mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!

Grondbeleid Zeeland: samenwerking en vrijwilligheid

Een reactie plaatsen

Met het Kavelruilbureau Zeeland, onderdeel van de Provincie, en een ‘eigen’ hoeveelheid agrarische ruilgrond worden gronden geruild voor landbouw, recreatie, cultuur, natuur, waterberging en verkeersveiligheid. Uitgangspunt hierbij is vrijwilligheid. Vrijwilligheid lukt alleen door een nauwe samenwerking tussen overheden, grondeigenaren en beheerorganisaties. In het Kavelruilbureau wordt deze samenwerking concreet gemaakt om de komende jaren in Zeeland waar nodig publieke opgaven te kunnen realiseren.

trekker-op-het-land

Nota grondbeleid

In de nota grondbeleid die vandaag aan Provinciale Staten is gestuurd staat wat het doel van de grondbank is en wat de omvang van de grondbank moet zijn om te kunnen ruilen. Ook staan in de nota de belangrijkste spelregels die horen bij het aan-, verkopen en beheren van grond en gebouwen.

Gedeputeerde Carla Schönknecht:
“Voorheen had het Rijk een belangrijke taak in het grondbeleid, na de decentralisatie is deze taak naar de Provincie overgegaan. Wij geven hier in Zeeland invulling aan door met alle partijen samen te werken om doelen te bereiken met grond als ruilmiddel. We verbinden vraag en aanbod, brengen wensen bij elkaar en zoeken oplossingen om doelen te bereiken. Deze werkwijze is uniek in Nederland.”

Kavelruilbureau en grondbank

Het Kavelruilbureau Zeeland is het startpunt voor vrijwillig ruilen van Zeeuwse grond (kavels). De Provincie heeft daarnaast een grondbank met de agrarische gronden die zij in eigendom heeft. Met deze gronden kan het Kavelruilbureau het ruilproces starten met bijvoorbeeld Zeeuwse landbouwers. Zo kan er worden gezorgd dat losse veldkavels dichterbij de boerderij worden geruild. Dit levert kortere rijafstanden op tussen het land en de boerderij. Vrijwillige kavelruil en het voor handen hebben van ruilgronden zijn  belangrijke instrumenten om veranderingen in het landelijk gebied tot stand te brengen.

Omvang grondbank

De grondbank is nodig bij het realiseren van de doelen van de Provincie. Het is dan ook van belang om het aantal hectares agrarische ruilgrond op peil te houden. Hoe groter de grondvoorraad hoe beter er geruild kan worden en doelen behaald kunnen worden. Om te bepalen wat de omvang van de Zeeuwse grondbank moet zijn, is objectief advies gevraagd aan het Kadaster/Lei Wageningen. Hiervoor is het rapport Verkavelingsanalyse Zeeland opgesteld. Dit rapport geeft aan dat met een omvang van 1200 hectare aan ruilgrond voldoende tempo kan worden gehouden om de provinciale doelen in de komende 10 jaar te realiseren.

Verruiming krediet

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om verruiming van de kredietruimte met 27,4 miljoen euro. Door de stijging van de grondprijzen in de afgelopen jaren kan hiermee de hoeveelheid provinciale ruilgrond de komende jaren op de huidige omvang (800 hectare) worden gehouden. Toekomstige positieve grondresultaten worden toegevoegd aan de algemene middelen van de Provincie, waardoor de extra beheer- en rentelasten van het krediet worden opgevangen.

In overleg met het ministerie van EZ wordt onderzocht of het mogelijk is om de omvang van de ruilgrond tot 1200 hectare te krijgen.

provincie zeeland logo

Advertenties

Auteur: keesamigo

Ik woon in Zeeland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s