Koegorspolder wordt aantrekkelijker voor mens en dier #Terneuzen

Wethouder Frank van Hulle van de gemeente Terneuzen onthulde op vrijdag 29 september het informatiebord ‘de Groene Koegors’ en presenteerde daarmee de plannen voor een groene en duurzame Koegorspolder. Dit feestelijke moment werd onderstreept en gevierd met het uitbrengen van een gezamenlijke toast door alle deelnemende partijen: de gemeente Terneuzen, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Zeeuwse Milieufederatie, Zeeland Seaports, Yara, Heros, Sagro, Zeeuwind, Eneco en Hof de Eendragt.

Koegorspolder bord

Een greep uit de plannen

 • Het is de wens van Zeeuwind en Eneco om op de zuidhelling en bovenop de provinciale vuilstortplaats een zonnepark aan te leggen. De combinatie met een bloemrijk grasland zorgt ervoor dat vogels en bijen er hun voedsel kunnen vinden. Schapen doen dienst als ’natuurlijke grasmaaier’.
 • Op gemeentegrond zijn de plannen om aan de west- en noordkant van de Koegorspolder (van de Sluiskiltunnel tot het verkeersplein Koeischorre) een groen lint van (plasdras) weilanden, poelen en laanbomen aan te leggen. De gemeente Terneuzen wil hiermee de kans benutten om natuur en waterberging te combineren. Ook het wandelnetwerk Zeeuws-Vlaanderen wordt hier met een wandelpad doorgetrokken.
 • Op grond van de deelnemende bedrijven zullen diverse soorten nestkasten worden opgehangen en wordt er een aangenaam leefgebied gecreëerd voor akkervogels zoals de patrijs en de leeuwerik.
 • Op de braakliggende grond van Yara Sluiskil, langs de watergang en de spoorlijn, gaan varkens lekker wroeten, scharrelen en grazen. Als het even kan krijgen ze stro en voer uit de polder.

 

Voorgeschiedenis

In 2012 zijn al een paar bedrijfspercelen van Yara Sluiskil in de Koegorspolder ingericht met verschillende kleine landschap- en natuurelementen. De investeringen die Yara toen deed om de biodiversiteit op en rondom de fabriek te stimuleren, werden enthousiast ontvangen door de werknemers maar ook door de omwonenden en omliggende bedrijven. Zo ontstond het idee om de hele Koegorspolder groener en duurzamer in te gaan richten. De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) namen in kader van het biodiversiteitsproject 2B Connect het initiatief om met de grondeigenaren om tafel te gaan zitten en plannen te maken.

Interreg project 2B Connect

De plannen voor de Groene Koegors vallen binnen het Interregproject 2B Connect en daarvoor ontvangen we steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Drie jaar lang, tot december 2018, zetten 26 partners in de grensstreek België-Nederland zich binnen het Interregproject ‘2B Connect’ in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio zullen hun terreinen groener inrichten zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. Daarnaast reikt het project verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit. Groeninrichting van bedrijventerreinen biedt niet alleen kansen voor lokale dieren en planten, maar draagt ook bij aan de (grensoverschrijdende) verbinding van natuurgebieden en zorgt voor een aangename omgeving om te werken of te fietsen.

 

 

 

Cultuurwerf zet samen met Vlissingse ondernemers winterprogramma op: Vlissingen Wonderstad

December wordt een ongekend feestelijke maand in Vlissingen! Cultuurwerf en de ondernemers van Vlissingen hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een groot winterevenement neer te zetten: Vlissingen Wonderstad. Van 8 t/m 24 december vinden er diverse activiteiten plaats op het Bellamypark en in de winkelstraten van Vlissingen. Ook Wonderstroom hoort bij die activiteiten.

Wonderstroom 2016 (foto Lex de Meester) (54)

Wonderstroom 2016 (foto Lex de Meester)

Activiteiten
Naast Wonderstroom zijn er nog allerlei zeer uiteenlopende (winterse) activiteiten waarmee Vlissingen zich deze winter stevig op de kaart zet. Het programma is op dit moment nog niet compleet. Een tipje van de sluier: X-mas City Trail, Foodtruckfestival Winterkost, The Big Blues Brothers Party Night en Kerstmarkt op de Oude Markt. Maar er worden nog veel meer evenementen aan het programma toegevoegd. Houd wonderstroom.nl/wonderstad in de gaten voor meer info.

