Margo Mulder wordt de nieuwe burgemeester van #Goes

Margo Mulder (49 jaar) wordt de nieuwe burgemeester van Goes. Met Koninklijk Besluit nr. 2018001522 is de benoeming van Mulder definitief en is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van de gemeente Goes afgerond.

 

De benoeming gaat in op 12 september. De beëdiging en installatie van Margo Mulder zal op diezelfde dag plaatsvinden tijdens een buitengewone vergadering van de gemeenteraad van Goes.

Voor haar benoeming in Goes was ze 8 jaar wethouder in de gemeente Heusden. Daarvoor combineerde ze haar werk als klinisch psycholoog met het raadslidmaatschap in deze gemeente.

Margo Mulder volgt René Verhulst op, die op 8 september 2017 werd benoemd als burgemeester van Ede. Het burgemeestersambt in Goes is het afgelopen jaar waargenomen door Herman Klitsie.

provincie zeeland logo

Bron: Provincie Zeeland

Adrz krijgt bronzen smiley voor kraamafdeling in nieuw Moeder & Kind centrum

Het Adrz ontving onlangs de bronzen smiley van stichting Kind & Ziekenhuis voor de nieuwe kraamafdeling in het Moeder & Kind centrum. De bronzen smiley is de hoogst haalbare onderscheiding voor een kraamafdeling. Het nieuwe Moeder & Kind centrum is momenteel nog in aanbouw en gaat eind september open.

Smiley ziekenhuis

 

 Goede kind- en gezinsgerichte zorg

De bronzen smiley wordt door stichting Kind & Ziekenhuis toegekend als bewijs van goede kind- en gezinsgerichte zorg. De certificering vereist onder andere de aanwezigheid van een lactatiekundige die kan begeleiden bij de borstvoeding, de mogelijkheid om een ruggenprik te krijgen tijdens de bevalling en de aanwezigheid van éénpersoonskamers waar moeder, partner en kind dag en nacht kunnen verblijven. “Deze onderscheiding is alvast een kroon op al het werk dat door iedereen betrokken bij de bouw van het nieuwe centrum is verricht”, aldus Lisette te Velde, lid raad van bestuur Adrz. De kinderafdeling van Adrz ontving eerder al de bronzen smiley.

admiraalDeRuyterLogo

‘Pastafarisme’ is geen godsdienst

Het ‘pastafarisme’, dat uitgaat van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, is geen godsdienst. Het dragen van een vergiet door aanhangers van het pastafarisme is dan ook geen godsdienstige uiting. De vrijheid van godsdienst vereist dus niet dat voor aanhangers van deze stroming, de pastafarians, een uitzondering moet worden gemaakt op de regel dat voor reisdocumenten pasfoto’s met een onbedekt hoofd nodig zijn. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van vandaag (15 augustus 2018).

Vergiet als heilig symbool

Een vrouw uit Nijmegen had een identiteitskaart en een rijbewijs aangevraagd met pasfoto’s waarop zij een vergiet op haar hoofd draagt. Het vergiet is volgens haar een heilig symbool binnen het pastafarisme. De burgemeester van Nijmegen weigerde de gevraagde documenten te verstrekken, omdat het hoofd van de vrouw op de pasfoto’s bedekt is. Daarmee voldoen deze pasfoto’s niet aan de wettelijke criteria die daarvoor gelden.

Geen reden om af te wijken van de algemene regel

In deze zaak moest de Afdeling bestuursrechtspraak de vraag beantwoorden of het pastafarisme een godsdienst is. Het is in afwijking van de algemene regel mogelijk een officieel document aan te vragen met een pasfoto waarop het hoofd bedekt is, als de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige redenen zich verzetten tegen het onbedekt laten van het hoofd. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is daarvan in deze zaak geen sprake.

Onvoldoende ernst en samenhang; satirische karakter overheerst

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak overheerst het satirische element van het pastafarisme zodanig dat deze stroming niet voldoet aan de criteria van “overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang”. Deze criteria stelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan een samenstel van opvattingen, willen die opvattingen als een godsdienst kunnen worden aangemerkt. In het bijzonder ontbreekt het in het pastafarisme aan de vereiste ernst en samenhang. Daarom kan deze stroming naar de huidige stand van zaken niet als godsdienst worden aangemerkt.

Kritiek

De Afdeling bestuursrechtspraak erkent het grote belang om in vrijheid satirische kritiek op godsdienstige dogma’s en instituties te uiten. Dergelijke kritiek, ook al heeft zij betrekking op godsdienst, is daarmee zelf nog niet aan te merken als een gedachtegoed dat door de vrijheid van godsdienst wordt beschermd.

Achtergrond van het pastafarisme

Pastafarians stellen dat de wereld is geschapen door een onzichtbaar vliegend spaghettimonster. Deze godheid gaf volgens de verhalen tien stenen tabletten aan Mosey, de eerste piraat, die per ongeluk twee tabletten liet sneuvelen. Zo kwam het pastafarisme aan acht centrale aansporingen of ‘liever-nietjes’, die terug te vinden zijn in teksten als ‘The Old Pastament’. Deze en andere teksten en gebruiken van het pastafarisme zijn parodieën op elementen van het christendom en rijk aan satirische woordspelingen. De oprichter van de stroming beschreef het vliegend spaghettimonster in zijn protest tegen het voornemen om op Amerikaanse scholen ‘intelligent design’ als gelijkwaardig alternatief voor de evolutietheorie te presenteren. Volgens de oprichter zou dan ook het pastafarisme moeten worden onderwezen.

raadvanstate

Volledige tekst van de uitspraak

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201707148/1.