij invulling geven aan het beleid voor de komende vijf jaar (2020-2025). Frenks start met het uitzetten van de hoofdlijnen en de planning van het museum voor de komende tijd. Van Paaschen neemt de kunsthistorische verdieping voor haar rekening.

Veronica Frenks is auteur, onderzoeker en organisator van tentoonstellingen. Ze werkte als gastconservator voor Panorama Mesdag en diverse Zeeuwse musea. Haar belangstelling gaat uit naar de Zeeuwse historie met name de maritieme geschiedenis. Ze heeft een eigen bedrijf Ma Plume.

Jacqueline van Paaschen is kunsthistorica en auteur van diverse publicaties over moderne kunst en fotografie waaronder de monografie en oeuvrecatalogus Jacoba van Heemskerck. Ook organiseerde zij een breed scala aan tentoonstellingen. In 1994 richtte zij het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg op.

 

museum Veere

 

Cult-vloggers in Zeeland gezocht!

Ben jij geïnteresseerd in film, muziek, exposities of theater? En vind je het leuk om filmpjes te maken met je smartphone? Dan is redactie@zeeuwsecultuuragenda.nl misschien wel op zoek naar jou! Hoe leuk is het om backstage te mogen bij een theatervoorstelling of concert om daar leuke interviews en sfeer impressies te maken in korte filmpjes.

Met de vloggers vindt er maandelijks een inspiratie bijeenkomst plaats met de redactie van de Zeeuwse Cultuur Agenda. Hierin bepalen we wat de evenementen voor de komende maand zijn, die uitgelicht gaan worden. Vervolgens ga je alleen of met z’n tweeën op stap om te filmen bij de voorbereidingen van een evenement.  Een vlog moet mensen inspireren om uiteindelijk een kaartje te willen kopen voor de voorstelling of expositie.

 

Jong en oud inspireert elkaar

Het idee is dat iedereen een filmpje kan maken en als je backstage of tijdens een repetitie de achterkant van de voorstelling laat zien, dan is dat altijd leuk en boeiend. Wij noemen dat Cult-vloggers. Omdat jongeren meestal handiger zijn met de camera of smartphone hebben we bedacht om teams te vormen. Een vrijwilliger die misschien wat ouder is maar erg geïnteresseerd in cultuur, samen met een student van de HZ of andere jongere vrijwilliger. De studenten van de HZ krijgen er studiepunten voor en nu zijn we nog op zoek naar de vrijwilligers die mee willen doen. Wij denken dat de mix jong en oud (of nog niet oud) zo’n filmpje grappig en interessant maakt, denkend uit verschillende invalshoeken.

vlogger

Doe je mee?

Wil je mee doen, mail dan even naar redactie@zeeuwsecultuuragenda.nl .

Patrick Loobuyck: Samenleven met gezond verstand #Aardenburg

“Redelijkheid kan ons redden”, schrijft Patrick Loobuyck in zijn boek ‘Samenleven met gezond verstand’. Golfslag nodigt de Belgische moraalfilosoof uit op dinsdagavond 15 oktober 2019 om 20:00 uur in Vertoeving Het Lam, Weststraat 37 in Aardenburg.

lezing patrick-loobuyck-4-foto

Patrick Loobuyck (foto) is een belangrijke stem in het publieke debat. Hij ziet het leven als een grillige lijn waar je af en toe naast moet gaan staan om het te beschouwen. “Ben je tevreden met wat je ziet? Wees dan dankbaar, blijf flexibel en maak er het beste van.”

Aanslagen, vluchtelingen, populisme: ieder schreeuwt zijn onzekerheid en angst uit. Debatten gaan hard tegen hard: op televisie, in de parlementaire arena, op Facebook en Twitter, op kantoor… en in de huiskamer. “We mogen niet vergeten hoe we kunnen samenleven en we mogen ons niet uit elkaar laten spelen”, zegt Patrick Loobuyck. Hij houdt een pleidooi voor verbinding in plaats van polarisering. Vrijheid, gelijkheid, wederkerigheid en solidariteit… daar draait het om.

Patrick Loobuyck studeerde godsdienstwetenschappen aan de KULeuven en moraalwetenschappen aan de UGent. Hij is hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen.

 

samenleven-patrick-loobuyck-1-foto-theo-ruyter-vvv

Foto: Theo Ruyter

Praktisch

Dinsdag 15 oktober 2019. De deur gaat open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Vertoeving Het Lam, Weststraat 37, Aardenburg. Toegang: € 7,50.

