mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!


Een reactie plaatsen

Samen veilig op de fiets, ook in de winter!

Goede zichtbaarheid is voor elke weggebruiker belangrijk. Met name fietsers zijn kwetsbaar in het donker, of wanneer het zicht slecht is. Fietsen Scoort en ZLM vinden verkeersveiligheid en preventie belangrijk en komen met een actie waarbij veiligheidshesjes worden uitgedeeld.

Nu de dagen korter worden, dragen ZLM en Fietsen Scoort graag bij aan de verkeersveiligheid van fietsers. Enthousiaste deelnemers van de fietscampagne Fietsen Scoort worden beloond met een reflecterend hesje om ook in de wintermaanden veilig op weg te gaan. Het is eenvoudig te dragen over je kleding en draagt bij aan een goede zichtbaarheid en dus veiligheid van de fietser in het verkeer.

Tik de 100 aan en win!

Deelnemers aan Fietsen Scoort worden uitgedaagd om in de maand oktober minimaal 100 woon-werk kilometers af te leggen op de fiets. Alle fietsers die de 100 kilometer aantikken en registreren op hun persoonlijke prestatiepagina op de website, ontvangen een ZLM/Fietsen Scoort veiligheidshesje om ook in de wintermaanden veilig op weg te gaan.

fietsen-model-op-de-rug

Doe mee!

Enthousiast geworden? Kijk op http://www.fietsenscoort.nl  voor alle informatie en doe ook mee. Fietsen Scoort is de grootste landelijke campagne die fietsen naar het werk op een actieve en uitdagende wijze stimuleert.

Fietsen scoort wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. Eén van de speerpunten van ZLM Verzekeringen is verkeersveiligheid en preventie. ZLM werd in 2016 voor de zesde keer op rij verkozen tot beste verzekeraar van Nederland.

Advertenties


Een reactie plaatsen

Man met vuurwapen blijkt een valse melding vanuit school #Terneuzen

Uit politieonderzoek blijkt dat de melder van de verdachte situatie op de middelbare school De Rede een vals bericht aan 112 heeft doorgegeven.

De politie is een onderzoek gestart naar de meldingen van dit incident. Hieruit blijkt dat iemand vanuit de school aan de Oude Vaart naar 112 belde en meldde dat een man met een vuurwapen op de school rond zou lopen. Aan de hand van deze berichten zijn vele politie-eenheden en ook de politiehelikopter met spoed naar de school gegaan. Agenten onderzochten het gebouw, maar troffen uiteindelijk niets bijzonders aan.

politie-achter-compu

Ben jij de valse melder?

Agenten hebben al diverse mensen verhoord. Maar ze zijn nog steeds op zoek naar mensen – vooral leerlingen van De Rede – die meer over dit incident weten. Heb jij meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 -1220 7006. Bel je liever anoniem: 0800-7000. Ook roept de politie degene op, die de valse melding via 112 heeft gedaan. Je kunt je melden op het politiebureau in Terneuzen, Rosegracht 15.

Politie.NL


Een reactie plaatsen

Meedoen aan de dorpsboomgaard in Yerseke: “ ’t Of van Iese”

Wie wil zich inzetten voor een mooie dorpsboomgaard in Yerseke? Heb jij kennis van fruitbomen of wil je leren hoe je de snoei van oude rassen kunt doen? Kom dan mee doen bij ‘t Of van Iese; de nieuwe dorpsboomgaard in Yerseke!

bomen-planten

Moerzicht

In de wijk Moerzicht is begin dit jaar een boomgaard geplant, die bedoeld is voor en door bewoners. De eerste fruitbomen zijn door -toen nog- burgemeester Huisman samen met schoolkinderen van de Kerstenschool en het Kompas geplant.

Nu ligt er een boomgaard, die uit kan groeien tot een mooie plek waar bewoners en passanten een vers appeltje of peertje kunnen proeven. Na een paar jaar is de boomgaard een plek waar bewoners samen kunnen oogsten en hun zelfgebakken appeltaart laten proeven…. mmm!

bomen-planten-2

Onderhoud

Maar …….voor het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Een boomgaard vraagt wel onderhoud, al is het geen wekelijkse activiteit. Een groepje geïnteresseerden gaat binnenkort samen aan de slag en SLZ en de gemeente Reimerswaal zoeken bewoners om daarbij te helpen! Een boomgaard is een mooi karakteristiek element in het landschap en met wat kennis van snoei en onderhoud wat ze graag met anderen delen, kunnen ze samen een prachtige plek creëren.

Wie vindt het leuk om hier aan mee te doen? Ook als je belangstelling hebt of eerst gewoon mee wilt kijken kan je je aanmelden.

