mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!

Commissie Balkenende: keuzes maken, samenwerken en in actie komen

Een reactie plaatsen

Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht

Een duurzame groei van de Zeeuwse economie is alleen maar mogelijk door de opgaven en strategische agenda van Zeeland te verbinden aan strategische agenda’s en activiteiten buiten de provinciegrenzen, in combinatie met bestuurlijke daadkracht. Dat concludeert de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (commissie Balkenende) vandaag in haar advies ‘Zeeland in stroomversnelling’ aan de provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken, opdrachtgevers voor het onafhankelijk onderzoek naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken.

commissie_balkenende2

Verschillende partijen en commissies hebben al eerder aanbevelingen gedaan, maar volgens de commissie Balkenende is het nú tijd om scherpe keuzes te maken in initiatieven en deze daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. De commissie adviseert de diversiteit van de Zeeuwse economie te benutten en doet concrete aanbevelingen voor initiatieven die de structuur van de Zeeuwse economie versterken. Voor de realisatie van het actieprogramma zijn commitment, inzet van partijen en investeringsmiddelen nodig. “Wij hebben bij veel partijen de bereidheid aangetroffen samen met Zeeland op te trekken, maar de regio moet zelf het initiatief nemen deze partijen te benaderen en gezamenlijk goede plannen te ontwikkelen.” Zeeland heeft voldoende perspectief om het tij te keren en de Zeeuwse economie te versterken, maar het is volgens de commissie wel noodzakelijk daadkracht te tonen.

Initiatieven omzetten in actie

De commissie Balkenende adviseert Zeeuwse initiatieven te laten aansluiten bij regionale, nationale en Europese agenda’s. Structuurversterking van Zeeland wordt daarmee onderdeel van grotere, nationale en internationale transitie-agenda’s. De commissie Balkenende stelt een pragmatische en actiegerichte benadering voor. De in het rapport benoemde acties richten zich op:
– Inbedding platform Smart Delta Resources en initiatieven rond biobased en circulaire economie
– Positioneren als experimenteergebied Energietransitie en Deltatechnologie
– Realisatie van een University College for Engineering and Innovation (Bèta College)
– Havensamenwerking
– Ontwikkelen van de cross-over gezonde regio en toerisme
– Realisatie actieprogramma

zeeland.jpeg
Het voorgestelde actieprogramma is niet in beton gegoten, een verdere keuze is aan de regio en wordt mede bepaald door de thema’s en programma’s waar uiteindelijk op ingezet zal worden. De realisatie van het actieprogramma vraagt om commitment, gezamenlijke inzet van regio, omgevingspartners en het Rijk en om investeringsmiddelen. Vanuit de regio zijn er trekkers nodig die bereid zijn de benoemde acties te concretiseren en verder te brengen, waardoor verbinding ontstaat tussen regio, omgeving en het Rijk. De commissie adviseert een Zeeland-coördinator aan te stellen die kan fungeren als doorzettingsmacht bij knelpunten. Tenslotte is geld nodig om de ontwikkelde investeringsvoorstellen van cofinanciering te voorzien. Hiervoor is een fonds van circa € 100 mln. nodig die gefinancierd wordt door EU-fondsen, Rijk, regio en publieke en private partijen.

Randvoorwaarden
Om als provincie de structuurversterking ter hand te kunnen nemen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals vergroting van de slagkracht van de regio, versterking van de leefbaarheid van Zeeland en vergroting van de bestuurskracht van de regio (experimenteergebied voor bestuurlijke vernieuwing). Daarnaast levert het apart zetten van de kerncentrale, indirect, een belangrijke bijdrage aan de mogelijkheden van de regio om duurzame economische groei te realiseren. Tenslotte adviseert de commissie ten aanzien van de verdeling van het provinciefonds, dat er op korte termijn een actualisatie plaatsvindt van de onderliggende factoren van de verdeelsystematiek.

Sterk DNA biedt perspectief voor de toekomst
De strategische ligging van Zeeland binnen verschillende agglomeraties, het feit dat er vanuit verschillende sectoren en domeinen initiatieven ontwikkeld worden en dat er in Zeeland diverse investeringen worden gedaan, zorgen ervoor dat Zeeland over een sterke uitgangspositie beschikt. Maar de directe omgeving van Zeeland beschikt over meer investeringskracht, meer schaal en meer uitvoeringskracht. De relatieve achterstand op deze regio’s wordt groter als de huidige lijn wordt gecontinueerd.

Urgentie op langere termijn
De commissie constateert dat Zeeland op macro-economische parameters goed scoort, maar dat de onderliggende factoren die de toekomstige concurrentiekracht van de regio bepalen wel een zorgelijk beeld laten zien. Demografische ontwikkelingen (ontgroening, vergrijzing en krimp), een haven- en industriecluster met een grote revitaliseringsopgave, beperkte innovatiekracht, beperkte bestuurs- en realisatiekracht en gebrek aan schaal en massa zijn ingrediënten voor een structurele achteruitgang van de regio. Bij ongewijzigd beleid krijgt Zeeland op korte termijn met problemen te maken. De commissie is er echter van overtuigd dat dit tij gekeerd kan worden.

Commissie
De Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland is door de provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken in het leven geroepen. Het doel van deze commissie is een onafhankelijk onderzoek te doen naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken. De commissie is op verzoek van de Tweede Kamer in het leven geroepen, naar aanleiding van de besluitvorming over de Wet stroom op 6 oktober 2015. De commissie bestaat uit prof. mr. dr. J.P. Balkenende (voorzitter), prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, mr. A.J. te Veldhuis, prof. dr. H.W. Volberda en dr. G.J. Wijers. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat bestaande uit prof. dr. Th.W.A. Camps en ir. H.J. Doornbos van Berenschot.

Het advies ‘Zeeland in stroomversnelling’ is te vinden op http://www.zeeland.nl/commissiewerkgelegenheid en de http://www.berenschot.nl.

Advertenties

Auteur: keesamigo

Ik woon in Zeeland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s