Zeeuwse fracties van GroenLinks zeggen “afspraak is afspraak” over komst van marinierskazerne #Vlissingen

De fracties van GroenLinks uit de gemeenteraad Vlissingen en Provinciale Staten Zeeland (PS) zeggen in een persbericht een sterke behoefte te voelen om te reageren op uitlatingen van hun Tweede Kamer partijgenoot, mw. Isabelle Diks, vorige week bij de presentatie van de defensiebegroting 2020, onderdeel marinierskazerne. Voor genoemde fracties blijft gelden: afspraak is afspraak!

Uitgesteld

Volgens de Tweede Kamerfractie van GroenLinks zou uit die begroting blijken dat de aanbesteding met nog eens een jaar uitgesteld wordt en ziet zij dat als een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur. Het zou daarom beter zijn maar af te zien van die aanbesteding en in te zetten op een multipurpose kazerne in Vlissingen ter vervanging. Dit zou snelle duidelijkheid opleveren voor zowel de betrokken gemeenten, provincies als de mariniers.

Zeeuwse belangen

In een brief aan de Tweede Kamerfractie hebben de fracties van GroenLinks Vlissingen en PS Zeeland aangegeven dat een dergelijke insteek in hun ogen niet leidt tot snelle duidelijkheid en evenmin getuigt van een goede behartiging van de Zeeuwse belangen terwijl dat wel de afspraak is vanuit eerdere (werk)bezoeken aan Den Haag en Vlissingen.

Helderheid op korte termijn

De leiding van de korpsmacht heeft immers meerdere malen bevestigd dat de kazerne in Doorn qua grootte en mogelijkheden niet kan (gaan) voldoen aan de eisen van een up to date marinierskazerne; de betrokken Utrechtse besturen hebben onlangs nogmaals laten weten dat men zit te springen om  vrijgave van dat terrein voor nieuwe woonbestemmingen en een nieuwe zoektocht naar een eventuele andere locatie buiten Vlissingen zou opnieuw jarenlang gaan duren en dus geen enkele helderheid op korte termijn bieden.

 

Terrein wordt schoon en veilig opgeleverd

Bovendien vinden bovengenoemde fracties het juist van goed bestuur getuigen dat je door alle partijen ondertekende afspraken en overeenkomsten – door het Rijk, Defensie, provincie Zeeland en gemeente Vlissingen – dient na te komen, ook al is er sprake van vertraging. Met nadruk stellen zij dat Vlissingen en Zeeland zich tot op heden keurig aan de afspraken gehouden hebben: het terrein wordt schoon en veilig opgeleverd, de infrastructuur zal tijdig klaar zijn en eventueel nog gewenste aanpassingen aan de kazerne/oefenterreinen kunnen meegenomen worden.

Aangezien er vanaf het begin gesteld is dat de komst van de marinierskazerne gezien moet worden als een compensatie voor het vertrek van veel rijksdiensten uit Zeeland, zien de fracties van GroenLinks uit Vlissingen en PS Zeeland best iets in het idee van een multipurpose kazerne, maar dan wel in een èn èn variant. Er is immers nog niets duidelijk over welke kant het opgaat met de Brexit en ook niet wat de gevolgen zijn voor Zeeland. Evenmin wat en wanneer we iets terug zouden zien van zo’n vervangende kazerne. Vandaar dat genoemde Zeeuwse fracties van GroenLinks vasthouden aan de zekerheid van “afspraak is afspraak” voor de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen, temeer daar de staatssecretaris – en het kabinet – op geen enkele wijze laten merken daarvan te willen afzien.

Aangezien de Zeeuwse volksvertegenwoordigers en de dagelijks bestuurders worden aangesproken op de berichtgeving vanuit Den Haag hebben de genoemde fracties van GL gemeend hun  standpunt nog eens te moeten verduidelijken. Daarnaast hebben ze aangeboden op korte termijn – nog voor de behandeling van de defensiebegroting – met hun Tweede Kamerfractie om tafel te willen gaan om te bekijken of en hoe we openingen kunnen vinden om nader tot elkaar te komen. En om zodoende de Zeeuwse (en Utrechtse) belangen in deze kwestie beter tot hun recht te kunnen laten komen.

