Zeeuwse fracties van GroenLinks zeggen “afspraak is afspraak” over komst van marinierskazerne #Vlissingen

De fracties van GroenLinks uit de gemeenteraad Vlissingen en Provinciale Staten Zeeland (PS) zeggen in een persbericht een sterke behoefte te voelen om te reageren op uitlatingen van hun Tweede Kamer partijgenoot, mw. Isabelle Diks, vorige week bij de presentatie van de defensiebegroting 2020, onderdeel marinierskazerne. Voor genoemde fracties blijft gelden: afspraak is afspraak!

Uitgesteld

Volgens de Tweede Kamerfractie van GroenLinks zou uit die begroting blijken dat de aanbesteding met nog eens een jaar uitgesteld wordt en ziet zij dat als een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur. Het zou daarom beter zijn maar af te zien van die aanbesteding en in te zetten op een multipurpose kazerne in Vlissingen ter vervanging. Dit zou snelle duidelijkheid opleveren voor zowel de betrokken gemeenten, provincies als de mariniers.

Zeeuwse belangen

In een brief aan de Tweede Kamerfractie hebben de fracties van GroenLinks Vlissingen en PS Zeeland aangegeven dat een dergelijke insteek in hun ogen niet leidt tot snelle duidelijkheid en evenmin getuigt van een goede behartiging van de Zeeuwse belangen terwijl dat wel de afspraak is vanuit eerdere (werk)bezoeken aan Den Haag en Vlissingen.

Helderheid op korte termijn

De leiding van de korpsmacht heeft immers meerdere malen bevestigd dat de kazerne in Doorn qua grootte en mogelijkheden niet kan (gaan) voldoen aan de eisen van een up to date marinierskazerne; de betrokken Utrechtse besturen hebben onlangs nogmaals laten weten dat men zit te springen om  vrijgave van dat terrein voor nieuwe woonbestemmingen en een nieuwe zoektocht naar een eventuele andere locatie buiten Vlissingen zou opnieuw jarenlang gaan duren en dus geen enkele helderheid op korte termijn bieden.

 

Terrein wordt schoon en veilig opgeleverd

Bovendien vinden bovengenoemde fracties het juist van goed bestuur getuigen dat je door alle partijen ondertekende afspraken en overeenkomsten – door het Rijk, Defensie, provincie Zeeland en gemeente Vlissingen – dient na te komen, ook al is er sprake van vertraging. Met nadruk stellen zij dat Vlissingen en Zeeland zich tot op heden keurig aan de afspraken gehouden hebben: het terrein wordt schoon en veilig opgeleverd, de infrastructuur zal tijdig klaar zijn en eventueel nog gewenste aanpassingen aan de kazerne/oefenterreinen kunnen meegenomen worden.

Aangezien er vanaf het begin gesteld is dat de komst van de marinierskazerne gezien moet worden als een compensatie voor het vertrek van veel rijksdiensten uit Zeeland, zien de fracties van GroenLinks uit Vlissingen en PS Zeeland best iets in het idee van een multipurpose kazerne, maar dan wel in een èn èn variant. Er is immers nog niets duidelijk over welke kant het opgaat met de Brexit en ook niet wat de gevolgen zijn voor Zeeland. Evenmin wat en wanneer we iets terug zouden zien van zo’n vervangende kazerne. Vandaar dat genoemde Zeeuwse fracties van GroenLinks vasthouden aan de zekerheid van “afspraak is afspraak” voor de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen, temeer daar de staatssecretaris – en het kabinet – op geen enkele wijze laten merken daarvan te willen afzien.

Aangezien de Zeeuwse volksvertegenwoordigers en de dagelijks bestuurders worden aangesproken op de berichtgeving vanuit Den Haag hebben de genoemde fracties van GL gemeend hun  standpunt nog eens te moeten verduidelijken. Daarnaast hebben ze aangeboden op korte termijn – nog voor de behandeling van de defensiebegroting – met hun Tweede Kamerfractie om tafel te willen gaan om te bekijken of en hoe we openingen kunnen vinden om nader tot elkaar te komen. En om zodoende de Zeeuwse (en Utrechtse) belangen in deze kwestie beter tot hun recht te kunnen laten komen.

 

groen-links

Ernstig zieke kinderen voor één dag piloot op vliegveld Midden-Zeeland

Op zaterdag 28 september 2019 komt voor 70 chronisch zieke en gehandicapte kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar een droom uit, als zij voor één keer in hun leven een echte Hoogvlieger worden. Deze jeugdige piloten-in-de-dop zijn door Stichting Hoogvliegers uitgenodigd om die dag op vliegveld Midden-Zeeland onder begeleiding van ervaren piloten een vlucht te maken, daarbij vergezeld door ouders/verzorgers en broertjes/zusjes.

Dankzij de inzet van het eigen ambulancevliegtuig van Stichting Hoogvliegers kunnen ook bedlegerige kinderen deze vlucht maken. Elk kind krijgt na afloop van zijn of haar vlucht een vliegbrevet uitgereikt.

Oorspronkelijk zou deze dag op 27 juni plaatsvinden, maar kon toen vanwege weersomstandigheden niet doorgaan. Kinderen die zich voor die dag hadden aangemeld, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

 

Hoogvliegers

VVV Vlissingen sluit

Donderdagmiddag 26 september 16.00 uur sluit de VVV aan de Spuistraat definitief haar deuren. Het sluiten van de VVV is nodig omdat de Gemeente Vlissingen stopt met het verstrekken van subsidie. Het personeel van de vestiging in Vlissingen wordt ingezet bij de andere vestigingen van VVV Zeeland.   

