mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!

Masterplan Campus #Zeeland! op hoofdlijnen gereed

Een reactie plaatsen

De stuurgroep Campus Zeeland! heeft medio september haar goedkeuring gegeven aan het Masterplan. Het masterplan geeft de accenten aan die Campus Zeeland! de komende jaren wil leggen om de innovatiekracht van Zeeland te vergroten. Het Masterplan wordt de komende maanden actief gedeeld met alle relevante stakeholders.

zeeuws_onderwijs_is_geslaagd

Gedeputeerde Harry van der Maas, voorzitter van de stuurgroep van Campus Zeeland, is blij met deze belangrijke stap. ‘In februari 2015 presenteerde de Onderwijs Autoriteit Zeeland zijn plannen om de Zeeuwse kennisinfrastructuur op een hoger niveau te brengen. We hebben veel ambities, maar kunnen niet alles tegelijk realiseren. Daarom hebben we in de afgelopen maanden een Masterplan opgesteld, dat aangeeft welke projecten het meest kansrijk zijn.’

Drie speerpunten

Het masterplan benoemt vijf kernsectoren die passen bij het DNA van Zeeland (havenindustrie en logistiek; water en energie; agro & food; toerisme en zorg). Daarbinnen richt de stuurgroep haar energie op drie speerpunten:

1. Realisatie van een Bèta College

Er wordt nog steeds druk gewerkt om – naast de UCR – een hoogwaardig University College te realiseren, met een driejarige bacheloropleiding. Het is de bedoeling om dit College organisch te laten groeien vanuit bestaande instellingen HZ en UCR, in samenwerking met partners buiten Zeeland. Het curriculum is vraag-gestuurd en sluit aan bij het Zeeuws DNA, maar richt zich zeker ook op buitenlandse studenten. Op die manier wordt een uitdagend studieprogramma opgesteld, waarbij het College zich onderscheidt van andere hogescholen en universitaire colleges.

2. Versterken van kennis- en innovatienetwerken in Zeeland

Campus Zeeland! daagt bedrijven en instellingen uit om in kennis- en innovatienetwerken nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Daarbinnen kunnen allerlei projecten worden opgezet die een bijdrage leveren aan het uitbouwen van kennis en innovatie binnen de Zeeuwse kernsectoren. Denk bijvoorbeeld aan het beter benutten van de kansen van wind op zee of veiligheid in de maritieme sector. Campus Zeeland! ondersteunt die netwerken, om de slag te maken van plan tot concreet resultaat. We proberen daarbij om bestaande organisaties en instellingen te ondersteunen.

Paul Bleumink, secretaris van Campus, heeft in de afgelopen weken al veel ideeën voorbij zien komen. ‘Het gaat om kleine en grote initiatieven. Ik denk dat we eind 2016 zeker tien innovatienetwerken hebben die aan de slag zijn met concrete projecten’

3. Bestendigen van het onderwijs en onderzoek in Zeeland

De Onderwijs Autoriteit Zeeland heeft een stevige basis gelegd onder de kennisinfrastructuur in Zeeland. Campus Zeeland! houdt dan ook onveranderd aandacht voor onderwijsexcellentie en het behoud van bestaande instellingen. Soms is actie nodig om de bestaande infrastructuur op het gebied van onderwijs en onderzoek in stand te houden en uit te bouwen. Dat gebeurt ook nu al: denk aan de geslaagde inspanningen om IMARES en NIOZ in Zeeland te behouden. De komende tijd zal geld gereserveerd moeten worden om veranderingen binnen bestaande instituten als het Roosevelt Study Center en het Roosevelt Center for Excellence in Education mede te ondersteunen.

Over Campus Zeeland!

Campus Zeeland! is geen gebouw of organisatie, maar een netwerk van bedrijven en instellingen die zich inspannen om de concurrentiekracht van de Zeeuwse economie te versterken. Het Masterplan geeft daarbij de richting aan, maar de Stuurgroep van Campus Zeeland! beschikt niet over grote budgetten. Voor projecten en initiatieven brengen partners de benodigde middelen bij elkaar. Op basis van het masterplan zullen betrokken partijen de komende tijd bepalen welke bijdrage zij kunnen en willen leveren om de plannen te realiseren.

Harry van der Maas: ‘Het realiseren van Campus Zeeland! vraagt voortdurende focus. Het kost tijd en energie om de plannen uit te voeren, maar ik merk dat het onderwerp ook veel energie geeft aan betrokken partijen. Ik draag graag mijn steentje bij om de kar vooruit te helpen, maar we kunnen alleen meters maken als we in Zeeland samenwerken en met z’n allen investeren in Campus. Dat is echt nodig om de innovatiekracht van onze provincie te vergroten. Anders raken we achterop.’

provincie zeeland logo

Advertenties

Auteur: keesamigo

Ik woon in Zeeland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s