Gemeente Middelburg, Gemeente Veere en Enduris ondertekenen Zeeuwse Green Deal Aardgasvrije Wijken

Minister Kamp van Economische Zaken ondertekende op 8 maart samen met 30 gemeenten, 12 provincies en 4 netbeheerders de Green Deal; deze stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Op vrijdag 31 maart ondertekenden de Zeeuwse deelnemers (gemeente Middelburg, gemeente Veere en netbeheerder Enduris) de Green Deal, in het bijzijn van een delegatie van het Ministerie van Economische Zaken. Met deze Green Deal is een concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda en het Zeeuws Energieakkoord.

Energietransitie voor alle Zeeuwse huishoudens

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van alle huishoudens in Nederland en dus ook in Zeeland. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en netbeheerders. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de landelijke Green Deal, hebben initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken.

Zo hebben de gemeenten Middelburg en Veere de ambitie om alle nieuwbouw voortaan zonder aardgas te laten uitvoeren. Dit vraagt om een nauwe lokale samenwerking tussen gemeenten en netbeheerder Enduris. Samen gaan we dan ook onderzoeken hoe alternatieve warmtevoorzieningen kunnen worden georganiseerd. Enduris zal gemeentes ondersteunen met kennis en data over energietransitie/gasnetwerk.

Green Deal draagt bij aan innovatie

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. Deze ambitie moet worden vertaald naar concrete maatregelen waarmee Nederland in de komende decennia de energietransitie kan realiseren. Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld.

Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu door aardgas wordt verwarmd. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.

DELTA NETWERK GROEP VERDER ALS ONDERDEEL VAN STEDIN GROEP

GOES, 31 maart 2017 – Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij N.V (“PZEM”) heeft overeenstemming bereikt met Stedin Holding N.V. (“Stedin Groep”) over de voorgenomen verkoop van Zeeuwse Netwerkholding N.V., inclusief alle dochtervennootschappen en deelnemingen waaronder De Netwerkgroep Infra B.V. (voorheen Delta Infra B.V.) en de netbeheerder Enduris B.V., samen de DELTA NETWERK GROEP (“DNWG”).

De verkoop vindt plaats onder voorwaarde van goedkeuring door de aandeelhouders van PZEM, de Autoriteit Consument & Markt en een positief advies van de centrale ondernemingsraad van PZEM. De prijs die Stedin voor 100% van de aandelen betaalt, na aftrek van de schulden en overige aanpassingen1, bedraagt ongeveer € 450 miljoen.

Zeeland

Gerard Uytdewilligen, CEO van PZEM, is positief: “Met Stedin Groep krijgt DNWG een nieuwe eigenaar die veel ervaring, kennis en expertise meebrengt. Samen kunnen zij de toekomst tegemoet en daarmee de hoge kwaliteit van de netwerken in Zeeland ook in de toekomst garanderen. Dat is goed nieuws voor de Zeeuwse klanten en voor de medewerkers.

Daarnaast zullen de Zeeuwse publieke belangen, waaronder werkgelegenheid en innovatie op het gebied van energietransitie, die uitvoering geeft aan het Zeeuwse Energieakkoord, worden geborgd door het oprichten van een Stichting. In deze stichting zullen vertegenwoordigers van de aandeelhouders van PZEM en vertegenwoordigers van Stedin zitting nemen.

Marc van der Linden, CEO van Stedin Groep: “Zowel Stedin Groep als DNWG staan voor een betrouwbare, betaalbare en veilige gas- en elektriciteitsvoorziening. Nu en in de toekomst. Samen met onze medewerkers kunnen we die toekomst nu nog beter aan. DNWG en Stedin Groep zijn beide sterk verankerd in de samenleving. De plek waar de energietransitie zich grotendeels voltrekt. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn en tegelijkertijd aan onze ambitie werken: duurzame energie voor iedereen.”

Totaaloplossing

De verkoop van DNWG vindt plaats in het kader van de eerder aangekondigde herstructurering van PZEM (voorheen genaamd DELTA). De ontwikkelingen binnen de energiemarkt en de verplichte splitsing maakten het noodzakelijk om DNWG te verkopen. Volgens de Splitsingswet (Wet Onafhankelijk Netbeheer) moeten het productie- en leveringsbedrijf gescheiden zijn van de gereguleerde netwerkactiviteiten per 1 juli 2017. Toen in december bleek dat het niet mogelijk was DNWG in Zeeuwse handen te houden is het externe verkoopproces gestart. Na afronding van de verkoop van DNWG zullen de gereguleerde netwerkactiviteiten van PZEM beperkt zijn tot het 50%-belang in Evides Waterbedrijf.

