mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!

ADRZ maakt ruim 8 miljoen winst

Een reactie plaatsen

Financiële positie van Zeeuws ziekenhuis sterk verbeterd

De financiële positie van het ADRZ is in 2016 sterk verbeterd, mede door betere overeenkomst met de zorgverzekeraars en een daling in personele lasten.
Het resultaat 2016 bedraagt € 8,2 miljoen positief, waardoor de solvabiliteit eind 2016 is toegenomen tot 14,6%. Eind 2015 bedroeg de solvabiliteit nog 9%. Als gevolg van de verbetering van de financiële positie heeft het ADRZ – na acht jaar – het bijzonder beheer van huisbank ING mogen verlaten. Dit heeft ertoe geleid dat de bank weer bereid is om een financiering te verstrekken voor noodzakelijke investeringen.

Het bedrag van € 10 miljoen dat met de overname door het Erasmus MC is gemoeid, is niet in de jaarresultaten van 2016 verwerkt. Afgelopen vrijdag gaf de ACM toestemming voor deze overname.

Voor de jaren 2016-2018 is het ADRZ een aanneemsom met de zorgverzekeraars overeengekomen. Dit biedt de garantie van een stabiel inkomstenpatroon. Voorzitter van de Raad van Bestuur Claudia Brandenburg: ,,De zorgverzekeraars hebben duidelijk vertrouwen in het ADRZ. Met de aanneemsom kunnen we goed werken en onze positie verbeteren. Sowieso heeft iedereen zijn uiterste best gedaan om dit ziekenhuis weer in de zwarte cijfers te krijgen. Wij zijn daar als RvB gelukkig mee’’.

Na een positief exploitatieresultaat in 2016 is de resultaatverwachting voor de komende jaren eveneens positief. De komende jaren worden de noodzakelijke investeringen gedaan.

De in 2015 ingezette besparingsmaatregelen zijn ook in 2016 voortgezet. Zo is het aantal externe inhuur krachten fors terug gebracht, zijn de poliklinieken gereorganiseerd en is de hand fors op de knip gegaan. Overigens is er niet gekort op de handen aan het bed en zijn investeringen mogelijk gebleven. Om te kunnen blijven investeren, blijft de noodzaak bestaan om, naast de afgesloten meerjarencontracten, de eigen bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te laten zijn.

Het ADRZ voorziet in de periode tot 2020 een aantal investeringen in onder andere huisvesting voor de hoofdlocatie Goes, medische apparatuur en een nieuw ziekenhuis informatiesysteem. Deze investeringen kunnen niet uit eigen middelen gefinancierd worden. Samen met externe partners zijn voor een aantal investeringen (nucleair centrum en locatie Vlissingen) oplossingen gezocht waardoor deze projecten gerealiseerd konden worden. De geëffectueerde besparingsmaatregelen, de meerjarencontracten met zorgverzekeraars 2016-2018 met betere afspraken over tarieven, de samenwerking met Erasmus MC en de mede hierop gebaseerde gunstige meerjaren vooruitzichten, zijn noodzakelijk om de financiële positie van het ADRZ robuust te maken. Dit is een randvoorwaarde om de zorg voor de komende jaren op een kwalitatief goed niveau te krijgen en te houden.

Investeringen
– Samen met Zeeland Investments Beheer (ZIB) is een plan opgesteld om de gehele locatie te Vlissingen te revitaliseren. Begin 2016 is de verbouwing daadwerkelijk ter hand genomen.
– Siemens participeert in de nieuwbouw van een nucleair centrum te Goes ter vervanging van het bestaande centrum in Vlissingen. De bouw is in juli 2016 opgeleverd. Gelijktijdig is een intentieverklaring getekend voor de nieuwbouw van een OK-complex in Goes. Begin 2017 is het complex geopend. In beide gevallen is sprake van tijdelijke huisvesting voor minimaal 10 jaar die door het ADRZ wordt gehuurd.

Voornaamste risico’s en onzekerheden
De belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee het ADRZ in 2016 geconfronteerd is, hebben te maken met de financiële positie, de huisvesting en de continuïteit van de zorg.
De maatregelen die getroffen zijn, hebben vooral te maken met de continuïteit van zorg. Zo is geïnvesteerd in benodigde apparatuur en opleiding van personeel. En door de samenwerking met het Erasmus MC in specialistische medische kennis en capaciteit.

Financiële positie
Het intrekken van de kredietfaciliteit door de huisbankier en de problemen om aanvullende financiering te krijgen, vormden in combinatie met de slechte financiële resultaten in de voorafgaande jaren een grote bedreiging voor de continuïteit van het ziekenhuis. Om deze reden was het weer financieel gezond maken van het ADRZ één van de hoofdpunten van het (strategisch) beleid geworden. Het bijzonder beheer is in 2016 door de huisbankier opgeheven. Het verbeteren van de vermogenspositie van ADRZ zal de komende jaren nog steeds noodzakelijk blijven. Elementen blijven: het verbeteren van het operationeel resultaat, een strak investeringsbeleid en herstel van vertrouwen bij stakeholders. De betere meerjarenafspraken met de zorgverzekeraars dragen samen met de financiële besparingen bij aan een beter financieel resultaat en daarmee de waarborg van de continuïteit van het ADRZ en de zorg voor de Zeeuwse patiënt.

Huisvesting
In de afgelopen jaren heeft het ADRZ pogingen ondernomen om voor de huisvesting op de lange termijn een oplossing te vinden. Hierbij locatiekeuze en het moeilijk kunnen inschatten van de toekomstige capaciteitsbehoefte een grote rol gespeeld. Uiteindelijk was de financiële positie en het vinden van een financier van doorslaggevend belang bij de gekozen oplossing tot renovatie van de locatie Vlissingen en de toepassing van een sale & leaseback constructie. Deze constructie zal tevens leiden tot lagere operationele kosten.

admiraalDeRuyterLogo

 

Advertenties

Auteur: keesamigo

Ik woon in Zeeland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s