mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!


Een reactie plaatsen

Tholen krijgt geen KidsRide

Het is niet gelukt om op Tholen een KidsRide op te zetten. De organisatie van de Stichting DELTA Ride for the Roses had samen met de Gemeente Tholen grootse plannen om ‘iets’ op het eiland te doen. Op deze manier kon ook Tholen nog meer betrokken worden bij dit grootste Zeeuwse fietsevenement ten bate van KWF Kankerbestrijding.

‘Misschien volgend jaar. Initiatieven zijn welkom’ aldus Frank Hommel van de Gemeente Tholen.  Inmiddels is er een DELTA Ride in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland op 9 en 10 juni, een LadiesNightRide in Goes op vrijdag 8 juni en een StrandRide op Schouwen-Duiveland op zaterdag 29 december van dit jaar.  Tholen wil graag fietsgemeente van Nederland worden dus alle fietsevenementen zijn welkom. ‘Hoe meer hoe liever’ aldus Frank Hommel. De 120 km route van de editie Midden-Zeeland loopt dit jaar over Tholen zodat dit jaar ook Tholen bij het evenement betrokken wordt.

Inschrijven voor 10 mei

De organisatie wil graag fietsers nog even attenderen op het volgende: Voor iedereen die wil inschrijven voor de DELTA Ride Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen is het raadzaam om dit voor 10 mei te doen. De deelnemers ontvangen dan een week voor het evenement een gepersonaliseerd rugnummer thuis gestuurd. Dat voorkomt lange wachtrijen tijdens het evenement. De start is al eens om deze reden uitgesteld moeten worden.  Zo’n gepersonaliseerd rugnummer is tevens een mooie herinnering. Voor inschrijven en informatie: www.deltaridefortheroses.nl 

ride met delta logo

 

 

Advertenties


Een reactie plaatsen

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR HERINNERINGS-ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN MET DEMENTIE

Hoe ouder we worden, hoe meer herinneringen we hebben. Dit kunnen mooie, grappige of ontroerende anekdotes zijn, soms ver weggestopt of juist nog helder voor de geest. Het samen delen van verhalen over vroeger en het uitwisselen van dierbare ‘souvenirs’ met leeftijdgenoten geeft positieve energie. Stichting Feest van Herkenning zoekt vrijwilligers in Zeeland, met name in de regio Walcheren, voor een activiteit waarbij het gezamenlijk ophalen van herinneringen centraal staat. Dit gebeurt aan de hand van themakoffers: verzamelingen van attributen, veelal afkomstig uit musea, die verwijzen naar een bepaald onderwerp of tijdsperiode. Vrijwilligers presenteren de voorwerpen aan ouderen met dementie en gaan met hen hierover in gesprek.

feest van herkenning

Het ophalen van positieve herinneringen aan vroegere jaren geeft hen plezier en voldoening en stimuleert interactie. Velen ervaren dit als ‘een feest van herkenning’, wat bijdraagt aan prettige leefomstandigheden. Onder de naam Feest van Muziek organiseert de stichting ook muziek- en zangbijeenkomsten. Voor beide activiteiten is veel belangstelling. Om te kunnen voldoen aan alle aanvragen door zorg- en welzijnsorganisaties, zijn op korte termijn extra vrijwilligers nodig.

‘Feest van Herkenning’

De voorwerpen in de diverse themakoffers hebben betrekking op herkenbare onderwerpen zoals het leven op een boerderij, school, huiselijk leven, schoonmaak en meer. Een vrijwilliger presenteert de voorwerpen aan de deelnemers bij een gezellig kopje koffie of thee en nodigt hen uit om erover te praten. Vrijwilliger-van-het-eerste-uur Jan Louwerse: “Het is geweldig om mee te maken hoe in eerste instantie in zichzelf gekeerde mensen kunnen gaan stralen bij het zien van een voorwerp dat hen herinnert aan vroeger. Hun interesse wordt gewekt en verhalen komen los.”

