mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!


Een reactie plaatsen

Gemeente Middelburg, Gemeente Veere en Enduris ondertekenen Zeeuwse Green Deal Aardgasvrije Wijken

Minister Kamp van Economische Zaken ondertekende op 8 maart samen met 30 gemeenten, 12 provincies en 4 netbeheerders de Green Deal; deze stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Op vrijdag 31 maart ondertekenden de Zeeuwse deelnemers (gemeente Middelburg, gemeente Veere en netbeheerder Enduris) de Green Deal, in het bijzijn van een delegatie van het Ministerie van Economische Zaken. Met deze Green Deal is een concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda en het Zeeuws Energieakkoord.

Energietransitie voor alle Zeeuwse huishoudens

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van alle huishoudens in Nederland en dus ook in Zeeland. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en netbeheerders. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de landelijke Green Deal, hebben initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken.

Zo hebben de gemeenten Middelburg en Veere de ambitie om alle nieuwbouw voortaan zonder aardgas te laten uitvoeren. Dit vraagt om een nauwe lokale samenwerking tussen gemeenten en netbeheerder Enduris. Samen gaan we dan ook onderzoeken hoe alternatieve warmtevoorzieningen kunnen worden georganiseerd. Enduris zal gemeentes ondersteunen met kennis en data over energietransitie/gasnetwerk.

Green Deal draagt bij aan innovatie

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. Deze ambitie moet worden vertaald naar concrete maatregelen waarmee Nederland in de komende decennia de energietransitie kan realiseren. Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld.

Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu door aardgas wordt verwarmd. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.

Advertenties


Een reactie plaatsen

DELTA NETWERK GROEP VERDER ALS ONDERDEEL VAN STEDIN GROEP

GOES, 31 maart 2017 – Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij N.V (“PZEM”) heeft overeenstemming bereikt met Stedin Holding N.V. (“Stedin Groep”) over de voorgenomen verkoop van Zeeuwse Netwerkholding N.V., inclusief alle dochtervennootschappen en deelnemingen waaronder De Netwerkgroep Infra B.V. (voorheen Delta Infra B.V.) en de netbeheerder Enduris B.V., samen de DELTA NETWERK GROEP (“DNWG”).

De verkoop vindt plaats onder voorwaarde van goedkeuring door de aandeelhouders van PZEM, de Autoriteit Consument & Markt en een positief advies van de centrale ondernemingsraad van PZEM. De prijs die Stedin voor 100% van de aandelen betaalt, na aftrek van de schulden en overige aanpassingen1, bedraagt ongeveer € 450 miljoen.

Zeeland

Gerard Uytdewilligen, CEO van PZEM, is positief: “Met Stedin Groep krijgt DNWG een nieuwe eigenaar die veel ervaring, kennis en expertise meebrengt. Samen kunnen zij de toekomst tegemoet en daarmee de hoge kwaliteit van de netwerken in Zeeland ook in de toekomst garanderen. Dat is goed nieuws voor de Zeeuwse klanten en voor de medewerkers.

Daarnaast zullen de Zeeuwse publieke belangen, waaronder werkgelegenheid en innovatie op het gebied van energietransitie, die uitvoering geeft aan het Zeeuwse Energieakkoord, worden geborgd door het oprichten van een Stichting. In deze stichting zullen vertegenwoordigers van de aandeelhouders van PZEM en vertegenwoordigers van Stedin zitting nemen.

Marc van der Linden, CEO van Stedin Groep: “Zowel Stedin Groep als DNWG staan voor een betrouwbare, betaalbare en veilige gas- en elektriciteitsvoorziening. Nu en in de toekomst. Samen met onze medewerkers kunnen we die toekomst nu nog beter aan. DNWG en Stedin Groep zijn beide sterk verankerd in de samenleving. De plek waar de energietransitie zich grotendeels voltrekt. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn en tegelijkertijd aan onze ambitie werken: duurzame energie voor iedereen.”