De verkoop van DNWG wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering van PZEM op 12 juni 2017.

Morgan Stanley & Co International Plc treedt op als financieel adviseur van PZEM. NautaDutilh treedt op als juridisch adviseur van PZEM.

ABN AMRO Bank N.V. treedt op als financieel adviseur van Stedin Groep. Stek Advocaten treedt op als juridisch adviseur van Stedin Groep.

(1) Schulden en overige aanpassingen bedragen ongeveer €160 miljoen

Recordbedrag veiling eerste Oosterscheldekreeft

In Zierikzee overhandigde donderdag 30 maart kreeftenkoningin Olivia de Bree, de allereerste Oosterscheldekreeft van dit jaar, aan de heer Sjaak Troost directeur van de Dirk Kuyt foundation en oud Feyenoord & Nederlands elftal voetballer.

Dit jaar bracht de veiling van de eerste Oosterscheldekreeft een daverend recordbedrag ter waarde van € 41.000,00 op! De firma Adri & Zoon mocht zich de gelukkige winnaar van de veiling prijzen. Ook dit jaar vond de veiling weer plaats bij Vismijn Colijnsplaat.

Zoals elk jaar gaat de opbrengst van de veiling naar een goed doel. Dit jaar werd er gekozen voor de Dirk Kuyt Foundation, die zich sterk maken voor het organiseren van sportevenementen voor mensen met een beperking.

oosterscheldekreeft

Kreeftenseizoen

Tijdens de opening werd er door de heer Ezinga nadruk gelegd op de vraag naar de overheid, naar meer breukstenen in de Oosterschelde, zodat er de volgende jaren nog betere leefgebieden voor de Oosterscheldekreeft kunnen worden gecreëerd. Het Oosterscheldekreeftenseizoen loopt vanaf deze donderdag tot
zaterdag 15 juli 2017.

Zie ook www.oosterscheldekreeft.nl

Online groei voor Zeeuwse ondernemers met de ‘Digitale Werkplaats’

Inschrijving voor gratis Google workshops in Goes gestart

Google Nederland organiseert in samenwerking met gemeente Goes, Contacta.nl en kredietverstrekker Qredits op 15 en 16 mei de Digitale Werkplaats in de Zeelandhallen in Goes. De Digitale Werkplaats bestaat uit gratis workshops waarbij ondernemers digitale vaardigheden leren om online zaken te doen en daarmee groei te realiseren.

 Digitale Werkplaats (Nijmegen)-1.jpg

De Digitale Werkplaats biedt een praktisch, laagdrempelig en kosteloos handvat voor zzp’ers en kleine ondernemers. Tijdens de workshops worden de nodige digitale vaardigheden bijgebracht, zodat bedrijven aan de slag kunnen en meer groei kunnen realiseren. Van het optimaal opbouwen en beheren van een website en strategieën om via het internet meer klanten te werven, tot hoe digitale tools ook de samenwerking binnen het bedrijf en met partners kunnen bevorderen.

Na acht succesvolle edities in 2016 waarbij meer dan 43.000 ondernemers in digitale vaardigheden zijn getraind, komt de Digitale Werkplaats nu ook naar Goes in Zeeland.

 

Technologie helpt groei

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor ondernemers is het creëren van groei. De economie herstelt zich, maar groei is niet vanzelfsprekend. Google en Qredits geloven in de kracht van de ondernemers en de belangrijke rol die zij spelen in de groei van de Nederlandse economie. Achtenveertig procent van de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat uit zelfstandigen en kleine ondernemers, die een groot groeipotentieel hebben. Iedere zzp’er of kleine ondernemer heeft zijn uitdagingen en beperkingen om bij te kunnen dragen aan het economisch herstel. Een voorbeeld hiervan is het gebrek aan kennis over hoe technologie kan helpen groei te realiseren (CPB). Het internet biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven en Google wil ondernemers op weg helpen.