‘Feest van Muziek’

Veel herinneringen zijn gekoppeld aan muziek, zoals verliefd zijn, gebeurtenissen uit de jeugd en andere levenservaringen die indruk hebben gemaakt. Zingen kan ook verbroederend werken. Vroeger werd er vaak gezongen: thuis, op feesten, bij zangverenigingen en in de kerk. Samen muziek maken of van muziek genieten heeft dan ook een positieve uitwerking op mensen met dementie.

feest van hekenning 2

Profiel vrijwilliger

Voor beide activiteiten is de stichting dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Je hoeft niet opgeleid te zijn in de zorgsector: een medewerker van de zorg- of welzijnsorganisatie begeleidt de bijeenkomsten. Affiniteit met de doelgroep en Zeeuws cultureel erfgoed is wel belangrijk. Er is een uitgebreid introductie- en trainingsprogramma. Je werkt altijd in een team van twee vrijwilligers en legt zich in principe vast voor minimaal één bijeenkomst per maand in uw eigen regio. Er is een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding. Om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van de deelnemers, moeten vrijwilligers van ‘Feest van Herkenning’ bij voorkeur 55+ zijn en begrip hebben van het lokale dialect. Vrijwilligers van ‘Feest van Muziek’ moeten vooral met enthousiasme een lied durven inzetten. Het bespelen van een begeleidingsinstrument is handig maar niet noodzakelijk.

Iedere dinsdagmiddag is één van de vrijwilligers tussen 13:30 en 16:00 uur aanwezig in Museum Veere: loop gerust even binnen voor meer informatie. Je kunt ook contact opnemen met Sylvia van Dam Merrett via 0118-502151 / 06-27385314 of feestvanherkenning@gmail.com. Kijk ook op http://www.feestvanherkenning.info en http://www.feestvanmuziek.nl .


Een reactie plaatsen

#Zeeland doet mee aan 1e Nationale Bijentelling!

In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen. Dit onderzoek is nodig omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Ruim de helft van de bijna 360 bijensoorten is bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Om de bij beter te kunnen helpen, is meer informatie nodig over waar bijen voorkomen en met hoeveel ze zijn.

bijen

Meedoen aan de Bijentelling is eenvoudig

Eind april kunnen er zo’n twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen in de tuin vliegen. Voor degenen die weinig of geen kennis van bijen hebben zijn er verschillende hulpmiddelen, zoals een telformulier met zoekkaart, instructievideo en een uitgebreid bijengidsje ontwikkeld. Al deze materialen zijn te vinden op www.nederlandzoemt.nl/bijentelling. Op deze website kunnen deelnemers in het weekend van 21 en 22 april ook direct de resultaten van hun telling invoeren en kan iedereen live de resultaten volgen.

Jaarlijks terugkerend onderzoek

Met de Nationale Bijentelling start Nederland Zoemt een jaarlijks terugkerend onderzoek uitgevoerd door burgers, zodat wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in tuinen op verschillende plekken in Nederland. Behalve in kaart brengen hoe het gesteld is met bijen, wil Nederland Zoemt er met de Nationale Bijentelling voor zorgen dat meer Nederlanders in actie komen voor de wilde bij. Dit kan al door een bijenhotel te plaatsen, bijvriendelijk beheer te doen of meer inheemse bijvriendelijke struiken of bloemen te planten in de tuin of op het balkon.

Wat is Nederland Zoemt?

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

bijen op raad

Bijenlinies in Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland doet in Zeeland mee aan dit project voor de wilde bijen. Ze werken daarbij samen met diverse samenwerkingspartners waaronder Het Zeeuwse Landschap en het IVN. Hierbij worden op diverse plekken in Zeeland bijenlinies aangelegd. De wilde bij heeft het moeilijk en heeft meer plekken nodig waar ze voedsel en nestelgelegenheid kunnen vinden. Wie belangstelling heeft om bijenplekken mogelijk te maken, kan contact opnemen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Sylvia Tuinder: 0113-23 09 36.

Lezing over solitaire bijen

Op donderdag19 april is er een lezing in Oostkapelle speciaal over solitaire bijen, georganiseerd door het IVN. Wie meer wil weten over wilde bijen, kan zich voor deze lezing aanmelden bij het IVN, ga naar https://www.ivn.nl/provincie/zeeland/activiteiten/lezing-solitaire-bijen-en-insectenbiodiversiteit

landschapsbeheer zeeland logo

Stichting Landschapsbeheer Zeeland is een professionele organisatie die zich sinds 1982 richt op het beheer en ontwikkeling van het Zeeuwse cultuurlandschap op terreinen van derden. Hiervoor werkt SLZ met veel vrijwilligers en bewonersparticipanten. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft een CBF Keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). www.landschapsbeheerzeeland.nl

 


Een reactie plaatsen

Rammekens opent zijn poorten #Ritthem

Het oudste zeefort van West-Europa gaat weer open voor publiek. Vanaf zaterdag 31 maart 2018 is eenieder, die kennis wil nemen van een bijzonder brok Zeeuwse en vaderlandse geschiedenis weer van harte welkom op Fort Rammekens (bij Ritthem).

