mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!

Riet kan zoetwatervoorziening in deltagebieden vergroten

Een reactie plaatsen

Een rietveld kan fungeren als natuurlijke voorzuivering voor productiewater voor industrie en landbouw

Dat volgt uit praktijkgericht onderzoek uitgevoerd door HZ University of Applied Sciences, Sweco, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Dow, Evides Industriewater, Deltares, Universiteit Gent en Staatsbosbeheer. Met de kennis uit dit onderzoek kan de zelfvoorziening van zoetwater in deltagebieden vergroot worden op plaatsen met onvoldoende externe zoetwateraanvoer.

riet

Aanleiding van dit onderzoek was de vraag vanuit de industrie om de leveringszekerheid van zoetwater te vergroten. Belangrijk daarbij was dat oplossing duurzaam is en wellicht ook van belang voor andere doeleinden, zoals landbouw, recreatie en ecologie bij de ontwikkeling van een regionaal Robuust Watersysteem. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het bredere initiatief “Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen”, waarin o.l.v. de Provincie Zeeland wordt gewerkt aan een robuuste, toekomstbestendige inrichting van het watersysteem, waarin alle functies die water aangaan optimaal tot hun recht komen.

Het gebied, waar dit onderzoek op gebaseerd is, ligt tussen het kanaal Gent – Terneuzen, N61 en de Braakmankreek, waar ook Dow Benelux gevestigd is. De watervoorziening in het gebied is afhankelijk van de Biesbosch-bekkens en Belgisch polderwater. Op deze locatie is onderzocht of de waterkwaliteit van verschillende bronnen, zoals brak oppervlaktewater en afstromend regenwater, verbeterd kon worden door gebruik te maken van natuurlijke wetlands (rietvelden). Het onderzoek wijst uit dat daarvoor een kunstmatig aangelegd rietveld van naar schatting 2,5 ha aangelegd dient te worden, met de mogelijkheid dit uit te breiden met een vloeiveld van maximaal 10 ha voor tijdelijke opslag van brakwater. Wanneer het water uit het wetland stroomt, dient het brakke water nog deels ontzilt te worden, voordat het bruikbaar zoet water is.

De aanleg van het hele wetland is relatief duur, voornamelijk door de noodzakelijke verbindende infrastructuur. Bovendien kan het wetland in het zomerseizoen de behoefte aan zoetwater niet volledig dekken. Ook de bijdrage aan landbouw, natuur en recreatie is beperkt. Echter, de aanpak van en de kennis uit het onderzoek blijken zeer waardevol voor toepassing in gebieden elders in de wereld, berekend aan de hand van de value management methode. Dit resulteert in meerwaarde voor partners als Sweco, Deltares, Dow en HZ. Om de kennis uit dit theoretisch onderzoek te bevestigen, adviseert HZ-projectleider Dr. ir. Hans Cappon om een klein demonstratie-wetland aan te leggen bij het terrein van Dow, zodat het effect op de kwaliteit van verschillende waterstromen aangetoond kan worden. Vervolgonderzoek zal zich daarnaast richten op het monitoren van de waterkwaliteit van de verschillende waterbronnen over de seizoenen, zodat een optimale locatie en functioneel ontwerp vastgesteld kan worden.

Dit praktijkgericht onderzoek is gefinancierd door de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Dow en Deltares met ondersteuning van uit het Deltafonds (Proeftuin Zoet Water), Evides Industriewater en TKI Watertechnologie. De uitvoering was in handen van het Centre of Expertise Delta Technology.

HZ logo

Advertenties

Auteur: keesamigo

Ik woon in Zeeland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s