Totaaloplossing

De verkoop van DNWG vindt plaats in het kader van de eerder aangekondigde herstructurering van PZEM (voorheen genaamd DELTA). De ontwikkelingen binnen de energiemarkt en de verplichte splitsing maakten het noodzakelijk om DNWG te verkopen. Volgens de Splitsingswet (Wet Onafhankelijk Netbeheer) moeten het productie- en leveringsbedrijf gescheiden zijn van de gereguleerde netwerkactiviteiten per 1 juli 2017. Toen in december bleek dat het niet mogelijk was DNWG in Zeeuwse handen te houden is het externe verkoopproces gestart. Na afronding van de verkoop van DNWG zullen de gereguleerde netwerkactiviteiten van PZEM beperkt zijn tot het 50%-belang in Evides Waterbedrijf.

De verkoop van DNWG wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering van PZEM op 12 juni 2017.

Morgan Stanley & Co International Plc treedt op als financieel adviseur van PZEM. NautaDutilh treedt op als juridisch adviseur van PZEM.

ABN AMRO Bank N.V. treedt op als financieel adviseur van Stedin Groep. Stek Advocaten treedt op als juridisch adviseur van Stedin Groep.

(1) Schulden en overige aanpassingen bedragen ongeveer €160 miljoen


Een reactie plaatsen

Recordbedrag veiling eerste Oosterscheldekreeft

In Zierikzee overhandigde donderdag 30 maart kreeftenkoningin Olivia de Bree, de allereerste Oosterscheldekreeft van dit jaar, aan de heer Sjaak Troost directeur van de Dirk Kuyt foundation en oud Feyenoord & Nederlands elftal voetballer.

Dit jaar bracht de veiling van de eerste Oosterscheldekreeft een daverend recordbedrag ter waarde van € 41.000,00 op! De firma Adri & Zoon mocht zich de gelukkige winnaar van de veiling prijzen. Ook dit jaar vond de veiling weer plaats bij Vismijn Colijnsplaat.

Zoals elk jaar gaat de opbrengst van de veiling naar een goed doel. Dit jaar werd er gekozen voor de Dirk Kuyt Foundation, die zich sterk maken voor het organiseren van sportevenementen voor mensen met een beperking.

oosterscheldekreeft

Kreeftenseizoen

Tijdens de opening werd er door de heer Ezinga nadruk gelegd op de vraag naar de overheid, naar meer breukstenen in de Oosterschelde, zodat er de volgende jaren nog betere leefgebieden voor de Oosterscheldekreeft kunnen worden gecreëerd. Het Oosterscheldekreeftenseizoen loopt vanaf deze donderdag tot
zaterdag 15 juli 2017.

Zie ook www.oosterscheldekreeft.nl


Een reactie plaatsen

Online groei voor Zeeuwse ondernemers met de ‘Digitale Werkplaats’

Inschrijving voor gratis Google workshops in Goes gestart

Google Nederland organiseert in samenwerking met gemeente Goes, Contacta.nl en kredietverstrekker Qredits op 15 en 16 mei de Digitale Werkplaats in de Zeelandhallen in Goes. De Digitale Werkplaats bestaat uit gratis workshops waarbij ondernemers digitale vaardigheden leren om online zaken te doen en daarmee groei te realiseren.

 Digitale Werkplaats (Nijmegen)-1.jpg

De Digitale Werkplaats biedt een praktisch, laagdrempelig en kosteloos handvat voor zzp’ers en kleine ondernemers. Tijdens de workshops worden de nodige digitale vaardigheden bijgebracht, zodat bedrijven aan de slag kunnen en meer groei kunnen realiseren. Van het optimaal opbouwen en beheren van een website en strategieën om via het internet meer klanten te werven, tot hoe digitale tools ook de samenwerking binnen het bedrijf en met partners kunnen bevorderen.

Na acht succesvolle edities in 2016 waarbij meer dan 43.000 ondernemers in digitale vaardigheden zijn getraind, komt de Digitale Werkplaats nu ook naar Goes in Zeeland.