Wonderstroom
Wonderstroom vindt van 15 t/m 17 december plaats in en rond een imposante, feestelijke tent op het Bellamypark. In en rond de tent wordt je vermaakt met kleine theater- en muziekvoorstellingen, vuurshows, lichtshows en winterse straattheateracts met een warm gevoel. De eerste acts van Wonderstroom 2017 staan nu op wonderstroom.nl.  Verder staan er foodtrucks met zalige winterse specialiteiten en terrasjes met vuurkorven waar je van een drankje of hapje kunt genieten.

Bellamypark in winterse sferen
Tijdens Vlissingen Wonderstad krijgt het hele Bellamypark een winterse uitstraling. Veel horecazaken bouwen skihutten op voor een extra warm winters gevoel. Kortom: heel Vlissingen zet er de schouders onder om te zorgen voor een onvergetelijke decembermaand!

cultuurwerf Vlissingen

Netwerkdag markeert start onafhankelijke toezichthouder nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is sinds 1 augustus 2017 een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Om dit moment te markeren organiseerde de ANVS op 28 september de netwerkdag ‘Kennismaken, kennis delen’. Tijdens deze dag besteedde de ANVS aandacht aan het belang van een onafhankelijke autoriteit voor de nucleaire veiligheid en het belang van het samenbrengen van Safety, Security en Safeguards. De ANVS en tien overheidspartners tekenden een samenwerkingsovereenkomst met als doel het gezamenlijk bevorderen van de veiligheid bij gebruik van radioactiviteit en ioniserende straling. Kinderen en professionals uit de nucleaire en stralingswereld gingen met elkaar in gesprek, als symbool voor de toekomst en het belang van nucleaire veiligheid en een goede bescherming tegen radioactieve straling.

De ANVS is per 1 augustus als zbo eindverantwoordelijk geworden voor de uitvoeringsbevoegdheden op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In januari 2014 besloot de ministerraad om twee redenen tot de vorming van de ANVS: bundeling van kennis en onafhankelijkheid. Tot 2015 waren de diverse overheidstaken en de kennis van de nucleaire sector en de toepassing van straling verspreid over verschillende instanties. Met de oprichting van de ANVS op 1 januari 2015 werden de betrokken medewerkers ondergebracht in één deskundige organisatie. Nu de ANVS per 1 augustus 2017 onafhankelijk is geworden, wordt ook voldaan aan de internationale vereisten die hiervoor gelden.

Missie

Een zbo voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder het gezag van een minister. In deze rechtsvorm wordt de onafhankelijkheid van de ANVS geborgd. ‘De basisgedachte van dit besluit was om goed onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid voor alles op het gebied van energiepolitiek aan de ene kant en veiligheid aan de andere kant’, aldus bestuursvoorzitter Jan van den Heuvel (foto). De secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Lidewijde Ongering gaf in haar speech aan ‘het volste vertrouwen te hebben dat de ANVS volledig toegerust is om deze missie te volbrengen’.

Jan van den Heuvel in gesprek met kinderen en Kindercorrespondent

Samenwerkingsovereenkomst met tien partners

Tijdens de netwerkdag tekenden de ANVS en tien overheidspartners, waaronder het ministerie van Defensie en de Inspectie Leefomgeving en Transport een samenwerkingsovereenkomst. De directe aanleiding hiervoor is de instelling van de ANVS als zelfstandig bestuursorgaan. Hierdoor is de kennis over en een aantal taken en bevoegdheden op het terrein van de stralingsbescherming gebundeld, maar zijn er ook taken en bevoegdheden bij andere partijen binnen de rijksoverheid gebleven. De samenwerkingsovereenkomst heeft als doel het gezamenlijk bevorderen van de veiligheid bij gebruik van radioactiviteit en ioniserende straling. Gericht op een adequate stralingsbescherming van patiënten, milieu, bevolking en werknemers in Nederland. Concreet wordt samengewerkt op het terrein van beleidsontwikkeling, regelgeving, vergunningverlening en toezicht en handhaving. Iedere partij vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst zullen tussen twee of meer partijen werkafspraken worden gemaakt. De samenwerkingsovereenkomst biedt daarvoor het noodzakelijke kader.

Stralingsbescherming overeenkomst

Foto: Afgevaardigden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie SZW, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Inspectie Gezondheidszorg, Ministerie van Defensie, Inspectie Militaire Gezondheidszorg, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Staatstoezicht op de Mijnen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Generatie van de toekomst

Met hulp van de Kindercorrespondent stelden een aantal kinderen kritische vragen aan een aantal personen uit de nucleaire of stralingssector: Carlo Wolters, directeur van de kerncentrale in de gemeente Borsele, Linda Janssen-Pinkse, algemeen coördinerend deskundige bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en Eric van Leeuwen, stralingscontroleur bij de COVRA. Uit de gesprekken bleek dat alle partijen aan tafel graag meedenken over de vraagstukken voor de toekomst met de generatie van de toekomst.

