DELTA RIDE FOR THE ROSES 2018: IN ACTIE VOOR HERSENKANKER

De opbrengst van de 10e DELTA Ride for the Roses, die dit jaar op 9 en 10 juni (Goes en Terneuzen) op het programma staat, wordt besteed aan onderzoeken naar hersenkanker.

Delta Ride for the Roses 2017
Fotografie: Johan vd Heijden

Elk jaar wordt in Nederland bij circa 1.200 mensen een kwaadaardige hersentumor vastgesteld. Het merendeel is tussen de 50 en 75 jaar. Hersentumoren zijn daarmee de 15e meest voorkomende kankersoort. Mannen krijgen iets vaker een hersentumor dan vrouwen. Helaas is de overlevingskans van hersentumoren niet hoog: 25% van de mensen met een kwaadaardige hersentumor zijn 5 jaar na de diagnose nog in leven. Na 10 jaar is dat slechts 15%. In 2016 overleden 883 mensen aan een kwaadaardige hersentumor.

Delta Ride for the Roses 2017
Fotografie: Johan vd Heijden

Onderzoek is dus hard nodig. Die onderzoeken vinden in diverse Nederlandse universitaire ziekenhuizen plaats. Het KWF bepaalt welke onderzoeken m.b.t. hersenkanker subsidie ontvangen.

Ride for 3

Ook de opbrengst van de landelijke Ride for the Roses die op 9 september van dit jaar wordt gereden, zal terecht komen bij geselecteerde onderzoeken naar hersenkanker.

ERIK VAN DEN DOBBELSTEEN NIEUWE DIRECTEUR VVV ZEELAND

Domburg, 23 februari 2018 – Erik van den Dobbelsteen wordt vanaf 1 april 2018 de nieuwe directeur van VVV Zeeland. Hij neemt hiermee het stokje over van Patrick Polie, die afgelopen najaar zijn vertrek aankondigde.

VVV Erik van den Dobbelsteen Felice Buonadonna

Erik van den Dobbelsteen – foto: Felice Buonadonna

Erik van den Dobbelsteen (35) heeft eerder verschillende functies vervuld bij de Schipper Groep en HZ University of Applied Sciences. In deze functies heeft hij veel ervaring opgebouwd op het gebied van strategievorming. Sinds 2016 is hij kantoor directeur van de vestiging Goes bij de Schipper Groep.

Iedereen fan van Zeeland

Erik van den Dobbelsteen: “VVV Zeeland is een mooie organisatie in het hart van de toeristische sector in Zeeland. Ik kijk er naar uit om met alle betrokken collega’s, partners en partijen samen te werken om iedereen fan van Zeeland te maken”.

Veranderstrategie

De Raad van Toezicht van VVV Zeeland is verheugd met de komst van Erik van den Dobbelsteen. Voorzitter Luit Ezinga: “De organisatie heeft na de fusie een forse veranderstrategie ingezet. Met Erik van den Dobbelsteen krijgen we een directeur die met zijn enthousiaste persoonlijkheid en commerciële en strategische ervaring de organisatie verder kan doorontwikkelen.”.

VVV_Zeeland_logo

Nieuw besluit nodig over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied ‘Haringvliet’

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied ‘Haringvliet’. Zijn eerdere besluit om de Leenheerenpolder buiten dat gebied te houden, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van woensdag 21 februari 2018 vernietigd.

Voorgeschiedenis

Deze zaak kent een lange voorgeschiedenis. De Europese Commissie besloot in december 2014 om de zogenoemde lijst van gebieden van communautair belang aan te passen. Zij deed dit op verzoek van de staatssecretaris van het voormalige ministerie van Economische Zaken. Op deze lijst staan gebieden die Europese lidstaten moeten aanwijzen als Natura 2000-gebied. Door dit besluit van de Europese Commissie hoorde de Leenheerenpolder niet meer bij het Natura 2000-gebied ‘Haringvliet’ en hoefde de staatssecretaris deze polder niet aan te wijzen als Natura 2000-gebied. De Vereniging Hoekschewaards Landschap vond dat niet terecht en kwam tegen dit besluit in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Prejudiciële vragen

De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in mei 2016 zogenoemde prejudiciële vragen over de zaak aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Zij wilde van het Hof weten of het besluit van de Europese Commissie om de Leenheerenpolder buiten het gebied Haringvliet te houden, geldig is. Zij twijfelde eraan of het besluit van de Europese Commissie in overeenstemming was met de Europese Habitatrichtlijn. Het Hof van Justitie heeft in een arrest van oktober 2017 geoordeeld dat het besluit van de Europese Commissie om het Natura 2000-gebied ‘Haringvliet’ zonder de Leenheerenpolder aan te wijzen, ongeldig is.

