mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!


Een reactie plaatsen

Drietal betrapt met ondermaatse zeebaars #Borssele

Aan de Westerschelde zijn zaterdagmiddag 22 april bij de kerncentrale drie vissers betrapt op het vangen van ondermaatse vis.

ondermaatse vis

De drie mannen hadden de zeebaars na het vangen niet direct terug in het water gezet. Ze hadden 3,5 kilogram zeebaars, namelijk 26 vissen, gevangen en voor de agenten verborgen.

Proces-verbaal

Het drietal wordt later uitgenodigd om een verklaring af te leggen, omdat proces-verbaal tegen hen wordt opgemaakt. De vis is in beslag genomen en naar de vogel- en zoogdieropvang De Mikke in Middelburg gebracht.

Politie.NL


Een reactie plaatsen

Wielrenner bij frontale botsing overleden #Wilhelminadorp

Een wielrenner is deze zondagmiddag (23 april) overleden na een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde op de Katseveerweg bij Wilhelminadorp.

Het ongeluk gebeurde iets voor één uur genoemde middag op de parallelweg van de Deltaweg (N256). De 78-jarige wielrenner uit de gemeente Roosendaal maakte onderdeel uit van een groep wielrenners, welke richting Goes reed. Er ontstond een botsing tussen de fietser en een tegemoetkomende personenauto. De fietser raakte zwaar gewond en overleed ter plaatse.

politie-afzetting-van-een-pd

Politieonderzoek

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk. Hierbij zijn getuigen gehoord en is een sporenonderzoek uitgevoerd. Rond half deze middag werd de weg voor het verkeer weer vrijgegeven.

Politie.NL


Een reactie plaatsen

Een inbraakvrije meivakantie

De meivakantie is in aantocht. Maar let op, want inbrekers hebben geen vakantie. Als jij lekker weg bent, is het voor hen juist een toptijd. Neem dus je voorzorgsmaatregelen. En natuurlijk vraag ook je buren om een oogje in het zeil te houden tijdens de vakantie.

woninginbraak_1_32

Wat kan jij doen?

De politie probeert zoveel mogelijk woninginbraken op te lossen. Maar voorkomen is beter dan genezen. Gelukkig kan je daar zelf ook veel aan doen. Immers, de gelegenheid maakt de dief! Op de website van het politiekeurmerk Veilig Wonen is een aantal tips te vinden om veilig op vakantie te gaan. Daar vindt je ook informatie over het beter beveiligen van je  woning.

Ook op de politiewebsite is ook meer informatie te vinden over het voorkomen van woninginbraak. Daar staan ook filmpjes over de verschillende methoden van inbraak en wat je daartegen kunt doen. Daarnaast zie je in het menu Misdaad in kaart waar er de afgelopen drie maanden in jouw omgeving is ingebroken.

Licht de buren in

Buren kunnen tijdens jouw vakantie helpen om een oogje in het zeil te houden en ervoor zorgen dat je woning een bewoonde indruk maakt. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven (niet alle plantjes op 1 tafel want dat versterkt de indruk afwezig te zijn), de auto af en toe eens op de oprit te zetten, de gordijnen af en toe dicht en open te doen. Een tijdschakelaar op de lamp en radio zorgt dat ook ’s avond de indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is. Hiermee zet je gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been.

Wat doet de politie?

De politie doet meer dan we hier kunnen opsommen. Maar naast voorlichting geven over preventie zet de politie krachtig in op het arresteren van inbrekers. Liefst op heterdaad. Daarvoor werken we veel samen met burgers en zetten we onder meer Burgernet in.

112 bellen helpt!

112 is niet alleen voor gevallen van leven en dood, maar ook om boeven op heterdaad te arresteren. Zie je iets verdachts in je omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie die je niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details (kentekens en signalementen) en bel direct de politie op 112. Dan komt de politie met grote spoed naar de plek des onheils en is de kans groter dat zij de verdachte direct kunnen aanhouden. Mede dankzij meldingen van burgers daalt het aantal woninginbraken de laatste jaren flink. Steeds meer mensen zijn lid van Burgernet en buurtpreventiegroepen.

burgernet werkt

Burgers, politie en gemeenten werken samen aan veiligheid
www.burgernet.nl – 0900-8844


Een reactie plaatsen

Sein op groen voor samenwerking #ADRZ en Erasmus MC

Autoriteit Consument & Markt geeft samenwerking Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en Erasmus MC goedkeuring

Op vrijdag 21 april 2017 heeft de Autoriteit Consument & Markt ingestemd met de beoogde samenwerking tussen het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en het Erasmus MC. Eind vorig jaar keurde de Nederlandse Zorgautoriteit de overname al goed, de ACM heeft de gevolgen voor de concurrentie beoordeeld.