Over de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

De ANVS bewaakt en bevordert continu voor deze en volgende generaties de nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging. Dit doet zij om bij nucleaire installaties incidenten en ongelukken te voorkomen, om mens en milieu zo goed mogelijk tegen mogelijk schadelijke effecten van blootstelling aan ioniserende straling te beschermen, zowel tijdens normale omstandigheden als in ongevalsituaties, om te zorgen dat nucleaire materialen en radiologische bronnen niet in verkeerde handen vallen en zodat nucleaire materialen en kennis niet ongewenst worden verspreid. Daar vallen in Zeeland de kerncentrale in Borssele en de COVRA, een opslagfaciliteit voor radioactief afval onder.

 

Bijzondere activiteiten in Zeeland op 10-10: Dag van de Duurzaamheid

Tijdens de landelijke Dag van de Duurzaamheid, op dinsdag 10 oktober, vinden door heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats. Op initiatief van duurzaamheidsorganisatie Urgenda laten bedrijven, burgers, overheden, scholen en maatschappelijke organisaties samen zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook inspirerend, innovatief en winstgevend. Ook Zeeland staat bol van de leuke initiatieven.

Dag van de Duurzaamheid.png

Tijdens het jaarlijkse Wereld Water College leren we over de geschiedenis, het heden en toekomst van water, Zeeland besteedt met verschillende activiteiten aandacht aan anders eten en je krijgt de kans om échte donkerte te ervaren tijdens de nacht van de nacht.

“De Dag van de Duurzaamheid is hèt moment van het jaar om de duurzaamheidsbeweging in Nederland nog zichtbaarder, groter en manifester te maken. We willen een circulaire economie die draait op duurzame energie en groene grondstoffen waarmee we werken aan een volhoudbare economie. De inzet van bedrijven, organisaties en burgers op de Dag van de Duurzaamheid stemt hoopvol, laten we ook hopen op ambitieuze maatregelen en een stevige inzet tegen klimaatverandering van het nieuwe kabinet”, aldus Urgenda directeur Marjan Minnesma.

In Zeeland vinden onder meer de volgende activiteiten plaats:

 •  Puur Ooskappel is een duurzaam dagje uit voor iedereen op zaterdag 30 september: rondleiding door het Voedselbos Oostkapelle, een inspiratiemarkt en volop andere activiteiten! Kom kijken op verschillende locaties in Oostkapelle en doe concrete duurzame ideeën op voor thuis.
 • Donkerste is schaars, zeker in Nederland. In Oostkapelle ligt de donkerste plek van Zeeland. Zet alle zintuigen op scherp en kom op zaterdag 28 oktober zelf de schoonheid van het donker ervaren op de buitenplaatsen! Meer info
 • De Werkgroep Duurzaam Oostkapelle organiseert een enthousiasmerende lezing en proeverij door Hans Everse, eigenaar van Zilt-E Ziltzaam Lekker. Verwacht gerechten boordevol seizoensgroenten die bereid worden met gezuiverd Oosterschelde water.
 • De Zeeuwse makelaars van het landelijke programma Jong Leren Eten grijpen de dag aan om stil te staan bij het belang van gezonde, duurzame voeding voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zo’n vijftig derdejaars Pabo-studenten krijgen via Food Delta Zeeland een proefpakket zeewier die ze kunnen gebruiken in hun les over voeding.
 • Klik voor de volledige lijst met Activiteiten in Zeeland op http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/activiteiten/index.php?p=1&s=&f=&pro=3&cat=&q=

Landelijke acties met deelnemers uit Zeeland:

Voorleesactie: op honderden basisscholen en kinderboerderijen wordt voorgelezen uit het boek De wereld van voedsel, dat speciaal voor deze gelegenheid samengesteld is met verhalen van pabo studenten, en tekeningen van basisschoolleerlingen.

Urgenda fietst door Friesland langs allerlei duurzame bedrijven en initiatieven. Daarbij veel aandacht voor de Elfwegentocht: van 1 tm 14 juli 2018 reist Friesland fossielvrij!

Low Car Diet: tussen 2 oktober en 3 november maken deelnemers met de mobiliteitskaart 30 dagen lang gebruik van de (deel-) fietsen, high speed e-bikes, werk- en vergaderlocaties, openbaar vervoer en elektrische-/deel-auto’s. Bedrijven gaan met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk duurzame kilometers te maken en ontdekken dat de dagelijkse reis goedkoper, schoner en gezonder kan.
Dutch Sustainable Fashion Week: van 6 t/m 15 oktober wordt in meer dan 400 winkels duurzame mode zichtbaar gemaakt en worden vele fashion events georganiseerd als shows en lezingen. En er zijn duurzame shoppingroutes in verschillende steden. Meer info op http://www.dsfw.nl.