 

groen-links

Ernstig zieke kinderen voor één dag piloot op vliegveld Midden-Zeeland

Op zaterdag 28 september 2019 komt voor 70 chronisch zieke en gehandicapte kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar een droom uit, als zij voor één keer in hun leven een echte Hoogvlieger worden. Deze jeugdige piloten-in-de-dop zijn door Stichting Hoogvliegers uitgenodigd om die dag op vliegveld Midden-Zeeland onder begeleiding van ervaren piloten een vlucht te maken, daarbij vergezeld door ouders/verzorgers en broertjes/zusjes.

Dankzij de inzet van het eigen ambulancevliegtuig van Stichting Hoogvliegers kunnen ook bedlegerige kinderen deze vlucht maken. Elk kind krijgt na afloop van zijn of haar vlucht een vliegbrevet uitgereikt.

Oorspronkelijk zou deze dag op 27 juni plaatsvinden, maar kon toen vanwege weersomstandigheden niet doorgaan. Kinderen die zich voor die dag hadden aangemeld, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

 

Hoogvliegers

VVV Vlissingen sluit

Donderdagmiddag 26 september 16.00 uur sluit de VVV aan de Spuistraat definitief haar deuren. Het sluiten van de VVV is nodig omdat de Gemeente Vlissingen stopt met het verstrekken van subsidie. Het personeel van de vestiging in Vlissingen wordt ingezet bij de andere vestigingen van VVV Zeeland.   

Toekomst

In 2017 is subsidie afbouw door Gemeente Vlissingen in gang gezet, met als gevolgen dat het open houden van een VVV Inspiratiepunt in centrum van Vlissingen niet meer haalbaar is. VVV Zeeland is in gesprek met de Gemeente Vlissingen over de toekomstige dienstverlening.

Persoonlijk contact en advies

De promotie van Vlissingen, via de online kanalen en marketingactiviteiten, blijft VVV Zeeland dit jaar in opdracht van de gemeente uitvoeren. Directeur Erik van den Dobbelsteen van de VVV Zeeland vindt het jammer dat de gemeente kiest voor stopzetten subsidie, met als gevolg het sluiten van de VVV vestiging. Volgens hem is er nog altijd een noemenswaardige groep mensen die liever naar een VVV gaat dan dat ze informatie online zoekt. ,,Onze VVV’s in Zeeland worden jaarlijks nog circa 665.000 keer bezocht voor een persoonlijk contact en advies.’’

Het VVV Inspiratiepunt aan de Spuistraat is donderdag 26 september voor het laatst geopend.

VVV_Zeeland_logo

YESC voorleesactie met prominente Zeeuwen

Op duurzame dinsdag 3 september organiseert de Young Energy Society Challenge (YESC) een voorleesactie over de energietransitie. De organisatie gaat met verschillende afgevaardigden uit onder andere het bedrijfsleven op pad naar basisscholen door heel Zeeland. Hier lezen de afgevaardigden voor uit het boek De kracht van Zeeuwse Energie. Onder anderen gedeputeerde Jo-Annes de Bat en de Zeeuwse band PEER lezen voor uit het boek.

Op zoveel mogelijk basisscholen lezen prominente Zeeuwen namens YESC voor. Dit start om 8:30 uur ’s ochtends. Met de voorleesactie start de YESC voor het basisonderwijs. Jo-Annes de Bat leest voor op De Leeuwenburch in Middelburg. De band PEER leest voor op CBS de Acaciahof in Middelburg. Op De Sprong in Koudekerke leest Margot Verhaagen voor. Hier wordt aansluitend een kookworkshop verzorgd in het kader van ‘anders eten’. Op het Kompas in Oost-Souburg is Daniël aanwezig. Hij is ambassadeur van YESC.

Het door de duurzame pabo geschreven boek wordt verspreid op alle 198 basisscholen van Zeeland. Om het boek zit een zegel van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de opdrachtgever van de YESC. In het boek, dat meerdere jaren te gebruiken is, staan duurzame lessen en leuke verhalen. Iedere les roept kinderen op na te denken over een oplossing op de vraag: Hoe versnellen we de energietransitie van Zeeland? De oplossingen kunnen de docenten en de leerlingen opsturen naar http://www.yesc.nl. Een vakjury kiest in december uit de inzendingen een winnaar die met een geldbedrag naar huis gaat. Het boek wordt financieel mogelijk gemaakt door de Rabobank.

De YESC is de prijsvraag van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen die jongeren oproept mee te denken over de energietransitie. De prijsvraag luidt: Hoe versnellen wij de energietransitie in Zeeland? Voor winnende ideeën zijn verschillende prijzen beschikbaar gesteld. De prijsvraag wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Naast de voorleesactie organiseert YESC andere activiteiten die te vinden zijn op http://www.yesc.nl.