Het Erasmus MC zet zich in voor een gezonde bevolking en heeft daarbij een speciale regionale functie in Zuidwest Nederland. Samen met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis wil het Erasmus MC zorg dragen voor continuïteit van de zorg en verbetering van de kwaliteit van de zorg in Zeeland. De overheid eist bovendien dat academische ziekenhuizen zich richten op complexe zorg en dat algemene ziekenhuizen zich bezig houden met ‘gewone’ patiëntenzorg. Door nauw samen te werken kunnen patiënten eenvoudiger op de juiste plek worden behandeld.

Dr. Claudia Brandenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ADRZ is verheugd over de uitspraak van de ACM. Brandenburg: “Het ADRZ is en blijft een Zeeuws ziekenhuis met als doelstelling zorg te bieden aan de Zeeuwse patiënt. Door de samenwerking kunnen bijvoorbeeld academische experts vroegtijdiger worden geraadpleegd, kunnen patiënten met complexe problemen snel worden doorverwezen en behandeld, maar kunnen patiënten die ‘klaar’ zijn in het Erasmus MC ook weer snel naar hun vertrouwde ziekenhuis. De Zeeuwse patiënten houden dus zoveel mogelijk hun zorg dicht bij huis.”

Prof.dr. Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC, vult aan: “Medisch specialisten in het ADRZ kunnen indien gewenst vroegtijdig advies inwinnen bij onze academische experts. Op dit moment hebben sommige van onze specialisten ook al spreekuur in Zeeland: reumatologen, neurochirurgen, vasculaire internisten, dermatologen en cardiologen. Patiënten kunnen snel worden doorverwezen voor academische zorg en specialisten van ADRZ en Erasmus MC gaan samen zorgpaden en protocollen vaststellen. Dit om te zorgen voor gewaarborgde en veilige zorg.”

De huidige Raad van Toezicht van het ADRZ wordt vervangen door een Raad van Commissarissen.


Een reactie plaatsen

Voorlopig geen vrachtwagenparkeerplaats in Zeeuws-Vlaanderen

Voorlopig komt er geen (gratis) vrachtwagenparkeerplaats in Terneuzen. Dit concludeerden Provincie Zeeland, de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Zeeland Seaports, TLN, EVO, BZW, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en Politie na een bestuurlijk overleg in april 2017. De partijen zoeken al geruime tijd naar een oplossing voor de problematiek van het vrachtwagenparkeren in Zeeuws-Vlaanderen.

vrachtauto

De afgelopen periode is de haalbaarheid van een gratis vrachtwagenparkeerplaats in de Koegorsstraat in Terneuzen onderzocht. Niet alle partijen zien de meerwaarde hiervan; er is daarom onvoldoende (financiële) steun voor het plan. Ook maken partijen uit de transportsector zich zorgen voor scheve concurrentie, omdat Nederlandse transporteurs op eigen terrein voorzieningen moeten aanleggen voor hun chauffeurs. “We moeten daarom concluderen dat het op dit moment geen haalbare kaart is om een parkeerplaats in Terneuzen te realiseren”, aldus gedeputeerde Van der Maas.

Het internationale vrachtverkeer van en naar de havens wordt steeds meer uitgevoerd door internationale bedrijven. Als gevolg van het rijtijdenbesluit moeten chauffeurs mogelijkheden hebben om invulling te geven aan hun rustperiodes. Hierdoor is er een toenemende behoefte aan (beveiligde) vrachtwagenparkeerplaatsen met servicevoorzieningen als toiletten of douches. Die zijn er nu niet. En dat betekent in de praktijk dat buitenlandse chauffeurs op of langs de openbare weg  parkeren. Dat gebeurt ook in Zeeuws-Vlaanderen. Sinds juli 2014 wordt in België gehandhaafd op een verbod op het doorbrengen van de weekendrust door vrachtwagenchauffeurs in een voertuig. Hierdoor ontstaat er in diverse grensregio’s, waaronder in Zeeuws-Vlaanderen overlast.

Gedeputeerde Van der Maas: “Als Provincie zien we nog steeds een duidelijk belang van een goede vrachtwagenparkeerplaats in Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn bereid om hier ook een financiële bijdrage voor beschikbaar stellen. Maar we kunnen dit alleen gezamenlijk in de regio oplossen. Als er in de toekomst initiatieven vanuit de regio ontstaan, denken we als Provincie graag weer mee.”

provincie zeeland logo


Een reactie plaatsen

NVWA: 90% van de fruittelers houdt zich aan regels gewasbeschermingsmiddelen

Fruittelers leven de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen over het algemeen goed na. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

gewasbeschermingsmiddelen fruittelers

De NWA heeft in 2016 289 bedrijfsinspecties en 70 toepassingsinspecties bij fruittelers uitgevoerd. Bij de bedrijfsinspecties zijn bladmonsters genomen, die zijn onderzocht op werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast keken inspecteurs of de gewasbeschermingsmiddelen volgens de voorschriften zijn gebruikt en of het bedrijf voldoet aan alle (administratieve) verplichtingen. Bij toepassingsinspecties controleerden inspecteurs of telers zich bij het werken met de middelen aan de voorschriften houden. Een toepassingsinspectie kan dus alleen uitgevoerd worden als op het moment van inspecteren met gewasbeschermingsmiddelen wordt gewerkt. Bij de bedrijfsinspecties bleek dat 90% van de telers de regels naleeft. Bij de toepassingsinspecties was de naleving 84%.