Toekomst

In 2017 is subsidie afbouw door Gemeente Vlissingen in gang gezet, met als gevolgen dat het open houden van een VVV Inspiratiepunt in centrum van Vlissingen niet meer haalbaar is. VVV Zeeland is in gesprek met de Gemeente Vlissingen over de toekomstige dienstverlening.

Persoonlijk contact en advies

De promotie van Vlissingen, via de online kanalen en marketingactiviteiten, blijft VVV Zeeland dit jaar in opdracht van de gemeente uitvoeren. Directeur Erik van den Dobbelsteen van de VVV Zeeland vindt het jammer dat de gemeente kiest voor stopzetten subsidie, met als gevolg het sluiten van de VVV vestiging. Volgens hem is er nog altijd een noemenswaardige groep mensen die liever naar een VVV gaat dan dat ze informatie online zoekt. ,,Onze VVV’s in Zeeland worden jaarlijks nog circa 665.000 keer bezocht voor een persoonlijk contact en advies.’’

Het VVV Inspiratiepunt aan de Spuistraat is donderdag 26 september voor het laatst geopend.

VVV_Zeeland_logo

YESC voorleesactie met prominente Zeeuwen

Op duurzame dinsdag 3 september organiseert de Young Energy Society Challenge (YESC) een voorleesactie over de energietransitie. De organisatie gaat met verschillende afgevaardigden uit onder andere het bedrijfsleven op pad naar basisscholen door heel Zeeland. Hier lezen de afgevaardigden voor uit het boek De kracht van Zeeuwse Energie. Onder anderen gedeputeerde Jo-Annes de Bat en de Zeeuwse band PEER lezen voor uit het boek.

Op zoveel mogelijk basisscholen lezen prominente Zeeuwen namens YESC voor. Dit start om 8:30 uur ’s ochtends. Met de voorleesactie start de YESC voor het basisonderwijs. Jo-Annes de Bat leest voor op De Leeuwenburch in Middelburg. De band PEER leest voor op CBS de Acaciahof in Middelburg. Op De Sprong in Koudekerke leest Margot Verhaagen voor. Hier wordt aansluitend een kookworkshop verzorgd in het kader van ‘anders eten’. Op het Kompas in Oost-Souburg is Daniël aanwezig. Hij is ambassadeur van YESC.

Het door de duurzame pabo geschreven boek wordt verspreid op alle 198 basisscholen van Zeeland. Om het boek zit een zegel van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de opdrachtgever van de YESC. In het boek, dat meerdere jaren te gebruiken is, staan duurzame lessen en leuke verhalen. Iedere les roept kinderen op na te denken over een oplossing op de vraag: Hoe versnellen we de energietransitie van Zeeland? De oplossingen kunnen de docenten en de leerlingen opsturen naar http://www.yesc.nl. Een vakjury kiest in december uit de inzendingen een winnaar die met een geldbedrag naar huis gaat. Het boek wordt financieel mogelijk gemaakt door de Rabobank.

De YESC is de prijsvraag van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen die jongeren oproept mee te denken over de energietransitie. De prijsvraag luidt: Hoe versnellen wij de energietransitie in Zeeland? Voor winnende ideeën zijn verschillende prijzen beschikbaar gesteld. De prijsvraag wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Naast de voorleesactie organiseert YESC andere activiteiten die te vinden zijn op http://www.yesc.nl.

Young Energy Society Challenge

De Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid gaat van Start

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), de Provincie Zeeland en partners van het ROVZ organiseren samen in september 2019 de Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid. De verschillende activiteiten die deze maand aan bod komen hebben als doel meer aandacht te vragen voor dit onderwerp. 100% verkeersveilig, daar gaan we voor.

verkeersveilig

Start van de Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid

Gedeputeerde Harry van der Maas heeft op maandag 2 september de Maand van de Verkeersveiligheid afgetrapt in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. Diezelfde dag start ook de MONO campagne voor het najaar. Hierbij worden meerdere scholen voorzien van een krijtuiting en vraagt het ROVZ aandacht voor rijden zonder afleiding door een smartphone.

Activiteiten

Er vinden nog meer activiteiten plaats. Zo is er nog een training Auto te Water op 6 september, een remwegdemo op 10 september en een Verkeersweek op het Zwin College vanaf 9 september. Bekijk alle activiteiten op www.rovz.nl.

omroep-zeeland_logo_400x300

Zeeland 100% Verkeersveilig uitzendingen

In samenwerking met Omroep Zeeland wordt er van 4 september tot en met 2 oktober op de woensdagen dieper ingegaan op de diverse aspecten van het thema verkeersveiligheid. In het programma komen verkeerscontroles, remwegdemo, educatieve aanpak door het Verkeerslab voor jongeren, E-bike training voor ouderen, een reactiesnelheidstest en tenslotte een campertraining aan bod. Verder is er via Omroep Zeeland een wekelijkse verkeersquiz van het ROVZ. De quiz is te vinden op www.omroepzeeland.nl en op de radio (op woensdagen tussen 9.00 uur en 12:00 uur).

provincie zeeland logo