Dag van de Duurzaamheid

Volg de Dag via Twitter #dvdd17 en Facebook
Natuurlijk spelen Facebook, Instagram en Twitter #dvdd17 een grote rol op de dag zelf en in de aanloop naar 10-10. Deelnemers laten zien dat ze meedoen en posten updates, foto’s en filmpjes van (de voorbereidingen van) de activiteiten. Hier zijn het logo, de poster en de flyer te downloaden. Alle informatie over de Dag van de Duurzaamheid staat op http://www.dagvandeduurzaamheid.nl.

Nederlands Oesterseizoen 2017-2018 officieel geopend

Op de Oosterschelde sleepte donderdag 21 september de YE7 de eerste oesters van het seizoen. Schipper Danny Nelis overhandigde de oesters aan de Nederlandse Oestervereniging en de gemeentebesturen van Reimerswaal en Schouwen-Duiveland. Daarmee is het oesterseizoen in Nederland en België officieel geopend.

opening oesterseizoen 2017

Meer foto op http://www.zeelandzakelijk.nl/visserij/oesterseizoen-geopend-fotos/

Vanaf heden worden de Zeeuwse creuses (Crassostrea gigas) en de Zeeuwse platte oesters (Ostrea edulis) weer gevist. Voorzitter Kees van Beveren van de Nederlandse Oestervereniging: “De oestersector staat voor een aantal grote veranderingen. De hoeveelheid oesters staat onder druk door minder oesterbroed en door natuurlijke tegenslagen zoals de oesterboorder en het herpesvirus. Om daarom innovatie en verduurzaming op grote schaal te stimuleren in de sector is areaal nodig. Met het Rijk en provincie Zeeland zijn we druk op zoek naar nieuwe locaties voor nieuwe methoden zoals kweek in mandjes, op rekken en tafels, in staande en in hangende kweekkooien.”

 

Oestervisserij

De oestervisserij vindt plaats in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Er zijn ongeveer 30 bedrijven bij deze visserij betrokken die samen bijna de gehele aanvoer van oesters beheersen. De leden van de Nederlandse Oestervereniging kweken jaarlijks ongeveer 700.000 stuks platte oesters en ongeveer 35 miljoen Zeeuwse oesters. De oesters worden voornamelijk verkocht op de Belgische, Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse markt. De oestervisserij heeft al enige jaren het MSC (Marine Stewardship Council) certificaat voor duurzame visserij. Platte en Zeeuwse oesters, geoogst door deze visserijen mogen het internationaal erkende blauwe MSC-keurmerk dragen – een verzekering voor consumenten dat de duurzaam gevangen vis /de oester afkomstig is van een gecertificeerde bron.

 

Gilde van de Vergulde Oester

In de loop der jaren zijn mensen met bijzondere verdiensten voor de oester opgenomen in het Gilde van de Vergulde Oester. Na de tocht over de Oosterschelde ten behoeve van de opening van het Oesterseizoen werd dit jaar topkok Alain Caron geïntroniseerd in het Gilde.  Ondermeer bekend van het TV-programma “Binnenste Buiten”.

 

Cees van Liere

De huidige voorzitter van de Nederlandse Oestervereniging Kees van Beveren stond tijdens de bijeenkomst nog even stil bij het afscheid van de vorige voorzitter Cees van Liere: “Hij heeft bijzonder veel betekend voor de oestersector. Het officiële afscheid vindt op een ander moment plaats, omdat Cees van Liere om gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn vandaag.”

Veiling

Het eerste vaatje oesters werd tijdens een drukbezochte ondernemersbijeenkomst, aansluitend op de opening van het oesterseizoen, geveild. De opbrengst van de veiling gaat dit jaar via de Stichting “Vrienden van Siem” naar het project ‘Vrouw in beeld’ van het Radboud MC in Nijmegen. De veiling werd op ludieke wijze geleid door veilingmeester Dominique Dequelle en stond onder toeziend oog van notaris Schot uit Tholen. Uiteindelijk werd een bedrag  € 10.700,-  opgehaald, een record resultaat (in 2016 € 6.850,-). Het was Auto Poppe, Audi- en VW- dealer van Zeeland, Pieter Louwerse, die het laatste bod deed en zo in bezit kwam van het eerste felbegeerde mandje platte oesters van 2017.

oesters open op bord

Culinaire gemeenten

Dit jaar werd de opening van het Oesterseizoen gesteund door de gemeente Reimerswaal die met het hart van de oestervisserij Yerseke de oestergemeente van Nederland genoemd mag worden en de gemeente Schouwen-Duiveland. Beide gemeenten willen met deelname aan de oesteropening het specifieke streekgebonden culinaire aanbod op de kaart zetten.

