GroenLinks Zeeland opent voor zesde keer Meldpunt Vuurwerkoverlast

Voor het zesde jaar op rij is het Meldpunt Vuurwerkoverlast gelanceerd. Geluidsoverlast, vuurwerkschade en andere overlast kunnen bij het digitale loket voor vuurwerkklachten worden gemeld. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder de lokale fracties en de provinciale fractie in Zeeland. 

vuurwerk-overlast

GroenLinks pleit al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. In dat verbod staat de partij inmiddels niet meer alleen. Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban te doen. Ook artsenorganisaties, burgemeesters en de politie bepleiten het aan banden leggen van vuurwerk.

Pleidooi voor een landelijk verbod

“We gebruiken het meldpunt om lokaal te pleiten voor het instellen van vuurwerkvrije zones op plekken met veel overlast”, licht Reint Rengers van GroenLinks Zeeland toe. “En we gebruiken het als ondersteuning voor het pleidooi voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Daarvoor in de plaats zien we het…

View original post 24 woorden meer

ZB met hoge rapportcijfers weer gecertificeerd

Om de vier jaar is het spannend bij de Nederlandse openbare bibliotheken: de verplichte vierjaarlijkse certificeringsaudit, uitgevoerd door Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), vindt dan plaats. In september was ZB aan de beurt.

 

Voor de eerste keer na de veelbesproken fusie tussen de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop, waarbij 25% van het budget van de organisatie werd wegbezuinigd, is ZB kritisch beoordeeld op de wijze waarop de bibliotheekfunctie in Middelburg wordt uitgevoerd. ZB is glansrijk, dus met zeer hoge rapportcijfers, uit de audit gekomen. ZB kreeg een certificaat uitgereikt en daarnaast ook een gevelbord, om naast de ingang van het gebouw op de Kousteensedijk te bevestigen.

Klanttevredenheidsonderzoek

ZB-directeur Perry Moree: “We waren bijzonder verheugd om dit prachtige resultaat te vernemen. Naast het eerder dit jaar verschenen zeer positieve rapport van de KWINK-Groep, waarbij de nieuwe organisatie als geheel werd geëvalueerd, kregen we in ons recente klanttevredenheidsonderzoek het cijfer acht, en deze certificering maakt het feest compleet. Ik beschouw dit als een beloning voor de inzet van onze medewerkers.”

bib Vlissingen Adrie

Foto Adrie Boxmeer: bibliotheek Vlissingen in aanbouw

Op het gebied van ledenaantallen en uitleningen van ZB is ook positief nieuws te melden. Tegen de landelijke trend – ontlezing en minder boekuitleningen – in, is bij ZB een kentering ontstaan in deze terugloop. Het aantal uitleningen bedraagt ongeveer 600.000 op jaarbasis en het aantal leden is 22.000. Ook in de Vlissingse bibliotheekvestiging, die sinds medio 2017 door ZB wordt gerund, is het aantal uitleningen niet dramatisch gezakt, hetgeen bijzonder is gezien de forse bezuinigingen in die gemeente. Dat in Zeeland het lenen van boeken is afgenomen, heeft te maken met forse bezuinigingen in het bijzonder in de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Tholen. Hier zijn veel vestigingen gesloten of verkleind tot (onbemenste) afhaalpunten. Daarnaast is hier een keuze gemaakt voor kleine vestigingen in scholen.

tabletcafe

In geheel Zeeland worden overigens de nieuwe taken van de bibliotheek zoals preventie en bestrijding van laaggeletterdheid (taalcursussen, digitale cursussen, faciliteren van het invullen van belastingformulieren e.d.) succesvol opgepakt.

ZB planbureau

Officiële kick-off project Kwetsbaar Online #Zeeland

Op 1 januari 2018 gaat het project Kwetsbaar Online van Indigo Zeeland officieel van start. De afgelopen twee jaar is hard gewerkt om samenwerkingspartners te vinden en een breed gedragen stuurgroep te vormen.

kwetsbaar online logo

Afbeelding via https://www.facebook.com/kwetsbaaronline/

Populair thema onder ouders

‘Wat is het Wi-Fi-wachtwoord?’ is een veelgestelde vraag in vele huishoudens maar ook in openbare gelegenheden. Het internet biedt volop kansen voor zelfstudie, ontwikkeling en sociale interactiviteit en juist daarin schuilen ook risico’s. Hoe gaan kinderen en jongeren om met het cyberpesten, het versturen van naaktfoto’s en heftige games? Dit onontgonnen gebied, dat volop in ontwikkeling is en een populair thema wordt onder ouders, verzorgers, docenten en hulpverleners is de focus van ‘Kwetsbaar Online’.