De eerste stappen voor deze boomgaard zijn gezet door gemeente Reimerswaal samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). En nu gaan ze samen met bewoners ermee verder.

Wat gaan ze doen?

 1. Op woensdag 5 oktober om 16.00 uur gaan ze met ieder die belangstelling heeft een kijkje nemen bij de boomgaard met oude fruitrassen aan de Hogeweg. Ze lopen er een rondje en bekijken dan samen wat er aan beheer gedaan kan worden. Er zijn leuke plannen, maar zeker is dat wie er op 5 oktober bij is, mee kan denken in wat ze er nog meer kunnen doen, zoals oogstdagen, natuureducatie voor scholen, vogelhuisjes of insectenhotels maken en ophangen. Een leuk moment om kennis te maken met andere mensen en ideeën te geven, zodat ze samen in de toekomst de vruchten ervan kunnen plukken. Dan gaan ze ook samen actief aan de slag met het ophangen van naambordjes bij de fruitbomen, zodat ieder de soorten en rassen kan zien. Iedereen is van harte welkom op 5 oktober om 16.00 u bij deze eerste activiteit!

 

 1. Op donderdag 27 oktober organiseren ze vanaf 9.30 uur een gezamenlijke snoeiochtend onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. De dorpsboomgaard is ook buiten de plant-, snoei-, en plukdagen vrij toegankelijk voor wandelaars. Een ontmoetings- en belevingsplek waar iedereen van kán en mág profiteren. Ze nodigen alle bewoners van Yerseke uit om mee te doen in de werkgroep.

bomen-planten-3

Aanmelden

Spreekt het project je aan, wil jij samen buiten werken en wilt u op 5 of 27 oktober erbij zijn, meld u dan aan bij: sylvia.tuinder@landschapsbeheerzeeland.nl. Meer informatie: www.landschapsbeheerzeeland.nl

landschapsbeheer zeeland logo


Een reactie plaatsen

Begroting 2017 Provincie Zeeland maakt investeren mogelijk

De provinciale taken en ambities en de bijbehorende inkomsten en uitgaven zijn inzichtelijker en toegankelijker. Dat is het resultaat van de nieuwe Begroting 2017 die ‘zerobased’ is: vanaf nul opnieuw opgebouwd. In de Begroting is door het opnieuw bekijken van alle taken en ambities ruimte gemaakt om te blijven investeren in Zeeland.

Euro's

Gedwongen door de financiële situatie en de wens om meer te doen met maatschappelijke opgaven is een proces opgestart waarbij Statenleden nauw zijn betrokken. Ook inwoners hebben mee kunnen praten over de nieuwe begroting. Gedeputeerde Staten hebben deze ‘zerobased’ begroting vandaag 28 september 2016 aangeboden aan Provinciale Staten.

De Begroting heeft, naast een nieuw en toegankelijker jasje, ook een andere indeling om de investeringsagenda, de opgaven en grote projecten inzichtelijker te maken. Verder is de Begroting 2017 ook anders van opzet en meer specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden gemaakt.

Investeringsagenda

Nieuw in de Begroting is de investeringsagenda. Ondanks de ongunstige financiële situatie bouwt de Provincie aan investeringscapaciteit. Vanaf 2017 werkt de Provincie Zeeland daarom met een investeringsagenda en vormt zij een specifieke bestemmingsreserve om te investeren in de vernieuwingen die voor Zeeland nodig zijn en om flexibeler in te kunnen spelen op kansen die zich voordoen. Met het vrijmaken van deze middelen geven we ook een vervolg aan het advies van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (Balkenende), die een ‘Zeelandfonds’ adviseerde om de Zeeuwse economie te stimuleren. Het benutten van middelen uit de investeringsagenda gebeurt 1 of 2 keer per jaar door besluitvorming in Provinciale Staten. Deze reserve wordt jaarlijks gevoed en loopt op tot € 28,5 miljoen in deze collegeperiode. Op de investeringsagenda staan:

 • Campus Zeeland
 • Economische Innovatie/Innovatiefondsen
 • Zuidwestelijke Delta
 • Wegeninvesteringen
 • Impuls Bedrijventerreinen

Maatschappelijke opgaven

Nieuw in de Begroting zijn ook de maatschappelijke opgaven. Binnen deze opgaven worden budgetten, ambities en organisatorische aanpak gebundeld waardoor de Provincie een goede bijdrage kan leveren aan deze vraagstukken. In de Voorjaarsnota is bewust ruimte gecreëerd om in te
kunnen spelen op de resultaten van het werk van de Commissie Structuurversterking. Het advies van deze commissie heeft ertoe geleid dat de opgaven verder zijn aangescherpt en aangevuld met de
opgave havensamenwerking. Deze aanscherping leidt dan tot de volgende vijf opgaven:

1. Aantrekkelijk Zeeland: leefbaarheidsagenda
2. Beleef Zeeland
3. Zichtbaar Zeeland
4. Circulaire Economie en Energietransitie
5. Havensamenwerking

Grote projecten

In de Begroting voor 2017 geeft het college uitvoering aan het voornemen om de voortgang van grote projecten nadrukkelijker te volgen en te sturen. Daarom worden de projecten in een afzonderlijk deel van de begroting genoemd. Zo wordt ook de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten versterkt. Het gaat om de projecten:

 • N62 Sloeweg
 • N62 Tractaatweg
 • Waterdunen
 • Natuurpakket Westerschelde
 • Thermphos
 • MAR-kazerne
 • PerkpolderN62

Basis

De Begroting bevat ook zes programma’s met de meer routinematige en beheersmatige onderwerpen. Daarin zitten alle wettelijke taken, structurele werkzaamheden en voorbereidende beleidsprocessen, voor zover zij niet vallen onder de definitie van groot project, een opgave of investeringsagenda.

Najaarsnota

De Begroting 2016 is de financiële en inhoudelijke basis voor de uitvoering van het coalitieakkoord in 2017. De Najaarsnota resulteert in een begrotingswijziging voor 2016 en de eerste voor 2017. Er is sprake van een zogenaamde onderbesteding -eerder geraamde middelen die niet zijn uitgegeven- van € 6,4 miljoen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn lagere rentelasten en hogere opbrengsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting. Daarnaast is een aantal eerder verstrekte opdrachten en subsidies goedkoper uitgevoerd, waardoor het daarvoor geraamde bedrag niet volledig is besteed. Gedeputeerde Staten stellen in de Najaarsnota voor deze onderbesteding toe te voegen aan de Algemene reserve, die daarmee groeit naar bijna € 32 miljoen, en zo te gebruiken voor knelpunten in grote projecten of voor nieuwe ontwikkelingen.

Begrotingstotaal

Volgend jaar geeft het provinciaal bestuur € 214,6 miljoen uit. Het grootste deel (€ 156,3 miljoen) is afkomstig uit eigen inkomsten als het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting. Daarnaast willen Gedeputeerde Staten per saldo € 12,7 miljoen uit de reserves benutten om te investeren in Zeeland.

De eerste behandeling van de Begroting en de Najaarsnota is in de gezamenlijk Statencommissie van 21 oktober. De begroting zal worden vastgesteld in de PS-vergadering van 18 november.

provincie zeeland logo


Een reactie plaatsen

Provincie Zeeland steunt UNESCO GeoPark kandidatuur

Gedeputeerde Staten van Zeeland ondersteunen de aanvraag van het Zeeuws-Brabantse-Vlaamse gebied tot UNESCO GeoPark. De Commissaris van de Koning Han Polman heeft het initiatief genomen om te komen tot een Raad van Commissarissen voor het GeoPark. Hiermee wordt voldaan aan een belangrijke eis van UNESCO. 

Het beoogde Geopark zal zich gaan uitstrekken over het oostelijk deel van Zeeland (globaal ten oosten van de lijn Zierikzee-Goes-Terneuzen), westelijk Noord-Brabant en een aangrenzende gebied in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De Streekorganisatie Brabantse Wal is als kwartiermaker aangewezen. De Provincie Zeeland ondersteunt de streekorganisatie met menskracht.

Ontstaansgeschiedenis

Voor Zeeland zitten veel interessante ingrediënten in het GeoPark: het gebied met haar ontstaansgeschiedenis, de strijd tegen het water, de verdronken dorpen, de Zeeuwse visserijcultuur, de zilte zaligheden, geo-sites zoals Verdronken Land van Saefthinge, Yerseke Moer, Groeve Nieuw-Namen, de Slag om de Schelde, De Staats-Spaanse Linies met voortzetting naar de West-Brabantse Waterlinie, werken aan een biobased economy, het wandel- en fietsnetwerk en nog veel meer. De Brabantse Wal zorgt letterlijk voor een overgang van zeekraal naar asperges en van mosselen naar aardbeien en van zand- en zoetwatergebonden natuur naar klei- en zoutwater natuur, et cetera. Dat maakt dit GeoPark als één gebied boeiend en uniek, met bodem en geologie dus het bepalende fundament.