 

Technologie helpt groei

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor ondernemers is het creëren van groei. De economie herstelt zich, maar groei is niet vanzelfsprekend. Google en Qredits geloven in de kracht van de ondernemers en de belangrijke rol die zij spelen in de groei van de Nederlandse economie. Achtenveertig procent van de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat uit zelfstandigen en kleine ondernemers, die een groot groeipotentieel hebben. Iedere zzp’er of kleine ondernemer heeft zijn uitdagingen en beperkingen om bij te kunnen dragen aan het economisch herstel. Een voorbeeld hiervan is het gebrek aan kennis over hoe technologie kan helpen groei te realiseren (CPB). Het internet biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven en Google wil ondernemers op weg helpen.

 

Kennis en financiën

Google en Qredits delen de visie over het herstel van de economie, waarbij zowel digitale kennis en vaardigheden als financieringsmogelijkheden een sleutelrol spelen. Ondernemers zorgen voor bedrijvigheid, inkomsten en diversiteit in de steden en dorpen, voor verbinding en niet in de laatste plaats voor banen. Google en Qredits ondersteunen ondernemers in het bieden van hun diensten en producten. Digitale kennis onmisbaar, maar ook van het vinden van klanten tot het zoeken naar de juiste financiering.

 

Wethouder economische zaken Derk Alssema: “Zeeland heeft veel innovatieve start-ups en ondernemers die we goed willen faciliteren. De Digitale Werkplaats is een initiatief dat ik daarom van harte ondersteun. Ik ben trots dat Goes gaststad is voor dit evenement, dat zo goed past bij het economisch klimaat en ontwikkelingen in Goes. Met de kennis en vaardigheden die de deelnemers opdoen kunnen ze zich verder ontwikkelen in een snel veranderende digitale wereld.”

 

Pim van der Feltz, directeur Google Nederland: “Zeeland heeft van alle Nederlandse provincies de laagste werkloosheid en kent circa 27.000 bedrijven. Kennis en vaardigheden van ondernemers in deze bedrijven zijn van groot belang en we willen de lokale ondernemers in Zeeland op een laagdrempelige manier en dichtbij huis de kans geven deel te nemen aan de Digitale Werkplaats. Met de kennissessies en workshops beschikken deze ondernemers straks over de juiste tools om nog meer digitale groei te kunnen realiseren.”

 

Aanmelden voor de Digitale Werkplaats

De Digitale Werkplaats is in de Zeelandhallen in Goes op 15 en 16 mei. Er worden verschillende workshops van elk een dagdeel gegeven. Meer informatie op www.digitalewerkplaats.nl. Ondernemers kunnen zich via de website g.co/digitalewerkplaats aanmelden. Voor wie er niet bij kan zijn, is er ook een Online Digitale Werkplaats.

 

Over Qredits

Qredits is een private non-profit instelling die ondernemers in Nederland ondersteunt bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf door het aanbieden van kredieten tot € 250.000, coaching en tools. Qredits heeft meer dan 7.000 ondernemers afgelopen jaren gefinancierd voor een totaal bedrag van 130 miljoen euro en heeft daarmee 10.000 banen gecreëerd.

 

Over Google Inc.

Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google’s innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld. Google is een handelsmerk van Google Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van bijbehorende bedrijven waarmee zij zijn verbonden. Raadpleeg voor meer informatie www.google.com

Goes ondernemen


Een reactie plaatsen

Goudplaat verboden gebied voor honden #Kamperland

In vele terreinen van Staatsbosbeheer helpen “grote grazers”, koeien, paarden, wisenten de boswachter bij het beheer. Door hun manier van eten en hun gedrag houden zij de terreinen open, die anders zouden dichtgroeien. Op de Goudplaat bij Kamperland lopen Galloway-runderen en Konik-paarden rond.

Paarden op de Goudplaat 2

 

De Goudplaat, de voormalige zandplaat ten zuiden van Kamperland en nu een veel bezocht natuurgebied, lopen koeien en paarden, die het gebied begrazen. Zij zorgen ervoor, dat de afwisseling tussen duin, bos en struweel in stand blijft. Het zijn in feite natuurlijke grasmaaiers, die het gebied open houden. Om een en ander goed te laten verlopen is rust in de kudden van groot belang. Het is gebleken, dat het – zelfs aan de lijn – verschijnen van honden in het terrein voor een hoop onrust en zo nu en dan zelfs paniek zorgt.