Het initiatief Kwetsbaar Online

Kwetsbaar Online is een initiatief van twee enthousiaste Indigo-medewerkers Jan de Vlieger en Leo de Pan. In 2016 merkte Indigo dat het betreffende thema veel aandacht vroeg in de praktijk en dus werd het eerste ‘Kwetsbaar Online’ symposium georganiseerd in Kamperland. Het symposium werd een succes. Uit diverse hoeken van de Zeeuwse maatschappij kwam de directe vraag of het team van Kwetsbaar Online deze voorlichting ook bij hen in de buurt wilde geven en de kennis wilde delen.
Inmiddels geven preventiemedewerkers van Indigo gastlessen op basis- en middelbare scholen en geven ze lezingen voor ouders, docenten en hulpverleners. Ook zijn ze te vinden in de lokale politiek om de juiste ambassadeurs te integreren in het platform.
Meer weten over dit maatschappelijke, actuele thema? Kijk op http://www.KwetsbaarOnline.nl

Indigo

Indigo Zeeland

Indigo Zeeland is een initiatief van Emergis en biedt mentale ondersteuning direct en dichtbij.

Vijf dingen die je moet weten over vuurwerk!

Kinderen weten soms niet dat illegaal vuurwerk vervoeren, afsteken én online bestellen strafbaar is. Vijf dingen die je nog meer moet weten en doen voor een veilige jaarwisseling.

vuurwerk-zwaarZwaar vuurwerk bij de buren
Heb jij buurtgenoten die met oud en nieuw altijd losgaan? Klinkt hun geknal alsof ze een kanon afschieten? Misschien hebben ze ook dit jaar gevaarlijk illegaal vuurwerk. Waarschuw dan vandaag nog de politie via 0900-8844. Durf je dit niet? Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Want niet alleen hun eigen huis loopt gevaar, ook in de rest van de straat kunnen er ongelukken gebeuren door brand, insortende muren, kapotte ramen, ontzette deuren en rondvliegende dakpannen.

Online vuurwerk bestellen
Online vuurwerk bestellen is illegaal en strafbaar, altijd!
Bij distributiecentra letten medewerkers extra op.

Vuurwerkbril
De meeste vuurwerkslachtoffers zijn omstanders. Ga je naar buiten rond oud en nieuw zet dan altijd een vuurwerkbril op. Ook op 1 januari…

View original post 136 woorden meer

GroenLinks Zeeland opent voor zesde keer Meldpunt Vuurwerkoverlast

Voor het zesde jaar op rij is het Meldpunt Vuurwerkoverlast gelanceerd. Geluidsoverlast, vuurwerkschade en andere overlast kunnen bij het digitale loket voor vuurwerkklachten worden gemeld. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder de lokale fracties en de provinciale fractie in Zeeland. 

vuurwerk-overlast

GroenLinks pleit al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. In dat verbod staat de partij inmiddels niet meer alleen. Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban te doen. Ook artsenorganisaties, burgemeesters en de politie bepleiten het aan banden leggen van vuurwerk.

Pleidooi voor een landelijk verbod

“We gebruiken het meldpunt om lokaal te pleiten voor het instellen van vuurwerkvrije zones op plekken met veel overlast”, licht Reint Rengers van GroenLinks Zeeland toe. “En we gebruiken het als ondersteuning voor het pleidooi voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Daarvoor in de plaats zien we het liefst professionele vuurwerkshows Oud en Nieuw.”

tumult-met-vuurwerk

Meldingen kunnen gedaan worden op de website vuurwerkoverlast.nl. Het Meldpunt Vuurwerkoverlast blijft tot 3 januari 2018 open.

 

Heel Zeeland snel internet, nu aansluiten met subsidie

Snel internet is tegenwoordig een onmisbare factoor. Helaas is een kleine groep huishoudens en bedrijven in dunbevolkte gebieden in Zeeland niet voorzien van (snel) internet. Dit kan in het dagelijks leven zorgen voor knelpunten, we zijn immers steeds meer afhankelijk van internet.

breedband-internet-kabels

Door de Provincie Zeeland is in kaart gebracht waar de adressen zonder toekomstbestendig internet (minder dan 30 Mbit/sec) zich bevinden. In het buitengebied van Zeeland zijn dit bij benadering 9000 adressen. De ervaring leert dat het dataverkeer iedere twee jaar verdubbeld, dus ook als je nog tevreden bent met een snelheid lager dan 30 Mbit/s, kan het zomaar gebeuren dat je dat volgend jaar of over 2 jaar niet meer bent. De vraag is dan wel of de netwerken dan nog wel beschikbaar zijn. M.a.w. de bakker kan alleen brood bakken als hij ook brood verkoopt.