Het Zeeuwse, Noord-Brabantse, Oost-Vlaamse en Antwerpse gebied met centraal daarbinnen de Brabantse Wal heeft een internationaal erg bijzondere geologische betekenis. Er zit een bijzonder hoogteverschil, de bodem is aan weerszijden sterk verschillend en daardoor zijn er ook cultuurverschillen ontstaan. Het gebied vormt een grens tussen land en water. In dat grensgebied werden oorlogen uitgevochten en werd gestreden tegen het water. Voor UNESCO (onderdeel van de Verenigde Naties) genoeg ingrediënten om een kandidatuurstelling als UNESCO-GeoPark meer dan serieus te nemen.

UNESCO GeoPark.png

UNESCO GeoPark

Een UNESCO GeoPark is een gebied met internationaal bijzondere geologische, landschappelijke, archeologische, culturele, ecologische en bodemkundige waarden. Het doel binnen een GeoPark is om duurzame economische ontwikkeling van het gebied te bevorderen en alle losse thema’s in het gebied, die een relatie met de bijzondere waarden hebben, te verbinden. Dit gebeurt in samenwerking met de inwoners, ondernemers, organisaties en onderwijsinstanties, onder andere door middel van een (betere) ontsluiting van het geologisch erfgoed en bijzondere waard en de promotie van toerisme daar omheen. Een GeoPark kent geen beperkingen voor het gebied. Geen regeltjes erbij dus.

Voor een officiële kandidatuurstelling in september 2107 zal de regio moeten aantonen dat aan al de voorwaarden voor een GeoPark wordt voldaan. De Vrije Universiteit Amsterdam ondersteunt de regio daarin. Via een publiekscampagne zal naar de kandidatuurstelling worden toe gewerkt.

provincie zeeland logo


Een reactie plaatsen

Heel Zeeland digivaardig

DELTA verbindt senioren met de digitale wereld

Na de succesvolle pilot ‘Heel Zeeland digivaardig’ start DELTA vanaf donderdag 29 september met het verder uitrollen van het concept. Samen met Zeeuwse partners worden senioren door basisschoolleerlingen in vijf weken tijd wegwijs gemaakt in de digitale wereld. DELTA vindt het vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk om Zeeuwen te verbinden met de ‘digitale samenleving’.

In het afgelopen voorjaar zijn zeventig cursisten op vier basisscholen ‘digivaardig’ geworden. Samen met de bibliotheek Oosterschelde en een digiconsulente, maken basisschoolleerlingen de cursisten aan de hand van praktijk en theorie opdrachten wegwijs op de digitale snelweg. Terug in de schoolbanken hebben de cursisten in vijf weken tijd de basisprincipes van het gebruik van een tablet geleerd.

Samenwerking

De samenwerking en de onderlinge interactie tussen de scholieren en cursisten is als zeer waardevol ervaren. Met dit project biedt DELTA senioren de mogelijkheid om ook digitaal verbonden te zijn met hun directe omgeving. Daarnaast leren scholieren hoe ze informatie over brengen op anderen en ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden. Het project ‘heel Zeeland digivaardig’ levert daarmee een directe bijdrage aan een digitale Zeeuwse samenleving.

Aanmelden

De bredere uitrol in Zeeland start donderdag 29 september op basisschool Radar Jenaplan JL de Jonge uit Zierikzee. Senioren en scholen die interesse hebben in deelname kunnen zich aanmelden via digi@DELTA.nl.


Een reactie plaatsen

Verdachte situatiem op De Rede #Terneuzen: Man met vuurwapen?

De politie heeft deze dinsdagmiddag onderzoek gedaan naar een melding dat een man met een vuurwapen op de school De Rede aan de Oude Vaart in Terneuzen aanwezig zou zijn.

De politiemeldkamer kreeg rond tien over half twaalf een melding van deze verdachte situatie. Vele politie-eenheden en ook de politiehelikopter gingen met spoed naar de school. De politie onderzocht het gebouw, maar trof daar niets bijzonders aan, ook geen verdachte mensen.

Aula
Tijdens de zoektocht zijn de leerlingen tijdelijk in hun lokalen gebleven. Rond kwart voor twee deze middag mochten zij naar de aula, waar ze verder opgevangen werden. Op school was er tijdens het incident volledige rust onder de leerlingen en de leraren. Om de situatie overzichtelijk te houden, is het gebouw van de school aan het begin van de middag afgesloten geweest.

Politieonderzoek
De melding heeft veel vragen opgeleverd. De politie onderzoekt wie deze melding heeft gedaan. De politie kreeg diverse vragen wat dit betekent voor andere scholen. Maar andere scholen hoeven zich totaal geen zorgen te maken.

politie-vlam

Politie.NL