Goudplaat paarden 1

Om dit te voorkomen en de rust in het terrein te waarborgen, is het vanaf 15 april niet langer geoorloofd met honden het begrazingsgebied te betreden, ook niet als de hond(en) aangelijnd zijn. In het niet-begraasde gedeelte ben je met een hond, mits aan de lijn, wel van harte welkom.

staatsbosbeheer logo


Een reactie plaatsen

Fusieverkenning GGZ WNB en Emergis uitgesteld

 GGZ WNB en Emergis zijn medio 2016 in gesprek gegaan om de wenselijkheid en haalbaarheid van een mogelijke samenwerking te verkennen. Deze verkenning, die als doel heeft te komen tot een intentieverklaring inzake het onderzoek naar een mogelijke fusie, kan nog niet worden afgerond.

Bij GGZ WNB lopen nog gesprekken met verschillende partijen om te komen tot de juiste financiële randvoorwaarden; dit heeft meer doorlooptijd nodig. Dit heeft Emergis en GGZ WNB doen besluiten om op dit moment geen intentieovereenkomst aan te gaan.

GGZ WNB en Emergis blijven in gesprek om te bekijken of er op deelterreinen kan worden samengewerkt. Beide instellingen zijn van mening dat samenwerking voordelen kan bieden voor de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning aan patiënten en cliënten in Zeeland en West-Brabant. Een krachtenbundeling helpt om een breed zorgaanbod met specialismen aan te bieden, biedt groei- en ontwikkelingskansen voor medewerkers en zorgt voor efficiencyvoordelen.

emergis gebouw

 


Een reactie plaatsen

Supermarkten Zeeuws-Vlaanderen doelwit inbrekers

Afgelopen zeven dagen hebben supermarkten in Philippine, Oostburg, Sluis, Kapellebrug en Sluiskil bezoek gehad van inbrekers. De politie is een onderzoek gestart.

politie afzetting

De reeks inbraken is begonnen op donderdag 23 maart jl. Toen hebben dieven zichzelf rond middernacht toegang verschaft in een supermarkt aan de Waterpoortstraat in Philippine. Vervolgens is op 25 maart jl. rond 22.20 uur ingebroken bij een supermarkt aan de Torenweidelaan in Oostburg. Zondag 26 maart jl. is het weer raak. Toen heeft een supermarkt aan de Sint Annastraat in Sluis rond 22.45 uur een bezoek gehad van het dievengilde. Hetzelfde weekend zijn dieven ook een vishandel aan de Industrieweg binnengedrongen. Daar is alleen braakschade geconstateerd; er is geen buit meegenomen. Op dinsdag 27 maart jl. rond 04.25 uur wordt het casino in de Sint Annastraat in Sluis binnengedrongen. Ook hier is geen buit meegenomen. De reeks wordt afgesloten met nog twee inbraken op woensdag 28 maart jl.: één rond 22.45 uur bij een supermarkt aan het Kerkplein in Sluiskil en rond 23.30 uur bij een supermarkt aan de Gentsevaart in Kapellebrug.

Veel schade weinig buit

De recherche is een onderzoek gestart naar deze reeks inbraken. Bij alle incidenten is er sprake van meerdere personen die zich met geweld toegang verschaffen tot de bedrijfspanden. De schade is groot en de buit gering. Bekeken wordt of het om losstaande incidenten gaat of dat er sprake is van dezelfde personen. Deze woensdag zijn  alle supermarkteigenaren in Zeeuwsch-Vlaanderen persoonlijk of telefonisch door de recherche geïnformeerd over de reeks inbraken. Zij kunnen dan op voorhand alvast preventieve maatregelen nemen.

Camerabeelden gezocht

De recherche doet een oproep richting burgers met camerabewaking aan huis die in de omgeving van de bezochte bedrijven wonen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de recherche. Mogelijk zijn er beelden opgenomen die behulpzaam kunnen zijn bij het onderzoek.

Tips of informatie?

Ben jij getuige geweest van één van de genoemde inbraken? Deel jouw informatie dan via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 0800-7000 of het meldingsformulier van M.

 

Politie.NL