Meld snel aan!

Het is dus zaak dat zoveel mogelijk adressen zich melden bij de markpartijen die nu snel internet beschikbaar stellen voor het buitengebied. Alleen dan zal snel internet in het buitengebied ook voor de toekomst enige zekerheid bieden. Om de snelheid van besluitvorming aan te jagen is er de subsidieregeling.

Subsidieregeling

• De subsidie van € 200,- per adres is beschikbaar als de gemeente waarin dit adres zich bevindt meedoet.
• Als er een marktpartij is die de aansluiting verzorgt in uw gemeente, welke voldoet aan de kwaliteitseisen, dan kun je de subsidie aanvragen bij uw gemeente (voorop gesteld natuurlijk dat uw gemeente meedoet).
• Let op! Er is een maximum gesteld, dus moet je er snel bij zijn.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie per gemeente op http://www.heelzeelandbreedband.nl

inpuls zeeland logo

Vijf dingen die je moet weten over vuurwerk!

Kinderen weten soms niet dat illegaal vuurwerk vervoeren, afsteken én online bestellen strafbaar is. Vijf dingen die je nog meer moet weten en doen voor een veilige jaarwisseling.

vuurwerk-zwaar

Zwaar vuurwerk bij de buren
Heb jij buurtgenoten die met oud en nieuw altijd losgaan? Klinkt hun geknal alsof ze een kanon afschieten? Misschien hebben ze ook dit jaar gevaarlijk illegaal vuurwerk. Waarschuw dan vandaag nog de politie via 0900-8844. Durf je dit niet? Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Want niet alleen hun eigen huis loopt gevaar, ook in de rest van de straat kunnen er ongelukken gebeuren door brand, insortende muren, kapotte ramen, ontzette deuren en rondvliegende dakpannen.

Online vuurwerk bestellen
Online vuurwerk bestellen is illegaal en strafbaar, altijd!
Bij distributiecentra letten medewerkers extra op.

Vuurwerkbril
De meeste vuurwerkslachtoffers zijn omstanders. Ga je naar buiten rond oud en nieuw zet dan altijd een vuurwerkbril op. Ook op 1 januari gebeuren er veel ongelukken, omdat gevonden vuurwerk ineens toch nog de lucht in gaat. Kijk eens op www.oogziekenhuis.nl

Bang voor bommen
Mensen die oorlog hebben meegemaakt, zijn soms doodsbang voor vuurwerk. Ze denken dat het bommen zijn of mitrailleurvuur. Blijf dus met vuurwerk uit de buurt van een zorginstelling en AZC. Let ook op bange dieren.

oliebollen op schaal

Wanneer mag je vuurwerk afsteken?
Van 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur mag je vuurwerk afsteken. Bel de politie op nummer 0900-8844 als je iemand vuurwerk ziet afsteken vóór of na dit tijdstip. Of als je ziet dat prullenbakken en bushokjes worden vernield en de vernielers lopen nog in de buurt rond, bel dan 112. Een paar strijkers kunnen zorgen voor honderden euro’s schade. Het is belangrijk dat de daders gesnapt worden en voor hiervoor opdraaien.

vuurwerk-overlast

Politie.NL

Medewerkers Zeeland Refinery maken Luxemburgweg schoon

Op donderdag 14 december zal om 13:00 uur de Good Housekeeping Day plaats vinden bij Zeeland Refinery. De Good Housekeeping Day is een jaarlijks initiatief van Zeeland Refinery om het raffinaderijterrein en de directe omgeving nog schoner te maken. Hierbij slaan de medewerkers de handen ineen om een bijdrage te leveren aan een beter milieu en een nog schonere werkplek. Ook de Luxemburgweg in Nieuwdorp wordt onder handen genomen en zal ook door een groep medewerkers van Zeeland Refinery schoongemaakt worden.

“Leuke afwisseling van het dagelijkse kantoorwerk”

Ook de ‘witte boorden’ trekken hun werkkleding aan en helpen mee met het schoonmaken van het raffinaderijterrein. “Het is leuk om met de hele raffinaderij samen buiten te zijn en te werken aan een schonere werkomgeving. Voor ons is natuurlijk ook een leuke afwisseling van het dagelijkse kantoorwerk. Ook de directeur doet mee in het schoonmaakteam.” Aldus Alex van Schaik, manager HRCS van Zeeland Refinery.