fort rammekens bord met pijl

Vijf eeuwen Zeeuws verleden

De “Oude Dame”” werd van 1547 tot 1552 gebouwd om de toen belangrijke handelshaven van Middelburg tegen mogelijke vijanden te beschermen. Later werd het een bevoorradingspost voor de zeilschepen van de VOC en de WIC, die op goede wind lagen te wachten: er waren voorzieningen als een hospitaal en er waren verse groente en water te krijgen. Tijdens de Franse bezetting werd het fort aan de militaire eisen van die tijd aangepast en veranderde volledig van aanblik. In de tweede wereldoorlog was het fort een schakel in de Atlantik Wall, de Duitse verdedigingslinie tegen mogelijke aanvallen van de geallieerden. Kortom, tussen de metersdikke muren speelt zich vijf eeuwen Zeeuws verleden af.

 

De huidige “bemanning” wil jou dat graag tonen en erover vertellen.  Je bent van harte welkom op zaterdagen en zondagen van 12:00  tot 17:00 uur. Entreeprijzen zijn ongewijzigd: 3,50 euro voor volwassenen; 2 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Rondleidingen (op aanvraag) zijn mogelijk, zie www.staatsbosbeheer.nl

staatsbosbeheer logo

Voor verdere info: boswachter Karel Leeftink, 06-10943647 of k.leeftink@staatsbosbeheer.nl .


Een reactie plaatsen

Van Randwijklezing volledig uitverkocht #Vlissingen

De belangstelling is groot voor de 19e editie van de Van Randwijklezing door NRC Hoofdredacteur Peter Vandermeersch. Binnen een week zijn alle plaatsen op 5 mei in de Sint Jacobskerk in Vlissingen gereserveerd.

Peter Vandermeersch NRC

Peter VanderMeersch zal de lezing uitspreken op zaterdag 5 mei 2018, 11:00 uur, in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het thema is ‘Waarom de journalistiek onder vuur ligt en dat (ook) zichzelf moet aanrekenen’. Peter Vandermeersch is een Nederlands-Vlaamse journalist. Op 1 september 2010 is hij hoofdredacteur van het NRC Handelsblad geworden.

Live uitzending

Omroep Zeeland zal tijdens de lezing aanwezig zijn en deze live uitzenden via het Omroep Zeeland televisiekanaal.  Op deze manier kunnen alle geïnteresseerde die geen kaartje hebben toch de lezing bekijken.

25 jaar H.M. Van Randwijkezingen

Sinds 1993 wordt de toespraak – genoemd naar de schrijver, journalist en verzetsheld H.M. van Randwijk (1909-1966) – gehouden, eerst om de twee jaar en vanaf 2000 elk jaar als onderdeel van het Bevrijdingsfestival Zeeland. In de lezing staan de begrippen vrijheid en verdraagzaamheid centraal. De initiatiefnemers van de H.M. van Randwijklezing hebben zich laten inspireren door het leven en de publicaties van Henk van Randwijk. De H.M. van Randwijklezing wordt gehouden door prominente sprekers uit Nederland, van wie het comité verwacht dat die in de lijn van Van Randwijk inspirerende visies zullen ontwikkelen om de weerbaarheid van de Nederlandse burger te vergroten. Eerdere sprekers waren onder andere Alexander Pechtold, Henk Vonhoff, Job Cohen, prinses Mabel, Max van der Stoel, Kader Abdolah, Inez Weski, David van Reybrouck, Paul Scheffer, Ernst Hirsch Ballin en afgelopen jaar Heleen Dupuis.

Programma

De H.M. van Randwijklezing is onderdeel van het ‘Four Freedoms door het jaar heen’ programma. De organisatie is in handen van het Van Randwijkcomité, de uitvoering wordt verzorgd door Cultuurwerf. De lezing wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.
Bevrijdingsfestival Zeeland vindt plaats op 5 mei 2018 in de binnenstad van Vlissingen. Voor meer informatie: www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl.

Bevrijdingsfestival-logo

 


Een reactie plaatsen

Fototentoonstelling: Sprekende beelden door vluchtelingen #Aardenburg

Foto’s met een verhaal. Dat tonen de cursisten van fotograaf Theo Ruyter in ‘Het Lam’, de ontmoetingsplek van Golfslag en de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, Weststraat 37 in Aardenburg. De foto’s zijn te bekijken van zaterdag 7 april tot en met zondag 6 mei 2018. Het initiatief gerealiseerd onder de vleugels van VluchtelingenWerk in Terneuzen is verrassend en vertederend.