 

De organisatie werd verder mogelijk gemaakt met bijdragen van de provincie Zeeland, WEA & Joost Accountants, Rabobank Oosterschelde, Kooiman Marine Group, Kotra, MSC (Marine Stewardship Council), Auto Poppe en Kingfish Zeeland.

Stop villapark ‘Brouwerseiland’: de laatste kans!

Zeeuwse en Zuid-Hollandse natuurorganisaties, surfers en bewoners geven de strijd tegen de komst van Brouwerseiland niet op. Ze zijn een crowdfunding gestart waarmee ze geld inzamelen om naar de Raad van State te stappen. Alleen die kan de komst van het villapark Brouwerseiland nog stoppen. Er is in een paar dagen tijd door meer dan 400 mensen rond € 10000,- gedoneerd via http://www.voorjebuurt.nl/campaigns/stop-brouwerseiland. Dat geeft volgens de Zeeuwse Milieufederatie de enorme betrokkenheid bij het prachtige gebied goed weer.

brouwersdam zicht op zuidkant brouwerseiland klein

Ondanks enorm maatschappelijk protest heeft de gemeente Schouwen-Duivenland ‘ja’ gezegd voor de aanleg van het villapark Brouwerseiland aan de Brouwersdam. Onbegrijpelijk volgens de tegenstanders van het plan omdat het villapark de horizon gaan domineren. Natuur gaat verloren, een internationale surfspot is in het geding en het belemmert de publieke toegang van het gebied. Ira van Harras van de Zeeuwse Milieufederatie: ‘Daarom stappen we naar de Raad van State, want alleen die kan de bouw nog stoppen. Financiële steun is daarbij hard nodig!’

In strijd met Nederlandse en Europese regels

De kansen bij de Raad van State schatten de initiatiefnemers hoog in. De bouw van villapark Brouwerseiland past namelijk niet in Nederlandse en Europese natuurwetgeving. Maar procederen kost veel geld. Help mee met een donatie de strijd voor het behoud van het mooie Zeeuwse kustlandschap en een open Brouwersdam. Ga naar http://www.voorjebuurt.nl/campaigns/stop-brouwerseiland voor meer informatie en een donatie.

Initiatiefnemers van de crowdfunding zijn de Zeeuwse Milieufederatie, mede namens de Zeeuwse partners van Bescherm de Kust: Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud, S.O.S. Surfspot en vele andere surfers, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland en petitionarissen petitie ‘Stop Brouwerseiland’, namens de ondertekenaars

ZMF

Voorintekening boek ‘Beelden in Beeld West Zeeuws-Vlaanderen’

“Beelden in Beeld” is de titel van een project met aandacht voor kunst in de openbare ruimte. Het project is ontstaan na enkele jaren rijping en bestaat uit een boek en een website. Historicus André Bauwens wilde al langer een boek over dit onderwerp maken. In overleg met erfgoedspecialiste Estelle Slegers Helsen ontstond het idee om er ook een website aan te koppelen. Ze delen hierbij hun expertise, zoals ze dat al eerder deden voor “Zo was het | Zo is het”, een project over het verleden en heden van straten en pleinen in dorpen en steden. Analoog aan het voornoemde project versterken ook hier boek en website elkaar. Ze vullen elkaar aan.

beelden in beeld

Rijkelijk geïllustreerd boek

“Beelden in Beeld. West-Zeeuws-Vlaanderen” bundelt 71 kunstwerken die ook jij kunt ontdekken in de dorpskernen of langs de kust van de gemeente Sluis. In het boek is een mooi evenwicht tussen tekst en beeld. Dat gebeurde in overleg met de jonge fotografe Evita Hinneman uit Oostburg. Het resultaat is een prachtig, rijkelijk geïllustreerd boek.

Het boek verschijnt op zaterdag 21 oktober 2017. Het is 244 pagina’s dik en kost € 19,90. Op de website van het project, http://www.beeldeninbeeld.eu, zijn na enkele pagina’s van het boek in te zien. Als je het boek voor zaterdag 14 oktober 2017 bestelt, kan dat tegen de voorintekenprijs van € 17,90 exclusief verzendkosten. Verzendkosten voor Nederland bedragen € 5,00. Voor België is dat € 6,00. Het bestelde boek is dan na afspraak ook af te halen in Aardenburg bij André Bauwens, tel. 0117 49 25 03.