 

Kennis en financiën

Google en Qredits delen de visie over het herstel van de economie, waarbij zowel digitale kennis en vaardigheden als financieringsmogelijkheden een sleutelrol spelen. Ondernemers zorgen voor bedrijvigheid, inkomsten en diversiteit in de steden en dorpen, voor verbinding en niet in de laatste plaats voor banen. Google en Qredits ondersteunen ondernemers in het bieden van hun diensten en producten. Digitale kennis onmisbaar, maar ook van het vinden van klanten tot het zoeken naar de juiste financiering.

 

Wethouder economische zaken Derk Alssema: “Zeeland heeft veel innovatieve start-ups en ondernemers die we goed willen faciliteren. De Digitale Werkplaats is een initiatief dat ik daarom van harte ondersteun. Ik ben trots dat Goes gaststad is voor dit evenement, dat zo goed past bij het economisch klimaat en ontwikkelingen in Goes. Met de kennis en vaardigheden die de deelnemers opdoen kunnen ze zich verder ontwikkelen in een snel veranderende digitale wereld.”

 

Pim van der Feltz, directeur Google Nederland: “Zeeland heeft van alle Nederlandse provincies de laagste werkloosheid en kent circa 27.000 bedrijven. Kennis en vaardigheden van ondernemers in deze bedrijven zijn van groot belang en we willen de lokale ondernemers in Zeeland op een laagdrempelige manier en dichtbij huis de kans geven deel te nemen aan de Digitale Werkplaats. Met de kennissessies en workshops beschikken deze ondernemers straks over de juiste tools om nog meer digitale groei te kunnen realiseren.”

 

Aanmelden voor de Digitale Werkplaats

De Digitale Werkplaats is in de Zeelandhallen in Goes op 15 en 16 mei. Er worden verschillende workshops van elk een dagdeel gegeven. Meer informatie op www.digitalewerkplaats.nl. Ondernemers kunnen zich via de website g.co/digitalewerkplaats aanmelden. Voor wie er niet bij kan zijn, is er ook een Online Digitale Werkplaats.

 

Over Qredits

Qredits is een private non-profit instelling die ondernemers in Nederland ondersteunt bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf door het aanbieden van kredieten tot € 250.000, coaching en tools. Qredits heeft meer dan 7.000 ondernemers afgelopen jaren gefinancierd voor een totaal bedrag van 130 miljoen euro en heeft daarmee 10.000 banen gecreëerd.

 

Over Google Inc.

Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google’s innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld. Google is een handelsmerk van Google Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van bijbehorende bedrijven waarmee zij zijn verbonden. Raadpleeg voor meer informatie www.google.com

Goes ondernemen

Goudplaat verboden gebied voor honden #Kamperland

In vele terreinen van Staatsbosbeheer helpen “grote grazers”, koeien, paarden, wisenten de boswachter bij het beheer. Door hun manier van eten en hun gedrag houden zij de terreinen open, die anders zouden dichtgroeien. Op de Goudplaat bij Kamperland lopen Galloway-runderen en Konik-paarden rond.

Paarden op de Goudplaat 2

 

De Goudplaat, de voormalige zandplaat ten zuiden van Kamperland en nu een veel bezocht natuurgebied, lopen koeien en paarden, die het gebied begrazen. Zij zorgen ervoor, dat de afwisseling tussen duin, bos en struweel in stand blijft. Het zijn in feite natuurlijke grasmaaiers, die het gebied open houden. Om een en ander goed te laten verlopen is rust in de kudden van groot belang. Het is gebleken, dat het – zelfs aan de lijn – verschijnen van honden in het terrein voor een hoop onrust en zo nu en dan zelfs paniek zorgt.

Goudplaat paarden 1

Om dit te voorkomen en de rust in het terrein te waarborgen, is het vanaf 15 april niet langer geoorloofd met honden het begrazingsgebied te betreden, ook niet als de hond(en) aangelijnd zijn. In het niet-begraasde gedeelte ben je met een hond, mits aan de lijn, wel van harte welkom.

staatsbosbeheer logo

Fusieverkenning GGZ WNB en Emergis uitgesteld

 GGZ WNB en Emergis zijn medio 2016 in gesprek gegaan om de wenselijkheid en haalbaarheid van een mogelijke samenwerking te verkennen. Deze verkenning, die als doel heeft te komen tot een intentieverklaring inzake het onderzoek naar een mogelijke fusie, kan nog niet worden afgerond.