Eén van de cursisten toonde Theo tijdens de lessen een foto van een hortensia. “Heel gewoon, wat compositie betreft niet geweldig”, weet Theo te vertellen. “Hij zei mij dat hij iedere dag naar die hortensia in zijn straat kijkt. Toen hij voor het eerst in Nederland kwam was deze klein en hij ziet dat deze hortensia groeit, net zoals hij groeit in Nederland.” Een mooi en sprekend voorbeeld van wat er te zien is op de tentoonstelling.

Wijdoenmee

Theo startte begin december van vorig jaar met de lessen fotografie aan een groep van 12 vluchtelingen die door VluchtelingenWerk in Terneuzen begeleid worden. “Dankzij budget van de organisatie Wijdoenmee was het mogelijk om zaalhuur bij Toonbeeld te kunnen betalen, enkele fotocamera’s te kopen en foto’s af te drukken. Er was zelfs geld om met z’n allen te gaan fotograferen in Cadzand”, zegt Theo opgetogen. “Enkele cursisten haakten jammer genoeg af, maar de mensen die door hebben gezet, deden iedere cursusavond enthousiast mee.”

Workshops

Fotograferen is meer dan alleen op een knopje drukken. Tijdens de workshops maakten de cursisten kennis met foto’s van onder andere Anton Corbijn, Gregory Crewdson en Bart Heirweg. Er kwamen technische zaken ter sprake en er was ook aandacht voor compositie en story-telling. Theo: “Twee lessen zijn me het meest bijgebleven. De eerste keer dat ik een studio had ingericht en de cursisten elkaar fotografeerden. De tweede keer door een brug te leggen tussen naar muziek luisteren en het brengen van emotie in een foto.” De muziek varieerde van het Zwanenmeer van Tsjaikovski tot Once Upon a Time in the West van Ennio Morricone. Voor een Congolese vluchteling koos Theo Homeless van Paul Simon. “Het nummer van Hovern’ engang van Levon Minassian, een Armeense componist maakte het meeste indruk. Toen kwamen er ineens veel reacties. Een van de mannen zei dat hij voor de foto die hij wilde maken eigenlijk terug moest naar Syrië. Er werd gesproken over de gifgasaanvallen.”

En om af te sluiten. In Cadzand stond Theo op de pier van de haven. Hij keek samen met een van de vrouwen uit over de zee. Ze zei: “Mijn beste vriendin is verdronken in de Middellandse Zee.” Dan deel je dat gevoel even daar op de pier.

vluchtelingen tentoonstelling

Praktisch

Vernissage op zaterdag 7 april 2018. Inloop vanaf 16.00 uur. Aanvang: 16.30 uur. Toegang: gratis. Plaats: Golfslag – ‘Het Lam’, Weststraat 37, Aardenburg. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 6 mei 2018. Voor de openingsuren gelieve te kijken op www.golfslag.eu.


Een reactie plaatsen

PODIUM ’T BEEST #GOES START DJ-SCHOOL

DJ’s zijn de popsterren van vandaag! Al sinds de jaren negentig is het dance-genre continu groeiend en daar lijkt nog geen einde aan te komen. Podium ’t Beest in Goes support alle vormen van talentontwikkeling op muzikaal gebied en start daarom binnenkort met de DJschool. Naar aanleiding van de oproep in de ‘Beestkrant’ die in februari huis-aan-huis verscheen zat de eerste groep al bijna vol. Jongeren tussen de 9 en 16 jaar kunnen zich nog tot 9 april aanmelden.

DJ-school_tBeest2

DJ-les van DJ Sandstorm (Sander Verhaar)

Jongeren tussen de 9 en 16 jaar leren in twaalf weken tijd hoe zij zelf aan de slag ku n nen  met DJ-apparatuur, over verschillende muziekstijlen en hoe zij zelf hun favoriete muziek kunnen mixen. De lessen worden gegeven door Sander Verhaar, beter bekend als DJ Sandstorm. Hij draaide bij Radio 3FM en Radio 2 en stond in de line-up van vele festivals en feesten.

Draaien op een danceparty!

In de twaalf weken wordt er toegewerkt naar een danceparty waar de jonge DJ-talenten voorfamilie en vrienden hun kunsten kunnen vertonen.

DJ-school_tBeest kids.jpg

De lessen vinden vanaf 11 april 2018 iedere woensdagavond plaats in de bar van
Podium ’t Beest. Bij voldoende animo kan de dinsdagavond hieraan toegevoegd worden

Prijs: 12 lessen + presentatie – € 150

Ga voor meer informatie naar http://www.tbeest.nl/dj-school of mail anita@tbeest.nl.

Beest logo

Kijk voor meer informatie over de film- en concertprogrammering van ’t Beest op http://www.tbeest.nl enop de facebook-pagina http://www.facebook.nl/tbeest