Om in het bezit te komen van dit unieke boekwerk stort je voor 14 oktober 2017 het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL 22 RABO 0152 1527 92 t.n.v. Stichting Pro Artes, Hanzestraat 1, 4527 GH Aardenburg, onder vermelding van “Beelden in Beeld” met je naam en adres. Leden van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen ontvangen het boek gratis.

Zie ook http://www.beeldeninbeeld.eu/

Erfgoeddag in het Landschap op 30 september #Zeeland

Op zaterdag 30 september heten Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en het Zeeuwse Landschap (HZL) je welkom tijdens de Erfgoeddag in het Landschap.  Dit jaarlijks terugkerend typisch Zeeuws evenement omvat allerlei activiteiten voor jong en oud.  De organisaties laten zien waar natuur, landschap en geschiedenis nauw met elkaar verweven zijn. Deskundige gidsen en medewerkers leiden je rond en vertellen wat zij doen om Zeeland zó mooi te houden.

Erfgoed in het landschapActiviteiten en locaties
Iedereen is van harte welkom op de volgende locaties:

Schouwen-Duiveland:

 • Burghsluis: Akkervogelexcursie
  Bekijk het ideale biotoop van de patrijzen, veldleeuweriken, graspiepers en andere akkervogels en misschien zien we er ook nog wel één!. Er zijn 2 excursies: om 13.00 uur en om 15.00 uur. Inschrijven: verplicht via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936. Na inschrijving ontvangt u de verzamellocatie. Prijs: € 5,- p.p.
 • Dreischor: Dorpskom en buitengebied
  Bezoek de optredens en rondleidingen in en rond de Adriaanskerk, bekijk vlasdemonstraties in
  Landbouwmuseum Goemanszorg en bezichtig de dorpsmolen Aeolus. Luister op het veldje
  bij de Ankerplaats, tegenover Goemanszorg, naar pop-up lezingen over landbouw en archeologische vondsten en wandel langs bezienswaardigheden in en rond de bebouwde kom, met een stop bij Wijnhoeve De Kleine
  Schorre. Voor basisschoolleerlingen zijn twee verschillende speurtochten uitgezet. Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur. Kijk voor de adresgegevens op www.erfgoeddagzeeland.nl. Inschrijven en kosten: nee, m.u.v. een enkele activiteit met inschrijving ter plaatse.
 • Oosterland: Excursie ‘Heerlijkheid Oosterland’
  Een bijzondere excursie naar het landgoed “De Maire” in Oosterland waarbij we het landhuis en het gebied bekijken, met de nieuwe natuurtoren en het jachthuis. Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur. Inschrijven verplicht via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936. Na inschrijving ontvangt u de verzamellocatie. Prijs: vrijwillige bijdrage.

Erfgoeddag-2016-kl

Foto: De derde editie van de Erfgoeddag vond in 2016 plaats in Retranchement.

Walcheren:

 • Oostkapelle: Open Depot bij Museum Terra Maris
  Bezoek met de conservator het depot van museum Terra Maris. Hetgeen niet in het museum tentoongesteld wordt, wordt in het depot bewaard… vandaag kunt u een kijkje nemen in deze schatkamers. Locatie: Duinvlietweg 6, 4356 ND Oostkapelle. Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur. Inschrijven: ja, bij de balie van het museum. Prijs: toegangsprijs museum, jaarkaarthouders en MJK gratis.
 • Oostkapelle: Herken de oude fruitrassen
  In het kader van ‘Puur Oôskappel’ staat Camping Ons Buiten bomvol activiteiten. Bekijk oude fruitrassen en leer van de enthousiaste deskundigen over dit waardevolle fruit. Ook is er een mobiele fruitpers aanwezig waar men -mits van tevoren aangemeld- eigen (hoogstam)fruit kan laten persen tot sap. Locatie: Camping Ons Buiten, Aagtekerkseweg 2a, 4356 RJ Oostkapelle. Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang.
 • Middelburg: Excursie Buitenplaats Ter Hooge
  Een bijzondere excursie naar het Landgoed en het ‘Kasteel’ Ter Hooge, dat een lange geschiedenis kent en voor het eerst werd genoemd in 1289. Tijd: er zijn twee excursies: (1) 13.00-14.00 uur en (2) 15.00-16.00 uur. Inschrijven: verplicht via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936. Na inschrijving ontvangt u de verzamellocatie. Prijs: vrijwillige bijdrage.