Ongeldig besluit

In de uitspraak van woensdag 21 februari 2018 vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak het aanwijzingsbesluit van de staatssecretaris, omdat dat op een ongeldig besluit van de Europese Commissie is gebaseerd. De staatssecretaris krijgt twintig weken de tijd om een nieuw aanwijzingsbesluit over het gebied ‘Haringvliet’ te nemen.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201504578/2.

raadvanstate

Start SP campagne acht Zeeuwse gemeenten in Vlissingen

SP-statenlid Sylvia Tuinder sprak woensdagavond 21 februari tijdens de start van de SP-verkiezingscampagne in Zeeland. Dat gebeurde tijdens een openbare bijeenkomst in de Machinefabriek te Vlissingen. Er kon kennis gemaakt worden met de SP-lijsttrekkers in acht Zeeuwse gemeenten: Goes, Hulst, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen en Vlissingen. Dat is er weer eentje meer dan vier jaar geleden.

Quiz

SP-Statenlid Sylvia Tuinder sprak over de strijd tegen kustbebouwing en de belangrijke rol die daarbij is weggelegd voor lokale SP-fracties. Daarna volgde een quiz, om de kennis over de SP en de lokale lijsten te testen. Gastspreker was Cem Lacin, Tweede Kamerlid van de SP en woordvoerder over infrastructuur, verkeer en milieu. Hij ging in op het belang is van lokale verkiezingen en de ontwikkelingen in de Zeeuwse gemeenten.

 

splogo141


Straatnamen op facebook pagina ‘Rondje #Goes’

 

Ruim vijf jaar geleden is op facebook de pagina Rondje Goes van start gegaan. Dagelijks worden hier door meerdere mensen foto’s geplaatst uit het verleden van Goes.

Deze foto’s worden door enkele duizenden mensen bekeken van over de gehele wereld. De vele reacties geven een beeld van wat of mensen zich nog herinneren van het verleden van Goes. Nu staat er een foto van het straatnaambord van de Willem Barentszstraat te Goes met daaronder de toevoeging “zeevaarder 1550-1597”

straatnaaambord Goes

“Een straatnaambord op een woning in Goes die binnenkort gaat verdwijnen. Het bijzondere aan het bord is dat er een vermelding staat wie of de persoon was naar wie de straat is genoemd. Zou het een idee zijn om zo’n toevoeging op alle straatnaamborden te zetten? Gaat hiermee de historie wat meer leven?”

Uit de reacties op ‘Rondje Goes” valt op te maken dat veel mensen het zouden toejuichen indien dergelijke toevoegingen bij meer straatnaamborden zouden staan.   Zie ook https://www.facebook.com/RondjeGoes/

#ADRZ neemt aanvullende maatregelen griepepidemie #Goes

De drukte in het ziekenhuis in Goes blijft onverminderd hoog. Na een relatief rustig weekend, bieden zich in het begin van deze week veel patiënten aan in Goes. De kliniek, de Spoed Eisende Hulp en de Acute Opname Afdeling hebben allemaal te maken met een krapte aan bedden. Bovendien ligt een record aantal patiënten in isolatiekamers, wat een hoge werkdruk geeft. Oorzaken hiervan zijn niet alleen Influenza B, maar ook bijvoorbeeld Influenza A, Noro en RS. Daarnaast loopt ook het ziekteverzuim van medewerkers in het ziekenhuis op.

Bij het ADRZ is al geruime tijd een crisismanagementteam (CMT) geformeerd die de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt. Het ziekenhuis kijkt naar de flexibele inzet van personeel en medisch geschoolde stagiaires. Daarnaast is de hulp van het Nederlandse Rode Kruis in geroepen. Een aantal vrijwilligers komt helpen met allerlei, niet medische, hand en spandiensten. Ook wordt personeel via uitzendbureaus ingezet extra ondersteuning te bieden aan de hoge zorgvraag van dit moment. Daarnaast kan, door de krapte aan aantal bedden, besloten worden om patiënten over te plaatsen naar andere locaties van het ADRZ of andere ziekenhuizen. Het CMT blijft de situatie nauwkeurig monitoren en genomen beslissingen evalueren.

ADRZ kees 2

Verboden te vliegen met #drones boven de flamingo’s in de #Grevelingen

De laatste week verschijnen er steeds meer particuliere filmpjes van flamingo’s boven de Grevelingen. Dit is niet toegestaan. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) houdt in de gehele provincie Zuid-Holland toezicht op Natura 2000 gebieden en controleert op de naleving van de Wet natuurbescherming (Wnb).

 drone-verboden

Het spotten van flamingo’s in het wild is toegestaan als bezoekers achter de hekken blijven. Het betreden en het vliegen met een modelvliegtuig of een drone boven de Slikken van Battenoord-west met aangrenzende ondiepwaterzone en ondiepwaterzone Battenoord-oost is verboden op grond van het Toegangsbeperkingsbesluit Grevelingen, kenmerk 17121851. Dit alles is om de rust voor de (foeragerende)  vogels, waaronder flamingo’s te behouden. Vanaf nu wordt door OZHZ, Staatsbosbeheer en de politie extra toezicht gehouden in Battenoord. Tegen overtreders in dit gebied of degenen die vliegen met een modelvliegtuig of drone boven het gebied, wordt direct verbaliserend opgetreden.

 

OZHZ draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare, vitale regio Zuid-Holland Zuid door vergunningen te verlenen, toezicht en handhaving uit te voeren en gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland  te ondersteunen bij de ontwikkeling en het beheer van ruimte. Hierbinnen het evenwicht vinden met oog voor verschillende belangen: dat is de uitdagende taak van de omgevingsdienst.