Bij GGZ WNB lopen nog gesprekken met verschillende partijen om te komen tot de juiste financiële randvoorwaarden; dit heeft meer doorlooptijd nodig. Dit heeft Emergis en GGZ WNB doen besluiten om op dit moment geen intentieovereenkomst aan te gaan.

GGZ WNB en Emergis blijven in gesprek om te bekijken of er op deelterreinen kan worden samengewerkt. Beide instellingen zijn van mening dat samenwerking voordelen kan bieden voor de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning aan patiënten en cliënten in Zeeland en West-Brabant. Een krachtenbundeling helpt om een breed zorgaanbod met specialismen aan te bieden, biedt groei- en ontwikkelingskansen voor medewerkers en zorgt voor efficiencyvoordelen.

emergis gebouw

 

Supermarkten Zeeuws-Vlaanderen doelwit inbrekers

Afgelopen zeven dagen hebben supermarkten in Philippine, Oostburg, Sluis, Kapellebrug en Sluiskil bezoek gehad van inbrekers. De politie is een onderzoek gestart.

politie afzetting

De reeks inbraken is begonnen op donderdag 23 maart jl. Toen hebben dieven zichzelf rond middernacht toegang verschaft in een supermarkt aan de Waterpoortstraat in Philippine. Vervolgens is op 25 maart jl. rond 22.20 uur ingebroken bij een supermarkt aan de Torenweidelaan in Oostburg. Zondag 26 maart jl. is het weer raak. Toen heeft een supermarkt aan de Sint Annastraat in Sluis rond 22.45 uur een bezoek gehad van het dievengilde. Hetzelfde weekend zijn dieven ook een vishandel aan de Industrieweg binnengedrongen. Daar is alleen braakschade geconstateerd; er is geen buit meegenomen. Op dinsdag 27 maart jl. rond 04.25 uur wordt het casino in de Sint Annastraat in Sluis binnengedrongen. Ook hier is geen buit meegenomen. De reeks wordt afgesloten met nog twee inbraken op woensdag 28 maart jl.: één rond 22.45 uur bij een supermarkt aan het Kerkplein in Sluiskil en rond 23.30 uur bij een supermarkt aan de Gentsevaart in Kapellebrug.

Veel schade weinig buit

De recherche is een onderzoek gestart naar deze reeks inbraken. Bij alle incidenten is er sprake van meerdere personen die zich met geweld toegang verschaffen tot de bedrijfspanden. De schade is groot en de buit gering. Bekeken wordt of het om losstaande incidenten gaat of dat er sprake is van dezelfde personen. Deze woensdag zijn  alle supermarkteigenaren in Zeeuwsch-Vlaanderen persoonlijk of telefonisch door de recherche geïnformeerd over de reeks inbraken. Zij kunnen dan op voorhand alvast preventieve maatregelen nemen.

Camerabeelden gezocht

De recherche doet een oproep richting burgers met camerabewaking aan huis die in de omgeving van de bezochte bedrijven wonen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de recherche. Mogelijk zijn er beelden opgenomen die behulpzaam kunnen zijn bij het onderzoek.

Tips of informatie?

Ben jij getuige geweest van één van de genoemde inbraken? Deel jouw informatie dan via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 0800-7000 of het meldingsformulier van M.

 

Politie.NL

Verplicht Europees recht tot schorsende werking hoger beroep in asielzaken?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag 29 maart 2017 het Hof van Justitie in Luxemburg zogenoemde prejudiciële vragen gesteld over de Europese Procedure- en de Terugkeerrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil weten of uit deze richtlijnen volgt dat een hoger beroep in een asielzaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak automatisch schorsende werking moet hebben.

Achtergrond

De Afdeling bestuursrechtspraak stelt de prejudiciële vragen in twee afzonderlijke zaken. De eerste zaak gaat over de weigering door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om aan twee Russische vreemdelingen een asielvergunning te verlenen. De tweede zaak gaat over het besluit van de Belastingdienst/Toeslagen om de huur- en zorgtoeslag terug te vorderen die een Irakese vreemdeling in 2012 heeft ontvangen. Volgens de Belastingdienst/Toeslagen had de man in 2012 geen rechtmatig verblijf meer in Nederland en had hij daarom geen recht op huur- en zorgtoeslag.