 

Zuid-Beveland:

 • ’s-Heer Abtskerke: Workshop Werken met de zeis, Excursie Biodiversiteit en bezoek museumwoning Hoeve van der Meulen, demonstraties Zeeuwse paarden
  Leer alles over de zeis en probeer het zelf ook eens!. Er zijn 2 workshops: 13.00-13.45 uur en 15.00-15.45 uur. Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936. Prijs: vrijwillige bijdrage.

Ook zijn er op deze locatie twee excursies over (wilde) bijen, akkerranden, vogels, fruitbomen, heggen, muizen en uilen: 14.00-15.00 uur en 16.00-17.00 uur. Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936. Prijs: vrijwillige bijdrage (indicatie van € 5,- per deelnemer, te voldoen bij de stand van SLZ).

Tevens is het mogelijk om onder leiding van een gids de museumwoning te bezoeken, demonstraties met Zeeuwse paarden te zien, kleindieren te aaien en te wandelen door de boerennatuur van weleer. Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.
Verzamellocatie voor al deze excursies: Hoeve Van der Meulen, Zuidweg 30, 4444 ND ’sHeer Abtskerke.

 • Wolphaartsdijk: Rondleiding restauratiewerkzaamheden Hoeve Veldzicht

De bouwkundige vertelt u alles over de restauratie van deze monumentale schuur. Verzamellocatie: Van Strienweg 4, 4471 RH Wolphaartsdijk. Er zijn twee rondleidingen: om 13.00 uur en om 15.00 uur. Inschrijven verplicht via info@hetzeeuwselandschap.nl. Prijs: gratis. Let op: alleen op aanmelding te bezoeken, vol=vol!.

 

Zeeuws-Vlaanderen:

 • Oostburg: Auto-excursie langs nissenhutten
  Verdwaald, maar niet verloren in het Zeeuwse landschap treft u hier en daar nog nissenhutten aan, ontworpen tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Canadese luitenant-kolonel Peter North Nissen. Verzamellocatie: Schouwburgstraat 2, 4501 BP Oostburg. Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur. Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936. Prijs: € 7,50. Dit bedrag kunt u voldoen bij de excursieleider. Het betreft een auto-excursie, carpoolen behoort tot de mogelijkheden.
 • Zuidzande: Landschapsexcursie, Workshop fruit snoeien en Demonstratie beheerwerk
  Ga mee met de excursie langs het essenhakhoutbosje, bloemrijk grasland, mooie grote poelen en het begrazingsgebied met hoogstamfruitbomen. Misschien ziet u de boomkikker of tengere grasjuffer wel.
  Er zijn twee excursies: 13.30-14.30 uur en 15.00-16.00 uur. Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936. Prijs: vrijwillige bijdrage.
  Ook kunt u een workshop hoogstamfruit snoeien volgen. Leer de grondbeginselen van het snoeien van hoogstamfruit of fris uw kennis al doende weer op. Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur. Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936. Prijs: € 10,- p.p. Benodigd gereedschap is aanwezig. Neem ook een kijkje bij de demonstratie van het beheer van natuurgebieden en landschapselementen. Medewerkers van stichting Het Zeeuwse Landschap tonen hun materieel en misschien mag u zelf ook wat doen! Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur, gratis toegang.
  Voor al deze excursies geldt: Verzamelen bij het informatiebord van het gebied ‘Kleine Loodijkpolder’, aan de Oude Zeedijk.
 • Philippine: Wandeling langs sporen van WOI en WOII
  Excursie langs de observatiepost en Tobruk-opstelling uit de Tweede Wereldoorlog,  Boekhoutse haven en de duiker uit de Eerste Wereldoorlog. Verzamellocatie: Mosselmonument Philippine, Havenplein, 4553 CJ Philippine. Tijd: van 14.00 tot 16.30 uur. Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936. Prijs: vrijwillige bijdrage. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Gepast schoeisel en een flesje water
  zijn aan te bevelen.
 • Westdorpe: Zwartenhoekse Zeesluis
  Bekijk deze 18e eeuwse sluis die volledig is gerestaureerd. Tevens is het een inundatiesluis, die in tijden van oorlog voor een verdedigbare waterlinie voor diezelfde ‘boeren, burgers en buitenlui’ zorgde. De sluis, opgebouwd met Belgisch hardsteen, is de enige in haar soort en nagenoeg intact. Onze deskundige kan u er ter plekke alles over vertellen! Locatie: nabij Sasdijk 1, 4554 LJ Westdorpe. Tijd: van 11.00 tot 15.00 uur. Prijs: vrijwillige bijdrage.
 • Nieuw Namen: Excursie Schaapskooi Verdronken Land van Saeftinghe
  De tocht voert vanaf het Gasplateau over de Dam naar de Noord, naar deze enige buitendijks gelegen schaapskooi in West-Europa. Verzamellocatie: Bezoekerscentrum Saeftinghe, Emmaweg 4, 4568 PW Nieuw-Namen. Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur. Inschrijven: ja, via het aanmeldformulier op www.saeftinghe.eu. Prijs: alleen op deze dag gratis, aangeboden door Stichting het Zeeuwse Landschap. Gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de tocht worden geen kinderen jonger dan 10 jaar, mensen die niet al te gezond of slecht ter been zijn, hartpatiënten of zwangere vrouwen toegelaten.