Bewustwording

De raffinaderij in Vlissingen-Oost is, sinds de start in 1974, verschillende malen uitgebreid en aangepast uit o.a. milieuoverwegingen en energiebesparingen. Zo proberen zij continu de milieubelasting te verlagen. Een voorbeeld van een groot project is het Sloewarmteproject, waar bij de raffinaderij restwarmte levert aan verschillende omliggende bedrijven. De Good Housekeeping Day is een kleiner project, maar zorgt voor nog meer bewustwording bij de medewerkers.

 

De Good Housekeeping Day start 14 december om 13:00 u en duurt tot 15:00 uur en zal plaatsvinden zowel op het terrein van Zeeland Refinery, als aan de Luxemburgweg.

Good-Housekeeping.jpg

Meer dan 300 jongeren uit Zeeland bezoeken theater

Meer dan 300 leerlingen en studenten uit het voortgezet- en het hoger onderwijs in Zeeland bezoeken deze weken theatervoorstellingen over de Tweede Wereldoorlog met HZ Cult.

Anne Frank

Op donderdag 7 december brachten 81 leerlingen van het Goese Lyceum, 40 leerlingen van het Zwin College uit Oostburg en 50 studenten van HZ een bezoek aan de voorstelling Anne Frank, Achter het Huis in het Scheldetheater in Terneuzen. Hier kreeg een deel van de studenten een inleiding bij de voorstelling. Na afloop werd het 2,5 uur durende stuk beoordeeld met een 8,5.

soldaat_van_oranje

Woensdag 13 december vertrekken er vanuit Zeeland drie touringcars naar de TheaterHangaar in Katwijk aan Zee voor de voorstelling Soldaat van Oranje, over verzetsman Erik Hazelfhoff Roelfzema. 190 Zeeuwse jongeren van HZ, de CSW in Middelburg, De Rede in Terneuzen en het Zwin College Oostburg komen dan, door middel van HZ Cult, in aanraking met het theater.

HZCult

HZ Cult

HZ Cult is een cultuurprogramma opgesteld voor studenten en leerlingen van HZ, University College Roosevelt, Scalda en Zeeuwse scholen uit het voortgezet onderwijs. HZ Cult programmeert jaarlijks meer dan 80 voorstellingen, waaronder film-, theater- en dansvoorstellingen, maar organiseert ook specials in vorm van workshops en stedentrips. Het doel van HZ Cult is zo veel mogelijk jongeren uit Zeeland in contact brengen met cultuur en zo bij te dragen aan de culturele ontwikkeling.

 

ADRZ blijft vaste bezoektijden hanteren

Door de positieve reacties op het werken met vaste bezoektijden, heeft het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) besloten deze definitief te blijven hanteren. Op de klinische afdelingen kunnen patiënten in de ochtend twee uur en in de avond drie uur bezoek ontvangen, op de Intensive Care en de Hartbewaking is dit drie maal per dag één uur.

 

Vaste bezoektijden positief voor patiënt en medewerker

Vorig jaar paste het ADRZ de bezoektijden van de klinische afdelingen Cardiologie, Chirurgie en Orthopedie, Longgeneeskunde, Interne Geneeskunde en Oncologie aan om de bestrijding van de VRE-bacterie. Het afgelopen jaar bleek dat patiënten, verpleegkundigen en artsen de kortere bezoektijden als zeer waardevol ervaren, omdat hierdoor meer rust ontstaat op de afdelingen. De bezoektijden op de betreffende afdelingen zijn voortaan als volgt:

 

  • 11.00-13.00 uur
  • 17.00-20.00 uur

 

Hierbij blijft het ADRZ een maximum van twee bezoekers per patiënt aanhouden, omdat ook dit bijdraagt aan een positief herstelklimaat.

 

Bezoektijden Intensive Care en Hartbewaking

Het ADRZ past als proef de bezoektijden op de Intensive Care en Hartbewaking aan. Uit een enquête onder patiënten en bezoekers bleek dat op deze afdelingen juist een sterke behoefte is aan ruimere bezoektijden. In plaats van drie keer een halfuur per dag kunnen bezoekers vanaf nu drie keer een uur per dag langskomen:

 

  • 11.00-12.00 uur
  • 14.00-15.00 uur
  • 19.00-20.00 uur

 

Na afloop van de proef bekijkt het ziekenhuis of het de bovenstaande bezoektijden definitief doorgevoerd.

 

Meer informatie is te vinden op www.adrz.nl/actueel.

ADRZ kees 2