mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!

Begroting 2017 Provincie Zeeland maakt investeren mogelijk

Een reactie plaatsen

De provinciale taken en ambities en de bijbehorende inkomsten en uitgaven zijn inzichtelijker en toegankelijker. Dat is het resultaat van de nieuwe Begroting 2017 die ‘zerobased’ is: vanaf nul opnieuw opgebouwd. In de Begroting is door het opnieuw bekijken van alle taken en ambities ruimte gemaakt om te blijven investeren in Zeeland.

Euro's

Gedwongen door de financiële situatie en de wens om meer te doen met maatschappelijke opgaven is een proces opgestart waarbij Statenleden nauw zijn betrokken. Ook inwoners hebben mee kunnen praten over de nieuwe begroting. Gedeputeerde Staten hebben deze ‘zerobased’ begroting vandaag 28 september 2016 aangeboden aan Provinciale Staten.

De Begroting heeft, naast een nieuw en toegankelijker jasje, ook een andere indeling om de investeringsagenda, de opgaven en grote projecten inzichtelijker te maken. Verder is de Begroting 2017 ook anders van opzet en meer specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden gemaakt.

Investeringsagenda

Nieuw in de Begroting is de investeringsagenda. Ondanks de ongunstige financiële situatie bouwt de Provincie aan investeringscapaciteit. Vanaf 2017 werkt de Provincie Zeeland daarom met een investeringsagenda en vormt zij een specifieke bestemmingsreserve om te investeren in de vernieuwingen die voor Zeeland nodig zijn en om flexibeler in te kunnen spelen op kansen die zich voordoen. Met het vrijmaken van deze middelen geven we ook een vervolg aan het advies van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (Balkenende), die een ‘Zeelandfonds’ adviseerde om de Zeeuwse economie te stimuleren. Het benutten van middelen uit de investeringsagenda gebeurt 1 of 2 keer per jaar door besluitvorming in Provinciale Staten. Deze reserve wordt jaarlijks gevoed en loopt op tot € 28,5 miljoen in deze collegeperiode. Op de investeringsagenda staan:

 • Campus Zeeland
 • Economische Innovatie/Innovatiefondsen
 • Zuidwestelijke Delta
 • Wegeninvesteringen
 • Impuls Bedrijventerreinen

Maatschappelijke opgaven

Nieuw in de Begroting zijn ook de maatschappelijke opgaven. Binnen deze opgaven worden budgetten, ambities en organisatorische aanpak gebundeld waardoor de Provincie een goede bijdrage kan leveren aan deze vraagstukken. In de Voorjaarsnota is bewust ruimte gecreëerd om in te
kunnen spelen op de resultaten van het werk van de Commissie Structuurversterking. Het advies van deze commissie heeft ertoe geleid dat de opgaven verder zijn aangescherpt en aangevuld met de
opgave havensamenwerking. Deze aanscherping leidt dan tot de volgende vijf opgaven:

1. Aantrekkelijk Zeeland: leefbaarheidsagenda
2. Beleef Zeeland
3. Zichtbaar Zeeland
4. Circulaire Economie en Energietransitie
5. Havensamenwerking

Grote projecten

In de Begroting voor 2017 geeft het college uitvoering aan het voornemen om de voortgang van grote projecten nadrukkelijker te volgen en te sturen. Daarom worden de projecten in een afzonderlijk deel van de begroting genoemd. Zo wordt ook de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten versterkt. Het gaat om de projecten:

 • N62 Sloeweg
 • N62 Tractaatweg
 • Waterdunen
 • Natuurpakket Westerschelde
 • Thermphos
 • MAR-kazerne
 • PerkpolderN62

Basis

De Begroting bevat ook zes programma’s met de meer routinematige en beheersmatige onderwerpen. Daarin zitten alle wettelijke taken, structurele werkzaamheden en voorbereidende beleidsprocessen, voor zover zij niet vallen onder de definitie van groot project, een opgave of investeringsagenda.

Najaarsnota

De Begroting 2016 is de financiële en inhoudelijke basis voor de uitvoering van het coalitieakkoord in 2017. De Najaarsnota resulteert in een begrotingswijziging voor 2016 en de eerste voor 2017. Er is sprake van een zogenaamde onderbesteding -eerder geraamde middelen die niet zijn uitgegeven- van € 6,4 miljoen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn lagere rentelasten en hogere opbrengsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting. Daarnaast is een aantal eerder verstrekte opdrachten en subsidies goedkoper uitgevoerd, waardoor het daarvoor geraamde bedrag niet volledig is besteed. Gedeputeerde Staten stellen in de Najaarsnota voor deze onderbesteding toe te voegen aan de Algemene reserve, die daarmee groeit naar bijna € 32 miljoen, en zo te gebruiken voor knelpunten in grote projecten of voor nieuwe ontwikkelingen.

Begrotingstotaal

Volgend jaar geeft het provinciaal bestuur € 214,6 miljoen uit. Het grootste deel (€ 156,3 miljoen) is afkomstig uit eigen inkomsten als het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting. Daarnaast willen Gedeputeerde Staten per saldo € 12,7 miljoen uit de reserves benutten om te investeren in Zeeland.

De eerste behandeling van de Begroting en de Najaarsnota is in de gezamenlijk Statencommissie van 21 oktober. De begroting zal worden vastgesteld in de PS-vergadering van 18 november.

provincie zeeland logo

Advertenties

Auteur: keesamigo

Ik woon in Zeeland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s