 

Kijk voor details op www.erfgoeddagzeeland.nl.
Let op, voor sommige activiteiten moet u zich aanmelden in verband met beperkt aantal plaatsen!

SCEZ logo

 

Met dank aan de Provincie Zeeland en de Postcode Loterij.

ZMf: Crowdfunding tegen Brouwerseiland succes, beroep ingediend

Met het bereiken van het streefbedrag van hun crowdfunding start de ZMf samen met andere natuurorganisaties van Bescherm de Kust het beroep bij de Raad van State tegen de komst van het villapark Brouwerseiland in de Grevelingen. In slechts één week tijd is via crowdfunding voldoende geld ingezameld om de strijd tegen Brouwerseiland via juridisch procederen voort te zetten. Eén van de stappen daarvan is 15 september 2015 gezet door hun beroepschrift tegen het bestemmingsplan aan de Raad van State te sturen.

‘Geweldig, ons streefbedrag van € 15.000 is bereikt. En dat in een week tijd.’ aldus Ira von Harras van de Zeeuwse Milieufederatie. ‘We willen namens de partners alle 681 supporters hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Het laat de enorme betrokkenheid bij het prachtige gebied en de verontwaardiging over de komst van Brouwerseiland goed zien. We gaan ons vol energie inzetten op de juridische procedures om de Brouwersdam mooi en open te houden’.

Groot maatschappelijk protest

Ondanks enorm maatschappelijk protest heeft de gemeente Schouwen-Duivenland ‘ja’ gezegd voor de aanleg van het villapark Brouwerseiland aan de Brouwersdam. Zeeuwse en Zuid-Hollandse natuurorganisaties, surfers en bewoners vinden de beslissing van de gemeente onbegrijpelijk en geven de strijd tegen de komst van Brouwerseiland niet op. Het villapark zal namelijk de horizon gaan domineren. Natuur gaat verloren, een internationale surfspot is in het geding en het belemmert de publieke toegang van het gebied. Alleen de Raad van State kan de komst van het villapark Brouwerseiland nog stoppen vandaar dat ze volop inzetten op juridisch protest.

Donaties om te procederen tegen de komst van Brouwerseiland blijven welkom. De initiatiefnemers kunnen het extra geld goed gebruiken. Alle rechtszaken kosten naar verwachting ca. € 30.000 euro. € 15.000 euro is nu opgehaald, de tweede € 15.000 brengen de organisaties zelf bij elkaar. Maar extra hulp hierbij is zeer waardevol en daarom van harte welkom via www.voorjebuurt.nl/campaigns/stop-brouwerseiland.

ZMF

Initiatiefnemers van de crowdfunding zijn de Zeeuwse Milieufederatie, mede namens de Zeeuwse partners van Bescherm de Kust: Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud, S.O.S. Surfspot en vele andere surfers, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland en petitionarissen petitie ‘Stop Brouwerseiland’, namens de ondertekenaars

Betaald parkeren ook op #ADRZ locatie Vlissingen

Vanaf maandag 18 september 2017 moeten bezoekers aan het ADRZ in Vlissingen gaan betalen om op het terrein te mogen parkeren. Dit heeft de eigenaar van het terrein, Bethesda Vastgoed besloten.

betaald parkeren ADRZ

Foto: @gillissenm, ook iets voor https://www.facebook.com/taalvoutjes/

Het ADRZ is geen eigenaar van het terrein aan de Koudekerkseweg in Vlissingen, maar huurt het terrein. Nu het parkeerterrein gereed is na de verbouwing, heeft Bethesa besloten opnieuw betaald parkeren in te voeren.

Voor de locatie in Goes, waar het ADRZ wel eigenaar is van het terrein, geldt ook betaald parkeren. Meer informatie over de tarieven voor beide locaties is te vinden op www.adrz.nl/parkeren.

admiraalDeRuyterLogo

betaald parkeren ADRZ.jpg 2

Update foto via Walter Beilo