Verschil grootfruit en kleinfruit

Uit het onderzoek blijkt dat telers van grootfruit zich vaker niet houden aan voorschriften voor het gebruik in de buurt van oppervlaktewater en de maximale dosering of aantal toepassingen. Telers van kleinfruit gebruiken vaker gewasbeschermingsmiddelen die op een bepaald gewas niet toegelaten zijn. De totale nalevingspercentages zijn bij telers van grootfruit en kleinfruit gelijk. Grootfruit zijn alle fruitsoorten die aan bomen groeien (zoals appels, peren en kersen). Kleinfruit is fruit dat groeit aan struiken of planten (bijvoorbeeld aardbeien, kruisbessen en frambozen).

In totaal hebben 40 fruittelers een bestuurlijke boete gekregen omdat zij zich niet aan de regels houden. Er zijn bij het onderzoek geen verboden stoffen aangetroffen.


Een reactie plaatsen

Landbouwers kunnen ontheffing aanvragen voor Zeelandbrug

Landbouwbedrijven kunnen via de website van Provincie Zeeland een ontheffing aanvragen om mee te doen met konvooi rijden over de Zeelandbrug. Ook kunnen bestuurders zich aanmelden om op een specifieke datum mee te rijden met het konvooi.

zeelandbrug

Vanaf 1 juni 2017 staat de Provincie Zeeland drie keer per week landbouwverkeer toe op de Zeelandbrug. Maximaal drie ochtenden per week kunnen voertuigen tussen 9.00 en 10.00 uur ’s ochtends in konvooi over de brug rijden. Het konvooi vindt plaats op dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen rijdt een konvooi landbouwverkeer om 9.15 uur van zuid naar noord en om 9.50 uur van noord naar zuid.

Tijdens het konvooi rijdt landbouwverkeer onder begeleiding tussen het overige verkeer op de Zeelandbrug. Om 9.00 uur verzamelt verkeer van Noord-Beveland naar Schouwen-Duiveland zich op wegensteunpunt Colijnsplaat; via de verkeerslichten bij de Noordlangeweg rijdt het konvooi vervolgens de brug op. Landbouwverkeer dat de andere kant op wil, verzamelt zich om 9.35 uur op het Business Park Zierikzee. In enkele minuten rijdt het konvooi dan om 9.50 uur via de Julianastraat naar de Zeelandbrug. Een verkeersregelaar zorgt ervoor dat het konvooi in één keer de brug op kan rijden. Na het passeren van de Zeelandbrug vervolgen de voertuigen hun eigen route.

Ontheffing aanvragen

De Zeelandbrug is normaliter gesloten voor landbouwverkeer. Voertuigen die mee willen rijden met het konvooi, hebben daarom een ontheffing nodig. Deze moet minimaal zes weken voor het transport worden aangevraagd. Een vergunning wordt uitgeschreven op bedrijf en niet op voertuig. Er kunnen dus kopieën worden gemaakt van de vergunning. Elk voertuig dient een kopie te bezitten van de ontheffing.

Aanmelden voor konvooi

Landbouwverkeer dat mee wil rijden met een transport, moet zich ook vooraf aanmelden. Het eerste landbouwvoertuig dat voor een konvooi wordt aangemeld, moet dat doen uiterlijk om 13.00 uur op de dag voorafgaand aan de gewenste datum. Als men zich later of niet afmeldt, kunnen de kosten verhaald worden op de ontheffinghouder.

Overige spelregels

  • De maximale breedte van de voertuigen is 3,00 meter. Bredere voertuigen worden niet toegelaten. Wanneer bij controle blijkt dat voertuigen breder zijn, wordt de desbetreffende chauffeur er op gewezen dat hij niet mee mag.
  • Het landbouwvoertuig moet minimaal 25 kilometer per uur kunnen rijden om deel te kunnen nemen aan het konvooi. Langzamere voertuigen worden niet toegelaten.
  • Op de voertuigen is ten allen tijde een zwaailicht aanwezig.
  • Indien er sprake is van een lading, dan mag er geen mogelijkheid zijn van afvallen van deze lading.
  • Bij een zicht minder dan 200 meter vinden er geen transporten plaats.
  • Landbouwverkeer is buiten de aangegeven dagen en tijden niet toegestaan op de Zeelandbrug.

provincie zeeland logo