Waterschap begint met bouw keermiddel #Tholen

Op maandag 3 augustus begint het waterschap met aanleg van het keermiddel in de haven van Tholen. Dit keermiddel is onderdeel van het Ruimte voor de Rivier-project waterberging op het Volkerak-Zoommeer. Wanneer het meer als waterberging wordt ingezet kan het water in de haven meer dan 2 meter stijgen. Woningen, bedrijven, aanlegvoorzieningen in de haven en ook infrastructuur kunnen dan waterschade oplopen. Het keermiddel moet dit voorkomen.

volkerak zoommeer

De eerste werkzaamheden bestaan uit baggerwerkzaamheden en duren van begin augustus tot september. Die zijn nodig omdat de huidige waterbodem niet in staat is om de bouwkundige constructie van het keermiddel te dragen. Ook wordt er een werkterrein ingericht op de land-tong aan het einde van de Schelde-Rijnweg. Daarnaast zijn aanpassingen uitgevoerd aan de steigers in de jachthaven.

Na het baggeren worden er nieuwe grondlagen aangebracht en damwanden aangelegd. In januari 2016 worden de betonnen onderdelen van het keermiddel aangelegd. Vanaf eind 2015 is er voldoende materiaal aanwezig om de haven tijdelijk af te sluiten in het geval dat de waterberging ingezet moet worden.

Ook begint het waterschap aan het versterken van de dijk bij de buurtschap Botshoofd. Deze wordt eveneens uitgevoerd om de waterberging mogelijk te maken. De werkzaamheden bestaan uit het versterken van de dijk aan de binnenkant. Dit gebeurt door het aanbrengen van een extra kleipakket. De werkzaamheden duren van augustus tot oktober.

Waterberging op het Volkerak-Zoommeer
De bouw van het keermiddel en de dijkversterking bij Botshoofd zijn onderdeel van de realisatie van het Ruimte voor de Rivier-project Waterberging op het Volkerak-Zoommeer. Dit project behelst de aanleg van de grootste waterberging van Nederland. Deze wordt ingezet als de stormvloedkeringen gesloten zijn door storm op zee. In combinatie met een hoge rivierafvoer stijgt het water dan tot een gevaarlijk hoog niveau langs het Haringvliet en Hollandsch Diep. Het rivierwater dat normaliter naar zee wordt afgevoerd, wordt dan geborgen in het Volkerak-Zoommeer, waar het water tijdelijk met 2,30 meter kan stijgen. Volgens de huidige modelberekeningen, gebeurt dat eens in de 1400 jaar. Een uitzonderlijke situatie dus, maar geen onwaarschijnlijk scenario. In termen van kansberekening betekent het dat er elk jaar 1/1400ste kans bestaat dat deze situaties samenvallen. Hiervoor worden in de provincies Zeeland en Noord-Brabant maatregelen getroffen. Eerder begon waterschap Brabantse Delta al met de benodigde werkzaamheden in Brabant. In september organiseert het waterschap een officieel startmoment van de Zeeuwse werkzaamheden.

ruimte-voor-de-rivier

Programma Ruimte voor de Rivier
De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies de rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier wordt samengewerkt aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving.

waterschap

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s