Young Energy Society Challenge

De Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid gaat van Start

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), de Provincie Zeeland en partners van het ROVZ organiseren samen in september 2019 de Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid. De verschillende activiteiten die deze maand aan bod komen hebben als doel meer aandacht te vragen voor dit onderwerp. 100% verkeersveilig, daar gaan we voor.

verkeersveilig

Start van de Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid

Gedeputeerde Harry van der Maas heeft op maandag 2 september de Maand van de Verkeersveiligheid afgetrapt in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. Diezelfde dag start ook de MONO campagne voor het najaar. Hierbij worden meerdere scholen voorzien van een krijtuiting en vraagt het ROVZ aandacht voor rijden zonder afleiding door een smartphone.

Activiteiten

Er vinden nog meer activiteiten plaats. Zo is er nog een training Auto te Water op 6 september, een remwegdemo op 10 september en een Verkeersweek op het Zwin College vanaf 9 september. Bekijk alle activiteiten op www.rovz.nl.

omroep-zeeland_logo_400x300

Zeeland 100% Verkeersveilig uitzendingen

In samenwerking met Omroep Zeeland wordt er van 4 september tot en met 2 oktober op de woensdagen dieper ingegaan op de diverse aspecten van het thema verkeersveiligheid. In het programma komen verkeerscontroles, remwegdemo, educatieve aanpak door het Verkeerslab voor jongeren, E-bike training voor ouderen, een reactiesnelheidstest en tenslotte een campertraining aan bod. Verder is er via Omroep Zeeland een wekelijkse verkeersquiz van het ROVZ. De quiz is te vinden op www.omroepzeeland.nl en op de radio (op woensdagen tussen 9.00 uur en 12:00 uur).

provincie zeeland logo

Organisaties in ZB organiseren Open Dag #Middelburg

Vrijdagmiddag 13 september 2019 van 14:00 tot 17:30 uur organiseert ZB samen met alle inwonende organisaties een Open Dag op het Plein in de ZB, Kousteensedijk 7 in Middelburg. Dit ter gelegenheid van de verwelkoming van de twee nieuwe organisaties Manteling en Welzijn Middelburg. Deze middag presenteren ook de Zeeuwse Volksuniversiteit, Zeeuwse Milieufederatie, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en ZB zich. Zij stellen zich graag voor onder het genot van een kop koffie of thee, aangeboden door SEC Catering.

Inwonende organisaties

ZMF geeft een presentatie over het nieuwe kantoor, de Circulaire Hotspot. Geïnteresseerden kunnen daar een rondleiding krijgen. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen vertelt over de lopende tentoonstellingen van 250 jaar Zeeuws Genootschap, presenteert het boek ‘Van Wijs en Waan’ en laat de nieuwe website zien. Manteling geeft informatie over haar projecten, zoals het maatjesproject, de hospices en vrijwilligers en wat er georganiseerd wordt voor mantelzorgers. ZVU presenteert het nieuwe cursusaanbod.

Spelletjes voor kinderen

Welzijn Middelburg laat zien wat ze doet, zoals ‘Lopend vuurtje’; een huiskamer voor gesprekjes met het team Samen voor Elkaar. Het team Samen Actief organiseert spelletjes voor kinderen.

ZB

ZB geeft toelichting over verschillende diensten: Studiekringen 50-plus, zij organiseren regelmatig activiteiten in ‘De Klapbank’ in de ZB, Informatiepunt Digitale Overheid laat zien hoe je hulp kunt krijgen bij het vinden van overheidsinformatie. De VoorleesExpress zet zich in om het aantal kinderen met een taalachterstand terug te dringen en Taalhuis Walcheren laat zien wat zij doet voor volwassenen vanaf 18 jaar die moeite hebben met lezen, spreken of schrijven in het Nederlands.

Auditorium

In het Auditorium zijn doorlopend filmpjes te zien over jonge mantelzorgers, De Spot, het vrijwilligerswerk van Samen Vrijwillig en het digitale platform Middelburgers.nl.

Rondleidingen

ZB organiseert 3 rondleidingen (14:15 uur, 15:15 uur en 16:15 uur) voor kluisbezoeken onder leiding van de conservator Bijzondere Collecties. De rondleiding duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Inschrijven kan op de dag zelf. Maximaal tien personen per rondleiding.

ZB Allemaal