Nederlandse situatie

In de Nederlandse wet is niet geregeld dat het instellen van hoger beroep in asielzaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak automatisch schorsende werking heeft. Schorsende werking is er alleen voor de procedure bij de rechtbank. Dat betekent dat een vreemdeling de behandeling van zijn beroep bij de rechtbank wel in Nederland mag afwachten, maar zijn hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak niet. De vreemdeling kan weliswaar in hoger beroep om een voorlopige voorziening vragen om zo uitzetting tijdens de procedure in hoger beroep te voorkomen, maar het is niet zo dat uitzetting automatisch achterwege blijft. Wel heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak in december 2016 geoordeeld dat hij vaker dan voorheen zal gaan bepalen dat een vreemdeling niet wordt uitgezet voordat is beslist op het hoger beroep dat door hem is ingesteld.

Prejudiciële vragen

De vraag in beide zaken is of het Europees recht voorschrijft dat het indienen van een hoger beroep in een asielzaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak automatische schorsende werking moet krijgen. Het gevolg daarvan is niet alleen dat een vreemdeling tijdens de periode dat zijn hoger beroep in behandeling is, rechtmatig in Nederland verblijft, maar ook dat hij aanspraak kan maken op toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak bieden de beide Europese richtlijnen en de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geen uitsluitsel. Daarom vraagt de Afdeling bestuursrechtspraak het Hof van Justitie nu om hierover duidelijkheid te bieden.

Schorsing behandeling

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de behandeling van beide zaken in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van deze zaken voortzetten en hierin uiteindelijk definitief uitspraak doen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft verder bepaald dat haar voorlopige voorziening in de asielzaak voortduurt, wat betekent dat de Russische vreemdelingen tijdens de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak nog steeds niet mogen worden uitgezet.

Volledige tekst uitspraak

Lees de uitspraak met zaaknummer 201508668/1 (de toeslagzaak) en de uitspraak met zaaknummer 201609659/3 (de asielzaak).

raadvanstate

Nieuwe impuls voor cold case uit 1994 #Sluis

Met de opgraving van een lichaam uit een NN-graf (een graf van een onbekend gebleven persoon) op de begraafplaats aan de Hoogstraat in Sluis hoopt het Cold Case team van Politie Zeeland-West-Brabant een nieuwe impuls te krijgen voor de oplossing van een misdrijf dat gepleegd werd in 1994.

sluis-exhumatie

Destijds werd door een wandelaar in het Zwin, bij Retranchement, een lichaam aangetroffen dat in stukken was gehakt. Na onderzoek bleek dat niet het hele lichaam was gevonden, daarom is in de dagen na de vondst nogmaals gezocht naar resten. Die werden ook aangetroffen.

Nieuwe technieken

Uitgebreid onderzoek wees toen uit dat het lichaam toebehoorde aan een vrouw en dat zij door een misdrijf om het leven was gekomen. Destijds waren de forensische technieken nog niet zo ver dat bijvoorbeeld ook een identiteit achterhaald kon worden. Tegenwoordig is dat een andere zaak. Daarom is besloten, na verlof van de burgemeester van Sluis, om het lichaam op te graven en verder te onderzoeken, in de hoop dat er door nieuwe DNA-technieken ook een identiteit aan het lichaam gegeven kan worden. Op die manier kan de familie van deze gemiste/vermiste vrouw in kennis gesteld worden van wat er met haar gebeurd kan zijn. Met deze nieuwe technieken zijn ook meer mogelijkheden in een eventuele oplossing van deze zaak.

Vrijwel compleet met herleidbare sporen

De opgravingen vonden plaats onder leiding van de Officier van Justitie met medewerking van een expert-team van het Nederlands Forensisch Instituut uit Den Haag en met onze eigen experts van het team Forensische Opsporing van politie eenheid Zeeland-West-Brabant. Omstreeks 09.30 uur werd begonnen met het openmaken van het graf. Daarna zijn op zeer omzichtige wijze alle resten een voor een uit het graf gehaald en in een tent gelegd. Hieruit bleek al dat het lichaam van de vrouw vrijwel compleet was en dat de nu al waargenomen sporen zeker herleidbaar zijn. Het opgegraven lichaam wordt overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag waar het verder onderzocht wordt door een antropoloog. Deze antropoloog zal DNA-materiaal uit de resten proberen te halen, zodat de identiteit van de tot nu toe onbekende vrouw mogelijk bekend gaat worden. De verwachting is dat dit proces enkele weken in beslag zal nemen.

