mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!

Nederland in balans: nieuwe koers voor krimpregio’s

Een reactie plaatsen

Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg ervaren dat Nederland niet in balans is. Wat de provincies betreft, zijn stevige investeringen nodig op het gebied van economie en arbeidsmarkt, (digitale) bereikbaarheid, de particuliere woningvoorraad en de aanpak van leegstand van maatschappelijk vastgoed. Dat schrijven de vijf in het position paper ‘Nederland in balans’. De provincies pleiten voor een nieuwe koers: van symptoombestrijding naar structuurversterking.

 

Ook gedeputeerde Van der Maas vindt een koerswijziging van het Rijk hard nodig. “We zijn blij dat Minister Kamp heeft erkend dat er structuurversterkende maatregelen nodig zijn voor Zeeland. Want zonder aanvullend Rijksbeleid komt er onbalans tussen regio’s. Om een voorbeeld te noemen: de versimpelde financiering van het voortgezet onderwijs is desastreus voor een school als het Zwin College. De nieuwe financieringsmethodiek benadeelt scholen die vmbo, havo en vwo op dezelfde vestiging hebben geconcentreerd. En dat is nu juist de manier waarop het middelbaar onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen is georganiseerd, vanwege het sterk teruglopend aantal leerlingen. Als het Zwin College omvalt, moeten scholieren straks 40 kilometer naar Terneuzen fietsen of 70 minuten in de bus zitten. Dat mogen we niet laten gebeuren.”

Actieplan Bevolkingsdaling niet toereikend

De afgelopen jaren hebben Rijk, provincies, regio’s en gemeenten zich ingezet om de gevolgen van bevolkingsdaling op te vangen in de regio’s waar de trend het meest manifest is. Het lukt op lokaal en regionaal niveau om tot vernieuwende oplossingen te komen in de zorg, het onderwijs en economische vernieuwing. Dat tekent de veerkracht van de regionale bevolking. De provincies waarderen de inspanningen van het Rijk. Op dezelfde voet doorgaan of zelfs een stapje terug, zoals in het nieuwe Actieplan Bevolkingsdaling van het Rijk wordt voorgesteld, zal echter tot grotere achterstanden leiden en de onbalans in Nederland vergroten.

Voor Nederland is het beter als de krimpregio’s tot hun volle economische potentie kunnen komen. De vijf provincies met krimpregio’s zijn daarom van mening dat er een trendbreuk nodig is. Met het position paper willen ze het Rijk inspireren om met een ander perspectief te kijken.

Structureel investeringspakket nodig

Provincies, gemeenten en regio’s kunnen het niet alleen. Inzet en commitment van het Rijk zijn en blijven hard nodig zijn in de krimpregio’s. De provincies vinden dat er voor hun krimpregio’s een structureel investeringspakket nodig is van het Rijk: een meerjarige impuls van €350-400 mln. per jaar over een periode van 15-20 jaar voor onder meer om-, her- en bijscholing, goede (digitale) infrastructuur, een (sloop)fonds voor particuliere woningen en bijdragen voor de sloop, herbestemming en herstructuring van maatschappelijk vastgoed zoals scholen en sportvoorzieningen (waarvan een groot deel leeg staat of leeg komt te staan in krimpgebieden).

De grote steden hebben indertijd hun positie kunnen herstellen door ruime beschikbaarheid van nationale middelen ten tijde van de stadsvernieuwing. Hetzelfde effect zien de provincies voor de krimpregio’s als structureel en integraal aan de opgaves in deze gebieden wordt gewerkt.

Zelfde problematiek

De Achterhoek, De Marne, Eemsdelta, Oost-Groningen, Maastricht-Heuvelland, Parkstad, Westelijke Mijnstreek, Zeeuws-Vlaanderen en Noordoost-Fryslân zijn door het Rijk erkende krimpregio’s. Hoewel deze regio’s erg verschillend zijn hebben of krijgen deze regio’s door bevolkings- en huishoudensdaling te maken met vergelijkbare problemen.

De krimpregio’s kennen, meer dan in de rest van Nederland, een leegstand in bijvoorbeeld schoolgebouwen, buurt- en dorpshuizen en cultuurvoorzieningen. Dit vraagt om een flinke transformatie: Ook het vermogen om geld te blijven verdienen vraagt om een gelijksoortige aanpak in de regio’s. Daarvoor zijn de juiste mensen op de juiste plek nodig. Waar vraag en aanbod onvoldoende op elkaar aansluiten, kunnen her- en bijscholingstrajecten een oplossing bieden. Op deze manier kan ook een groot deel van het onbenut arbeidspotentieel in de regio’s aan werk worden geholpen, wat op termijn ook kan leiden tot een kostenbesparing (minder werklozen).

Netwerk aan de Europese grens

Vier van de vijf krimpregio’s liggen aan de grens met Duitsland of België. Daarmee vormen ze ook de poort naar Europa en dit biedt in potentie veel kansen. Op sommige plekken zorgen landsgrenzen er nu nog voor dat agglomeratievoordelen (deels) bij de grens ophouden. Dit komt door bijvoorbeeld taal- en cultuurverschillen en juridische barrières. Als deze worden geslecht, nemen de voordelen fors toe. De grensoverschrijdende consument laat al zien welke positieve kansen er zijn.

De vijf provincies willen samen met de gemeenten en regio’s de uitdaging met het Rijk aangaan om het verschil te maken voor een betere balans in Nederland.

provincie zeeland logo

Advertenties

Auteur: keesamigo

Ik woon in Zeeland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s