Nog tips?

Misschien zijn er mensen die nu naar aanleiding van deze gebeurtenis, of naar aanleiding van dit nieuwsbericht, tips hebben die mogelijk kunnen leiden tot een oplossing van het misdrijf. De politie realiseert zich dat deze zaak al lang geleden plaatsvond, maar misschien zijn er mensen die zich, nu deze opgraving vandaag heeft gespeeld, ineens iets herinneren uit die zomer van 1994 wat zij nog nooit hebben gedeeld met anderen en nu wel graag willen delen met ons. Zij kunnen contact opnemen met het Cold Case Team van de Politie Zeeland-West-Brabant op telefoonnummer 0900-8844.

Politie.NL

U2 PROJECTKOOR WALCHEREN GAAT NU 4FREEDOM

Begin 2016 was het hoogtepunt van het U2 Projectkoor Walcheren een optreden voor een bomvolle Sint Jacobskerk in Vlissingen. Hier was een vol jaar naar toegewerkt. Met veel passie en begeleid door een heuse rockband werden nummers van U2 gebracht. De teksten stonden nadrukkelijk centraal en werden ondersteund met lichtbeelden. Ook de concerten die daarna nog volgden stonden in het teken van de Millenniumdoelen van de VN voor een betere wereld.

4Freedom koor duif

Hoewel een projectkoor eindig is, bleek al snel dat er vraag was naar een vervolg. Een werkgroep werd in het leven geroepen en nu is het zover. Op maandag 3 april vindt een startbijeenkomst plaats in de Open Haven, de mooie historische kerk aan het Oranjeplein te Oost-Souburg. Op deze avond worden de plannen voor het nieuwe projectkoor gepresenteerd. Iedereen die geïnteresseerd is en misschien mee wil doen is welkom. De avond begint om 20:00 uur.

Omdat het een nieuw project is verandert de naam in Projectkoor Walcheren 4FREEDOM. Rondom het thema “vrijheid” zijn nieuwe nummers uitgezocht door de werkgroep. Daarbij zitten rocknummers van onder andere U2 en Bruce Springsteen, maar dit keer ook een aantal traditionals en spirituals. Het belooft in ieder geval weer een afwisselend en inspirerend programma te worden.

Door alle eeuwen heen heeft het verlangen naar vrijheid mensen in beweging gebracht. Ook in onze tijd blijkt dat vrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend is. Het onderwerp raakt ons en houdt ons dagelijks bezig. Vrijheid vraagt inzet, verantwoordelijkheid, waakzaamheid en strijd. Het projectkoor wil mensen en vooral ook jongeren zich hiervan bewust maken en tevens uitdagen om mee te bouwen aan een betere en meer rechtvaardige wereld. In 2018 worden in Middelburg weer de 4 Freedoms Awards uitgereikt. Het projectkoor wil de dringende boodschap die hiervan uitgaat graag helpen uitdragen.

Onder leiding van dirigent Moritz Benschop wil het koor in een jaar tijd toewerken naar drie volwaardige concerten. De in totaal 14 repetities starten in mei en worden gehouden op afwisselend maandagavonden en zaterdagen. In mei 2018 hoopt het koor gereed te zijn voor de optredens. Er wordt hard gewerkt tijdens de repetities, maar er is ook ruimte voor gezelligheid en ontmoeting.

Mensen die mee willen doen zijn van harte welkom op 3 april. Inschrijven kan op de avond zelf, maar ook later nog via projectkoorwalcheren@gmail.com. Er wordt een bijdrage van de deelnemers gevraagd voor de onkosten voor de repetities. Meer informatie over het koor en ook leuke filmpjes van het vorige project zijn te vinden op Facebook onder de naam ‘Projectkoor Walcheren 4Freedom’.

4Freedom koor overzicht

Informatieavond Projectkoor Walcheren 4Freedom (voorheen U2-koor)
Maandag 3 april 2017 aanvang 20.00 uur
Protestantse Kerk De Open Haven, Oranjeplein Oost-Souburg
Contact: projectkoorwalcheren@gmail.com
Facebook: Projectkoor Walcheren 4Freedom